Документ z1425-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.11.2010, підстава - z0962-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
Н А К А З
28.10.2005 N 2559/177
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2005 р.
за N 1425/11705
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 3368/359 ( z0962-10 ) від 28.09.2010 }
Про затвердження Порядку взаємодії
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді і установ виконання покарань
у проведенні соціальної роботи
з неповнолітніми та молоддю,
які відбувають покарання в цих
установах і звільняються з них
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 349/21 ( z0177-07 ) від 08.02.2007 }

На виконання пункту 183 розділу III Плану заходів щодо
виконання у 2005 році Програми Кабінету Міністрів України
"Назустріч людям", затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 6 травня 2005 року N 324 ( 324-2005-п ), з метою
вдосконалення процесу виправлення і ресоціалізаціїї неповнолітніх
та молоді в установах виконання покарань, сприяння їх соціальній
адаптації після звільнення від відбування покарання
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок взаємодії центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді і установ виконання покарань у проведенні
соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які відбувають
покарання в цих установах і звільняються з них ( далі - Порядок ),
що додається.
2. Республіканському (Автономної Республіки Крим), обласним,
Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді і територіальним органам управління
Державного департаменту України з питань виконання покарань
забезпечити виконання цього Порядку.
3. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді
(Толстоухова С.В.) подати цей наказ у встановленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді
С.В.Толстоухову і заступника Голови Державного департаменту
України з питань виконання покарань Н.Г.Калашник.
Міністр України
у справах сім'ї,
молоді та спорту Ю.О.Павленко
Голова Державного
департаменту України
з питань виконання
покарань В.В.Кощинець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
і Державного
департаменту України
з питань виконання покарань
28.10.2005 N 2559/177
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2005 р.
за N 1425/11705

ПОРЯДОК
взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді і установ виконання покарань
у проведенні соціальної роботи з неповнолітніми
та молоддю, які відбувають покарання
в цих установах і звільняються з них

1. Цей Порядок визначає основні напрями та форми взаємодії
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі -
ЦСССДМ) і установ виконання покарань щодо здійснення соціальної
роботи з неповнолітніми та молоддю, які відбувають покарання в цих
установах і звільняються з них.
2. ЦСССДМ і установи виконання покарань здійснюють взаємодію
відповідно до законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів, а
також цього Порядку.
3. Основні напрями взаємодії ЦСССДМ і установ виконання
покарань у проведенні соціальної роботи із засудженими
неповнолітніми та молоддю, які відбувають покарання та
звільняються з установ виконання покарань: надання соціальних послуг засудженим під час відбування
покарань та здійснення соціального супроводу осіб після звільнення
з установ виконання покарань; підвищення професійної компетентності фахівців ЦСССДМ та
персоналу установ виконання покарань у здійсненні соціальної
роботи із засудженими; залучення до надання соціальної допомоги об'єднань громадян,
підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності,
у тому числі благодійних організацій, а також окремих громадян.
4. Основні форми взаємодії ЦСССДМ і установ виконання
покарань: укладення договорів про співпрацю між відповідними ЦСССДМ і
установами виконання покарань; спільне визначення та погодження форм і методів соціальної
роботи; погодження планів спільних дій; здійснення відповідно до компетенції функцій щодо соціального
супроводу осіб, які звільнились з установ виконання покарань; обмін методичною літературою, інформаційно-довідковими
матеріалами; спільне висвітлення у друкованих та електронних засобах
масової інформації актуальних питань соціальної роботи з
неповнолітніми та молоддю, які відбувають покарання в установах
виконання покарань і звільняються з них.
5. Форми обміну інформацією та обліку роботи ЦСССДМ і установ
виконання покарань складають:
5.1. Повідомлення про звільнення, що надсилається установою
виконання покарань не пізніше, ніж за 2 місяці до звільнення
неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання, до
республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних,
Київського та Севастопольського міських ЦСССДМ відповідно до
регіону, у якому має намір проживати особа після звільнення
(додаток 1).
5.2. Інформаційна карта, що є додатком до повідомлення про
звільнення і містить загальні відомості про засудженого,
результати надання йому соціальних послуг фахівцями ЦСССДМ,
соціально-виховної та психологічної роботи, здійсненої персоналом
установи виконання покарань за місцем відбування покарання,
коротку характеристику та рекомендації для подальшого соціального
супроводу спеціалістами ЦСССДМ регіону, у якому має намір
проживати особа після звільнення;
5.3. Інформаційний лист, що надсилається ЦСССДМ регіону, у
якому має намір проживати особа після звільнення, до установи
виконання покарань не пізніше, ніж за 1 місяць до її звільнення
(додаток 2). { Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту N 349/21 ( z0177-07 ) від 08.02.2007 }
6. Функції, що здійснюються ЦСССДМ щодо соціального супроводу
неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання в установах
виконання покарань: надання соціально-педагогічних, соціально-медичних,
психологічних, юридичних, інформаційних послуг неповнолітнім та
молоді, які відбувають покарання в установах виконання покарань,
за умови їх звернення або звернення керівництва цих установ до
ЦСССДМ; участь у реалізації спеціальних програм підготовки до
звільнення засуджених через відновлення та зміцнення їх суспільно
корисних зв'язків, сприяння у попередньому вирішенні питань,
пов'язаних з реєстрацією та проживанням в обраному населеному
пункті, працевлаштуванням або навчанням після звільнення; організація і проведення Днів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді у спеціальних виховних установах; розповсюдження інформаційно-довідкової та соціально-рекламної
продукції ЦСССДМ; консультування персоналу установ виконання покарань з питань
соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю; участь в організації та проведенні навчально-практичних
семінарів для персоналу соціально-психологічної служби установ
виконання покарань з питань соціальної роботи з неповнолітніми та
молоддю, які відбувають покарання в цих установах; залучення до надання соціальної допомоги засудженим об'єднань
громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми
власності, у тому числі благодійних організацій, а також окремих
громадян.
7. Функції, що здійснюються установами виконання покарань
щодо соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які відбувають
покарання в цих установах: організація соціально-виховної та психологічної роботи із
засудженими; звернення до ЦСССДМ з питань надання соціальних послуг та
інформаційно-просвітницької роботи із засудженими, створення умов
для проведення консультаційної роботи, забезпечення безпеки
фахівців ЦСССДМ під час відвідування установ виконання покарань; унесення пропозицій до ЦСССДМ щодо вдосконалення організації
соціальної роботи із засудженими, які відбувають покарання в
установах виконання покарань; участь спільно з ЦСССДМ в організації та проведенні
навчально-практичних семінарів з питань соціальної роботи з
неповнолітніми та молоддю, які відбувають покарання в установах
виконання покарань; залучення до надання соціальної допомоги засудженим об'єднань
громадян, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми
власності, у тому числі благодійних організацій, а також окремих
громадян.
8. Функції, що здійснюються ЦСССДМ щодо соціального супроводу
неповнолітніх та молоді, які звільняються з установ виконання
покарань: соціальний патронаж шляхом надання соціально-педагогічних,
соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних,
юридичних та інформаційних послуг; надання допомоги в оформленні правових документів,
відновленні прав на житло, у здобутті освіти та працевлаштуванні; сприяння налагодженню зв`язків у родині та з найближчим
оточенням; допомога психолога у відновленні соціальних функцій та
адаптації до умов життя після звільнення з установ виконання
покарань; залучення до надання соціальної допомоги засудженим об'єднань
громадян, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми
власності, у тому числі благодійних організацій, а також окремих
громадян; формування банків даних клієнтів.
Директор Державної
соціальної служби
для сім'ї, дітей
та молоді С.В.Толстоухова
Заступник Голови
Державного департаменту
України з питань
виконання покарань Н.Г.Калашник

