Документ z1419-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2018, підстава - z0495-18

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2016  № 1858


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 листопада 2016 р.
за № 1419/29549

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 496 від 10.04.2018}

Про затвердження Змін до Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші

Відповідно до Закону України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09 серпня 2000 року № 1660, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2000 року за № 551/4772 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 21 березня 2012 року № 399), що додаються.

2. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

І. Білоус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
державного майна України
12.10.2016 № 1858


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 листопада 2016 р.
за № 1419/29549

ЗМІНИ
до Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші

1. У розділі ІІІ:

1) пункт 3.1 після слів "юридичні особи" доповнити словами та цифрою "з урахуванням обмежень, встановлених статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна";

2) пункт 3.4 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Разом із заявою для участі в аукціоні подаються:

інформація про потенційних покупців об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);

для потенційних покупців - фізичних осіб - довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

для потенційних покупців - юридичних осіб - інформація про фінансово-майновий стан;

інформація щодо пов’язаних з потенційним покупцем осіб, що визначаються такими відповідно до Податкового кодексу України.

За недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов'язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна", відповідає покупець.".

2. У розділі ІV:

1) абзац четвертий пункту 4.10 викласти в такій редакції:

"довідку про розмір частки держави Україна в статутному капіталі заявника, підписану керівником, головним бухгалтером та засвідчену печаткою юридичної особи (за наявності);";

2) абзац третій пункту 4.12 викласти в такій редакції:

"чи не перевищує розмір частки держави Україна в статутному капіталі заявника - фінансового посередника 25 відсотків (згідно з довідкою);";

3) у пункті 4.14:

абзац третій після слова "пунктах" доповнити цифрами "3.4" та слово "розділу" замінити словом "Порядку";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"виявлення факту перевищення 25 відсотків частки держави Україна в статутному капіталі;".

Директор Департаменту
приватизації Фонду
державного майна УкраїниВ. Герцвгору