Документ z1410-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.03.2016, підстава - z0315-16

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2012  № 899


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2012 р.
за № 1410/21722

Про затвердження Порядку роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для хімічної промисловості, форм Довідки про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості, Довідки про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, та Журналу обліку погашених податкових векселів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 51 від 11.02.2016}

Відповідно до підпунктів 229.4.9 і 229.4.11 пункту 229.4, підпунктів 229.5.11 і 229.5.13 пункту 229.5 статті 229 розділу VІ Податкового кодексу України, Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1068, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для хімічної промисловості;

форму Довідки про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості;

форму Довідки про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості;

форму Журналу обліку погашених податкових векселів.

2. Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л.Г.):

2.1. Забезпечити створення та належну організацію роботи податкових постів на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку як сировину для хімічної промисловості;

2.2. Провести у встановленому порядку спільні наради:

з представниками територіальних органів Держмитслужби України щодо координації дій та взаємообміну інформацією при здійсненні контролю за цільовим використанням нафтопродуктів, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку як сировину для хімічної промисловості;

з керівниками та відповідальними особами підприємств - виробників, що використовують нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості, щодо узгодження організаційних заходів для забезпечення ефективної роботи податкових постів;

2.3. Надати Департаменту розвитку та модернізації Державної податкової служби України узгоджену заявку на розробку програмного забезпечення ведення Журналу обліку погашених податкових векселів у місячний термін, визначений у технічному завданні.

3. Департаменту розвитку та модернізації Державної податкової служби України (Охтень О.І.) розробити програмне забезпечення ведення Журналу обліку погашених податкових векселів у термін, визначений у технічному завданні.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л.Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А.П.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.08.2012  № 899


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2012 р.
за № 1410/21722

ПОРЯДОК
роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для хімічної промисловості

тексті Порядку та додатків до нього абревіатуру «ДПС» замінено абревіатурою «ДФС» згідно з Наказом Міністерства фінансів № 51 від 11.02.2016}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за цільовим використанням нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД), реалізованих за нульовою ставкою акцизного податку або ввезених на митну територію України без сплати акцизного податку (далі - нафтопродукти), що використовуються виробниками як сировина у хімічній промисловості, за переліком та у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України.

1.2. Режим роботи податкових постів визначається органом державної фіскальної служби (далі - орган ДФС) за місцезнаходженням підприємства, що використовує нафтопродукти як сировину у хімічній промисловості.

бзац перший пункту 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 51 від 11.02.2016}

У разі зберігання нафтопродуктів у територіально відокремленому місці від підприємства, що використовує нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості, контрольні пости державних податкових інспекцій діють за місцем його розташування.

1.3. Орган ДФС за місцезнаходженням підприємства - виробника, що використовує нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості (далі - підприємство-виробник), призначає свого представника (представників) на податковий пост такого підприємства (далі - представник органу ДФС на податковому посту), який здійснює постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості.

1.4. Склад представників органу ДФС на податкових постах підприємств-виробників затверджується відповідним наказом органу ДФС.

Цим наказом також визначаються порядок роботи та контролю за роботою представників органу ДФС на податкових постах (відповідає режиму роботи підприємства-виробника) та заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування, інші умови, необхідні для забезпечення ефективного контролю.

Копія наказу про призначення представників органу ДФС на податковий пост надсилається керівнику підприємства-виробника, який у триденний строк зобов'язаний видати відповідний наказ, яким передбачено створення належних умов для ефективної роботи представників органів ДФС на податкових постах.

1.5. Відповідні органи ДФС контролюють роботу податкових постів на підприємствах-виробниках, що використовують нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості, та згідно з наданою інформацією таких постів проводять аналіз діяльності підприємства-виробника щодо цільового використання нафтопродуктів.

1.6. Прийом нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості від виробника або ввезених на митну територію України підприємством-виробником обов'язково здійснюється за участю представника органу ДФС на податковому посту такого підприємства.

ІІ. Завдання та функції представників органів ДФС на податкових постах

2.1. Основним завданням представників органів ДФС на податкових постах підприємств-виробників є здійснення постійного безпосереднього контролю за цільовим використанням нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній промисловості та недопущення нецільового використання отриманих нафтопродуктів.

