Про затвердження Правил спортивних змагань з рукопашного бою
Мінмолодьспорт; Наказ, Правила від 23.11.20185409
Документ z1408-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2018  № 5409


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2018 р.
за № 1408/32860

Про затвердження Правил спортивних змагань з рукопашного бою

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу п’ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, з метою забезпечення належної організації та проведення в Україні всеукраїнських змагань з рукопашного бою НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з рукопашного бою, що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр
молоді та спорту України


І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Всеукраїнської федерації рукопашного боюЮ. Радченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
23 листопада 2018 року № 5409


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2018 р.
за № 1408/32860

ПРАВИЛА
спортивних змагань з рукопашного бою

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з рукопашного бою, які проводяться на території України.

2. Ці Правила розроблено відповідно до Правил та Положень Міжнародної Федерації рукопашного бою (далі - Правила МФРБ).

3. Вимоги цих Правил стосуються усіх дисциплін, з яких проводяться змагання з рукопашного бою.

4. Змагання з рукопашного бою проводяться відповідно до положення (регламенту) про проведення відповідного змагання з рукопашного бою (далі - Положення), яке затверджує організатор.

5. Зареєстровані для участі у змаганнях особи мають дотримуватися цих Правил, Правил МФРБ як таких, що обов’язкові для виконання кожним з учасників змагань.

6. Змагання з рукопашного бою проводяться з метою:

1) розвитку і популяризації рукопашного бою в Україні;

2) обрання кращих спортсменів команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, фізкультурно-спортивних товариств (далі - ФСТ), що розвивають рукопашний бій як вид спорту;

3) підвищення спортивної майстерності та виконання нормативів, зазначених у Положенні про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженому наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами);

4) визначення кандидатів для формування збірних команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, ФСТ, збірних команд України;

5) покращення методів і практики суддівства змагань з рукопашного бою;

6) обміну досвідом, знаннями, інформацією.

7. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

звалювання - спосіб виконання атакуючої дії у стійці без відриву суперника від майданчика та з подальшим його падінням на спину, бік або груди;

кидок - спосіб виконання атакуючої дії у стійці або у партері з відривом суперника від килима та з подальшим його падінням на спину, бік або груди;

лежачи - учасники (один з учасників) торкаються майданчика тулубом (животом, спиною або боком);

мандатна комісія - комісія, яка здійснює допуск спортсменів до участі у змаганнях;

партер - учасники (один з учасників) спираються на коліна (одне коліно), торкаючись майданчика будь-якою частиною тіла, або без торкання;

перевід - спосіб виконання атакуючої дії в стійці, в результаті якої суперник опиняється у положенні «партер» або «лежачи»;

стійка - учасники торкаються майданчика виключно стопами ніг;

суддя - уповноважена особа, яка контролює хід спортивного змагання;

удар - імпульсивний, вибуховий зворотно-поступовий рух руки або ноги за прямолінійною або криволінійною траєкторією;

Федерація - громадська організація «Всеукраїнська федерація рукопашного бою».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про фізичну культуру і спорт».

II. Регламент організації та проведення змагань

1. Загальні положення

1. Змагання з рукопашного бою складаються з двох етапів.

2. Кваліфікаційний етап (перший тур) - визначає ступінь засвоєння учасниками змагань базової техніки рукопашного бою. Учасники, що набрали необхідну кількість балів, допускаються до участі в основному етапі (другий тур) змагань.

3. Основний етап (другий тур) має у своєму складі такі розділи:

легкий контакт;

дозований контакт;

демонстрація техніки.

4. Залежно від мети та завдань змагання можуть проводитися за одним з етапів відповідно до Положення.

2. Види змагань

1. Змагання можуть бути особистими, командними та особисто-командними.

2. Під час особистих змагань визначаються місця всіх спортсменів, що беруть участь у змаганнях.

3. Під час командних змагань визначаються тільки командні місця, учасники однієї команди змагаються зі спортсменами інших команд.

4. Під час особисто-командних змагань крім особистих місць учасників, визначаються також місця команд, що брали участь у змаганнях, за зайнятими спортсменами місцями. В особисто-командних змаганнях всі учасники, у тому числі спортсмени одного колективу, змагаються між собою.

3. Способи проведення змагань

Змагання можуть проводитися за одним з таких способів:

круговий - кожен учасник окремої віко-вагової категорії (кожна команда) зустрічається з усіма суперниками почергово. Результат якості проведених поєдинків оцінюється у кваліфікаційних очках, підсумовується та враховується під час визначення порядкового місця, яке посів спортсмен (команда). Найвище місце присуджується спортсмену (команді) з найбільшою сумою кваліфікаційних очок;

відбірково-круговий - учасники (команди) розподіляються на окремі групи, в яких кожен спортсмен (команда) зустрічається з усіма суперниками за кругом (можливе вибуття учасника з подальшого виступу на змаганнях після отримання ним двох поразок). Надалі учасники (команди), що посіли у групах 1, 2 місця, виходять у наступну частину змагань, розподіляються на групи, змагаються за кругом між собою до фінальної зустрічі, в якій і визначається переможець змагань;

прямого вибування - учасник (команда), що програли поєдинок, вибуває із подальшої участі у змаганнях. Можливе проведення утішних поєдинків за право посісти третє місце. Допускається вибуття спортсмена з подальшого виступу на змаганнях після двох поразок;

змішаний - спортсмени (команди) попередньо беруть участь у колах, які проводяться відбірково-круговим способом. Потім переможці попередніх змагань зустрічаються між собою за жеребкуванням, способом прямого вибування. Кількість фіналістів, як і кількість переможців попередніх змагань, визначається Положенням про змагання. Фінальні поєдинки проводяться круговим способом або способом прямого вибування.

4. Організація змагань

1. Змагання проводяться відповідно до цих Правил та Положення.

2. Організація, що проводить змагання, зобов’язана:

1) створити організаційний комітет з підготовки та проведення змагань;

2) розробити та затвердити Положення про змагання;

3) сформувати та затвердити головну суддівську колегію;

4) вирішити питання матеріально-технічного та медичного забезпечення змагань;

5) організувати розміщення, харчування, перевезення учасників, представників і суддів та роботу обслуговувального персоналу;

6) підготувати місце проведення змагань.

5. Положення про змагання

1. Положення є основним керівним документом для суддівської колегії та учасників змагань.

2. Положення є документом, що визначає умови проведення змагань, їх правове оформлення. Положення не має суперечити цим Правилам.

3. Положення про районні та міські змагання надсилається не пізніше ніж за один місяць до їх проведення; про зональні, національні змагання - не пізніше ніж за двадцять днів до їх проведення.

4. Положення має містити такі розділи:

1) цілі і завдання заходу;

2) строки і місце проведення заходу;

3) організація та керівництво проведенням заходу;

4) учасники заходу;

5) характер заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні);

6) програма проведення змагань;

7) безпека та підготовка місць для проведення заходу;

8) умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

9) умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників;

10) строки та порядок подання заявок на участь у заході;

11) інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу.

5. Пункти Положення мають бути конкретними та не допускати різного тлумачення.

6. Зміни і доповнення до Положення має право вносити виключно організація, яка його затвердила, не пізніше ніж до початку жеребкування на змаганнях.

III. Учасники змагань

1. Вікові групи учасників

1. Учасники змагань поділяються на такі вікові групи:

1) юнаки молодшого віку - 10-11 років;

2) юнаки, дівчата середнього віку - 12-13 років;

3) юнаки, дівчата старшого віку - 14-15 років;

4) юніори, юніорки - 16-17 років;

5) дорослі (чоловіки і жінки) - 18 років і старші.

2. Вік учасників визначається на день змагань.

3. Учасник змагань зобов’язаний мати при собі паспорт спортсмена і документ, що посвідчує особу відповідно до законодавства.

4. Паспорт спортсмена розробляє, затверджує та надає Федерація. Учасники змагань мають подавати паспорт спортсмена головному секретарю на перевірку перед кожним змаганням.

2. Вагові категорії

1. Учасники змагань за віком і статтю поділяються на такі вагові категорії:

1) юнаки молодшого віку - 10-11 років:

напівлегка вага - до 30 кг;

легка вага - до 35 кг;

напівсередня вага - до 40 кг;

середня вага - до 45 кг;

напівважка вага - до 50 кг;

важка вага - до 55 кг;

надважка вага - понад 55 кг;

2) юнаки середнього віку - 12-13 років:

напівлегка вага - до 35 кг;

легка вага - до 40 кг;

напівсередня вага - до 45 кг;

середня вага - до 50 кг;

напівважка вага - до 55 кг;

важка вага - до 65 кг;

надважка вага - понад 65 кг;

3) юнаки старшого віку - 14-15 років:

напівлегка вага - до 45 кг;

легка вага - до 50 кг;

напівсередня вага - до 55 кг;

середня вага - до 60 кг;

напівважка вага - до 65 кг;

важка вага - до 75 кг;

надважка вага - понад 75 кг;

4) юніори - 16-17 років:

напівлегка вага - до 55 кг;

легка вага - до 60 кг;

напівсередня вага - до 65 кг;

середня вага - до 70 кг;

напівважка вага - до 75 кг;

важка вага - до 85 кг;

надважка вага - понад 85 кг;

5) дорослі (чоловіки) - 18 років і старші:

напівлегка вага - до 60 кг;

легка вага - до 65 кг;

напівсередня вага - до 70 кг;

середня вага - до 75 кг;

напівважка вага - до 80 кг;

важка вага - до 90 кг;

надважка вага - понад 90 кг;

6) дівчата середнього віку - 12-13 років:

легка вага - до 40 кг;

середня вага - до 45 кг;

важка вага - до 50 кг;

надважка вага - понад 50 кг;

7) дівчата старшого віку - 14-15 років;

легка вага - до 45 кг;

середня вага - до 50 кг;

важка вага - до 55 кг;

надважка вага - понад 55 кг;

8) юніорки - 16-17 років:

легка вага - до 55 кг;

середня вага - до 65 кг;

важка вага - до 75 кг;

надважка вага - понад 75 кг;

9) дорослі (жінки) - 18 років і старші:

легка вага - до 55 кг;

середня вага - до 65 кг;

важка вага - до 75 кг;

надважка вага - понад 75 кг.

2. У разі наявності у ваговій категорії менше трьох осіб за узгодженням з представниками команд та рішенням головного судді змагань найближчі категорії можуть об’єднуватись.

3. В абсолютних чемпіонатах виступають тільки чоловіки віком від вісімнадцяти років і вагою понад вісімдесят кілограмів.

4. Спортсмени, які досягли 16 років, можуть бути допущені до виступу у змаганнях серед дорослих за версією «легкий контакт» за умови відповідної кваліфікації (визначається Положенням).

3. Зважування та жеребкування

1. Офіційне зважування учасників проводиться один раз (напередодні чи у день змагань) відповідно до Положення.

2. Тривалість зважування - одна година. Якщо зважування проводиться у день змагань, воно закінчується не менш ніж за одну годину до початку змагань.

3. Для зважування дозволяється використовувати декілька терезів. Зважування учасників однієї віко-вагової категорії здійснюється на одних терезах.

4. Контрольна перевірка учасником змагань власної ваги на терезах офіційного зважування дозволена протягом однієї години до початку офіційного зважування.

5. Учасник, який спізнився чи не прибув на зважування, вибуває зі змагань.

6. На офіційному зважуванні учасник зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує його особу.

7. Учасники чоловічої статі зважуються в трусах, жіночої - в купальниках.

