Документ z1427-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.03.2018, підстава - z0322-18

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2017  № 590


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2017 р.
за № 1427/31295

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 120 від 01.03.2018}

Про затвердження Змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463, Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, та з метою упорядкування посад військовослужбовців та граничних військових звань за ними в Адміністрації Держспецзв’язку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 03 вересня 2014 року № 438, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2014 року за № 1149/25926, що додаються.

2. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
02.11.2017 № 590


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2017 р.
за № 1427/31295

ЗМІНИ
до Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Державній службі спеціального зв'язку  та захисту інформації України

1. Розділ І після позиції:

«

І. Адміністрація Держспецзв’язку

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Директор департаменту*

Полковник

».

2. Доповнити Перелік виноскою такого змісту:

«* Крім посад, визначених Переліком посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженим Указом Президента України від 21 березня 2002 року № 277.».

Директор Департаменту
кадрової роботи
та управління персоналом
Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
полковникЮ.В. Печенюквгору