Документ z1418-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2018, підстава - z0495-18

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2016  № 1859


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 листопада 2016 р.
за № 1418/29548

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 496 від 10.04.2018}

Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

Відповідно до вимог Закону України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року № 1871, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за № 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року № 388), що додаються.

2. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

І. Білоус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
державного майна України
12.10.2016 № 1859


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 листопада 2016 р.
за № 1418/29548

ЗМІНИ
до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

1. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.19:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"довідка про розмір частки держави Україна в статутному капіталі учасника (відсотковий розподіл державних часток у статутному капіталі АТ), підписана керівником, головним бухгалтером та засвідчена печаткою юридичної особи (за наявності) (для юридичних осіб);";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"інформація про потенційних покупців об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);

для потенційних покупців - фізичних осіб - довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);

для потенційних покупців - юридичних осіб - інформація про фінансово-майновий стан;

інформація щодо пов’язаних із потенційним покупцем осіб, що визначаються такими відповідно до Податкового кодексу України.";

2) пункт 3.21 викласти у такій редакції:

"3.21. За недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов'язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна", відповідає покупець.";

3) у пункті 3.22:

в абзаці першому слова ", що становить більше ніж 25 відсотків статутного капіталу" виключити;

абзац другий виключити.

2. Пункт 6.6 розділу VІ викласти в новій редакції:

"6.6. Продавець протягом 10 робочих днів з дня надходження коштів за придбані акції на рахунок для обліку коштів від приватизації майна видає розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ.".

3. У додатку 1 до Положення після слів "До заяви додаються:":

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Довідка про розмір частки держави Україна у статутному капіталі учасника (для юридичних осіб) на ____ арк.";

2) доповнити новими пунктами такого змісту:

"9. Інформація про потенційних покупців об'єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), на ____ арк.

10. Для потенційних покупців - фізичних осіб - довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) на ____ арк.

11. Для потенційних покупців - юридичних осіб - інформація про фінансово-майновий стан. на ____ арк.

12. Інформація щодо пов’язаних з потенційним покупцем осіб, що визначаються такими відповідно до Податкового кодексу України, на ____ арк.".

Директор Департаменту
приватизації Фонду
державного майна УкраїниВ. Герцвгору