Документ z1424-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.11.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА  ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2016  № 656


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2016 р.
за № 1424/29554

Про затвердження Змін до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України

Відповідно до статті 7 Закону України «Про електроенергетику» та Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, з метою вдосконалення взаємодії Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб'єктів (об'єктів) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 02 червня 2008 року № 303, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 липня 2008 року за № 673/15364, що додаються.

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Буславець О.А.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А.В.

Міністр

І. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг

Голова Державної
регуляторної служби України
Д. Вовк


К.М. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
17.10.2016 № 656


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2016 р.
за № 1424/29554

ЗМІНИ
до Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія  «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України

У розділі ІІІ:

пункт 3.2.1 глави 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2.1. Учасниками паралельної роботи в складі ОЕС України є електричні станції: АЕС, ТЕС, ГЕС, ГАЕС, ВЕС, СЕС, УТДУ, ТЕЦ, кваліфіковані когенераційні установки, МЕМ і місцеві (локальні) електричні мережі.

Переліки учасників паралельної роботи складають і коригують ДП «НЕК «Укренерго» та відокремлені підрозділи з функціями централізованого ОДУ електроенергетичними системами ДП «НЕК «Укренерго». Зразки форм переліків об’єктів і суб’єктів електроенергетики України, які здійснюють роботу в складі ОЕС України в умовах паралельної роботи, наведені в додатках 1-7.

Крім суб’єктів (об’єктів) електроенергетики, наведених у додатках 1–7, паралельну роботу в складі ОЕС України здійснюють також окремі самостійні суб’єкти електроенергетики України з виробництва електричної енергії або об’єкти електроенергетики в складі суб’єктів господарської діяльності України.

Паралельну роботу в складі ОЕС України також можуть здійснювати окремі електричні станції (турбогенератори чи блоки цих станцій) та електричні мережі відокремлених частин ОЕС України.»;

пункт 3.3.5 глави 3.3 викласти в такій редакції:  

«3.3.5. Функції централізованого ОДУ ОЕС України ДП «НЕК «Укренерго» здійснює через багаторівневу організаційну структуру оперативно-диспетчерського управління ОЕС України від рівня ДП «НЕК «Укренерго» до рівня енергопостачальних компаній та електростанцій системного значення енергогенеруючих компаній (ТЕС з енергоблоками, АЕС, ГЕС Дніпровського та Дністровського каскадів), яка визначається ДП «НЕК «Укренерго» як органом вищого рівня ОДУ ОЕС України, уповноваженим Міненерговугілля України, і затверджується технічним керівником ДП «НЕК «Укренерго», відповідальним за централізоване ОДУ ОЕС України.

Структуру централізованого ОДУ на енергооб'єктах несистемного значення в енергогенеруючих та енергопостачальних компаніях або самостійних суб'єктах електроенергетики встановлює керівництво цих енергокомпаній (суб'єктів) з дотриманням вимог цих Правил і за узгодженням з відокремленими підрозділами з функціями централізованого ОДУ електроенергетичними системами ДП «НЕК «Укренерго».

Зразки форм чотирьох складових багаторівневої структури ОДУ ОЕС України наведені в додатках 8-11:

централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління режимом роботи МЕМ і міждержавних електричних мереж ОЕС України (додаток 8);

централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії електростанціями ЕГК в ОЕС України (додаток 9);

централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії відокремленими ТЕЦ в ОЕС України (додаток 10);

централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління режимом роботи електричних мереж ЕПК (додаток 11).».

Директор Департаменту
електроенергетичного
комплексуО. Буславецьвгору