2.2. Відповідно до покладених завдань представники органу ДФС на податкових постах підприємств-виробників:

2.2.1. Здійснюють контроль за:

своєчасністю та повнотою складського і бухгалтерського обліку нафтопродуктів, які надходять як сировина для виробництва у хімічній промисловості;

зберіганням та цільовим використанням нафтопродуктів, які надходять як сировина для виробництва у хімічній промисловості;

обсягами надходження нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості;

відповідністю обсягів, витрачених на виробництво нафтопродуктів, обсягам виготовленої продукції хімічної промисловості на основі первинних документів;

2.2.2. Беруть участь у проведенні щомісячної інвентаризації залишків отриманих та ввезених нафтопродуктів і виробленої продукції хімічної промисловості.

2.2.3. Погоджують Довідку про цільове використання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості.

2.2.4. Надають керівнику підприємства-виробника пропозиції щодо усунення виявлених порушень установленого законодавством порядку ведення обліку та зберігання нафтопродуктів для виробництва у хімічній промисловості.

2.2.5. Ведуть Контрольний журнал реєстрації отримання (ввезення) та використання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості (далі - Контрольний журнал) (додаток 1).

2.3. При отриманні нафтопродуктів підприємством-виробником представник органу ДФС на податковому посту робить відмітку у товарно-транспортній накладній про погодження ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" і особистого підпису та вчиняє запис у Контрольному журналі, який повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою органу ДФС.

Представник органу ДФС на податковому посту підприємства-виробника протягом трьох робочих днів надсилає Довідку про отримання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості (додаток 2) до органу ДФС за місцезнаходженням підприємства, яке відпустило нафтопродукти, про що робиться відповідна відмітка у Контрольному журналі.

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку роботи податкових постів,
установлених на підприємствах
суб'єктів господарювання,
які використовують нафтопродукти,
що отримуються за нульовою ставкою
акцизного податку або ввезені на митну
територію України без сплати
акцизного податку, як сировину
для хімічної промисловості

КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
реєстрації отримання (ввезення) та використання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості
__________________________________________________________
(найменування підприємства - виробника, що використовує нафтопродукти як сировину для хімічної промисловості)

№ з/п

Дата отримання (ввезення) підприємством нафтопродуктів

Номер, дата товарно-транспортної накладної / МД

Повні реквізити відвантажувача нафтопродуктів (виробника / імпортера)

Код нафтопродуктів згідно з УКТ ЗЕД

Обсяги фактично отриманих підприємством нафтопродуктів, кг

Підпис представника органу ДФС

Обсяги нафто- продуктів, фактично відпущених на виробництво продукції хімічної промисловості

Номер, дата довідки про отримання нафтопродуктів

Залишок нафтопродуктів згідно з інвентаризацією

повне найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номер / серія

дата

дата

кг

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Додаток 2
до Порядку роботи податкових постів,
установлених на підприємствах
суб'єктів господарювання,
які використовують нафтопродукти,
що отримуються за нульовою ставкою
акцизного податку або ввезені на митну
територію України без сплати
акцизного податку, як сировину
для хімічної промисловості

ДОВІДКА
про отримання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловостіЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.08.2012  № 899

ДОВІДКА
про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 51 від 11.02.2016}

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М.О. Чмерук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.08.2012  № 899

ДОВІДКА
про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості1

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 51 від 11.02.2016}

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М.О. Чмерук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.08.2012  № 899

ЖУРНАЛ
обліку погашених податкових векселів

Обліковий номер з/п

Реєстраційний номер бланка векселя

Дата

Векселедавець

Банкаваліст

Oбсяг отриманих або ввезених нафтопродуктів у межах квот, на який видано податковий вексель

Сума акцизного податку

Відмітка про повне погашення податкового векселя

реєстрації

видачі

останнього дня погашення

код за ЄДРПОУ

найменування

місцезнаходження

код за ЄДРПОУ

код МФО

найменування

місцезнаходження

зазначена у векселі, грн.

сплачена у рахунок погашення векселя у разі нецільового використання

нарахована на обсяг нафтопродуктів, використаних за цільовим призначенням

дата

сума, грн.

сума, грн.

реквізити документа про сплату

сума, грн.

реквізити довідки про цільове використання

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України

М.О. Чмеруквгору