8. Зважування проводить склад суддів, призначений головним суддею, у складі:

1) заступник головного судді;

2) лікар;

3) секретар;

4) два судді.

9. Результати зважування фіксуються у протоколі зважування та жеребкування.

10. У особистих і особисто-командних змаганнях учаснику дозволено виступати виключно у ваговій категорії, встановленій під час офіційного зважування.

11. У командних змаганнях учаснику дозволено виступати на одну вагову категорію вище.

12. Порядок виступів учасників (команд) у змаганнях визначається жеребкуванням. Жеребкування проводить головний секретар змагань за участю головного судді або його заступника та одного із суддів змагань.

13. Жеребкування для участі в основному етапі (другий тур) змагань проводиться після затвердження результатів виступу учасників у кваліфікаційному етапі (перший тур).

14. У разі проведення командних змагань з особистим допуском учасників для жеребкування може проводитись додаткове зважування.

4. Допуск учасників до змагань

1. Допуск спортсменів до участі у змаганнях проводить мандатна комісія у такому складі:

1) головний суддя;

2) заступник головного судді;

3) головний секретар;

4) головний лікар;

5) представник організації, що проводить змагання.

2. Мандатна комісія перевіряє заявки команд, особисті документи учасників, рівень їх спортивної кваліфікації.

3. Перелік документів, що подаються до мандатної комісії, обумовлюються Положенням.

4. Іменна заявка на участь у змаганнях подається до організації, що проводить змагання, і приймається мандатною комісією. Заявку підписує керівник організації, що направляє команду на змагання, навпроти прізвища кожного спортсмена лікар ставить візу «Допущений», яку завіряє підписом та печаткою. Загальна кількість спортсменів, допущених до змагань, завіряється печаткою лікарсько-фізкультурного диспансеру.

5. Обов’язки та права учасників змагань

1. Учасник змагань зобов’язаний:

1) знати та виконувати ці Правила і Положення;

2) своєчасно прибути на змагання, пройти мандатну комісію і зважування;

3) під час змагань підтримувати тишу і порядок, знаходитись у встановлених для перебування спортсменів місцях;

4) не вживати алкоголю, наркотичних і заборонених лікарських препаратів;

5) ввічливо поводитись із глядачами, учасниками, суддями, особами, що обслуговують змагання, виконувати всі вимоги суддів;

6) виступати з коротко підстриженими нігтями, в охайному костюмі, у встановленому цими Правилами екіпіруванні;

7) за викликом судді негайно вийти на майданчик і зайняти відповідне місце. Учасник, викликаний першим, виходить у червоному поясі і стає праворуч від рефері, учасник викликаний другим, виходить у білому поясі і стає ліворуч від рефері;

8) привітати суддів уклоном, а суперника рукостисканням перед початком поєдинку та після його закінчення;

9) у разі неможливості з будь-яких причин продовжувати змагання повідомити про це суддівську колегію через представника.

2. Учасник має право:

1) протягом однієї години до початку офіційного зважування провести контроль ваги свого тіла на терезах офіційного зважування;

2) через представника своєї команди отримувати інформацію про хід і зміни у програмі змагань;

3) використовувати до 3 хв на вихід на поєдинок, одержання медичної допомоги, усування негараздів у костюмі та екіпіруванні.

6. Костюм учасника та індивідуальні засоби захисту

1. Учасник виступає у костюмі (куртка, штани, пояс), виготовленому із щільної бавовняної тканини білого кольору. Довжина куртки має бути такою, щоб її нижня частина прикривала кульшовий суглоб. Рукави куртки мають бути достатньо широкими і прикривати не менше половини передпліччя. Жінки одягають під куртку бавовняну майку або безрукавку білого кольору. Штани мають бути достатньо широкими і прикривати не менше ніж 2/3 гомілки. Ширина пояса має бути 4-5 см, кінці пояса в зав’язаному стані мають бути не менше ніж 20 см. З лівого боку на куртці розташовується емблема Федерації, а також дозволяється розміщення емблеми спортивної організації, клуба, герба, емблеми міста, області. На костюм не наносяться інші зображення, написи та символіка інших видів спорту.

2. У кваліфікаційному етапі (перший тур) та у розділі «демонстрація техніки» учасник виступає у поясі, колір якого відповідає його кваліфікації, у розділах «легкий контакт» та «дозований контакт» - у поясі червоного або білого кольору.

3. Учаснику забороняється підкачувати рукави куртки чи холоші штанів.

4. Учасник виступає босоніж.

5. Учасник зобов’язаний мати індивідуальні засоби захисту:

1) розділ «легкий контакт»:

захисний шолом на голову (за бажанням);

закриті рукавички з пришитим пальцем вагою 284 грами (10 унцій);

паховий протектор;

протектор на груди (жінки);

протектор на стопи (фути);

накладки на гомілки (за бажанням);

протектор на зуби (капа);

2) розділ «дозований контакт»:

захисний шолом на голову;

рукавички для рукопашного бою з відкритими пальцями вагою 284 грами (10 унцій);

паховий протектор;

протектор на зуби (капа);

протектор на стопи та гомілку (спеціалізований);

захисний жилет (для дівчат, юніорок, юнаків молодшого віку);

протектор на груди (для жінок);

3) розділ «демонстрація техніки»:

костюм (куртка, штани, пояс), без індивідуальних засобів захисту.

7. Обов’язки та права представника, тренера, капітана, секунданта команди

1. Команда, яка бере участь у змаганнях, має свого представника, тренера, капітана та секунданта.

2. Представник команди є посередником між суддівською колегією і учасниками команди. Представник є керівником своєї команди та забезпечує організованість, поведінку і дисципліну учасників. За відсутності представника його обов’язки виконує тренер або капітан команди.

3. Представник команди зобов’язаний:

1) знати ці Правила і Положення;

2) своєчасно подати заявку та інші документи на участь у змаганнях;

3) бути присутнім на спільних засіданнях суддівської колегії з представниками команд;

4) інформувати учасників про рішення та вимоги суддівської колегії;

5) забезпечувати своєчасне прибуття учасників на змагання;

6) перебувати на місці проведення змагань до завершення участі у них членів команди, залишати його тільки з дозволу головного судді змагань.

4. Представник команди має право:

1) бути присутнім під час зважування учасників і жеребкування;

2) отримувати інформацію з усіх питань проведення змагань і їх результатів у членів суддівської колегії і секретаріату;

3) подавати протести з посиланням на конкретні пункти цих Правил;

4) подавати зауваження та пропозиції щодо організації змагань на спільних засіданнях суддівської колегії та представників команд.

5. Тренер команди перебуває з учасниками команди та забезпечує їх підготовку до виступу.

6. Капітана команди вибирають з числа її учасників. Разом з представником і тренером він відповідає за підтримання дисципліни серед учасників команди.

7. Секундантом може бути тренер спортсмена або спортсмен з кваліфікацією не нижче ніж кваліфікація учасника.

8. Секундант має право перебувати біля майданчика на встановленому місці.

9. Секундант допускається до майданчика тільки у спортивному костюмі.

10. Секунданту забороняється під час поєдинку втручатись у роботу та висловлювати невдоволення діями і рішеннями суддів.

11. Секундант має право від імені спортсмена та особисто відмовитись від продовження поєдинку, якщо він вважає, що подальша участь у поєдинку недоцільна.

12. Секундант не має права відмовитись від продовження поєдинку під час відліку, що здійснює рефері, у разі нокдауну чи нокауту.

13. Представнику, тренеру, капітану і секунданту команди забороняється втручатися в роботу суддів та організаторів змагань.

14. Представник, тренер, капітан і секундант команди не можуть бути водночас одним із суддів цих змагань.

15. Представнику, тренеру, капітану та секунданту команди не дозволяється перебувати біля суддівського столу під час змагань.

IV. Суддівська колегія

1. Склад суддівської колегії

1. Склад суддівської колегії змагань призначає на кожне змагання відповідна колегія суддів Федерації та затверджує організатор змагань.

2. До складу суддівської колегії змагань входять: головний суддя, його заступники, головний секретар, судді змагань, лікар і комендант змагань.

3. До суддівського складу кваліфікаційного етапу (перший тур) змагань входять 5 або 3 бічних судді, секретар і судді при учасниках.

4. До суддівського складу основного етапу змагань (другий тур) у разі проведення поєдинків із зупиненням часу для нарахування балів входять рефері, 4 або 2 бічних судді, суддя-секундометрист, секретар, суддя-інформатор.

5. До суддівського складу основного етапу (другий тур) змагань у разі проведення поєдинків без зупинення часу для нарахування балів входять рефері, 3 бічних судді, суддя-секундометрист, секретар, суддя-інформатор.

6. Якщо змагання триватимуть понад дві години, на кожному майданчику передбачається наявність подвійного суддівського складу.

7. Кожний суддя приймає рішення з оцінки технічних дій спортсменів самостійно. У разі обговорення рішення з оцінки дій учасників суддя зобов’язаний аргументувати власну оцінку відповідно до вимог цих Правил та Положення. Остаточне рішення з оцінки технічних дій приймається більшістю голосів суддів на майданчику та оголошується суддею-інформатором.

8. Судді змагань зобов’язані обслуговувати змагання у суддівській формі встановленого зразка, мати при собі суддівське посвідчення, Положення та ці Правила. Форма одягу судді складається зі світло-сірих брюк, білої сорочки, бордової краватки, синього піджака, взуття чорного кольору.

2. Головний суддя

1. Головний суддя змагань призначається з найбільш кваліфікованих і досвідчених суддів. Він здійснює керівництво змаганнями та забезпечує їх проведення згідно з цими Правилами і Положенням.

2. Головний суддя зобов’язаний:

1) перевірити готовність місця проведення змагань, відповідність обладнання та інвентарю вимогам цих Правил, затвердити акт приймання місця проведення змагань, а також перевірити наявність необхідної для проведення змагань документації (бланків, протоколів тощо);

2) призначити склад суддів на зважування та здійснити розподіл їх на окремі майданчики;

3) вжити заходів щодо недопущення, а за потреби своєчасного виправлення помилок, яких допускаються судді;

4) у разі подання протесту зібрати суддівську колегію для винесення остаточного рішення;

5) у разі отримання учасником нокауту чи двох нокдаунів протягом змагань колегіальним рішенням (головний суддя, головний лікар, рефері, який судив поєдинок) відсторонити учасника від подальшої участі у змаганнях;

6) очолювати спільні засідання суддівської колегії з представниками команд перед початком змагань (для оголошення програми змагань і порядку роботи суддівської колегії), а також після закінчення робочого дня змагань (для обговорення і затвердження результатів дня) та за потреби під час змагань;

7) за п’ятибальною системою оцінити якість суддівства кожного члена суддівської колегії, підготувати та надати у встановлений термін звіт до організації, що проводила змагання.

3. Головний суддя має право:

1) відкласти змагання, якщо до їхнього початку місце проведення, обладнання або інвентар не відповідатимуть цим Правилам;

2) зупинити окремий поєдинок (демонстрацію техніки прийомів рукопашного бою), влаштувати перерву або припинити змагання у разі несприятливих умов, що заважають якісному проведенню змагань;

3) за потреби внести зміни до програми змагань;

4) змінити функціональне призначення суддів під час змагань та відсторонити від суддівства змагань суддів, що припустилися грубих помилок чи не справляються з виконанням покладених на них обов’язків;

5) відсторонити учасника від поєдинку або від подальшої його участі у змаганнях у разі грубого порушення цих Правил;

6) зробити зауваження, попередження (або відсторонити від виконання обов’язків) представнику, тренеру, капітану та секунданту команди за грубість, нетактовну поведінку та суперечки із суддями;

7) затримати оголошення результату окремого поєдинку для додаткового обговорення спірних (складних) ситуацій і винесення остаточного рішення, якщо є розбіжності в оцінці технічних дій суддівського складу або головний суддя має підстави не погодитись із рішенням суддів. Після обговорення і аналізу ситуації головний суддя приймає остаточне рішення;

8) змінити черговість проведення зустрічей, якщо у цьому виникла потреба.

