Документ z1427-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2018  № 950/560


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2018 р.
за № 1427/32879

Про затвердження Інструкції щодо організації обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством інфраструктури України

Відповідно до пункту 49 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, з метою реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вдосконалення взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій з Міністерством інфраструктури України щодо запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію щодо організації обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством інфраструктури України, що додається.

2. Державній службі України з надзвичайних ситуацій спільно з Міністерством інфраструктури України забезпечити обмін інформацією між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та оперативним черговим Мінінфраструктури відповідно до вимог Інструкції, затвердженої цим наказом.

3. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
внутрішніх справ України


А.Б. Аваков

Міністр
інфраструктури України


В.В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
М.О. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства
інфраструктури України
23 листопада 2018 року № 950/560


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2018 р.
за № 1427/32879

ІНСТРУКЦІЯ
щодо організації обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством інфраструктури України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає мету та порядок обміну інформацією між ДСНС і Мінінфраструктури у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації (далі - НС).

2. Обмін інформацією між ДСНС і Мінінфраструктури у сфері запобігання виникненню НС та реагування в разі їх виникнення (далі - обмін інформацією) організовується у межах єдиної державної системи цивільного захисту на державному рівні - між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та оперативним черговим Мінінфраструктури.

3. Обмін інформацією здійснюється з метою запобігання виникненню НС, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого та ефективного реагування сил цивільного захисту у межах компетенції на небезпечні події та НС.

4. Обмін інформацією проводиться:

щодня шляхом надання інформації про оперативну обстановку у межах компетенції Мінінфраструктури щодо НС;

у разі загрози виникнення або виникнення НС - шляхом оперативного інформування та подальшого періодичного оперативного інформування про ліквідацію наслідків НС.

ІІ. Обмін інформацією

1. Щоденний обмін інформацією

1. Оперативний черговий Мінінфраструктури щодня до 08:00 інформує електронною поштою оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС про оперативну обстановку у межах компетенції Мінінфраструктури щодо НС.

2. За запитом оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС оперативний черговий Мінінфраструктури надає телефоном необхідні роз’яснення щодо переданої інформації.

2. Оперативне інформування

1. У разі отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення НС у межах компетенції Мінінфраструктури оперативний черговий Мінінфраструктури терміново інформує телефоном оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.

2. Усне інформування протягом однієї години підтверджується письмово електронною поштою на адресу оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС або факсимільним зв’язком повідомленням про загрозу виникнення або виникнення НС, форма якого викладена у додатку до цієї Інструкції.

3. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення НС у межах компетенції Мінінфраструктури начальник чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС не пізніше ніж через 10 хвилин інформує про це телефоном оперативного чергового Мінінфраструктури.

4. За запитом оперативного чергового Мінінфраструктури інформація про оперативну обстановку в районі виникнення НС черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС невідкладно надсилається факсимільним зв’язком або електронною поштою до оперативного чергового Мінінфраструктури.

5. ДСНС здійснює оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

3. Періодичне оперативне інформування

1. Інформування оперативним черговим Мінінфраструктури оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС про ліквідацію наслідків НС здійснюється двічі на добу шляхом направлення інформації електронною поштою:

до 20:00 станом на 18:00;

до 08:00 станом на 06:00.

2. У разі розгортання роботи штабу з ліквідації наслідків НС (далі - Штаб) залежно від рівня НС періодичність та форми оперативного інформування про ліквідацію наслідків НС можуть змінюватися відповідно до рішень керівника Штабу.

3. У разі прийняття рішення щодо розгортання у державному центрі управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС Штабу за запитом начальника чергової зміни ДСНС оперативний черговий Мінінфраструктури здійснює оповіщення керівництва Мінінфраструктури, яке входить до складу Штабу.

4. Контактна інформація

1. Передача інформації між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та оперативним черговим Мінінфраструктури здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС - телефони: (044) 247-30-50, 59-01 (АТС-10), факс: (044) 202-32-11, електронна пошта: oper@mns.gov.ua;

оперативний черговий Мінінфраструктури - телефон: (044) 351-40-48, факс: (044) 351-41-23, електронна пошта: chergovi@mtu.gov.ua.

2. Про зміни контактних номерів телефонів та адрес електронної пошти ДСНС та Мінінфраструктури негайно інформують один одного.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх
справ України


В.О. Скакун

В.о. начальника Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулювання
Міністерства
інфраструктури України

Л.В. ЄлизароваДодаток
до Інструкції щодо організації обміну
інформацією у сфері запобігання
виникненню та реагування
на надзвичайні ситуації
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
і Міністерством інфраструктури України
(пункт 2 глави 2 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ № _____
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації станом на ____ ____________ 20___ року

№ з/п

Вид інформації

Зміст інформації

Примітки

1

2

3

4

1

Код надзвичайної ситуації згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій України ДК 019:2010 та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 року за № 969/324212

Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру)3

Початок надзвичайної ситуації (дата, час)4

Закінчення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (дата, час)5

Характер та масштаби надзвичайної ситуації (опис надзвичайної ситуації та причини виникнення; зона надзвичайної ситуації, кількість осіб, які перебувають в зоні надзвичайної ситуації; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо)6

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо7

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку надзвичайної ситуації (зазначаються об’єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку цієї події, тощо)8

Сили, що залучаються (залучались) для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (кількість осіб - з них працівників ДСНС, одиниць техніки - з них тієї, що належить ДСНС, інші сили (Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань)9

Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)10

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та строки виконання)11

Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією (відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175), тис.грн12

Матеріальні витрати на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, тис.грн13

Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість14

Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, номер телефону, телефаксуОперативний черговий
Мінінфраструктури


___________________
(підпис)


_______________________
(П.І.Б.)

00:00 (час подання інформації) ____  ____________ 20___ року

__________
Примітка.


Позиції 4-13 заповнюються у разі отримання необхідної інформації.вгору