Документ z1406-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.05.2018, підстава - z0328-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2013 № 521/1041


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2013 р.
за № 1406/23938

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 78/169 від 20.02.2018}

Про затвердження Типових нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військових ліцеїв

Відповідно до Указу Президента України від 06 квітня 2011 року № 406 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України" та з метою забезпечення розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військових ліцеїв НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Типові нормативи для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військових ліцеїв, що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам видів Збройних Сил України, яким підпорядковані вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, військові ліцеї:

до 30 серпня 2013 року встановленим порядком опрацювати та подати до Генерального штабу Збройних Сил України (через Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України) пропозиції щодо внесення змін до штатів (штатних розписів) підпорядкованих вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військових ліцеїв відповідно до вимог Типових нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військових ліцеїв;

щороку до 15 березня на підставі замовлення на підготовку військових фахівців подавати до Генерального штабу Збройних Сил України (через Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України) пропозиції щодо внесення змін до штатів (штатних розписів) підпорядкованих вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

3. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щороку на підставі затверджених Міністром оборони України та Міністром освіти і науки України планів прийому слухачів, курсантів та студентів для підготовки військових фахівців за відповідними рівнями військової освіти та відповідних пропозицій керівників структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України, яким підпорядковані вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, встановленим порядком розробляти проект спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України щодо внесення змін до штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів відповідно до показників замовлення на підготовку військових фахівців.

4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, які є головними розробниками наказів, директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, якими визначаються структура та чисельність окремих підрозділів, посад вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, до 30 серпня 2013 року переопрацювати відповідно до вимог Типових нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військових ліцеїв та подати на затвердження проекти наказів, директив Міністерства оборони України.

5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П.В.Лебедєв

Міністр освіти і науки України

Д.В.Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
Міністерства освіти
і науки України
26.07.2013  № 521/1041


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2013 р.
за № 1406/23938

ТИПОВІ НОРМАТИВИ
для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та військових ліцеїв

I. Загальні положення

1.1. Ці Типові нормативи визначають структуру та чисельність підрозділів вищих військових навчальних закладів (далі - ВВНЗ), військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі - ВНП ВНЗ) та військових ліцеїв (далі - ВЛ) і призначені для використання під час розробки штатів (штатних розписів) та переліків змін до них.

Структура та чисельність навчального закладу розвідувального органу Міністерства оборони України визначаються згідно з чинним законодавством.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського утримується на штаті, який визначається відповідним наказом Міністерства оборони України.

1.2. ВВНЗ, ВНП ВНЗ та ВЛ розробляють проекти штатів (штатних розписів) та переліки змін до штатів відповідно до цих Типових нормативів.

1.3. Відповідно до існуючих напрямів освітньої діяльності діють ВВНЗ, ВНП ВНЗ та загальноосвітні навчальні заклади таких типів:

ВВНЗ:

військовий університет;

військова академія;

військовий інститут;

військовий інститут як структурний підрозділ військового університету та військової академії;

військовий коледж;

військовий коледж як структурний підрозділ військового університету, військової академії та військового інституту;

ВНП ВНЗ:

військовий інститут (філія) як структурний підрозділ вищого навчального закладу;

факультет військової підготовки вищого навчального закладу;

кафедра військової підготовки вищого навчального закладу;

військовий коледж як структурний підрозділ військового інституту вищого навчального закладу;

військовий коледж як структурний підрозділ вищого навчального закладу;

загальноосвітній навчальний заклад:

військовий ліцей;

навчально-оздоровчий комплекс як структурний підрозділ військового ліцею (далі - НОК).

1.4. Склад наукових (науково-дослідних) підрозділів та інших підрозділів ВВНЗ та ВНП ВНЗ (науково-дослідних лабораторій, навчальних (навчально-наукових) підрозділів з мовної підготовки, центрів імітаційного моделювання, лабораторій технічних засобів навчання, інформаційно-обчислювальних центрів, підрозділів забезпечення навчального процесу тощо) визначається конкретно для кожного військового навчального закладу залежно від завдань, які покладено на ВВНЗ, ВНП ВНЗ.

Загальна чисельність штатних посад постійного складу, які комплектуються військовослужбовцями, для ВВНЗ та ВНП ВНЗ не повинна перевищувати 40% без врахування посад підрозділів забезпечення навчального процесу.

