Документ z1409-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.04.2017, підстава - z0292-17


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
30.07.2012  № 578

{Інструкція та форма втратили чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 116 від 10.02.2017}  

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ.К. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
30.07.2012  № 578


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2012 р.
за № 1409/21721

ІНСТРУКЦІЯ
щодо порядку заповнення форми первинної облікової документації № 133-1/о "Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"

1. Форма первинної облікової документації № 133-1/о "Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" (далі - Журнал реєстрації), ведеться для реєстрації виданих форм первинної облікової документації № 133/о "Медична довідка про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування".

2. Журнал реєстрації заповнюється уповноваженою особою, визначеною керівником закладу охорони здоров’я, який проводив медичний огляд особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

У лівому верхньому куті Журналу реєстрації зазначаються найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого (якої) перебуває заклад охорони здоров’я, найменування та місцезнаходження (поштова адреса) закладу охорони здоров’я, в якому заповнюється Журнал реєстрації, та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

3. Графи Журналу реєстрації заповнюються чітко і повністю.

4. Журнал реєстрації ведеться в паперовому вигляді.

5. Сторінки Журналу реєстрації повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою закладу охорони здоров’я.

6. Строк зберігання Журналу реєстрації в закладі охорони здоров’я - 3 роки.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ.К. Хобзейвгору