4. Головний суддя не має права змінити Положення, відсторонити або замінити суддів безпосередньо під час оцінки демонстрації техніки прийомів або суддівства окремого поєдинку.

5. Виконання розпорядження головного судді обов’язкове для учасників, суддів, представників, тренерів, капітанів та секундантів команд.

6. Головний суддя змагань не має впливати на оцінку технічної дії, якщо оцінки рефері та бічних суддів збігаються.

3. Заступник головного судді

1. Якщо змагання проводяться на двох і більше майданчиках, обов’язки головного судді на кожному майданчику виконують його заступники.

2. Головний суддя змагань призначає заступника головного судді, який йому підпорядковується та здійснює безпосереднє керівництво суддівством на майданчику і забезпечує їх проведення відповідно до цих Правил і Положення.

3. Заступник головного судді зобов’язаний:

1) під час змагань перебувати за суддівським столом;

2) перед початком бою оголосити суддівський склад (у разі відсутності судді-інформатора);

3) викликати на майданчик і представити спортсменів (у разі відсутності судді-інформатора);

4) оголосити результат виступу (у разі відсутності судді-інформатора);

5) стежити за відповідністю зовнішнього вигляду учасників і суддів вимогам цих Правил і Положення;

6) формувати суддівський склад, додержуючись вимог нейтральності суддів, контролювати роботу суддівського складу на своєму майданчику, реєструвати прибуття та наявність суддів, вести облік та оцінювати якість проведеної ними роботи;

7) зупинити поєдинок для додаткового обговорення і винесення суддями остаточного рішення, якщо думки суддів у оцінці технічних дій учасників не збігаються;

8) викликати лікаря у разі отримання спортсменом травми або нокауту;

9) вести облік отриманих учасниками нокаутів і нокдаунів, вносити відповідний запис до протоколу змагань;

10) у разі отримання учасником нокауту або двох нокдаунів негайно повідомити про це головного суддю змагань;

11) за потреби після загального інструктажу проводити додатковий інструктаж суддів свого майданчика;

12) доповісти головному судді змагань про завершення роботи на майданчику та разом з ним провести аналіз якості роботи суддівського складу.

4. Заступник головного судді змагань не може бути рефері або бічним суддею змагань.

4. Головний секретар і судді-секретарі

1. Головний секретар підпорядковується головному судді змагань. Він відповідає за підготовку й ведення всієї документації змагань, призначає суддів-секретарів для проведення зважування учасників. У складі мандатної комісії розглядає та перевіряє заявки, здійснює жеребкування учасників (команд), веде протоколи засідання суддівської колегії, документально оформлює розпорядження головного судді, контролює правильність ведення та оформлення протоколів змагань, підводить підсумки та надає відомості до звіту про змагання.

2. Судді-секретарі працюють під керівництвом головного секретаря змагань.

3. Суддя-секретар окремого суддівського складу веде робочі протоколи, підводить підсумки етапів та розділів змагань, надає головному секретарю оформлені протоколи.

5. Рефері

1. Рефері керує поєдинком, оцінює технічні дії (у разі проведення поєдинків із зупиненням часу для нарахування балів), фіксує порушення правил учасниками поєдинку, відкриває відлік у разі нокдауну і нокауту, стежить за дотриманням цих Правил представниками, тренерами та учасниками.

2. Рефері зобов’язаний:

1) на майданчику займати оптимальне місце для здійснення контролю за діями учасників по-єдинку і спостереження за сигналами бічних суддів;

2) подавати команди про початок і зупинення поєдинку (команди «Бій», «Стоп»);

3) у разі порушень цих Правил оголошувати зауваження та попередження;

4) показувати остаточну оцінку технічних дій (у разі проведення поєдинків із зупиненням часу для нарахування балів) і рішення за результатами поєдинку.

3. Рефері зобов’язаний командою «Стоп» зупинити поєдинок:

1) у разі закінчення часу поєдинку за сигналом гонгу або дублюючим гонг візуальним сигналом (технічні дії між гонгом та командою рефері «Стоп» не зараховуються, а порушення правил зараховується);

2) у разі якщо після закінчення 5 с, що минули після захвату, учасник не проводить технічних дій, що підлягають оцінюванню;

3) після проведення першої технічної дії під час виконання ударів, яка, за думкою рефері, підлягає оцінці (поєдинки із зупиненням часу для нарахування балів);

4) у разі порушення цих Правил;

5) якщо учаснику поєдинку необхідна медична допомога або час на усунення негараздів у костюмі та екіпіруванні чи його секундант подає сигнал про відмову від продовження поєдинку;

6) на вимогу бічного судді або на прохання учасника (якщо це можна);

7) у разі отримання учасником нокдауну чи нокауту;

8) якщо учасник перебуває у задушливому стані;

9) якщо учасник перебуває за межами майданчика;

10) після закінчення 20 с з моменту початку виконання больового або задушливого прийому в боротьбі лежачи;

11) якщо зупинка поєдинку викликана випадками, не передбаченими цими Правилами;

12) за вимогою головного судді змагань або його заступника.

4. У разі отримання учасником травми рефері зобов’язаний супроводити учасника до лікаря і перебувати з ним під час надання медичної допомоги.

5. Рефері самостійно оцінює дії учасників та з урахуванням думки бічних суддів показує остаточне рішення (у разі проведення поєдинків із зупиненням часу для нарахування балів).

6. Якщо під час боротьби лежачи учасник застосовує заборонені дії, рефері, не зупиняючи поєдинок, запобігає здійсненню заборонених дій та робить такому учаснику зауваження або попередження.

7. Рефері сповіщає учасників і суддів:

1) про початок виконання больового або задушливого прийому - подає команду «Рахувати больовий (задушливий)»;

2) про припинення виконання больового або задушливого прийому - подає команду «Больовий (задушливий) не зараховано»;

3) про початок утримання - подає команду «Рахувати утримання», у разі виконання утримання протягом 10 с подає команду «Утримання зараховано», у разі його тривалості менше ніж 10 с - «Утримання не зараховано».

8. Одним із головних обов’язків рефері є турбота про збереження здоров’я учасників змагань. У разі явної переваги одного з учасників рефері має право зупинити поєдинок і після узгодження із суддівським складом майданчика оголосити перемогу сильнішого учасника за «Явної переваги».

9. Рефері зобов’язаний швидко і кваліфіковано визначати стан нокдауну та нокауту. Положення нокдауну рефері визначає, спостерігаючи за станом учасника. У разі втоми учасника або отримання ним значного фізичного впливу з боку суперника (удару, серії ударів, кидка), здійснення якого призводить до тимчасової неможливості продовжувати двобій чи може призвести до завдання шкоди здоров’ю, рефері зобов’язаний подати команду «Стоп» і вести відлік до восьми. Якщо, на думку рефері, учасник після рахунку «вісім» не в змозі вести бій, рефері продовжує відлік до десяти та оголошує слово «Аут», визначаючи такому учаснику поразку нокаутом.

10. Якщо рефері не бачив дії, після якої учасник не в змозі продовжувати бій, він розпочинає рахунок та діє так:

1) якщо після рахунку «вісім» учасник готовий продовжувати бій, рефері подає команду «Бій», щоб тим самим завершити вихід учасника із стану нокдауну, та команду «Стоп» - для узгодження з бічними суддями дії, що призвела до нокдауну;

2) якщо учасник не в змозі продовжувати бій, рефері веде рахунок до десяти;

3) надалі рефері збирає записки у бічних суддів і передає їх головному судді (заступнику головного судді) для оголошення результату поєдинку.

11. Якщо учасник не в змозі самостійно вийти за межі майданчика, рефері запрошує на майданчик лікаря. Секундантам заборонено рухати учасника без дозволу лікаря.

6. Бічні судді

1. У змаганнях кваліфікаційного етапу (перший тур) та основного етапу (другий тур) «демонстрація техніки» бічні судді розміщуються на стільцях біля суддівського столу або по кутках майданчика. За сигналом заступника головного судді (судді-інформатора) одночасно показують оцінку.

2. У змаганнях основного етапу (другий тур) судді розміщуються:

1) у 4 (2) кутках майданчика у разі проведення поєдинків із зупиненням часу для нарахування балів самостійно оцінюють дії учасників поєдинку, переміщуючись по бічній лінії майданчика, не закриваючи поле зору суддям за суддівським столом;

2) з трьох боків майданчика на стільцях у разі проведення поєдинків без зупинення часу для нарахування балів та ведуть суддівські записки, де фіксують технічні дії учасників поєдинку, після закінчення часу поєдинку висловлюють свою думку щодо переможця.

3. У всіх випадках, що вимагають зупинення поєдинку, бічний суддя привертає увагу рефері та вказує йому на наявні для зупинення поєдинку причини. Бічний суддя не має права зупиняти поєдинок.

4. Бічний суддя приймає незалежне рішення щодо оцінювання виконаних технічних дій учасниками та показує свою оцінку (у разі проведення поєдинків із зупиненням часу для нарахування балів) або фіксує технічні дії у суддівській записці (у разі проведення поєдинків без зупинення часу для нарахування балів).

5. Бічному судді дозволено привертати увагу рефері на помітні йому дії та обставини, на які рефері не реагує.

7. Суддя-секундометрист

1. Суддя-секундометрист перебуває за суддівським столом, обладнаним гонгом (іншим сигнальним пристроєм), основним і трьома додатковими секундомірами. Сигналом гонгу (іншого пристрою) сповіщає про початок та закінчення відліку часу поєдинку (звуковий сигнал може бути дубльований візуальним).

2. Суддя-секундометрист фіксує за допомогою секундоміра:

1) загальний час, зупинення, поновлення та закінчення поєдинку;

2) час виконання утримання, больового, задушливого прийомів;

3) час спізнення виходу учасника на майданчик після першого виклику (повідомляє час кожну хвилину, до 3 хв включно);

4) час, використаний учасником на отримання медичної допомоги чи на усунення негараздів у костюмі та екіпіруванні (повідомляє час кожну хвилину, до 3 хв включно).

3. За основним секундоміром фіксується чистий час поєдинку, за додатковими секундомірами фіксується час виконання утримання, больових, задушливих прийомів та час, відведений на вихід, отримання медичної допомоги чи на усунення негараздів у костюмі та екіпіруванні кожним із учасників поєдинку.

4. За сигналом рефері «Рахувати больовий (задушливий, утримання)» суддя-секундометрист фіксує тривалість дій, після закінчення встановленого цими Правилами на виконання дій часу оголошує «Час больового (задушливого, утримання)».

5. Скидання показників секундомірів після закінчення поєдинку виконує суддя-секундометрист за вказівкою заступника головного судді.

8. Суддя при учасниках

1. Суддя при учасниках здійснює керівництво порядком виконання дій учасниками у кваліфікаційному етапі змагань.

2. Організовує вихід учасників до місця проведення змагань, шикує спортсменів для параду відкриття (закриття змагань, нагородження), своєчасно попереджає учасників про час виходу на майданчик, перевіряє відповідність прізвища учасників зазначеним у протоколах відомостям та відповідність форми одягу учасників вимогам цих Правил, повідомляє головного секретаря про відсутність учасника або відмову учасника від участі у змаганнях.

