Документ z1427-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.01.2017, підстава - z1738-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.11.2011 N 719
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2011 р.
за N 1427/20165
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 663 ( z1738-16 ) від 08.12.2016 }
Про внесення змін
до наказу Міністра оборони України
від 19.09.96 N 264

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Указу Президента України від 06.04.2011 N 406 ( 406/2011 ) "Про
Положення про Міністерство оборони України та Положення про
Генеральний штаб Збройних Сил України" та з метою приведення
нормативно-правової бази Міністерства оборони України з питань
охорони праці у відповідність з чинним законодавством України
Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністра оборони України від 19.09.96
N 264 ( z0580-96 ) "Про затвердження Положення про службу охорони
праці у Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 04.10.96 за N 580/1605 (із змінами), таку зміну: абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції: "2. Керівникам структурних підрозділів Генерального штабу
Збройних Сил України, які мають у безпосередньому підпорядкуванні
військові частини (військові навчальні заклади, установи та
організації), командувачам видів Збройних Сил України, начальникам
Тилу Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України,
Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил
України, командувачам оперативних командувань, територіальних
управлінь, керівникам інших органів військового управління:".
2. Затвердити Зміни до Положення про службу охорони праці у
Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони
України від 19.09.96 N 264 ( z0580-96 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 04.10.96 за N 580/1605 (із змінами),
що додаються.
3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр оборони України М.Б.Єжель
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
гірничого нагляду
та промислової безпеки України О.І.Хохотва
Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України Д.Т.Мірошниченко
Міністр надзвичайних
ситуацій України В.Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони
України
21.11.2011 N 719
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2011 р.
за N 1427/20165

ЗМІНИ
до Положення про службу охорони праці
у Збройних Силах України
( z0580-96 )

1. По всьому тексту Положення слова "командування сил
підтримки" у всіх відмінках замінити словами "Тил Збройних Сил
України, Озброєння Збройних Сил України, Головне управління
оперативного забезпечення Збройних Сил України" у відповідних
відмінках.
2. У пункті 1.4 розділу 1: друге речення викласти в такій редакції: "Служба охорони
праці створюється у разі, якщо чисельність працюючих
(невійськовослужбовців) 50 і більше осіб."; доповнити пункт новим реченням такого змісту: "У разі якщо
чисельність працюючих (невійськовослужбовців) менше 50 осіб,
функції служби охорони праці виконують в порядку сумісництва
особи, які мають відповідну підготовку.".
3. У підпункті "в" пункту 2.3 розділу 2 слово та цифру
"додаток N 2" замінити словом та цифрою "додаток 1".
4. У розділі 3: у пункті 3.1 слово та цифру "додаток N 3" замінити словом та
цифрою "додаток 2"; у пункті 3.2 слова "начальником управління" замінити словами
"начальником Відділу"; у підпункті "в" пункту 3.4 слово та цифру "додаток N 2"
замінити словом та цифрою "додаток 1".
Заступник
Міністра оборони України -
керівник апарату В.П.Омельянчуквгору