Документ z1410-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.12.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.01.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
11.12.2007 N 298
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2007 р.
за N 1410/14677

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам,
зайнятим на підприємствах промисловості
будівельних матеріалів

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Положення про Державний комітет України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 ( 1640-2006-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних
матеріалів (далі - Норми), що додаються.
2. З уведенням у дію цих Норм уважати такими, що не
застосовуються на території України, розділи VI, VII, VIII та XII
"Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и
служащим промышленности строительных материалов, предприятий
стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности", затверджених
постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань та
Президії ВЦРПС від 18.08.80 N 241/П-9 ( v0241400-80 ) (зі
змінами).
3. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та
котлонагляду Іванченку В.І. у п'ятиденний термін забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру
нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ) та
розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:   
Перший заступник Міністра
регіонального розвитку
та будівництва України  М.П.Сорока
Перший заступник Міністра,
Головний державний
санітарний лікар України  С.Бережнов
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи  В.Бут
Голова Держспоживстандарту
України  О.С.Шнипко
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України  М.Солдатенко
Перший заступник Міністра
промислової політики України  Д.В.Колєсніков
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України  О.А.Миколайчук
Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань України  Ю.Мельников
Голова комітету професійної
спілки працівників будівництва
та промисловості будівельних
матеріалів України  В.М.Яньшин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
11.12.2007 N 298
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2007 р.
за N 1410/14677

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам, зайнятим на підприємствах
промисловості будівельних матеріалів

1. Загальні положення
1.1. Ці Норми поширюються на суб'єкти господарювання, які
здійснюють виробництво стінових та теплоізоляційних матеріалів,
пористих заповнювачів, бетонних, залізобетонних, пінобетонних та
шлакобетонних конструкцій та виробів.
1.2. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на
підприємствах з виробництва будівельних матеріалів, перелік яких
відповідає Національному класифікатору України "Класифікатор
професій ДК 003:2005" ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженому
наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375
( v0375609-05 ) (із змінами). Класифікація та позначення захисних
властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно
від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані
відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства
защиты работающих. Общие требования и классификация".
1.3. Крім цих Норм, працівники організацій і підприємств з
виробництва будівельних матеріалів, які виконують роботи, що
належать до інших видів економічної діяльності, у тому числі
пов'язаної з виконанням робіт щодо ліквідації прогнозованих аварій
і наслідків, повинні забезпечуватись ЗІЗ згідно з "Типовыми
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных
профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и
отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР
і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 ( v0047400-81 ), із
змінами, а також згідно з чинними нормами безплатної видачі
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки,
затвердженими в установленому порядку.
1.4. Порядок забезпечення працівників організацій та
підприємств необхідними для трудового процесу засобами
індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та
зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170
( z0667-96 ), зареєстрованим Міністерством юстиції України
18.11.96 за N 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96).
1.5. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи
державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці
організацій і підприємств.
1.6. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ здійснюють професійні спілки,
об'єднання профспілок в особі їх виборних органів і представників
або вповноважені найманими працівниками особи з питань охорони
праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася).
2. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам,
зайнятим на підприємствах з виробництва стінових матеріалів

3. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам,
зайнятим на підприємствах з виробництва теплоізоляційних
матеріалів
------------------------------------------------------------------------------ | N |Код КП згідно з| Професійна | Найменування | Позна-| Термін | |з/п|Класифікатором | назва роботи | спецодягу, | чення |носіння,| | | професій | | спецвзуття та |захис- | місяці | | | ДК 003:2005 | | інших засобів | них | (дні) | | |( vb375609-05, | | індивідуального |власти-| | | | vc375609-05 )| | захисту |востей | | | | | | | (тип, | | | | | | | марка)| | | | | | | ЗІЗ | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------------------------------------------------------| | 3.1. Переробка доменних шлаків, виробництво мінеральної (шлакової | | та скляної) вати та інших неорганічних теплоізоляційних матеріалів | |----------------------------------------------------------------------------| | 1 | 8212.2 |Автоклавник |Костюм | Ми З | 12 | | | |(виробництво |Черевики шкіряні | Нм Нс | 12 | | | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | |матеріалів) |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 2 | 8151.2 |Бітумник |Костюм | Тр З | 12 | | | | |Напівчоботи шкіряні | Нм Нс | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | Г |до зносу| | | | |протигазовий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 3 | 8112.2 |Бункерувальник |При виконанні робіт | | | | | | |із завантаження | | | | | | |гранжолоба або | | | | | | |бункера: | | | | | | |Костюм | Ми З | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп | 1 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 4 | 9411 |Вагар |При виконанні робіт | | | | | | |зі зважування | | | | | | |скловолокна та | | | | | | |мінеральної вати: | | | | | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Пс |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 5 | 8212.2 |Вагранник |Костюм | Вп З | 12 | | | |(виробництво |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | |матеріалів) |Рукавиці шкіряні з | Ти Ми | 1 | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | ГП |до зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | | |захисні з прямою або| | | | | | |непрямою вентиляцією| | | | | | |Навушники протишумні| - |до зносу| | | | |або | | | | | | |Вкладиші протишумні | | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | - |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 6 | 9333 |Вантажник |При виконанні робіт | | | | | | |з навантажування | | | | | | |гранульованого | | | | | | |шлаку: | | | | | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 8 | | | | |Чоботи гумові | В | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 7 | 9311 |Вивантажувач на |Костюм пилозахисний | Пн З | 8 | | | |відвалах |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Жилет сигнальний | Со | 12 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 8 | 8212.2 |Випалювач у |Костюм пилозахисний | Ти Пн | 12 | | | |виробництві |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | |матеріалів |Рукавиці | Мп | 1 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | ГП |до зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП |до зносу| | | | |захисні з прямою | | | | | | |вентиляцією | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 9 | 8121.2 |Грануляторник |Костюм | Тр | 12 | | | |доменного шлаку |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Шолом | То |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 10| 8151.2 |Дробильник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |теплоізоляційної |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |сировини |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Навушники протишумні| - |до зносу| | | | |або | | | | | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу| | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |При виконанні робіт | | | | | | |з розмелювання | | | | | | |відходів продукції | | | | | | |на кульових млинах: | | | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |При виконанні робіт | | | | | | |з подріблювання | | | | | | |доломіту, шлаку, | | | | | | |щебеню та | | | | | | |силікатного бою | | | | | | |додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |При виконанні робіт | | | | | | |з подріблювання | | | | | | |щебеню, силікатного | | | | | | |бою та доломіту на | | | | | | |зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 11| 8212.3 |Завантажувач |Костюм пилозахисний | Тн З | 12 | | | |тунельних печей |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 12| 8290.2 |Зливальник- |Костюм | Ми З | 12 | | | |розливальник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 13| 8151.2 |Змішувальник |Костюм | Ми З | 12 | | | |(виробництво |Фартух клейончастий | Вн З | 6 | | | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |матеріалів) |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 14| 8232.3 |Знімач |При виконанні робіт | | | | | |склопластикових і |зі знімання скловати| | | | | |скловолокнистих |з конвеєра: | | | | | |виробів |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | | |Фартух клейончастий | Ми З | 6 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Навушники протишумні| - |до зносу| | | | |або | | | | | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 15| 8212.2 |Знімач |При виконанні робіт | | | | | |теплоізоляційних |з укладання сирцю- | | | | | |виробів |діатоміта на | | | | | | |сушильні майданчики:| | | | | | |Костюм | Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Навушники протишумні| - |до зносу| | | | |або | | | | | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу| | | | |При виконанні робіт | | | | | | |зі знімання сирцю- | | | | | | |діатоміта з преса: | | | | | | |Костюм з тканини з | Вн З | 12 | | | | |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням замість | | | | | | |костюма | | | | | | |Фартух прогумований | Вн З | 12 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |замість | | | | | | |черевиків шкіряних | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 16| 8212.2 |Карбонізаторник |Костюм | Ми З | 12 | | | |(виробництво |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | |матеріалів) |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | ГП |до зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | | |захисні з прямою або| | | | | | |непрямою вентиляцією| | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 17| 8121.2 |Ковшовий |Костюм | Тр | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп | 1 | | | | |Шолом | То |до зносу| | | | |Респіратор | ГП |до зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 18| 8212.2 |Контролер |Костюм | Ми З | 12 | | | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 19| 8212.3 |Моторист |Костюм | Ми З | 12 | | | |передавального |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |візка |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Берет | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 20| 7223.2 |Налагоджувальник |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |устаткування у |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробництві |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | |теплоізоляційних |Шапка | Пс |до зносу| | | |матеріалів |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 21| 8139.3 |Обплітальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |склоджгутів |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Нарукавники | Ми |до зносу| | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |При виконанні робіт | | | | | | |з плетіння сіток: | | | | | | |Костюм замість | Ми З | 12 | | | | |костюма | | | | | | |пилозахисного | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 22| 8232.3 |Окантувальник |Костюм | Ми З | 12 | | | |сепараторних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |пластин |Рукавиці | Мп | 1 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |При виконанні робіт | | | | | | |з укладення | | | | | | |сепараторних пластин| | | | | | |до сушильної шафи | | | | | | |додатково: | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці | Ми |15 днів | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 23| 8212.2 |Оператор |Костюм | Ми З | 12 | | | |автоматизованої |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |лінії |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | |теплоізоляції труб|Шапка | Пн |до зносу| | | 8212.2 |Оператор |Респіратор | П |до зносу| | | |гранулювання |протипиловий | | | | | |мінеральної вати |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | 8212.2 |Оператор |Для оператора | | | | | |завантажувальної |автоматизованої | | | | | |та |лінії теплоізоляції | | | | | |розвантажувальної |труб: | | | | | |установки |Рукавиці | Мп | 1 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 24| 9322 |Оператор камери |Костюм | Ми З | 12 | | | |фарбування |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |акустичних плит |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | ГП |до зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |На роботах із | | | | | | |застосуванням | | | | | | |шкідливодійних фарб | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух прогумований | В | 6 | | | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 25| 8212.2 |Оператор |Костюм | Ми З | 12 | | | |конвеєрної лінії |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |устаткування |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 26| 8139.1 |Оператор одержання|Костюм | Ми З | 12 | | | |безперервного |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |скловолокна |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | 8152.2 |Оператор одержання|Фартух клейончастий | Ми З | 6 | | | |скловолокна |Шапка | Пс |до зносу| | | |каолінового складу|Респіратор | П |до зносу| | | 8232.2 |Оператор одержання|протипиловий | | | | | |склополотна |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | |одностадійним |Навушники протишумні| - |до зносу| | | |методом |або | | | | | 8139.1 |Оператор одержання|Вкладиші протишумні | - |до зносу| | | |штапельного | | | | | | |скловолокна | | | | | | 8212.2 |Оператор установки| | | | | | |мінераловатних | | | | | | |циліндрів | | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 27| 8212.2 |Оператор установки|Костюм | Ми З | 12 | | | |волокноутворення |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Рукавиці шкіряні з | Ти Ми | 1 | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Щиток лицьовий | - |до зносу| | | | |захисний | | | | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Навушники протишумні| - |до зносу| | | | |або | | | | | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 28| 8212.2 |Оператор установки|Костюм | Ми З | 12 | | | |теплоізоляційного |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |шнура |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 29| 8212.2 |Перекристаліза- |Костюм | Ми З | 12 | | | |торник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 30| 9322 |Пошивник |При прошиванні | | | | | |технічних виробів |матів: | | | | | | |Костюм | Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 31| 8212.2 |Пресувальник |Костюм пилозахисний | Пс З | 12 | | | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 32| 8290.3 |Пробовідбірник |При виконанні робіт | | | | | | |з відбирання шлаку: | | | | | | |Костюм | Ми З | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 33| 8131.3 |Просівальник |Костюм | Ми З | 12 | | | |матеріалів |Чоботи шкіряні | Ми | 12 | | | | |або | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 34| 7421.2 |Просочувальник з |Костюм з тканини з | Вн З | 12 | | | |вогнезахисного |водовідштовхувальним| | | | | |просочування |просоченням | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Яж |до зносу| | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Нарукавники | Вн | 6 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 35| 9322 |Різальник |При виконанні робіт | | | | | |скловолокнистих та|з нарізання | | | | | |склопластикових |скловолокнистих та | | | | | |матеріалів |склопластикових | | | | | | |матеріалів: | | | | | | |Костюм пилозахисний | Пс З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Рукавиці | Мп | 1 | | | | |Нарукавники | Ми | 6 | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Навушники протишумні| - |до зносу| | | | |або | | | | | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу| | | | |При виконанні робіт | | | | | | |з плетіння сіток: | | | | | | |Костюм | Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Нарукавники | Ми | 6 | | | | |Для всіх видів робіт| | | | | | |додатково: | | | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 36| 8212.3 |Різальник |Костюм з тканини з | Вн З | 12 | | | |теплоізоляційних |водовідштовхувальним| | | | | |та акустичних |просоченням | | | | | |виробів |Фартух прогумований | Вн | 6 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | | |захисні з прямою або| | | | | | |непрямою вентиляцією| | | | | | |Навушники протишумні| - |до зносу| | | | |або | | | | | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу| | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 37| 9322 |Розкладач |Костюм пилозахисний | Пс | 12 | | | |скловолокна |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Пс |15 днів | | | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу| | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | | |захисні з прямою або| | | | | | |непрямою вентиляцією| | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 38| 8212.3 |Розпалубщик |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |та акустичних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | |виробів |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 39| 8290.2 |Складальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Мун25 | 12 | | | |конструкцій |із захисними носками| | | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Жилет сигнальний | Со | 12 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 40| 8229.3 |Склеювач |Костюм | Ми З | 12 | | | | |Фартух прогумований | Вн З | 6 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу| | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | ГП |до зносу| | | | |газопилозахисний | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 41| 8212.3 |Сортувальник вапна|Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | | |захисні з прямою або| | | | | | |непрямою вентиляцією| | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 42| 8290.2 |Сортувальник |При виконанні робіт | | | | | |(пакувальник) |з упаковування | | | | | |теплоізоляційних |теплоізоляційних | | | | | |виробів |виробів: | | | | | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |При виконанні робіт | | | | | | |з упаковування | | | | | | |виробів із скловати,| | | | | | |скловолокна та | | | | | | |вулканіту: | | | | | | |Рукавиці | Пс Мп |15 днів | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 43| 8212.3 |Сушильник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 44| 7215.2 |Транспортувальник |При виконанні робіт | | | | | |(такелажні роботи)|з транспортування | | | | | | |сировини для | | | | | | |виробництва | | | | | | |теплоізоляційних | | | | | | |виробів: | | | | | | |Комбінезон | Ми З | 12 | | | | |Фартух | Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |При виконанні робіт | | | | | | |з транспортування | | | | | | |мінеральної вати та | | | | | | |виробів з неї: | | | | | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | | |замість комбінезона | | | | | | |При виконанні робіт | | | | | | |з відкочування | | | | | | |вагонеток: | | | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Для всіх видів робіт| | | | | | |додатково: | | | | | | |Жилет сигнальний | Со | 12 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 45| 8333.3 |Транспортувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |(обслуговування |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |механізмів) |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 46| 8151.2 |Фенольник |Костюм | Ми З | 12 | | | | |Фартух прогумований | В | 6 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |або | | | | | | |Чоботи гумові | Вн | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу| | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | ГП |до зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | | |захисні з прямою або| | | | | | |непрямою вентиляцією| | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 47| 8212.2 |Формувальник |При виконанні робіт | | | | | |теплоізоляційних |з формування виробів| | | | | |виробів |на ручних та | | | | | | |формувальних | | | | | | |верстатах: | | | | | | |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | | |захисні з прямою або| | | | | | |непрямою вентиляцією| | | | | | |При виконанні робіт | | | | | | |із заливання, | | | | | | |укладення та | | | | | | |змазування форм | | | | | | |вулканітових | | | | | | |виробів: | | | | | | |Напівчоботи гумові | В | 12 | | | | |замість | | | | | | |черевиків шкіряних | | | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу| | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 48| 8212.2 |Шихтовар |Костюм | Тр З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Ти З |15 днів | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 49| 8151.2 |Шихтувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |(виробництво |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | |матеріалів) |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 50| 8121.2 |Шлакувальник |Костюм | Ти | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | |----------------------------------------------------------------------------| | 3.2. Виробництво фібролітових плит на цементі | |----------------------------------------------------------------------------| | 51| 7423.2 |Верстатник |Костюм | Мп З | 12 | | | |деревообробних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |верстатів |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 52| 8212.3 |Завантажувач- |Костюм | Тр З | 12 | | | |вивантажувач |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |сировини, палива |Рукавиці | Мп |15 днів | | | |та стінових |Рукавички гумові | Яж |до зносу| | | |виробів |Нарукавники | Вн |до зносу| | | | |прогумовані | | | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 53| 9322 |Мастильник |При виконанні робіт | | | | | | |зі змазування та | | | | | | |подавання форм: | | | | | | |Костюм | Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу| | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 54| 8212.3 |Моторист змішувача|Костюм | Ми З | 12 | | | |та мішалки |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу| | | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 55| 9322 |Підсобний робітник|Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 56| 7421.2 |Просочувальник |Костюм з тканини з | Вн З | 12 | | | |пиломатеріалів та |водовідштовхувальним| | | | | |виробів з деревини|просоченням | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу| | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | ГП |до зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Окуляри закриті | Г |до зносу| | | | |герметичні | | | | | | |захисні | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 57| 8212.3 |Розпалубщик |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |та акустичних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | |виробів |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 58| 8290.2 |Сортувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |(пакувальник) |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | |виробів |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | | |захисні з прямою або| | | | | | |непрямою вентиляцією| | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |----------------------------------------------------------------------------| | 3.3. Виробництво комишиту | |----------------------------------------------------------------------------| | 59| 9333 |Вантажник |При виконанні робіт | | | | | | |із навантажування та| | | | | | |вивантажування | | | | | | |комишиту та | | | | | | |комишитових плит: | | | | | | |Костюм | Ми З | 12 | | | | |Плащ | Ву | 36 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 60| 8331.2 |Машиніст машин |Костюм | Ми З | 12 | | | |для заготівлі |Чоботи шкіряні | Ми | 12 | | | |очерету |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 61| 7424.2 |Пресувальник плит |Костюм | Ми З | 12 | | | |з очерету |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | 8212.3 |Різальник |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | |теплоізоляційних |Шапка | Пс |до зносу| | | |та акустичних |Респіратор | П |до зносу| | | |виробів |протипиловий | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | | |захисні з прямою або| | | | | | |непрямою вентиляцією| | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 62| 7215.2 |Транспортувальник |Костюм | Ми З | 12 | | | |(такелажні |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |роботи) |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Фартух | Ми З | 12 | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Жилет сигнальний | Со | 12 | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |----------------------------------------------------------------------------| | 3.4. Виробництво полотен із штапельних базальтових супертонких | | і безперервних волокон та виробів з них | |----------------------------------------------------------------------------| | 63| 8232.2 |Апаратник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |виготовлення |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |нетканих |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | |скловолокнистих |Рукавички | Эн |до зносу| | | |матеріалів |діелектричні | | | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 64| 9333 |Вантажник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 65| 8152.3 |Емульсовар |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | | |Фартух прогумований | Вн З | 6 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу| | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | ГП |до зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | | |захисні з прямою або| | | | | | |непрямою вентиляцією| | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 66| 8232.3 |Знімач |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |склопластикових і |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |скловолокнистих |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | |виробів |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | | |захисні з прямою або| | | | | | |непрямою вентиляцією| | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 67| 8212.2 |Знімач |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 68| 8212.2 |Контролер |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |або | | | | | | |Рукавички | Ми | 1 | | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 69| 7223.2 |Налагоджувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |устаткування у |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробництві |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | |теплоізоляційних |або | | | | | |матеріалів |Рукавички | Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 70| 8261.2 |Оператор |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |виготовлення |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |ровінгу |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | 8261.2 |Оператор |або | | | | | |крутильного |Рукавички | Ми | 1 | | | |устаткування |Шапка | Пс |до зносу| | | 8212.2 |Оператор установки|Респіратор | П |до зносу| | | |теплоізоляційного |протипиловий | | | | | |шнура |Навушники протишумні| - |до зносу| | | | |або | | | | | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 71| 8139.1 |Оператор одержання|Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |безперервного |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |скловолокна |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | 8139.1 |Оператор одержання|або | | | | | |штапельного |Рукавички | Ми | 1 | | | |скловолокна |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Навушники протишумні| - |до зносу| | | | |або | | | | | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 72| 9322 |Підсобний робітник|При виконанні робіт | | | | | | |з виготовлення | | | | | | |полотен із | | | | | | |штапельних | | | | | | |базальтових | | | | | | |супертонких | | | | | | |і безперевних | | | | | | |волокон: | | | | | | |Костюм | Ми З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 73| 9322 |Пошивник технічних|Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |або | | | | | | |Рукавички | Пс |15 днів | | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 74| 8131.2 |Скловар |Костюм з тканини з | Ти | 12 | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | | | | |Валянки | Тп | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп | 1 | | | | |Рукавиці сукняні | Ти |12 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні зі | ЗН |до зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Щиток лицьовий | - |до зносу| | | | |захисний | | | | | | |Навушники протишумні| - |до зносу| | | | |або | | | | | | |Вкладиші протишумні | - |до зносу| | | | |Пояс запобіжний | - |до зносу| | | | |безлямковий | | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Під час ремонту | | | | | | |скловарних | | | | | | |печей: | | | | | | |Костюм сукняний | Ти | 36 | | | | |замість | | | | | | |костюма з тканини з | | | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 75| 8290.2 |Сортувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |(пакувальник) |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | |виробів |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | | |захисні з прямою або| | | | | | |непрямою вентиляцією| | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 76| 8333.3 |Транспортувальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |(обслуговування |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |механізмів) |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пс |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |----------------------------------------------------------------------------| | Керівники, професіонали, фахівці | |----------------------------------------------------------------------------| | 77| 1222.2 |Майстер |Костюм | Ми З | 18 | | | 1222.2 |Майстер зміни |Черевики шкіряні | Ми | 18 | | | 3115 |Механік |Берет | Пн |до зносу| | | 2149.2 |Інженер з охорони |Каска захисна з | - |до зносу| | | |праці |підшоломником | | | | | 2149.2 |Інженер-технолог |Лаборанту | | | | | 7241.1 |Лаборант з |додатково: | | | | | |фізико-механічних |Фартух клейончастий | Вн З | 6 | | | |випробувань |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу| | | | |Усім узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | ------------------------------------------------------------------------------
4. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам,
зайнятим на підприємствах з виробництва пористих заповнювачів
------------------------------------------------------------------------------ | N |Код КП згідно з| Професійна | Найменування | Позна-| Термін | |з/п|Класифікатором | назва роботи | спецодягу, | чення |носіння,| | | професій | | спецвзуття |захис- | місяці | | | ДК 003:2005 | | та інших засобів | них | (дні) | | |( vb375609-05, | | індивідуального |власти-| | | | vc375609-05 )| | захисту |востей | | | | | | | (тип, | | | | | | |марка) | | | | | | | ЗІЗ | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------------------------------------------------------| | 4.1. Виробництво керамзитового гравію | |----------------------------------------------------------------------------| | 1 | 8212.2 |Випалювач у |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |виробництві |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |теплоізоляційних |Рукавиці | Мп |15 днів | | | |матеріалів |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | ГП |до зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 2 | 8212.3 |Завантажувач- |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |вивантажувач |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |сировини, палива |Рукавиці | Мп |15 днів | | | |та стінових |Шапка | Пн |до зносу| | | |виробів |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні | ЗН |до зносу| | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 3 | 8333.3 |Моторист |Костюм | Ми З | 12 | | | |транспортувальних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |механізмів |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Берет | Пн |до зносу| | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 4 | 8212.2 |Пресувальник |Костюм | Ми З | 12 | | | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |----------------------------------------------------------------------------| | 4.2. Виробництво аглопориту | |----------------------------------------------------------------------------| | 5 | 8212.2 |Випалювач у |Костюм з тканини | Тр З | 9 | | | |виробництві |з вогнезахисним | | | | | |теплоізоляційних |просоченням | | | | | |матеріалів |або | | | | | | |Костюм | Тр З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | ГП |до зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |Окуляри захисні зі | ЗН |до зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 6 | 8151.2 |Дробильник |Костюм з тканини з | Тр З | 12 | | | |теплоізоляційної |вогнезахисним | | | | | |сировини |просоченням | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | | |захисні з прямою або| | | | | | |непрямою вентиляцією| | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |На зовнішніх роботах| | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Брюки з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | |Напівчоботи утеплені| Тн20 | 24 | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 7 | 8212.2 |Оператор пульта |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |керування |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |у виробництві |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | |стінових виробів |Рукавички | Эн |до зносу| | | | |діелектричні | | | | | | |Берет | Пн |до зносу| |----------------------------------------------------------------------------| | 4.3. Виробництво спученого перліту та виробів з нього; | | виробництво теразиту | |----------------------------------------------------------------------------| | 8 | 8212.2 |Випалювач у |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |виробництві |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |теплоізоляційних |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | |матеріалів |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні зі | ЗН |до зносу| | | | |світлофільтрами | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| | 9 | 8212.2 |Гасильник вапна |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | 8151.2 |Дробильник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |теплоізоляційної |Рукавиці | Мп |15 днів | | | |сировини |Шапка | Пн |до зносу| | | 8212.3 |Завантажувач- |Респіратор | П |до зносу| | | |вивантажувач |протипиловий | | | | | |сировини, палива |Окуляри закриті | ЗП ЗН |до зносу| | | |та стінових |захисні з прямою або| | | | | |виробів |непрямою вентиляцією| | | | | | |Каска захисна з | - |до зносу| | | | |підшоломником | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| |10 | 8212.2 |Знімач |Костюм | Ми З | 12 | | | |теплоізоляційних |Фартух прогумований | Вп З | 6 | | | |виробів |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пн |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| |11 | 8162.2 |Кочегар |Костюм пилозахисний | Ти Пн | 12 | | | |технологічних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |печей |Рукавиці | Мп |15 днів | | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | | | | |Окуляри захисні зі | ЗН |до зносу| | | | |світлофільтрами | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| |12 | 8212.3 |Моторист змішувача|Костюм з тканини з | Вн З | 12 | | | |та мішалки |водовідштовхувальним| | | | | | |просоченням | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Берет | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| |13 | 8212.2 |Пресувальник |На виробництві | | | | | |теплоізоляційних |спученого перліту та| | | | | |виробів |виробів з нього: | | | | | | |Костюм | Ми З | 12 | | | | |Фартух прогумований | Вн З | 12 | | | | |з нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пн |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| |14 | 8131.3 |Просівальник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |матеріалів |Фартух прогумований | Вп З | 6 | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| |15 | 8212.3 |Сушильник |Костюм пилозахисний | Пн З | 12 | | | |теплоізоляційних |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | |виробів |Рукавиці комбіновані| Ми |15 днів | | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| |16 | 8333.3 |Транспортувальник |Костюм | Ми З | 12 | | | |(обслуговування |Фартух прогумований | Вп З | 6 | | | |механізмів) |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Шапка | Пн |до зносу| |---+---------------+------------------+--------------------+-------+--------| |17 | 8212.2 |Формувальник |Костюм з тканини з | Вн З | 12 | | | |теплоізоляційних |водовідштовхувальним| | | | | |виробів |просоченням | | | | | | |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | | |Рукавички гумові | Вн |до зносу| | | | |Шапка | Пн |до зносу| | | | |Респіратор | П |до зносу| | | | |протипиловий | | | |----------------------------------------------------------------------------| | Керівники, професіонали, фахівці | |----------------------------------------------------------------------------| |18 | 1222.2 |Майстер |Костюм | Ми З | 18 | | | 1222.2 |Майстер зміни |Черевики шкіряні | Ми | 18 | | | 3115 |Механік |Берет | Пн |до зносу| | | 2149.2 |Інженер з охорони |Каска захисна з | - |до зносу| | | |праці |підшоломником | | | | | 2149.2 |Інженер-технолог |Лаборанту додатково:| | | | | 7241.1 |Лаборант з |Фартух клейончастий | Вн З | 6 | | | |фізико-механічних |Рукавиці комбіновані| Ми | 1 | | | |випробувань |Рукавички гумові | Он Оа |до зносу| | | | |Усім узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка з утепленою | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | ------------------------------------------------------------------------------
5. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам,
зайнятим на підприємствах з виробництва збірних залізобетонних,
бетонних конструкцій та виробів

Примітка. Робітникам, зайнятим на виробництві залізобетонних
виробів методом прокату, виробництві (складанні та опорядженні)
кімнат, санітарних кабін та вузлів індустріальними методами,
спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального
захисту видаються згідно з розділом 5 "Виробництво бетонних,
залізобетонних, пінобетонних та шлакобетонних виробів".
Заступник начальника управління
організації державного нагляду
в металургії, машинобудуванні,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду В.М.Бабійчуквгору