1.5. Чисельність науково-педагогічних працівників (далі - НПП) ВВНЗ та ВНП ВНЗ III і IV рівнів акредитації визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності" (із змінами).

Чисельність педагогічних працівників ВВНЗ та ВНП ВНЗ I і ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів, визначається відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2002 року № 155/291 "Про затвердження Інструкції з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2002 року за № 452/6740 (із змінами).

Чисельність посад НПП ВВНЗ та ВНП ВНЗ, які комплектуються військовослужбовцями, не повинна перевищувати 50% від загальної чисельності посад НПП.

Нормативна чисельність студентів, які проходять підготовку за програмою офіцерів запасу (крім медичної служби), на одну штатну посаду НПП у ВВНЗ та ВНП ВНЗ III і IV рівнів акредитації - 28.

Нормативна чисельність студентів, які проходять підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби, на одну штатну посаду НПП на кафедрах медицини катастроф та військової медицини вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації - 112.

Розрахунок чисельності науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ та ВНП ВНЗ на навчальний рік щороку до 01 березня погоджується з Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України, Головним управлінням оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України (далі - ЗСУ) та затверджується начальником, якому підпорядкований ВВНЗ або ВНП ВНЗ.

Форма відомості щодо розрахунку чисельності науково-педагогічних працівників ВВНЗ та ВНП ВНЗ III і IV рівнів акредитації на навчальний рік наведена в додатку 1 до цих Типових нормативів.

1.6. Порядок утримання підрозділів та посад для організації та проведення військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу:

1.6.1. Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу здійснюється за державним замовленням за рахунок коштів Державного бюджету України.

Для організації та проведення зазначеної підготовки у ВВНЗ та ВНП ВНЗ передбачено утримання за штатом (штатним розписом) підрозділів та посад постійного складу в межах норм, визначених цими Типовими нормами, а також у межах ліміту чисельності, встановленого на відповідний рік.

Штатні розписи погоджуються Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України, Департаментом фінансів Міністерства оборони України, Головним управлінням оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ та затверджуються керівником органу військового управління, якому безпосередньо підпорядковані ВВНЗ та ВНП ВНЗ.

1.7. ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють військову підготовку за державним замовленням за рахунок коштів Державного бюджету України та військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу за рахунок коштів фізичних осіб:

1.7.1. Для організації та проведення військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу за рахунок коштів фізичних осіб передбачено утримання підрозділів та посад виключно працівників (невійськовослужбовців) за додатковим штатним розписом, який утримується за рахунок коштів, отриманих за надання освітніх послуг. Забороняється утримання підрозділів та посад, що безпосередньо забезпечують підготовку студентів за програмою офіцерів запасу, за рахунок коштів фізичних осіб за штатом та штатним розписом, що складається відповідно до ліміту чисельності, встановленого на відповідний рік.

1.7.2. Додатковий штатний розпис ВВНЗ погоджується Департаментом фінансів Міністерства оборони України та затверджується Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України.

1.7.3. Додатковий штатний розпис ВНП ВНЗ погоджується з Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України та затверджується ректором ВНЗ, на базі військового навчального підрозділу якого здійснюється військова підготовка.

1.8. ВНП ВНЗ, що здійснюють виключно військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу за рахунок коштів фізичних осіб:

1.8.1. Для організації та проведення зазначеної підготовки передбачається в межах ліміту чисельності, встановленого на відповідний рік утримання за штатним розписом, не більше трьох посад виключно працівників (невійськовослужбовців), у тому числі: керівника ВНП ВНЗ, посадової особи для забезпечення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки ВНП ВНЗ, а також за потреби працівника режимно-секретного органу. Такий штатний розпис погоджується Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України, Департаментом фінансів Міністерства оборони України, Головним управлінням оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ та затверджується керівником органу військового управління, якому підпорядкований ВНП ВНЗ.

1.8.2. Крім того, складається додатковий штатний розпис ВНП ВНЗ, який утримується за рахунок коштів, отриманих за надання освітніх послуг, в якому визначаються решта посад для забезпечення організації та проведення військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу. Додатковий штатний розпис ВНП ВНЗ погоджується з Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України та затверджується ректором ВНЗ, на базі якого здійснюється військова підготовка.

1.9. Зазначені у Типових нормативах структурні підрозділи, посади та їх кількість є максимальними і включаються до штатів ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК лише після визначення чисельності особового складу відповідними спільними директивами Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ про проведення організаційних заходів.