9. Суддя біля табло, суддя-інформатор

1. Оцінки технічних дій, зазначені у протоколі поєдинку, відображуються на табло.

2. Демонстрація на табло результатів виступу завершується після наданої головним суддею (заступником головного судді) вказівкою.

3. Суддя-інформатор відповідає за організацію інформування учасників, представників, глядачів щодо умов проведення, ходу та попередніх результатів змагань.

4. Суддя-інформатор зобов’язаний:

1) знати ці Правила та Положення;

2) отримати у представників команд інформацію про спортивні досягнення команд і окремих учасників;

3) здійснювати інформаційне супроводження виступів;

4) оголошувати розпорядження та вказівки суддівської колегії, надані в ході змагань.

5. Підсумкові (офіційні) результати змагань суддя-інформатор оголошує виключно з дозволу головного судді.

10. Комендант змагань

Комендант змагань зобов’язаний:

підготувати та обладнати місце змагань відповідно до вимог цих Правил;

підтримувати належний порядок у місцях проведення змагань;

організувати заходи із забезпечення безпеки, зручного розміщення та обслуговування учасників, суддів, представників і глядачів, радіофікації приміщень, підтримання порядку під час змагань, а також здійснює інші заходи за вказівкою головного судді та представника організації, що проводить змагання.

11. Головний лікар та лікар змагань

1. Головний лікар змагань бере участь у роботі суддівської колегії на правах заступника головного судді з медичної частини.

2. У разі проведення змагань на декількох майданчиках залучають окрему бригаду медперсоналу на кожен майданчик.

3. Лікарі працюють під керівництвом головного лікаря змагань.

4. Головний лікар змагань зобов’язаний:

1) перевірити наявність у заявках команд візи лікаря про допуск учасників до змагань і печатки лікарсько-фізкультурного диспансеру;

2) під час зважування проводити медичний огляд учасників;

3) стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у місцях проведення змагань;

4) організовувати медичне забезпечення виступів учасників;

5) особисто надавати медичну допомогу учасникам у разі їх ушкоджень і захворювань, здійснювати медичний висновок щодо фізичної можливості учасника брати подальшу участь у змаганнях;

6) у разі неможливості учасника продовжувати виступ повідомити про це письмовою довідкою головного секретаря змагань;

7) у разі отримання спортсменом нокауту чи нокдауну негайно надати довідку головному секретарю змагань;

8) після закінчення змагань подати звіт головному судді змагань.

5. Головний лікар зобов’язаний уважно стежити за виступами учасників, письмово фіксувати відомості про травми (нокдауни, нокаути), захворювання та пошкодження, отримані учасниками змагань, організовувати подальше медичне спостереження за учасниками із відхиленнями у стані здоров’я.

6. Головний лікар не може втручатися під час проведення двобою у дії рефері з метою припинення поєдинку для надання учаснику медичної допомоги. Головний лікар узгоджує необхідність зупинення виступу учасників (у разі можливої небезпеки для здоров’я під час подальшого виступу) з головним суддею (заступником головного судді).

12. Інспектор змагань

1. Інспектор змагань є офіційним представником Федерації, персонально призначається із числа її членів і працює під її керівництвом.

2. Інспектор здійснює нагляд за роботою суддівського апарату і дає об’єктивну оцінку у своєму звіті організації, яка проводить змагання.

3. Інспектор змагань зобов’язаний:

1) контролювати виконання суддівською колегією вимог цих Правил та умови проведення змагань, установлених Положенням, не допускати їх порушення;

2) брати участь у засіданні головної суддівської колегії.

4. Інспектор не має права відміняти рішення головного судді, прийняті згідно з цими Правилами.

V. Вимоги до виконання технічних дій

1. Положення учасників

Учасники у поєдинку з рукопашного бою можуть бути в таких положеннях:

стійка;

партер;

лежачи.

2. Удари

1. У поєдинку дозволено виконувати контрольовані удари.

Удари є контрольованими у разі їх завдання:

у дозволену частину тіла суперника;

з використанням дозволеної техніки;

з дозволеним цими Правилами ступенем контакту.

2. Частини тіла, в які дозволяється завдавати ударів:

1) голова (крім потилиці);

2) тулуб вище пояса (крім ділянки хребта);

3) верхні кінцівки;

4) нижні кінцівки (з 16 років, якщо обумовлено Положенням).

3. Дозволена техніка виконання ударів:

1) рукою, стиснутою в кулак, фронтальним (тильним) боком рукавички;

2) ногою (стопою, гомілкою).

4. Удари оцінюються у разі ефективності їх виконання.

Ефективність удару визначає:

точність вибору часу і дистанції виконання;

контрольоване положення учасника у момент початку, протягом та після виконання удару;

відсутність або неефективність захисних дій суперника;

потужне виконання (висока швидкість, концентрація сили);

точне влучення в дозволену частину тіла суперника.

5. Ударів дозволено завдавати тільки у положенні «стійка».

3. Кидки, звалювання та переводи

1. Кидки, звалювання та переводи виконуються з падінням чи без падіння учасника, який здійснює прийом.

2. Кидки, звалювання та переводи можуть бути наслідком відповідної дії на спробу супротивника провести технічну дію.

3. У поєдинку дозволено виконувати контрольовані кидки, звалювання та переводи.

4. Контрольованим кидком, звалюванням або переводом вважаються незаборонені технічні дії, під час проведення яких атакуючий застосовує страховку суперника або дає йому змогу страхуватись самостійно.

5. Кидки, звалювання та переводи оцінюються у разі ефективності їх виконання та здобуття переваги над суперником.

6. Ефективність кидка, звалювання або переводу визначає:

1) положення учасників у момент початку, протягом та після виконання прийому;

2) темп виконання (неперервність падіння учасника, якого атакують).

4. Больові прийоми

1. Больовим прийомом вважається захват руки або ноги суперника в положенні «лежачи» або «партер», який дозволяє провести: перегинання кінцівки, розтягування або защемлення сухожилля та м’язів, що змушує суперника здатися.

2. Больові прийоми виконуються плавно, без ривків.

3. Для того щоб не одержати травму, учасник, примушений здатися, поплескує рукою або ногою по майданчику чи тілу суперника або вигуком сигналізує, що готовий здатися.

4. Вигук у боротьбі лежачи атакованого або у разі обопільного виконання больового прийому - одного з учасників є сигналом про рішення ним здатися, якщо больовий прийом виконано без порушення цих Правил.

5. Виконання больового прийому припиняється, якщо:

1) закінчився час, відведений для виконання больового прийому (20 с), або час поєдинку;

2) відсутні активні дії щодо проведення больового прийому протягом 5 с;

3) рефері поєдинку прийняв рішення щодо зарахування больового прийому;

4) у разі больового прийому на ногу атакований піднімається у стійку, а у разі больового на руку - піднімається у стійку та відриває свого суперника від майданчика.

6. Больовий прийом вважається контрольованим у разі його здійснення із дозволеного захвату, під час проведення якого атакуючий плавно (не ривком) нарощує зусилля, залишаючи супернику можливість здатися.

5. Задушливі прийоми

1. Задушливими прийомами вважаються дії, що переводять суперника в задушливий стан у положенні «лежачи» або «партер» шляхом дозволеного цими Правилами порушення нормального кровообігу сонних артерій, здавлювання дихальних шляхів, унаслідок чого суперник подає сигнал про рішення здатись або втрачає свідомість.

2. Рефері має право зарахувати задушливий прийом, не очікуючи сигналу, що спортсмен готовий здатися.

3. Виконання задушливого прийому припиняється, якщо:

1) закінчився час, відведений для виконання задушливого прийому (20 с), або час поєдинку;

2) відсутні активні дії щодо проведення задушливого прийому протягом 5 с;

3) один з учасників устав з положення «лежачи» або «партер» у стійку;

4) рефері поєдинку прийняв рішення щодо зарахування задушливого прийому;

5) учасник здійснив обхват ногами тулуба суперника на рівні нирок і намагається стискати тулуб суперника шляхом випрямлення ніг, проводячи «Дихальне задушення».

4. Контрольованим задушливим прийомом вважається прийом, під час проведення якого атакуючий застосовує дозволені захвати і дії плавно, не ривком, нарощує зусилля, залишаючи супернику можливість здатися.

6. Утримання

1. Утриманням вважається технічна дія, внаслідок якої учасник певний час примушує суперника лежати спиною на майданчику, а сам притискується тулубом до його тулуба.

2. Здійснення утримання у поєдинку оцінюється один раз упродовж 10 с.

3. Утримання не оцінюється, якщо спина учасника, якого атакують, повернута більш ніж на дев’яносто градусів (відрив лопаток) щодо майданчика.

4. Утримання вважається контрольованим у разі його здійснення дозволеними захватами і діями.

7. Нокдаун і нокаут

1. Учасник вважається у стані нокдауну, якщо він від отриманого удару перебуває в такому стані, що, на думку рефері, не може продовжувати бій (до 8 с).

2. У разі нокдауну рефері подає команду «Стоп» і розпочинає рахунок. Між командою «Стоп» і рахунком «один» має бути 1 с. Команда «Бій», що дозволяє продовжувати бій, не може бути подана раніше ніж рахунок «вісім», незважаючи на бажання учасника, який отримав нокдаун, продовжувати поєдинок.

3. Якщо після рахунку «вісім» рефері вважає, що учасник не в змозі продовжувати бій, він здійснює відлік до рахунку «десять» і словом «Аут» фіксує закінчення двобою внаслідок нокауту.

4. Якщо один з учасників опинився у стані нокдауну, його суперник повинен негайно відійти на вихідне положення, повернутись спиною до майданчика та очікувати закінчення здійснення рахунку. Якщо під час рахунку учасник, що заподіяв нокдаун, не зайняв зазначеного положення чи покинув межі майданчика, рефері продовжує рахунок та, закінчивши рахувати, може винести попередження порушнику.

5. Якщо обидва учасники одночасно опиняються у стані нокдауну, рефері здійснює рахунок обом учасникам. Якщо обидва учасники залишаються в положенні нокдауну до рахунку «десять», бій припиняється і двом учасникам оголошується поразка.

6. Спортсмену, що отримав нокаут, залежно від зони влучення удару і стану учасника комісія у складі головного судді (заступника головного судді), головного лікаря змагань і рефері цього поєдинку встановлює термін (не менше ніж шість місяців) заборони на участь у змаганнях.

7. Учасник, який отримав протягом одного року два нокаути, не може брати участі у змаганнях протягом одного року від моменту отримання останнього нокауту.

8. Дата отримання нокауту та термін заборони на участь у змаганнях фіксується у паспорті спортсмена.

9. Якщо учасник отримує за період змагань два нокдауни, він відсторонюється від подальшої участі у цих змаганнях.

10. Учаснику, що перебуває у стані нокауту, допомогу на майданчику надає лікар, секунданти діють за вказівками лікаря. Необхідність госпіталізації учасника вирішує лікар змагань.

VI. Правила суддівства кваліфікаційного етапу (перший тур) змагань

1. Умови проведення

1. Порядок виходу учасників для демонстрації техніки виконання прийомів рукопашного бою визначається жеребкуванням у кожній окремій ваговій категорії.

2. Учасник, запрошений для демонстрації техніки виконання прийомів рукопашного бою, підходить до суддівського столу, отримує білет з переліком завдань, що належать йому до виконання, і без ознайомлення з його змістом передає судді при учасниках. Займає вихідне положення на майданчику, спиною до асистента, праворуч від судді при учасниках. Асистент одержує завдання від судді при учасниках та займає вихідне положення за спиною учасника, що демонструє техніку рукопашного бою.

