Документ z1413-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.12.2017. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
08.11.2017 № 600


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2017 р.
за № 1413/31281

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство рибного господарства України або його територіальні органи

1. Цей Порядок  визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Держрибагентством або його територіальними органами за запитами на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Держрибагентство або його територіальні органи є належними розпорядниками інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, яка становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на  копіювання або друк документів здійснюється у разі виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство рибного господарства України або його територіальні органи, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08 листопада 2017 року № 600.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається відповідним структурним підрозділом (відповідальною особою) з питань бухгалтерського обліку та звітності Держрибагентства або його територіального органу.

6. У разі копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок структурний підрозділ Держрибагентства або його територіального органу, у якому знаходиться запитувана інформація, протягом одного робочого дня подає структурному підрозділу (відповідальній особі) з питань бухгалтерського обліку та звітності Держрибагентства або його територіального органу заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої заявки структурний підрозділ (відповідальна особа) з питань бухгалтерського обліку та звітності Держрибагентства або його територіального органу виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і протягом одного робочого дня передає його структурному підрозділу Держрибагентства або його територіального органу, у якому знаходиться  запитувана інформація, для направлення в установлений законом  строк запитувачу інформації.

У разі необхідності Держрибагентство або його територіальний орган, що є належним розпорядником запитуваної інформації, у письмовій формі повідомляє запитувача інформації про продовження строку розгляду запиту відповідно до положень частини четвертої статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, що зручна для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного робочого дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Держрибагентства або його територіального органу структурний підрозділ (відповідальна особа) з питань бухгалтерського обліку та звітності Держрибагентства або його територіального органу передає структурному підрозділу Держрибагентства або його територіального органу, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, з проставлянням підпису, прізвища, імені, по батькові відповідальної особи та поточної дати.

10. Структурні підрозділи Держрибагентства або його територіального органу, у яких знаходиться  запитувана інформація, здійснюють копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, після отримання копії виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти. Надання відповіді запитувачу здійснюється впродовж трьох робочих днів.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової несплати Рахунка запитувачем інформації.

В такому разі Держрибагентство або його територіальний орган,  що є належним розпорядником інформації, на адресу запитувача інформації надсилає лист з відмовою в задоволенні запиту на інформацію на підставі вимог підпункту 3 частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Заступник
директора департаменту -
начальник відділу
Департаменту тваринництва
О.О. АльшановаДодаток 1
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником
якої є Державне агентство рибного
господарства України
або його територіальні органи
(пункт 6)

ЗАЯВКА № ____________
від «___» ____________ 20 __ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

________________________________________________________________
(назва документа)

________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу Держрибагентства або його територіального органу,
у якому знаходиться запитувана інформація)

__________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи, адреса, телефон


Послуги, що надаються

Кількість сторінок

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)


Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)


Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)


Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)


Виконавець__________________
(посада)

_____________
(підпис)

____________________
(П.І.Б.)

Керівник структурного підрозділу
Держрибагентства або його
територіального органу, у якого
знаходиться запитувана інформація__________________
(посада)

_____________
(підпис)

____________________
(П.І.Б.)Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом
на інформацію, розпорядником
якої є Державне агентство рибного
господарства України
або його територіальні органи
(пункт 7)

РАХУНОК
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформаціювгору