Документ z1420-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2018  № 1888


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2018 р.
за № 1420/32872

Про затвердження Порядку наповнення та використання коштів фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 500 «Про реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок наповнення та використання коштів фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, що додається.

2. Департаменту інтелектуальної власності забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченка Ю.П.

Перший
віце-прем’єр-міністр України - 
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету УкраїниЮ. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України 
14 грудня 2018 року № 1888


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2018 р.
за № 1420/32872

ПОРЯДОК
наповнення та використання коштів фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків

1. Цей Порядок визначає механізм наповнення та використання коштів фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків (далі - фонд).

2. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (далі - оператор фонду), що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, відкриває в установленому порядку поточний рахунок для реалізації експериментального проекту з організації діяльності фонду.

3. Наповнення фонду здійснюється за рахунок коштів, одержаних від сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (далі - кошти фонду).

4. Для наповнення фонду Мінекономрозвитку:

1) затверджує наданий Оператором фонду план фінансування заходів з проведення конкурсів (з належним фінансово-економічним обґрунтуванням) у межах коштів, передбачених у кошторисі для забезпечення розвитку і функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

2) доручає закладу державної системи правової охорони інтелектуальної власності, уповноваженому на збір коштів від сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, перерахувати кошти згідно із затвердженим планом.

5. Кошти фонду спрямовуються на створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, розроблення механізму підтримки та захисту об’єктів права інтелектуальної власності та покращення інвестиційного клімату в Україні.

6. Оператор фонду:

1) здійснює розпорядження коштами фонду в межах фактичних надходжень відповідно до законодавства;

2) здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів фонду за напрямами, визначеними в пункті 5 цього Порядку;

3) щокварталу до 10 числа наступного місяця подає Мінекономрозвитку звіт про виконання плану фінансування заходів з проведення конкурсів.

7. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації щодо проведення операцій з коштами фонду здійснюється відповідно до законодавства.

Директор департаменту
інтелектуальної власності


В.О. Жалдаквгору