Документ z1412-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.2011, підстава - z1406-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
17.12.2007 N 4932
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
від 26 грудня 2007 р.
за N 1412/14679
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 445 ( z1406-11 ) від 17.11.2011 }
Про внесення змін до Положення про порядок та умови
прийому документів від іноземців, які бажають
усиновити дитину

Відповідно до абзацу дев'ятого пункту 10 Порядку ведення
обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають
усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей
після усиновлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 серпня 2003 року N 1377 ( 1377-2003-п ) (із
змінами), та з метою удосконалення роботи Державного департаменту
з усиновлення та захисту прав дитини щодо приймання документів
іноземців, які бажають усиновити дитину, Н А К А З У Ю:
1. Унести до Положення про порядок та умови прийому
документів від іноземців, які бажають усиновити дитину,
затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту від 05.02.2007 N 313 ( z0128-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.02.2007 за N 128/13395 (із
змінами), такі зміни:
1.1. Абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції: "6. Загальна кількість справ, які можуть бути прийняті від
іноземців протягом наступного року, визначається та затверджується
Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту щорічно до
20 листопада поточного року".
1.2. Абзац другий пункту 6 та абзац четвертий пункту 13
виключити.
2. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини (Татарчук Н.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію в
установленому законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр В.П.Коржвгору