Документ z1409-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.12.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2015  № 1274/677


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2015 р.
за № 1409/27854

Про затвердження Змін до Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства

На виконання вимог Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами) та з метою упорядкування роботи з контролю за фактичним виконанням іноземцями та особами без громадянства рішень про примусове повернення НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України від 23 квітня 2012 року № 353/271/150, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21 травня 2012 року за № 806/21119, що додаються.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голів Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та Служби безпеки відповідно до функціональних обов’язків.

Міністр внутрішніх
справ України


А.Б. Аваков

Голова Служби
безпеки України


В.С. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
закордонних справ України

Т.в.о. Голови
Державної прикордонної служби України

В.о. Голови Державної
міграційної служби УкраїниН.М. Галібаренко


В.М. Серватюк


М.Ю. СоколюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Служби безпеки України
22.10.2015  № 1274/677


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2015 р.
за № 1409/27854

ЗМІНИ
до Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства

1. У розділі ІІ:

у пункті 2.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Інформація надсилається відомчою електронною поштою (факсимільним зв’язком): територіальними органами, територіальними підрозділами ДМС – до ДМС; органами охорони державного кордону – до Департаменту аналізу та оцінки інформації Адміністрації Держприкордонслужби України; регіональними органами СБУ – до Центрального управління СБУ.»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Начальник територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону та органу СБУ, який прийняв рішення про заборону подальшого в’їзду іноземця в Україну, у п’ятиденний строк інформує про це Головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України (далі – ГЦОСІ), шляхом надсилання доручення, оформленого з дотриманням вимог Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 280.»;

абзац перший пункту 2.8 викласти в такій редакції:

«2.8. Про факт затримання іноземця на строк, що перевищує три години, посадова особа територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону та органу СБУ упродовж доби з моменту затримання повідомляє акредитоване в Україні дипломатичне представництво або консульську установу держави, громадянином якої є затримана особа.».

2. У розділі ІІІ:

у пункті 3.8:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«не пізніше ніж за дві доби до видворення іноземця надати інформацію відповідно до ДМС або Департаменту аналізу та оцінки інформації Адміністрації Держприкордонслужби України про:»;

в абзаці десятому слова «транспортною міліцією» замінити словом «поліцією»;

у пункті 3.9 слова «транспортної міліції» замінити словом «поліції»;

абзац перший пункту 3.15 викласти в такій редакції:

«3.15. Начальник органу охорони державного кордону, на ділянці якого здійснено виїзд іноземця, протягом трьох діб інформує територіальний орган, територіальний підрозділ ДМС або орган охорони державного кордону, за позовом якого було прийнято рішення про примусове видворення, про факт виїзду іноземця з України.»;

пункт 3.16 після цифр «765/14032» доповнити словами «(далі – Положення)»;

пункт 3.17 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«З метою здійснення контролю за фактичним виконанням рішення про примусове повернення начальником територіального органу, територіального підрозділу ДМС та органу СБУ, яким прийнято таке рішення, надсилається відповідний запит до ГЦОСІ з дотриманням вимог Положення.

ГЦОСІ на виконання такого запиту надає інформацію про перетинання іноземцем державного кордону на виїзд з України без його згоди у місячний строк після отримання відповідного запиту.»;

у пункті 3.19 слова «Департамент охорони державного кордону» замінити словами «Департамент аналізу та оцінки інформації».

Начальник
Департаменту юридичного
забезпечення МВСД.В. Горбась

Перший заступник Голови
Служби безпеки України –
керівник Антитерористичного
центру при Службі
безпеки України

В.В. Маліковвгору