Документ z1425-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.08.2018, підстава - z0830-18

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2016  № 1829


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2016 р.
за № 1425/29555

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 856 від 21.06.2018
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 428 від 21.06.2018}

Про внесення змін до додатка 1 до Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до додатка 1 до Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 26 липня 2002 року № 1336, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 серпня 2002 року № 222, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 26 липня 2002 року № 226-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2002 року за № 784/7072 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 26 квітня 2012 року № 588, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2012 року № 592, розпорядження Антимонопольного комітету України від 26 квітня 2012 року № 255-р), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

В. о. Голови Фонду

Д. ПарфененкоДодаток 1
до Положення про продаж єдиних
майнових комплексів державних
підприємств, які за класифікацією
об'єктів приватизації віднесені
до груп В, Г
(пункт 2.3)

ЗАЯВА
про участь в аукціоні, конкурсівгору