1.10. До складу тих, хто навчається у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, входять:

штатні - курсанти, слухачі, ад’юнкти, докторанти очної форми навчання;

інші категорії, що не входять у штатну чисельність змінного складу, - студенти, які навчаються за схемою підготовки студент - курсант, слухачі курсів (приведених до річного строку навчання), слухачі, ад’юнкти, докторанти за заочною формою навчання (чотири слухачі, ад’юнкти, докторанти за заочною формою навчання прирівнюються до одного слухача, ад’юнкта, докторанта денної форми навчання), військовослужбовці військової служби за контрактом, які не мають офіцерських звань та навчаються для здобуття базової вищої освіти (чотири військовослужбовці військової служби за контрактом прирівнюються до одного курсанта), студенти, які навчаються за програмою офіцерів запасу за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання ЗСУ (сім студентів прирівнюються до одного курсанта).

Чисельність студентів, які навчаються за схемою підготовки студент - курсант, не враховується під час розробки штатів (штатних розписів) підрозділів тилового забезпечення ВВНЗ та ВНП ВНЗ, а також під час визначення посад бухгалтерів розрахунково-касового відділення (групи) фінансово-економічної служби у ВНП ВНЗ.

1.11. Для відокремних навчальних підрозділів ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що утримуються на одному штаті з ВВНЗ (ВНП ВНЗ) та дислокуються в іншому населеному пункті, можуть під час розробки штату застосовуватися норми, визначені для ВНП ВНЗ, при цьому чисельність особового складу такого відокремленого навчального підрозділу не враховується під час визначення показників постійного складу ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що дислокуються на основних фондах.

У ВВНЗ, ВНП ВНЗ та підпорядкованих їм структурних підрозділах, що утримуються на різних штатах, проте дислокуються на єдиних фондах, може утримуватись один забезпечувальний (довольчий) підрозділ, під час розрахунку чисельності посад такого підрозділу враховується загальна чисельність особового складу, який він забезпечує.

ІІ. Типові нормативи для розробки розділу штату "Управління"

2.1. Структурні підрозділи у розділі штату "Управління" ВВНЗ, ВНП ВНЗ та ВЛ наведені в додатку 2 до цих Типових нормативів.

У штатах ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку курсантів за спеціальностями льотної експлуатації, може утримуватися структурний підрозділ "штаб".

2.2. Командування:

2.2.1. Командування ВВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
300

до
400

до
600

до
1000

до
1200

до
1500

понад
1500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Заступник начальника ВВНЗ (офіцер)

-

1

1

1

1

1

1

2

Заступник начальника ВВНЗ з навчальної та наукової роботи (офіцер)

-

-

1

1

1

1

1

3

Заступник начальника ВВНЗ з навчальної та наукової роботи - начальник навчального відділення (офіцер)

-

1

-

-

-

-

-

4

Заступник начальника ВВНЗ з навчальної та наукової роботи - начальник навчальної частини (офіцер)

1

-

-

-

-

-

-

5

Заступник начальника ВВНЗ по роботі з особовим складом - начальник відділу (офіцер)

-

-

-

1

1

1

1

6

Заступник начальника ВВНЗ по роботі з особовим складом - начальник відділення (офіцер)

-

-

1

-

-

-

-

7

Заступник начальника ВВНЗ по роботі з особовим складом - начальник групи (офіцер)

1

1

-

-

-

-

-

8

Заступник начальника ВВНЗ з озброєння - начальник озброєння (офіцер)

-

-

-

1

1

1

1

9

Заступник начальника ВВНЗ з озброєння - начальник технічної частини (офіцер)

-

-

1

-

-

-

-

10

Заступник начальника ВВНЗ з тилу - начальник тилу (офіцер)

-

-

1

1

1

1

1

11

Заступник начальника ВВНЗ з матеріально-технічного забезпечення - начальник відділення (групи) (офіцер)

1

1

-

-

-

-

-

До складу командування ВВНЗ можливе введення посад заступника начальника ВВНЗ з навчальної роботи (офіцер) та заступника начальника ВВНЗ з наукової роботи (офіцер) замість посади заступника начальника ВВНЗ з навчальної та наукової роботи (офіцер) за умови, якщо науковий (науково-дослідний) центр (інститут) утримується структурним підрозділом на штаті ВВНЗ із штатною чисельністю наукових працівників понад 100 посад.

2.2.2. Командування ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
100

до
200

до
300

до
400

до
600

до
1 000

понад
1 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Заступник начальника ВНП ВНЗ (офіцер)

-

-

-

1

1

1

1

2

Заступник начальника ВНП ВНЗ з навчальної та наукової роботи (офіцер)

-

-

-

-

1

1

1

3

Заступник начальника ВНП ВНЗ з навчальної та наукової роботи - начальник навчального відділення (офіцер)

-

-

1

1

-

-

-

4

Заступник начальника ВНП ВНЗ з навчальної та наукової роботи - начальник навчальної частини (офіцер)

-

1

-

-

-

-

-

5

Заступник начальника ВНП ВНЗ з навчальної роботи - начальник навчальної частини (офіцер)

1

-

-

-

-

-

-

6

Заступник начальника ВНП ВНЗ по роботі з особовим складом - начальник відділу (офіцер)

-

-

-

-

-

1

1

7

Заступник начальника ВНП ВНЗ по роботі з особовим складом - начальник відділення (офіцер)

-

-

-

-

1

-

-

8

Заступник начальника ВНП ВНЗ по роботі з особовим складом - начальник групи (офіцер)

-

1

1

1

-

-

-

9

Заступник начальника ВНП ВНЗ з озброєння - начальник озброєння (офіцер)

-

-

-

-

1

1

1

10

Заступник начальника ВНП ВНЗ з тилу - начальник тилу (офіцер)

-

-

-

-

1

1

1

11

Заступник начальника ВНП ВНЗ з матеріально-технічного забезпечення - начальник відділення (групи) (офіцер)

-

1

1

1

-

-

-

12

Помічник начальника ВНП ВНЗ з матеріально-технічного забезпечення (офіцер)

1

-

-

-

-

-

-

До складу командування ВНП ВНЗ можливе введення посад заступника начальника ВНП ВНЗ з навчальної роботи (офіцер) та заступника начальника ВНП ВНЗ з наукової роботи (офіцер) замість посади заступника начальника ВНП ВНЗ з навчальної та наукової роботи (офіцер) за умови, якщо науковий (науково-дослідний) центр (інститут) утримується структурним підрозділом на штаті ВНП ВНЗ із штатною чисельністю наукових працівників понад 100 посад.

2.2.3. Командування ВЛ та НОК:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається (ліцеїсти)

до
200

до
300

понад
300

1

Заступник начальника ВЛ (НОК) з навчальної роботи - начальник навчальної частини (офіцер)

1

1

1

2

Заступник начальника ВЛ (НОК) по роботі з особовим складом - начальник відділення (офіцер)

-

-

1

3

Заступник начальника ВЛ (НОК) по роботі з особовим складом - начальник групи (офіцер)

1

1

-

4

Заступник начальника ВЛ (НОК) з матеріально-технічного забезпечення - начальник відділення (офіцер)

-

-

1

5

Заступник начальника ВЛ (НОК) з матеріально-технічного забезпечення - начальник групи (офіцер)

-

1

-

6

Помічник начальника ВЛ (НОК) з матеріально-технічного забезпечення (офіцер)

1

-

-

Якщо у складі ВЛ передбачено утримання НОК, дозволено утримувати посаду начальника НОК в порядку суміщення із посадою заступника начальника ВЛ.

2.3. Навчальний відділ, навчальне відділення, навчальна частина:

2.3.1. Навчальний відділ, навчальне відділення, навчальна частина ВВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
300

до
400

до
600

до
1000

до
1200

до
1500

понад
1500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Начальник відділу (офіцер)

-

-

1

1

1

1

1

2

Заступник начальника відділу (офіцер)

-

-

-

1

1

1

1

3

Старший помічник начальника навчального відділу (офіцер)

-

-

1

2

2

2

3

4

Старший помічник начальника навчального відділу (психофізіолог) (офіцер)

-

-

1

-

-

-

-

5

Старший помічник начальника відділення (офіцер)

-

1

-

-

-

-

-

6

Помічник начальника відділу (офіцер)

-

-

1

2

2

2

3

7

Помічник начальника відділення (офіцер)

-

1

-

-

-

-

-

8

Старший помічник начальника частини (офіцер)