Додаток 1

Штамп установи виконання покарань
Вих. N, дата Директору
ОЦСССДМ ____________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про звільнення

____________ 20__ з _____________________________________________
(назва установи виконання покарань)
звільняється ________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження )
який (яка) має намір проживати _________________________________
(указати передбачуване місце проживання - населений
_________________________________________________________________
пункт, вул., буд., кв.)
Паспорт: серія ___N ___________, ким і коли виданий __________ _________________________________________________________________
Відповідно до Порядку взаємодії центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді і установ виконання покарань у проведенні
соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які відбувають
покарання в цих установах і звільняються з них (затвердженого
наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і
Державного департаменту України з питань виконання покарань
28 жовтня 2005 року N 2559/177, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 листопада 2005 року за N 1425/11705), просимо
з'ясувати можливість влаштування звільненого (ої) за вищевказаним
місцем проживання, ужити за потреби необхідних заходів та
поінформувати про результати проведеної роботи та соціальні
проблеми, які потребують вирішення в установі виконання покарань
до звільнення гр.__________________________________ . Інформаційна карта з повідомленнями про особу, яка готується
до звільнення, та проведену щодо цього роботу додається.
Додаток: на ___ арк. в 1 прим.
Начальник установи
виконання покарань ___________________ П.І.Б.
(підпис)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
(є обов'язковим додатком до повідомлення
про звільнення, що заповнює установа виконання
покарань та надсилає до ЦСССДМ регіону,
де засуджений має намір проживати
після звільнення; заповнюється
за згодою особи; утримання особи
від відповіді на запитання
не є перешкодою в наданні
їй соціальних послуг центрами
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді)

1. Загальні відомості про особу
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________ _________________________________________________________________
Число, місяць, рік, місце народження ____________________________ _________________________________________________________________
Термін перебування у місцях позбавлення волі ____________________
Наявність паспорта (N, серія, де, коли, ким виданий) ____________
Наявність свідоцтва про народження (N, серія, де, коли, ким
видане) __________________________________________________________
Останнє місце проживання та прописки (реєстрації) _______________ _________________________________________________________________
Наявність прописки (реєстрації) _________________________________
Освіта, спеціальність ___________________________________________
Чи потребує лікування ___________________________________________
Сімейний стан, склад сім'ї ______________________________________ _________________________________________________________________
Чи збережені соціальні зв'язки __________________________________
Якщо збережені, указати з ким (родичі, сусіди, друзі тощо),
П.І.Б., місце проживання (населений пункт, вул., буд., кв.),
телефон тощо _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Чи залучався до участі в програмах підготовки до звільнення _____
2. Результати надання соціальних послуг,
соціально-виховної та психологічної роботи
(у розділі 2 знаком "+" указати, ким саме здійснено роботу, у
разі потреби заповнити розділ 3)
П.І.Б. осіб, які здійснювали соціальну роботу, посада, контактний
телефон, установа виконання покарань _____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
ЦСССДМ __________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------+----------------+-----------------| |Результати надання соціальних| Ким здійснено | Примітка | |послуг, соціально-виховної та|----------------| | |психологічної роботи |уста- | ЦСССДМ | | | | нова | | | | |вико- | | | | |нання | | | | |пока- | | | | | рань | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Поінформовано засудженого (у)| | | | |про центри СССДМ регіону, у | | | | |якому він (вона) має намір | | | | |проживати після звільнення | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Налагоджено зв'язок з ЦСССДМ | | | | |регіону, у якому засуджений | | | | |(а) має намір проживати після| | | | |звільнення | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Видано засудженому | | | | |інформаційно-довідкову та | | | | |соціально-рекламну продукцію | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Відновлено (зміцнено) | | | | |соціально корисні зв'язки | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Узгоджено попередні питання | | | | |щодо заміни або отримання | | | | |паспорта | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Узгоджено попередні питання, | | | | |пов'язані з майновими | | | | |проблемами | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Узгоджено попередні питання, | | | | |пов'язані з реєстрацією | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Узгоджено попередні питання, | | | | |пов'язані з | | | | |житлово-побутовими проблемами| | | | |після звільнення | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Забезпечено професійну | | |диплом/свідоцтво | |підготовку, | | |серія ___ N____ | |кваліфікація_________________| | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Забезпечено загальноосвітню | | |атестат серія | |підготовку | | |___N____ | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Узгоджено попередні питання, | | | | |пов'язані з працевлаштуванням| | | | |після звільнення | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Порушено клопотання про | | | | |поновлення навчання після | | | | |звільнення | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Порушено клопотання щодо | | | | |вступу до навчальних закладів| | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Надано індивідуальні | | |з яких питань | |консультативні послуги | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Залучено інших фахівців | | |фах, з яких | |відповідно до індивідуальних | | |питань | |потреб | | | | |-----------------------------+------+---------+-----------------| |Інше (вказати, що саме) | | | | ------------------------------------------------------------------
З вищевикладеною інформацією
ознайомлений і погоджуюся _______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище
особи, яка готується до звільнення
)______________________________
3. Характеристика
Риси характеру (відповідне підкреслити, необхідне за потреби
додати):
грубість, інфантилізм, несамостійність у прийнятті рішень,
занижена (висока, неадекватна) самооцінка, низький (високий)
рівень агресивності, потреба в ризику, низька (висока) емоційна
стійкість, низький (високий) рівень домагань, низький (високий)
рівень комунікабельності _________________________________________ _________________________________________________________________
Схильність до вживання наркотичних та токсичних речовин _________
Мотивація клієнта на подальшу професійну чи навчальну
діяльність _______________________________________________________
Інтелектуальний рівень __________________________________________
Основні потреби та проблеми клієнта, що саме заважає задовольнити
їх самостійно ____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Здібності, нахили _______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
РЕКОМЕНДАЦІЇ
психолога установи виконання покарань
та спеціаліста ЦСССДМ щодо подальшого
соціального супроводу та заходів
профілактичного і реабілітаційного
характеру, до яких після звільнення
доцільно залучити клієнта та інших фахівців
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Заступник начальника Спеціаліст _________________
(назва установи
виконання покарань) ЦСССДМ _____________________ _________________ ____________________________ _________________ ____________________________ _________________ (підпис, П.І.Б.)
(підпис, П.І.Б. ) ______________20__ р. ____________20__ р.
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 349/21 ( z0177-07 ) від 08.02.2007 }

Додаток 2

Штамп ЦСССДМ Начальнику ___________________________
Вих. N, дата (назва установи виконання
покарань)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

На повідомлення від _____ ________20___ N _____ інформуємо про
роботу __________________________ ЦСССДМ __________________
області щодо підготовки до повернення громадянина (ки) ___________ _________________________________________________________________
(П.І.Б., дата народження)
за місцем проживання (населений пункт, вул., буд., кв.): _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
де засуджений (а) має намір проживати після звільнення _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(інформувати про роботу, проведену ЦСССДМ, зазначити конкретні
заходи з боку адміністрації установи виконання покарань, ужиття
яких до звільнення сприятиме якісному забезпеченню соціального
супроводу після нього).
Директор ____________________ П.І.Б.
(підпис)
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 349/21 ( z0177-07 ) від 08.02.2007 }вгору