3. За командою судді при учасниках «Приготуватись» асистент обирає дистанцію, необхідну для проведення атакуючої дії, та приймає бойову стійку.

4. За командою «Прийом» учасник, що демонструє техніку рукопашного бою, швидко повертається обличчям до асистента, приймає бойову стійку та демонструє захисні дії від розпочатої асистентом атаки.

5. За командою судді при учасниках «Відпустити захват» або «Стоп» учасники зобов’язані припинити всі дії і повернутись у вихідне положення.

6. Після завершення учасником демонстрації визначеної у переліку завдань техніки рукопашного бою заступник головного судді дає команду «Показати оцінки». Бічні судді за допомогою таблиць одночасно показують свої оцінки.

7. У разі помилки чи провини асистента, що унеможливила демонстрацію технічних навичок учасником, за рішенням заступника головного судді йому може бути надана повторна спроба з виконання рівнозначного технічного завдання, а асистенту оголошується зауваження.

8. Після закінчення виступу учасник, який демонстрував техніку виконання прийомів, займає вихідне положення обличчям до суддівського столу і очікує оголошення результатів виступу.

2. Порядок суддівства та оцінювання демонстрації техніки рукопашного бою

1. Суддівство здійснюється відкритим способом 5 або 3 суддями за 10-бальною системою. Для виконання та оцінювання пропонується до 5 технічних дій. Із п’яти суддівських оцінок окремої технічної дії найбільша та найменша оцінки анулюються, три інші підсумовуються.

2. Технічні дії учасник має виконати швидко, чітко, з реальним зусиллям, дотриманням заходів безпеки щодо себе та асистента.

3. Під час демонстрації техніки спортсмен має виконати зазначене завдання. У разі захисту від ударів, загрози зброєю необхідно відійти з лінії удару (вогню) і виконати захисно-контратакуючі дії (відволікаючий удар, з переводом на кидок, больовий, задушливий або прийом затримання та супроводження, причому захисна дія має закінчуватися положенням повного контролю учасника над асистентом (внаслідок виконання больового, задушливого прийомів або позначення добивання лежачого партнера в життєво важливі зони)).

4. Під час звільнення від захватів і обхватів учаснику необхідно виконати відволікаючий удар з переводом на кидок, больовий, задушливий або прийом затримання та супроводження.

5. Оцінювання суддями якості демонстрації учасником техніки виконання прийомів рукопашного бою враховує такі критерії:

1) швидкість прийняття рішення на захисні дії (виконання прийому);

2) раціональність рухів, яка забезпечує максимальну ефективність прийому;

3) економічність рухів.

6. Вища оцінка виконання прийому дорівнює 10 балам. За кожну допущену помилку від загальної кількості балів учасника віднімаються бали згідно з класифікацією помилок.

7. Класифікація помилок:

1) «незначна помилка» - знімається від 0,1 до 1,0 бала - спортсмен допускає нечіткість виконання окремих складових технічної дії;

2) «середня помилка» - знімається від 1,1 до 3,0 бала - спортсмен допускає незлагодженість під час виконання основної техніки (яка не впливає на смислову сутність прийому);

3) «груба помилка» - знімається від 3,1 до 5,0 бала - спортсмен допускає помилки базової техніки, які впливають на смислову сутність прийому, але при цьому рухову дію доведено до логічного закінчення.

8. У разі відсутності захисних дій, якщо спортсмен не виконав прийому чи виконав іншу дію, у разі можливого ураження життєво важливих зон (поранення ножем, пострілом) йому присуджують за демонстрацію окремої технічної дії 0 балів.

9. Загальна оцінка виступу учасника визначається за сумою балів, одержаних за кожний прийом.

10. У протоколі фіксуються всі оцінки за виконання прийомів. Найвищу і найнижчу оцінки окремої дії не враховують, підсумовують три оцінки за кожний прийом і загальну суму балів за всі прийоми.

11. Розбіжність оцінок суддів не має перевищувати двох балів.

12. До основного етапу змагань допускаються учасники, які показали у кваліфікаційному етапі результат не менше ніж сума балів, встановлена Положенням.

13. Якщо асистент унаслідок одержаної травми або через дискваліфікацію відсутній, рішенням заступника головного судді асистентом призначається ближчий за жеребом учасник цієї вагової категорії.

14. Основу техніки складає загальний контур усього прийому в цілому.

15. Деталі техніки - особливості виконання окремих рухів, які забезпечують досконале володіння технікою прийому і визначають індивідуальну особливість його виконання.

VII. Правила суддівства розділу «легкий контакт»

1. Умови проведення

1. До поєдинків з легкого контакту допускаються учасники усіх вікових груп, передбачених цими Правилами.

2. Поєдинки з легкого контакту проводяться із зупиненням часу для нарахування балів.

3. Дозволяється завдання ударів руками і ногами (кулаком, стопою) з контрольованою силою (які не доводять до травмування, нокдауну чи нокауту).

4. Прийоми боротьби не застосовуються.

2. Тривалість поєдинків

1. Тривалість поєдинку:

1) юнаки та жінки - 2 хв, фінали - 3 хв чистого часу;

2) чоловіки та юніори - 3 хв, фінали - 5 хв чистого часу.

2. Фіксується чистий час ведення поєдинку - сумарний час між командами рефері про початок «Бій» та про закінчення поєдинку «Стоп».

3. У разі закінчення часу поєдинку з однаковою кількістю балів у обох учасників до часу поєдинку додається додаткова хвилина. Якщо переможця не визначено протягом додаткової хвилини, поєдинок триває до першої технічної дії одного з учасників, що підлягає оцінюванню, але не довше ніж одна хвилина. Якщо переможця не визначено, за командою рефері судді віддають перевагу за власною думкою одному з учасників шляхом підняття вгору руки, ближчої до визначеного ними переможця.

3. Оцінка технічних дій учасників

1. У поєдинках з легкого контакту оцінюється перша результативна технічна дія одного з учасників.

2. Оцінка технічних дій учасників у легкому контакті:

1) удар ногою в голову у стрибку - 3 бали;

2) удар ногою в голову - 2 бали;

3) удар рукою в голову або тулуб - 1 бал;

4) удар ногою в тулуб - 1 бал.

3. Залікові зони:

1) голова (крім потилиці);

2) тулуб вище пояса (крім спини).

4. Заборонені дії:

1) удари, що перевищують дозу контакту (згідно з розділом змагань «легкий контакт»);

2) удари руками зверху, знизу, збоку;

3) удари п’ятою зверху донизу;

4) удари в шию, потилицю, спину, нижче пояса, по суглобах, у пах;

5) відкритою рукавицею, ліктем, коліном, передпліччям, головою;

6) удари в суперника, який не перебуває в положенні «стійка»;

7) виконання неконтрольованих і травмонебезпечних дій;

8) ухилення від ведення поєдинку;

9) виходи за межі майданчика;

10) нехтування захистом і самострахуванням;

11) сперечання з суддями та розмови на майданчику;

12) спізнення з виходом на майданчик;

13) повертання до суперника спиною чи потилицею;

14) дії після гонга або після команди рефері «Стоп»;

15) некоректне ставлення до суддів, суперників і глядачів;

16) симулювання травми або перебільшування ступеня її тяжкості;

17) переміщування капи або навмисне її викидання;

18) виконання захватів, кидків, больових та задушливих прийомів.

VIII. Правила суддівства розділу «дозований контакт»

1. Умови проведення

1. До поєдинків з дозованого контакту допускаються учасники усіх вікових груп, передбачених цими Правилами.

2. Дозволяється завдання ударів руками і ногами (кулаком, стопою, гомілкою) та виконання кидків, утримань, больових та задушливих прийомів.

3. Поєдинки з дозованого контакту проводяться із зупиненням або без зупинення часу для нарахування балів.

2. Тривалість поєдинків

1. Тривалість поєдинку:

1) юнаки та жінки - 2 хв, фінали - 3 хв чистого часу;

2) чоловіки та юніори - 3 хв, фінали - 5 хв чистого часу.

2. Фіксується чистий час ведення поєдинку - сумарний час між командами рефері про початок «Бій» та про закінчення поєдинку «Стоп».

3. У разі закінчення часу поєдинку з однаковою кількістю балів у обох учасників до часу поєдинку додається додаткова хвилина. Якщо переможця не визначено протягом додаткової хвилини, за командою рефері судді віддають перевагу за власною думкою одному з учасників шляхом підняття вгору руки, ближчої до визначеного ними переможця.

3. Оцінка технічних дій учасників

1. У разі проведення поєдинків із зупиненням часу для нарахування балів оцінюється:

1) перша ефективна технічна дія одного з учасників (у разі виконання ударів);

2) кожна ефективна технічна дія учасників поєдинку (у разі проведення кидків, звалювань, переводів, утримань, задушливих і больових прийомів).

2. У разі проведення поєдинків без зупинення часу для нарахування балів оцінюється кожна ефективна технічна дія.

3. Взаємний обмін ударами, удари в захваті та удари по ногах не оцінюються (крім нокдауну та нокауту).

4. Оцінка технічних дій учасників у дозованому контакті:

1) нокаут - «Чиста перемога»;

2) нокдаун - 3 бали;

3) удар ногою в голову - 2 бали;

4) удар рукою в голову або тулуб - 1 бал;

5) удар ногою в тулуб - 1 бал;

6) больовий або задушливий прийом - «Чиста перемога»;

7) кидок з падінням суперника на спину - 2 бали;

8) кидок, що не відповідає оцінці на 2 бали,- 1 бал;

9) звалювання та переводи - 1 бал;

10) утримання - 1 бал.

5. У разі отримання учасником протягом поєдинку двох нокдаунів його супернику присуджується чиста перемога «Технічним нокаутом».

6. Залікові зони:

1) голова (крім потилиці);

2) тулуб вище пояса (крім ділянки хребта);

3) нижні кінцівки (визначається Положенням).

7. Заборонені дії:

1) удари відкритою рукавицею, головою, передпліччям;

2) удари в шию, потилицю, хребетний стовп, по суглобах, у пах;

3) удари нижче пояса (визначається Положенням);

4) удари в захваті (визначається Положенням);

5) удари ліктем, коліном;

6) удари в суперника, який не перебуває в положенні «стійка»;

7) виконання неконтрольованих та травмонебезпечних дій;

8) ухилення від ведення поєдинку, повертання до суперника спиною чи потилицею;

9) виходи за межі майданчика;

10) нехтування захистом і самострахуванням;

11) сперечання з суддями та розмови на майданчику;

12) спізнення з виходом на майданчик;

13) дії після гонга або після команди рефері «Стоп»;

14) некоректне ставлення до суддів, суперників і глядачів;

15) симулювання травми або перебільшування ступеня її тяжкості;

16) переміщування капи або навмисне її викидання;

17) виконання больових прийомів у стійці;

18) загин руки за спину;

19) виконання больових прийомів ривком;

20) виконання больових прийомів на хребетний стовп, на кисті рук, вивертанням п’яти (вузла стопи);

21) виконання задушливих прийомів у стійці;

22) виконання задушливих прийомів ривком, пальцями рук, затискаючи супернику рот і ніс;

23) виконання задушливих прийомів схрещенням ніг у ділянці нирок (дихальне задушення);

24) захвати за шию обома руками або ногами, вивертання шиї;

25) стискання голови суперника обома руками або ногами чи притискання її до майданчика;

26) кидки на голову, кидки із захватом суперника на больовий прийом, кидки з падінням на суперника всім тілом;

27) надавлювання зверху коліном або ліктями на будь-яку частину тіла суперника;

28) впирання руками, ногами чи головою в обличчя суперника;

29) здійснення захватів статевих органів, пальців рук і ніг;

30) здійснення захватів суперника за екіпірування (протектори, бандаж, шолом, рукавиці тощо);

31) дряпання, щипання, кусання;

32) дії, що призвели до нокауту (вікові категорії 10-11; 12-13, 14-15; 16-17 років);

33) больові та задушливі прийоми (10-11 років).

IX. Правила суддівства розділу «демонстрація техніки»

1. Умови проведення

1. У розділі «демонстрація техніки» учасники виконують формальний комплекс рухів і дій, притаманних рукопашному бою.

2. Черговість виступу учасників визначається жеребкуванням у кожній окремій віковій групі.

3. Учасник (пара або група), запрошений(а) до виконання формального комплексу, займає місце на межі робочої зони майданчика, здійснює вітання суддів і очікує дозвіл на виступ.

4. У робочій зоні учасник вдруге вітає суддів, після отримання дозволу займає на майданчику вихідне положення та розпочинає виступ.

5. Після закінчення виступу учасник затримується в заключному положенні на декілька секунд і після цього повертається на місце початку виступу, стає обличчям до суддівського столу і чекає оголошення результатів виступу.

6. За командою заступника головного судді «Показати оцінки» судді за допомогою таблиць одночасно показують свої оцінки.

7. Після того як результат було оголошено, учасник вітає суддів уклоном і залишає межі майданчика.

2. Визначення переможця

1. Переможцем визначається учасник (пара або група), що набрав(ла) найбільшу кількість балів.

2. У разі рівної кількості набраних балів переможець визначається в такому порядку:

1) той, у якого більша найнижча оцінка;

2) той, у якого більша найвища оцінка;

3) більша кількість балів у кваліфікаційному етапі;

4) більша кількість балів у виступах попередніх кіл.

3. Оцінка техніки виконання

1. Суддівство проводиться відкритим способом 5 або 3 суддями за 10-бальною системою. Із наявних суддівських оцінок найбільша та найменша оцінки відкидаються, інші підсумовуються.

2. Вища оцінка виконання прийому дорівнює 10 балам. За кожну технічну помилку від максимально можливої оцінки дій учасника віднімаються бали відповідно до класифікації помилок.

4. Класифікація помилок

Класифікація помилок:

«незначна помилка» - відхилення від вимог у початковій і кінцевих позиціях або спортсмен допускає нечіткість під час виконання в деталях техніки, або зробив невиправдану паузу (упродовж 5 с), або кожне погойдування тіла й кожен зайвий рух ноги, переступання, коли розв’язався пояс або предмет одягу рветься тощо, кожне торкання зброєю тіла чи підлоги, а також відпускання рукоятки - знімається від 0,1-1,0 бала;

«середня помилка» - спортсмен допускає нечіткість під час виконання основної техніки (що не впливає на суть прийому) - знімається від 1,1-3,0 бала;

«груба помилка» - спортсмен допускає помилки в основі техніки, які впливають на суть прийому, але при цьому рухова дія доведена до логічного закінчення - знімається від 3,1-5,0 бала;

«дискваліфікація» - учасник не виконав до кінця формальний комплекс або падіння зброї на підлогу.

X. Оцінювання заборонених прийомів та дій

1. Зауваження, попередження, дискваліфікація за вихід за межі майданчика

1. Виходи за межі майданчика:

1) в положенні «стоячи» - положення учасника, коли його ступня повністю перетинає зовнішню межу (лінію) робочої зони майданчика;

2) в положенні «лежачи» - пояс одного з учасників повністю опинився за зовнішньою межею (лінією) робочої зони майданчика;

3) після команди «Стоп» - не кваліфікується як вихід;

4) одночасний вихід учасників або їх падіння за зовнішню межу (лінію) робочої зони майданчика не розцінюється як вихід;

5) ефективні атакуючі дії, проведені за межами майданчика, не оцінюються;

6) ефективна атакуюча дія, виконання якої почалося у робочій зоні, підлягає оцінці;

7) вихід атакуючого за межі майданчика під час проведення ефективної атакуючої дії і до команди «Стоп» як вихід не розцінюється;

8) вихід атакуючого за межі майданчика після проведення неефективної атакуючої дії і до команди «Стоп» розцінюється як вихід.

2. Покарання за вихід за межі майданчика оголошується за схемою:

1) за перший - зауваження «ЗВ»;

2) за другий - перше попередження «1В»;

3) за третій - друге попередження «2В»;

4) за четвертий - дискваліфікація «Д».

2. Зауваження, попередження, дискваліфікація за порушення цих Правил

1. Зауваження оголошуються:

1) за першу спробу здійснити заборонені дії;

2) за запізнення з виходом на майданчик на понад 30 с після першого виклику учасника.

2. Двічі зауваження учаснику не оголошуються.

3. Попередження оголошуються за:

1) повторну спробу виконати заборонені дії;

2) здійснення забороненої дії;

3) навмисний вихід за межі майданчика під час боротьби лежачи у разі проведення суперником больового, задушливого прийомів або утримання;

4) запізнення з виходом на майданчик на понад одну хвилину після першого виклику.

4. Після оголошення учаснику першого попередження з порушника знімається один бал.

5. Друге попередження оголошується за:

1) повторне здійснення забороненої дії;

2) повторний навмисний вихід за межі майданчика під час боротьби лежачи у разі проведення больового, задушливого прийомів або утримання;

3) запізнення з виходом на майданчик на понад дві хвилини після першого виклику.

6. Після оголошення учаснику другого попередження з порушника знімається ще один бал.

7. Залежно від серйозності порушення учаснику може бути оголошено відразу перше, друге попередження або дискваліфікація.

8. Порушення, здійснене після або під час проведення ефективної технічної дії, зараховується як порушення.

9. Порушення, здійснені після команди «Стоп», зараховуються, а ефективні технічні дії - ні.

3. Дискваліфікація за порушення цих Правил на бій

Дискваліфікація за порушення цих Правил на бій оголошується за:

порушення, яке сталося після отримання учасником другого попередження;

навмисне порушення цих Правил;

здійснення забороненої технічної дії, у результаті якої суперник одержав травму і, на думку лікаря, не може продовжувати поєдинок;

використання учасником трьох хвилин, відведених для виходу на майданчик, надання медичної допомоги, усунення негараздів у костюмі та екіпіруванні.

4. Дискваліфікація на весь термін змагань

1. Дискваліфікація на весь термін змагань оголошується:

1) за грубу неетичну поведінку учасника (представника, тренера команди) щодо суперника, учасників, суддів, глядачів;

2) за відмову подати руку для рукостискання своєму супернику.

2. Після оголошення дискваліфікації учаснику його супернику присуджується чиста перемога.

3. Учаснику, дискваліфікованому за порушення цих Правил на весь період змагань, підсумкове місце не визначається.

4. Якщо учасник знімається зі змагань у разі отримання травми або захворювання за висновком лікаря, він займає місце згідно з його результатом на час зняття.

5. Рішення про дискваліфікацію учасника приймає суддівська колегія змагань (у межах своїх повноважень). Факт дискваліфікації учасника на весь період змагань заноситься із зазначенням причини дискваліфікації до протоколу змагань і звіту головного судді змагань. Така інформація також повідомляється до дисциплінарної комісії Федерації та організації, що направила учасника на змагання, для прийняття рішення.

6. У кваліфікаційному етапі учасники змагань можуть бути дискваліфіковані:

1) за дії, спрямовані на навмисний зрив виконання прийому;

2) за дії, що призвели до травми;

3) за технічну непідготовленість.

XI. Визначення результату поєдинку

1. У результаті проведення поєдинку спортсмену може бути зараховано:

1) «Чиста перемога»;

2) «Перемога за балами»;

3) «Перемога з незначною перевагою»;

4) «Обопільна поразка».

2. Учасник, якому присуджено «Чисту перемогу», отримує 5 кваліфікаційних очок, переможений - 0. «Чиста перемога» учаснику зараховується у разі:

1) отримання учасником 6 балів, а суперником 0 балів (у разі проведення поєдинків із зупиненням часу для нарахування балів);

2) нокауту (крім легкого контакту);

3) двох нокдаунів протягом поєдинку (крім легкого контакту);

4) проведення больового або задушливого прийому (крім легкого контакту);

5) неявки, дискваліфікації або зняття лікарем суперника.

3. Учасник, якому присуджено «Перемога за балами», отримує 4 кваліфікаційних очки, переможений - 1. «Перемога за балами» учаснику зараховується у разі:

1) більшості набраних балів, якщо їх різниця не менше ніж два (у разі проведення поєдинків із зупиненням часу для нарахування балів);

2) визначення переваги спортсмена на думку трьох суддів (у разі проведення поєдинків без зупинення часу для нарахування балів).

4. Учасник, якому присуджено «Перемога з незначною перевагою», отримує 3 кваліфікаційних очки, переможений - 2. «Перемога з незначною перевагою» учаснику зараховується у разі:

1) більшості набраних балів, якщо поєдинок закінчується з перевагою у один бал (у разі проведення поєдинків із зупиненням часу для нарахування балів);

2) визначення переваги спортсмена на думку одного або двох суддів (у разі проведення поєдинків без зупинення часу для нарахування балів);

3) присудження перемоги учаснику в додатковий час.

5. «Обопільна поразка» зараховується, якщо обидва учасники знімаються з поєдинку або змагань за грубе порушення цих Правил (дискваліфікація), а також у разі взаємного нокауту.

6. Поєдинок закінчується достроково у разі:

1) різниці в оцінці технічних дій учасників у 6 балів (у разі проведення поєдинків із зупиненням часу для нарахування балів);

2) присудження одному з учасників чистої перемоги;

3) «Явної переваги» над суперником (визначає суддівська бригада);

4) дискваліфікації одного з учасників;

5) відмови одного з учасників продовжувати поєдинок;

6) зняття одного з учасників лікарем.

XII. Протест

1. Подання протесту

1. Протест подається у зв’язку з порушенням суддями цих Правил.

2. Процедура подання протесту:

1) протест подає представник команди головному судді змагань у письмовому вигляді;

2) подання протесту за результатами поєдинку здійснюється протягом 10 хв після закінчення поєдинку. Про намір подати протест представник команди зобов’язаний повідомити головного суддю (заступника головного судді) відразу після закінчення бою;

3) у протесті зазначається причина його подання з обов’язковим посиланням на порушений пункт цих Правил.

2. Порядок розгляду протесту

1. Протест розглядає суддівська колегія змагань із залученням суддів та осіб, що здійснили порушення зазначеного у протесті пункту цих Правил.

2. Рішення щодо розгляду протесту виносить головна суддівська колегія в день його надходження:

1) розділ «демонстрація техніки» - до початку виступу наступного учасника;

2) розділи «легкий контакт» та «дозований контакт» - до початку поєдинків наступного кола;

3) командні зустрічі - до початку наступного поєдинку.

3. Рішення головної суддівської колегії з розгляду протесту є остаточним і не підлягає перегляду.

XIII. Проведення змагань за круговим способом

1. Порядок проведення

1. Якщо у змаганнях однієї вагової категорії бере участь велика кількість учасників, можливий їх розподіл на 2, 4, 8 та 16 підгруп з розподілом сильніших учасників у різні підгрупи. Решта учасників розподіляються за підгрупами шляхом жеребкування.