1

-

-

-

-

-

-

9

Помічник начальника частини (офіцер)

1

-

-

-

-

-

-

10

Психолог (працівник ЗСУ)

1

1

-

-

-

-

-

11

Учений секретар (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

1

1

1

12

Диспетчер (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

1

1

1

13

Діловод (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

2

3

3

Навчально-методичний кабінет

1

Завідувач кабінету (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

1

1

1

2

Методист (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

2

Група (психолого-педагогічного забезпечення підготовки військових фахівців)

1

Начальник групи (психофізіолог) (офіцер або працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

2

Психолог (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

2

Вказані нормативи наведені для ВВНЗ, що здійснюють підготовку за двома спеціальностями. На кожні три додаткові спеціальності можуть додатково вводитися посади одного старшого помічника та помічника начальника навчального відділу (навчального відділення, частини).

У складі навчального відділу (відділення, частини) може додатково вводитися посада помічника начальника навчального відділу у випадках, якщо на курсах підвищення кваліфікації офіцерського складу та курсах іноземних мов навчається більше 60 слухачів, приведених до річного строку навчання.

2.3.2. Навчальний відділ, навчальне відділення, навчальна частина ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
100

до
200

до
300

до
400

до
600

до
1 000

понад
1 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Начальник відділу (офіцер)

-

-

-

-

1

1

1

2

Заступник начальника відділу (офіцер)

-

-

-

-

-

1

1

3

Старший помічник начальника відділу (офіцер)

-

-

-

-

1

2

2

4

Помічник начальника навчального відділу (офіцер)

-

-

-

-

1

2

2

5

Старший помічник начальника відділення (офіцер)

-

-

1

1

-

-

-

6

Старший помічник начальника відділення (психофізіолог) (офіцер)

-

-

-

1

-

-

-

7

Помічник начальника відділення (офіцер)

-

-

1

1

-

-

-

8

Старший помічник начальника частини (офіцер)

-

1

-

-

-

-

-

9

Помічник начальника частини (офіцер)

-

1

-

-

-

-

-

10

Учений секретар (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

1

11

Психолог (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

-

-

-

12

Диспетчер (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

13

Діловод (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

1

1

2

Навчально-методичний кабінет

1

Завідувач кабінету (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

1

1

1

2

Методист (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

-

1

1

Група (психолого-педагогічного забезпечення підготовки військових фахівців)

1

Начальник групи (психофізіолог) (офіцер або працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

1

2

Психолог (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

1

Вказані нормативи наведені для ВНП ВВНЗ, що здійснюють підготовку за двома спеціальностями. На кожні три додаткові спеціальності можуть додатково вводитися посади одного старшого помічника та помічника начальника навчального відділу (навчального відділення, частини).

У складі навчального відділу (відділення, частини) може додатково вводитися посада помічника начальника навчального відділу у випадках, якщо на курсах підвищення кваліфікації офіцерського складу та курсах іноземних мов навчається більше 60 слухачів, приведених до річного строку навчання.

2.3.3. Навчальна частина ВЛ та НОК:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається (ліцеїсти)

до
200

до
300

понад
300

1

2

3

4

5

1

Заступник начальника частини (офіцер)

-

-

1

2

Старший помічник начальника частини (офіцер)

-

-

1

3

Помічник начальника частини (психофізіолог) (офіцер)

1

1

-

4

Помічник начальника частини (офіцер)

-

-

1

Навчально-методичний кабінет

1

Завідувач кабінету (працівник ЗСУ)

1

1

1

2

Методист (працівник ЗСУ)

-

1

2

Група (психолого-педагогічного забезпечення навчального процесу)

1

Начальник групи (психофізіолог) (офіцер або працівник ЗСУ)

-

-

1

2

Психолог (офіцер, працівник ЗСУ)

-

-

1

2.4. Науково-організаційний відділ (відділення) ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
300

до
400

до
600

до
1000

до
1200

до
1500

понад
1 500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Начальник відділу (офіцер)

-

-

-

-

-

-

1

2

Заступник начальника відділу (офіцер)

-

-

-

-

-

-

1

3

Начальник відділення (офіцер)

-

1

1

1

1

1

-

4

Старший помічник начальника відділу (офіцер)

-

-

-

-

-

-

1

5

Помічник начальника відділу (офіцер)

