Документ z1406-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2018  № 908


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2018 р.
за № 1406/32858

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою удосконалення програмно-цільового методу у бюджетному процесі НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до додатка 5 до Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 668, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018 року за № 953/32405 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. У пункті 2 типової форми Бюджетного запиту на 20___-20___ роки індивідуального (Форма 20___-2), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617), слово «відповідного» замінити словом «відповідального».

3. Пункт 3 наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), виключити.

У зв’язку з цим пункти 4-9 вважати відповідно пунктами 3-8.

4. Затвердити Зміни до Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), що додаються.

5. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами), що додаються.

6. Внести зміни до форми паспорта бюджетної програми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

7. Внести зміни до форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

8. Департаменту місцевих бюджетів забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до місцевих фінансових органів для використання в роботі.

9. Департаменту забезпечення комунікаціій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

10. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

О. МаркароваДодаток 5
до Типової форми рішення
про місцевий бюджет
(пункт 3)

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 20___ РІК

(грн)

Код

Найменування бюджету - одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

найменування трансферту

найменування трансферту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Х

УСЬОГО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15 листопада 2018 року № 908


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2018 р.
за № 1406/32858

ЗМІНИ
до Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів

1. Абзац шостий пункту 1.1 розділу I виключити.

2. У пунктах 3.5, 3.6 розділу III слова «(з розподілом за підпрограмами у разі їх формування)» виключити.

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є. Кузькінвгору