2. У разі розподілу учасників на 2 підгрупи для визначення особистих місць учасників проводяться фінальні двобої за 1 та 3 місця. За 1 місце змагаються переможці змагань у підгрупах, за 3 - учасники, що посіли у підгрупах 2 місця.

3. У разі розподілу учасників на 4 підгрупи між учасниками, які посіли 1 та 2 місця в 1 та 2 підгрупі складається перша напівфінальна група, а з учасників, що зайняли 1 і 2 місця в 3 та 4 підгрупах - друга напівфінальна група. Учасники, які вибороли 1 та 2 місця в напівфінальних групах, виходять у фінал.

4. Такий порядок зберігається у разі розподілу учасників на 8 і 16 підгруп.

5. У попередньому і фінальному етапах змагань учасники зустрічаються між собою за кругом, причому результат двобоїв у підгрупах між учасниками, які увійшли в півфінал (або фінал), враховується як результат півфінальних (фінальних) змагань.

6. Учасник зазначається у протоколі фінальних змагань так:

1) який посів 1 місце в першій півфінальній групі,- під номером 1;

2) який посів 2 місце в першій півфінальній групі,- під номером 4;

3) який посів 1 місце у другій півфінальній групі,- під номером 2;

4) який посів 2 місце в другій півфінальній підгрупі,- під номером 3.

7. Зазначений порядок зберігається під час оформлення протоколів проміжних ступенів змагань (у разі розподілу учасників на 4, 8 або 16 підгруп).

8. Учасники, які не увійшли до фінальної або півфінальної підгрупи (або до другого проміжного етапу змагань), закінчують змагання.

9. Змагання у фінальній, напівфінальній підгрупі (або другому проміжному етапі змагань) проходять у два кола:

перше коло - номери 1-3, 2-4;

друге коло - номери 1-2, 4-3.

Під час проведення другого кола фіналу можливе проведення двобою спочатку за третє, далі за перше місце.

10. Зазначений порядок повністю зберігається під час проведення командних змагань за колом.

2. Порядок формування пар учасників

1. У підгрупах, на які розподіляються учасники, має бути не більше ніж 6 осіб.

2. Черговість виступу пар учасників у першому колі змагань визначається за формулою. Порядкові номери учасників розподіляються на два стовпчики - номер 1 - верхній у лівому стовпчику, номер 2 - верхній у правому стовпчику, наступні номери зазначаються за колом за напрямом ходу годинникової стрілки. Кількість порядкових номерів учасників у лівому та правому стовпчиках має бути однаковою. У разі непарної кількості учасників останнім порядковим номером зазначається 0.

3. Учасники, порядкові номери яких розташовано у лівому та правому стовпчиках один напроти одного, зустрічаються між собою.

4. Для визначення пар другого і наступних кіл змагань здійснюється переміщення порядкових номерів. Перший номер залишається на місці, наступні порядкові номери переміщуються на одне місце проти ходу годинникової стрілки в кожному наступному колі змагань.

5. У кожному колі в підгрупі з непарною кількістю учасників один учасник вільний.

3. Визначення місць учасників

1. У особистих змаганнях учасник, який отримав найбільшу суму класифікаційних очок у результаті всіх проведених ним зустрічей у підгрупі (півфіналі або фіналі), займає 1 місце в групі учасників певного етапу змагань. Наступні місця розподіляються відповідно за зменшенням суми отриманих учасниками класифікаційних очок.

2. У разі рівності очок у двох учасників вирішальним є результат їх зустрічі між собою.

3. Якщо декілька учасників мають рівну суму очок, місця між ними розподіляються за найбільшою кількістю перемог у взаємних зустрічах.

4. У разі однакової суми очок і рівної кількості перемог одного учасника над іншими місце учаснику (команді) визначається послідовно за:

1) більшою кількістю класифікаційних очок у зустрічах між цими учасниками;

2) якістю перемог у зустрічах між ними, при цьому перевага послідовно віддається учаснику, що має:

більшу кількість перемог (5:0);

менший сумарний час, який було затрачено на ці перемоги;

більшу кількість перемог за балами (4:1);

більшу кількість перемог із рахунком 3:2;

більшу кількість класифікаційних очок у своїх поразках;

меншу кількість чистих поразок (0:5);

більший сумарний час поразок у цих боях;

меншу кількість поразок за балами (1:4);

меншу кількість поразок із рахунком 2:3;

більшу кількість технічних дій з оцінкою 2 бали;

більшу кількість технічних дій з оцінкою 1 бал;

меншу кількість попереджень;

більшу кількість набраних балів за поєдинки кожного учасника команди.

5. Надалі підраховується кількість перемог в усіх зустрічах у підгрупі (півфінальні або фінальні) та їх якість відповідно до вищезазначеної послідовності.

6. Якщо не виявлено кращого учасника на підставі вимог усіх попередніх пунктів цих Правил, до наступного кола змагань виходить визначений(і) жеребкуванням учасник (учасники). В інших випадках учасникам визначаються однакові місця.

7. Учаснику, знятому зі змагань лікарем до початку виступу, місце не визначається.

8. Учаснику, який не провів 50 % боїв у підгрупі (півфіналі) та якого зі змагань зняв лікар, результати боїв анулюються, і він посідає останнє місце в підгрупі (півфіналі).

9. Учаснику, який вийшов до фіналу і якого лікар зняв зі змагань, присуджують місце, вважаючи, що в усіх боях, що залишилися, він отримав поразку, а його суперник - перемогу 5:0 з часом 00 хв 00 с.

10. Результати учасника, якого знято зі змагань рішенням головного судді в підгрупі (півфіналі або фіналі), анулюються, і місце йому не визначається.

11. Учасники, які не потрапили до наступного етапу змагань, закінчують змагання і поділяють між собою відповідні місця:

1) якщо учасники були розподілені на дві підгрупи, то ті, що посіли 3 місце в обох підгрупах, поділяють між собою 5 і 6 місця, ті, що зайняли в підгрупах 4 місце, поділяють між собою 7 і 8 місця і так далі;

2) якщо учасники були розподілені на чотири підгрупи, то ті, що посіли 3 місце і не ввійшли до півфіналу, поділяють між собою 9-12 місця і так далі;

3) аналогічним способом розподіляються місця і у разі розподілення на 8 і 16 підгруп.

12. Якщо внаслідок розподілу на підгрупи в одній із них виявилося на одного учасника більше, учаснику, що посів у цій підгрупі останнє місце, визначається останнє місце у ваговій категорії (не враховуючи знятих зі змагань рішенням головного судді).

XIV. Проведення змагань за способом прямого вибування після першої поразки (Олімпійська система)

1. Порядок проведення

1. Усі учасники шляхом жеребкування розподіляються на дві підгрупи - «А» (непарні порядкові номери) і «В» (парні порядкові номери). Порядковий номер кожного учасника визначається жеребкуванням безпосередньо на зважуванні або після його закінчення і залишається за ним на весь термін проведення змагань.

2. У кожній підгрупі попередні зустрічі проводяться з вибуванням учасника після першої поразки.

3. Учасник, що здобув перемогу, виходить до наступного кола змагань.

4. Після того як залишилось два найсильніших учасники (А1 і В1), проводяться утішні зустрічі для визначення ще двох учасників (А2 і В2).

5. Варіант проведення утішних зустрічей (від фіналістів, півфіналістів, або всіх учасників, що програли перший поєдинок) зазначається у Положенні.

6. У разі великої кількості учасників утішні зустрічі можуть не проводитись.

7. У фінальній частині змагань проводяться зустрічі за 1 місце, а також за 3 і 5 місця. Зустрічі за 3 і 5 місця можуть не проводитись, якщо це обумовлено Положенням.

2. Порядок складання пар і визначення місць

1. Пари кола приведення, першого кола і всіх наступних кіл попередньої частини змагань складаються відповідно до Олімпійської системи.

2. У фіналі за 1 місце зустрічаються учасники, що не програли жодної зустрічі у своїх підгрупах (А1 і В1).

3. Місця учасників, що вибули під час змагань у групах та утішних і попередніх поєдинках, визначаються відповідно до кола вибуття зі змагань.

4. Під час проведення утішних зустрічей спочатку визначаються місця учасників, що проводили утішні зустрічі. Після цього визначаються місця учасників, які не потрапили до утішних груп. При цьому учасникам, що вибули в одному колі змагань, визначається однакове місце.

XV. Проведення змагань за способом прямого вибування після двох поразок

1. Порядок проведення змагань

1. Шляхом жеребкування всі учасники кожної вагової категорії отримують свої порядкові номери, згідно з якими вони розбиваються на дві підгрупи:

1) «А» - учасники з непарними номерами (1, 3, 5 і так далі);

2) «В» - учасники з парними номерами (2, 4, 6 і так далі).

У групі «А» може бути на одного учасника більше.

2. Учасник, який отримав дві поразки у попередньому етапі змагань у групі, вибуває зі змагань.

3. Змагання з вибуттям продовжуються доти, доки в кожній групі не залишиться три учасники, які утворюють групові фінали «А» і «В».

4. Групові фінали проводяться за коловим способом. У них ураховуються результати зустрічей, які відбулися, і проводиться решта взаємних зустрічей. За результатами всіх взаємних зустрічей визначаються місця трьох найкращих бійців у кожній групі: А1, А2, А3 та В1, В2, В3.

5. Фінальні бої проводяться стиковим способом:

(А1-В1) - за 1 і 2 місця;

(А2-В2) - за 3 і 4 місця;

(А3-В3) - за 5 і 6 місця.

6. Якщо після чергового кола в групі залишилось 2 учасники, вони займають у групі 1 та 2 місця за результатом зустрічі між ними, а 3 місце займає найкращий з числа тих, що вибули в цій групі в останньому колі.

7. Якщо після чергового кола в групі залишився один учасник, він посідає в групі 1 місце, а 2 та 3 місця посідають два найкращих учасники із числа тих, що вибули в цій групі в останньому колі за результатами зустрічей між ними, яка має бути проведена, якщо її не було.

8. Якщо після чергового кола в групі вибули всі учасники, до групового фіналу потрапляють 3 найкращих учасники із числа тих, що вибули в останньому колі.

2. Порядок складання пар

1. Складання пар розпочинається зі складання списку учасників кола. Список учасників першого кола - список групи у порядку збільшення номерів учасників. По ходу змагань з нього викреслюються учасники, які вибули зі змагань у попередніх колах. Крім того, учасник, який був у цьому колі вільним (у разі непарної кількості учасників), переміщується на початок списку кола, і складання пар наступних кіл буде починатися з нього доти, доки наступний вільний не стане своєю чергою на початок списку кола.

2. Учасник, призначений вільним у певному колі, виходить до наступного кола без бою. Черговість призначення вільного - знизу вгору за списком учасників певного кола, починаючи з останнього учасника.

3. У разі складання пар наступного кола «верхній» учасник у списку кола зустрічається з найближчим «нижнім», з яким він ще не зустрічався.

4. Якщо в останній парі опиняються учасники, які вже зустрічалися один з одним, до цієї пари додається ще одна, передостання пара, і з цих чотирьох учасників складаються дві нові пари.

При цьому «верхньому» за порядковим номером учаснику ставлять в пару почергово всіх «нижніх», з якими він ще не зустрічався, поки і в другій парі не опиняться учасники, які не зустрічалися раніше один з одним.

Якщо мети не досягнуто, додається ще одна пара із шести учасників, за тим самим принципом складаються три нові пари і так далі.

5. Якщо послідовним застосуванням попередніх пунктів цієї глави мети не досягнуто, в цьому колі треба призначати іншого вільного учасника, наступного за чергою.

