Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.20152268/5
Документ z1421-15, перша редакція — Прийняття від 11.11.2015
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
11.11.2015 № 2268/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2015 р.
за № 1421/27866

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У пункті 4 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497:

1) підпункт 4.66 викласти в такій редакції:

«4.66 здійснює звірку відповідності підпису посадової особи та відбитка печатки відділу державної реєстрації актів цивільного стану районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції, проставлених на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану, зразкам, наявним у справах Головного територіального управління юстиції, та засвідчує їх для консульської легалізації;»;

2) доповнити пункт новим підпунктом 4.67 такого змісту:

«4.67 приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем;».

У зв’язку з цим підпункти 4.67 - 4.86 вважати відповідно підпунктами 4.68 - 4.87.

2. У пункті 4 Типового положення про відділ державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 серпня 2015 року № 1470/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 985/27430:

1) підпункт 20 викласти в такій редакції:

«20) здійснює звірку відповідності підпису посадової особи та відбитка печатки Відділу управління юстиції, проставлених на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану, зразкам, наявним у справах Відділу, та засвідчує їх для консульської легалізації;»;

2) доповнити новим підпунктом 21 такого змісту:

«21) приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем;».

У зв’язку з цим підпункти 21 - 25 вважати відповідно підпунктами 22 - 26.

3. Пункт 4 Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року  № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 760/19498, доповнити новим підпунктом 4.36 такого змісту:

«4.36 приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем;».

У зв’язку з цим підпункти 4.36 - 4.50 вважати відповідно підпунктами 4.37 - 4.51.

4. Пункт 4 Типового положення про відділ державної реєстрації актів цивільного стану районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 17 квітня 2002 року № 30/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2002 року за № 371/6659 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 22 квітня 2008 року № 643/5), доповнити новим підпунктом 4.20 такого змісту:

«4.20 приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем.».

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин
О.М. Ференсвгору