6. Порушена черговість вільних учасників відновлюється в наступному колі, а учасник, призначений вільним, вважається таким, який використав своє право бути вільним у черговий раз.

7. У наступних колах попередньої частини змагань можливі випадки, коли учасник призначається вільним другий раз підряд або вільними опиняються два учасники.

У будь-якому випадку кількість пар у колі має бути максимальною.

3. Визначення місць учасників

1. Місця з першого по шосте визначають за результатами фінальних боїв.

2. У разі визначення місць учасників, які не вийшли до фіналу, найкращим вважається учасник, який має:

1) більшу кількість кіл до вибуття;

2) більшу суму класифікаційних очок за всі бої в групі;

3) більшу кількість перемог у взаємних зустрічах, якщо всі вони відбулися, і кращу якість перемог і поразок;

4) більшу кількість перемог і кращу якість перемог і поразок у всіх боях у групі.

Учасники, які мають на цьому етапі рівні показники, поділяють відповідні місця.

3. Найкращим із числа тих, хто вибув в останньому колі, в групі вважається учасник, який має:

1) більшу кількість класифікаційних очок за всі бої в групі;

2) перемогу у взаємній зустрічі, яка проводиться, якщо її не було.

4. У разі визначення місць у груповому фіналі найкращим вважається учасник, який має:

1) більшу кількість класифікаційних очок за всі бої в груповому фіналі;

2) більшу кількість перемог і кращу якість перемог і поразок у груповому фіналі;

3) більшу кількість і кращу якість технічних балів у боях групового фіналу;

4) меншу кількість попереджень у боях групового фіналу і меншу кількість програних балів за ці попередження;

5) більшу кількість класифікаційних очок, набраних за все змагання;

6) більшу кількість перемог і найкращу якість перемог і поразок за все змагання;

7) найкращий результат у кваліфікаційному етапі (перший тур) змагань.

При цьому, якщо показник, за яким зрівнюються бійці, у всіх трьох бійців має різне значення, всі три місця визначаються за цим показником.

Якщо за цим показником може бути визначено тільки кращий (або гірший) учасник, двом іншим учасникам, що мають рівне значення такого показника, місця в груповому фіналі визначаються за результатом їх взаємної зустрічі.

5. Учасник, якого зі змагань зняв лікар, займає місце згідно з колом вибуття і тим результатом, який він мав на момент зняття. Якщо при цьому він вийшов до групового фіналу, його включають до складу пар на цьому етапі та до складу фінальних пар. Йому зараховується в поєдинках, які залишилися, поразка 0:5 з часом 00 хв 00 с і визначається місце відповідно до цього результату.

6. Якщо учасника знято рішенням головного судді (неявка, грубе порушення цих Правил), місце йому не визначається.

7. Якщо учасника знято рішенням головного судді у фінальній частині змагань, його супернику присуджують перемогу 5:0 з часом 00 хв 00 с. Місце у фіналі визначається відповідно до цього результату. Учасник, який не вийшов до фінальної частини змагань, підіймається на одне місце вище.

XVI. Визначення результатів командних змагань

1. Особисто-командні змагання

1. В особисто-командних змаганнях командні місця визначаються залежно від особистих результатів учасників, які входять до залікового складу команд. Склад команди і залікова кількість учасників у кожній ваговій категорії визначається Положенням. Якщо в Положенні не обумовлено інше, вважається, що команда повинна мати по одному заліковому учаснику в кожній ваговій категорії.

2. Командні місця в особисто-командних змаганнях визначаються одним із таких способів:

1) за найбільшою сумою очок, які нараховують заліковим учасникам за принципом «краще місце - більше очок»;

2) за меншою сумою штрафних очок, які нараховуються всім заліковим учасникам з урахуванням зайнятого місця за принципом «1 місце - 1 очко, 2 місце - 2 очки і так далі», причому за кожного невиставленого учасника команді нараховується додаткова кількість штрафних очок, яка дорівнює кількості учасників у тій ваговій категорії, в якій його виставлено (або у ваговій категорії з найбільшою кількістю учасників, що зазначатиметься у Положенні), плюс одне штрафне очко.

3. Якщо кількість очок однакова у двох або декількох команд, перевагу отримує команда, залікові учасники якої мають послідовно:

1) більшу кількість 1, 2, 3 і так далі місць;

2) якщо ці показники однакові:

більшу кількість учасників у тих вагових категоріях, у яких залікові учасники зайняли 1 місця;

більшу кількість перемог цих залікових учасників у тих вагових категоріях, у яких залікові учасники зайняли 2 місця і так далі;

3) якщо у ваговій категорії зважився тільки один учасник, він приносить команді очки відповідні 1 місцю.

2. Командні змагання

1. Командні змагання можуть проводитись за будь-якою системою, яка використовується під час проведення особистих змагань. Система і спосіб проведення змагань, кількість учасників команди, вагові категорії, в яких вони мають бути виставлені, а також можливість заміни учасників у ході змагань визначаються Положенням.

2. Мінімальний склад команди в кожній зустрічі має бути більше ніж половина повного складу. Учаснику, якого заявили на зустріч і який не вийшов на представлення команди, зараховується неявка, і він знімається зі змагань.

3. У командних зустрічах за перемогу свого учасника в кожній парі команда отримує 1 очко, за поразку або відсутність учасника - 0 очок. У разі невиставленого учасника або його неявки на зустріч його супернику зараховується чиста перемога 5:0 з часом 00 хв 00 с.

4. Команда, яка набрала більшу кількість очок, є переможцем цієї зустрічі.

5. У разі рівності очок перевага надається команді, яка має:

1) більшу суму класифікаційних очок, які отримали учасники в результаті проведених боїв;

2) більшу кількість чистих перемог 5:0, у тому числі з часом 00 хв 00 с;

3) менший час, який затрачено на ці перемоги.

У разі рівності показників у командній зустрічі, переможцем вважається команда, яка виграла поєдинок у найбільш важкій ваговій категорії.

6. Перемога командної зустрічі в цілому дає команді 1 очко, поразка - 0 очок.

7. У командних змаганнях, які проводяться за круговим способом, під час визначення місць командам у підгрупах, півфіналі і у фіналі насамперед ураховується кількість очок за виграні командні зустрічі.

8. У разі рівності очок у двох команд краще місце посідає команда, яка перемогла у зустрічі між ними.

9. Якщо команди в підгрупі (півфіналі або фіналі) набрали однакову кількість очок, місця в них розподіляються:

1) за більшою кількістю командних перемог у взаємних зустрічах;

2) за більшою кількістю боїв, виграних у цих зустрічах;

3) за більшою сумою класифікаційних очок, отриманих учасниками за результатами цих боїв і так далі.

10. У подальшому перевага надається команді, яка має більшу кількість боїв, учасники якої виграли в усіх командних зустрічах у підгрупі, півфіналі, фіналі.

11. Підсумкові місця між командами, що зайняли однакові місця в підгрупах (півфіналах), але не вийшли до півфіналу (фіналу), розподіляються за кількістю командних перемог у підгрупі (півфіналі), а у разі рівності цих показників:

1) за числом виграних боїв у всіх зустрічах у підгрупі (півфіналі);

2) у подальшому - за більшою сумою класифікаційних очок, отриманих учасниками в цих зустрічах і так далі.

12. У разі вибування зі змагань команди, яка не провела 50 % зустрічей у підгрупі (півфіналі), всі результати, яких вона досягла на цьому етапі змагань, анулюються і вона посідає останнє місце в підгрупі (півфіналі).

13. Команді, яка вибула і провела при цьому не менше ніж 50 % зустрічей у підгрупі (півфіналі), місце визначається з огляду на результати цих зустрічей. При цьому вважається, що в усіх пропущених зустрічах вона програла заявленому складу команд-суперниць всі бої чисто (5:0) з часом 00 хв 00 с.

14. Команді, яка вийшла до фіналу, незалежно від кількості проведених зустрічей, визначають місце, вважаючи, що в зустрічах, які залишилися, вона програла заявленому складу команд-суперниць всі бої чисто (5:0) з часом 00 хв 00 с.

15. Командам, склад яких став менше ніж визначений Положенням, через зняття учасників лікарем, місце визначається за результатом, досягнутим на момент зняття цих учасників.

16. Місце команді не визначається у разі зняття її учасників зі змагань головним суддею за порушення цих Правил.

XVII. Обладнання місць змагань

1. Місце змагань

1. Місцем змагань є майданчик 10 × 10 м. Робоча зона - 8 × 8 м.

2. Майданчик має рівне покриття, що унеможливлює одержання травми під час змагань. На майданчик укладаються мати.

3. Поруч, але не ближче ніж 1,5 м від майданчика, встановлюється стіл керівників змагань. На столі мають бути гонг або прилад для подання звукового сигналу, три секундоміри. Крім того, біля кожного майданчика обладнується місце для медичного персоналу.

2.  Звуковий сигнал (гонг), ваги, секундоміри, сигналізація,  демонстративний щит (табло)

1. Звуковий сигнал (гонг) може бути будь-якої системи, але з потужним звучанням.

2. Ваги для зважування учасників мають бути налагоджені й точно вивірені. Кількість вагів для зважування учасників визначає суддівська колегія.

3. Секундоміри повинні мати прилад для зупинення або вмикання без скидання хвилинних (секундних) показань до закінчення поєдинку.

4. Для інформування глядачів і учасників про хід поєдинку поруч зі столом суддівської колегії встановлюється електротабло або спрощений щит, на якому демонструються оцінки, що одержують учасники.

5. Для інформування учасників і представників про програму, графік і хід змагань використовують інформаційний щит. Розміри, конструкція щита, місце його установлення заздалегідь погоджують із секретаріатом змагань.

3. Вимоги щодо місць змагань

1. Коефіцієнт природного освітлення зали має бути 1 : 5, 1 : 6, штучне освітлення - не менше ніж 600 люксів. Майданчик має бути освітлений зверху світильниками відбитого або розсіяного світла із захисною сіткою.

2. У разі проведення змагань у приміщенні температура має бути від +15 °С до +25 °С, вологість повітря - не менше ніж 60 %. Вентиляція має забезпечувати трикратний обмін повітря на годину.

3. У разі проведення змагань на відкритому повітрі температура має бути до +25 °С. Майданчик має бути захищений від прямих сонячних променів.

4. Глядачі повинні перебувати на відстані не ближче ніж 3 м від майданчика.

XVIII. Бланки робочої документації

1. Для організації та проведення змагань необхідно використовувати бланки робочої документації, що дають змогу отримати інформацію про учасників змагань, про результати окремих поєдинків та показових виступів, а також змагань у цілому.

2. Необхідність використання тих чи інших бланків робочої документації залежить від рівня та умов проведення змагань, а також матеріально-технічного забезпечення заходу.

3. Для організації та проведення змагань з рукопашного бою необхідні такі бланки робочої документації:

1) заявка від команди на участь у змаганнях;

2) протокол зважування та жеребкування;

3) протокол роботи мандатної комісії;

4) протокол кваліфікаційного етапу (перший тур) та показових виступів;

5) суддівська записка;

6) протокол поєдинків;

7) протокол командної зустрічі;

8) протокол проведення змагань у кожній ваговій категорії, залежно від системи і способу проведення змагань;

9) протокол результатів командного чемпіонату за підсумками особистих результатів спортсменів;

10) анкети учасників, представників, суддів;

11) підсумковий протокол особистих і командних результатів;

12) списки переможців і призерів;

13) списки суддівської колегії;

14) оціночні листи роботи суддів;

15) звіт лікаря змагань про одержані травми.

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ. Біднийвгору