-

-

-

-

-

-

1

6

Старший помічник начальника відділення (офіцер)

-

1

1

1

1

1

-

7

Помічник начальника відділення (офіцер)

-

1

1

1

1

1

-

8

Провідний науковий співробітник (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

-

-

1

9

Старший науковий співробітник (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

1

1

1

10

Науковий співробітник (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

1

1

1

11

Молодший науковий співробітник (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

Науково-організаційний відділ ВВНЗ та ВНП ВНЗ створюється за умови, якщо науковий (науково-дослідний) центр (інститут) чисельністю понад 100 посад наукових працівників є структурним підрозділом ВВНЗ, ВНП ВНЗ та утримується на одному штаті, або при чисельності тих, хто навчається, понад 1500 осіб. У такому разі науково-організаційний відділ (відділення) в науковому центрі не створюється.

Посади докторантів та ад’юнктів вводяться за умови наявності очних докторантур та ад’юнктур, що відкриті у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, згідно з чинним законодавством.

2.5. Відділ (відділення, група) захисту інформації:

2.5.1. Відділ (відділення, група) ВВНЗ:

№ з/п

Посада

Чисельність посад особового складу, якому надається допуск до державної таємниці згідно з номенклатурою посад

до
300

до
600

до
1 000

до
1 500

до
2 000

понад
2 000

1

2

3

4

5

6

7

8

Відділ (відділення, група)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Начальник відділу - помічник начальника ВВНЗ (помічник начальника штабу) (офіцер)

-

-

-

-

-

1

2

Начальник відділення - помічник начальника ВВНЗ (помічник начальника штабу) (офіцер)

-

-

1

1

1

-

3

Начальник групи - помічник начальника ВВНЗ (помічник начальника штабу) (офіцер)

1

1

-

-

-

-

4

Старший офіцер (офіцер)

-

-

-

-

-

1

5

Офіцер (офіцер)

1

1

1

1

1

1

6

Старший спеціаліст (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

-

-

-

1

1

7

Спеціаліст (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

-

1

1

2

2

Відділення (група) секретного документального забезпечення

1

Начальник відділення секретного документального забезпечення (офіцер)

-

-

-

-

-

1

2

Начальник групи секретного документального забезпечення (офіцер)

-

-

-

1

1

-

3

Начальник групи секретного документального забезпечення (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

-

1

-

-

-

4

Діловод (працівник ЗСУ)

1

1

2

2

3

3

5

Оператор комп’ютерного набору (працівник ЗСУ)

-

1

1

2

2

3

Секретна бібліотека

1

Завідувач бібліотеки (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

1

1

2

Провідний бібліотекар (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

3

Бібліотекар (працівник ЗСУ)

1

2

4

5

5

7

4

Бібліограф (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

1

1

Склад схем та топографічних карт

1

Завідувач складу (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

1

1

2

Діловод (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

2.5.2. Відділення (група) захисту інформації ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Чисельність посад особового складу, якому надається допуск до державної таємниці згідно з номенклатурою посад

до
100

до
400

до
600

до
1 000

до
1 500

понад
1 500


2

3

4

5

6

7

8

Відділення (група) захисту інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Начальник відділення - помічник начальника ВНП ВНЗ (помічник начальника штабу) (офіцер)

-

-

-

1

1

1

2

Начальник групи - помічник начальника ВНП ВНЗ (помічник начальника штабу) (офіцер)

1

1

1

-

-

-

3

Старший офіцер (офіцер)

-

-

-

-

-

1

4

Офіцер (офіцер)

-

-

1

1

1

1

5

Старший спеціаліст (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

-

-

-

-

1

6

Спеціаліст (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

-

-

1

2

2

Група секретного документального забезпечення

1

Начальник групи секретного документального забезпечення (офіцер)

-

-

-

-

1

1

2

Начальник групи секретного документального забезпечення (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

-

-

1

-

-

3

Діловод (працівник ЗСУ)

1

1

1

2

2

3

4

Оператор комп’ютерного набору (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

2

2

Секретна бібліотека

1

Завідувач бібліотеки (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

1

1

2

Провідний бібліотекар (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

-

1

3

Бібліотекар (працівник ЗСУ)

-

1

2

4

5

5

4

Бібліограф (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

Склад схем та топографічних карт

1

Завідувач складу (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

1

1

2

Діловод (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

2.5.3. Група секретного документального забезпечення ВЛ та НОК:

№ з/п

Посада

Чисельність посад особового складу, якому надається допуск до державної таємниці згідно з номенклатурою посад

до
100

до
200

понад
200

1

Начальник групи (секретної частини) (працівник ЗСУ)

1

1

1

2

Діловод (працівник ЗСУ)

-

1

1

2.6. Відділ по роботі з особовим складом (відділення, група):

2.6.1. Відділ по роботі з особовим складом (відділення, група) ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
100

до
200

до
400

до
600

до
1000

до
1500

понад
1 500

1

Заступник начальника відділу (офіцер)

-

-

-

-

-

1

1

2

Старший офіцер (офіцер)

-

-

1

1

1

1

1

3

Офіцер (офіцер)

-

1

1

1

2

2

3

4

Психолог (працівник ЗСУ)

1

1

1

2

2

2

2

5

Методист (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

2.6.2. Відділення по роботі з особовим складом (група) ВЛ та НОК:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається (ліцеїсти)

до
200

до
300

понад
300

1

Офіцер (офіцер)

-

-

1

2

Психолог (працівник ЗСУ)

1

2

2

3

Методист (працівник ЗСУ)

1

1

1

2.7. Відділ особового складу та стройовий (відділення особового складу та стройове):

2.7.1. Відділ особового складу та стройовий (відділення особового складу та стройове) ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Штатна чисельність військовослужбовців та працівників

до
50

до
200

до
500

до
1000

до
1200

до
1500

понад
1500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Начальник відділу (офіцер)

-

-

-

-

-

1

1

2

Начальник відділення (офіцер)

-

-

1

1

1

-

-

3

Заступник начальника відділу (офіцер)

-

-

-

-

-

1

1

4

Старший офіцер (з обліку особового складу) (офіцер)

-

-

-

-

-

-

-

5

Офіцер (з обліку особового складу) (офіцер)

-

-

-

-

-

-

-

6

Старший офіцер (зі стройової частини) (офіцер)

-

-

-

-

-

-

1

7

Офіцер (зі стройової частини) (офіцер)

-

1

1

1

2

2

2

8

Відповідальний виконавець (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

-

1

1

1

1

2

9

Інспектор з кадрів (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

-

-

-

10

Діловод (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

1

2

2

11

Оператор комп’ютерного набору (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

2

2

Чисельність штатних посад фахівців з обліку особового складу відділу (відділення) визначається з розрахунку:

1: 350 осіб постійного складу (генералів, офіцерів, військовослужбовців військової служби за контрактом);

1: 750 осіб штатного змінного складу.

Інспектор з кадрів включається до штату за наявності не менше 200 штатних посад працівників ЗСУ, у подальшому на кожних 350 штатних посад працівників ЗСУ включається одна посада інспектора з кадрів.

Співвідношення старших офіцерів до офіцерів встановлюється 1 : 2.

2.7.2. Відділення (група) особового складу та стройове ВЛ та НОК:

№ з/п

Посада

Штатна чисельність військо-вослужбовців та працівників

до 100

до 200

понад 200

1

Начальник відділення (офіцер)

-

-

1

2

Начальник групи (офіцер)

-

1

-

3

Старший офіцер (офіцер)

-

-

-

4

Офіцер (офіцер)

-

-

1

5

Відповідальний виконавець (військово-службовець військової служби за контрактом)

1

-

-

6

Інспектор з кадрів (працівник ЗСУ)

-

-

-

7

Діловод (працівник ЗСУ)

-

1

1

Чисельність штатних посад по роботі з особовим складом відділення (групи) визначається з розрахунку:

1: 350 осіб постійного складу (генералів, офіцерів, військовослужбовців військової служби за контрактом);

1: 750 осіб змінного складу;

інспектор з кадрів включається до штату за наявності не менше 200 штатних посад працівників ЗСУ, у подальшому на кожних 350 штатних посад працівників ЗСУ включається одна посада інспектора з кадрів.

Співвідношення старших офіцерів до офіцерів встановлюється 1 : 2.

2.8. Фінансово-економічна(е) служба (відділення):

2.8.1. Фінансово-економічна служба ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Штатна чисельність військовослужбовців та працівників

до
100

до
200

до
400

до
800

до
1 200

до
1 600

до
2 200

до
2 800

понад
2 800

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Фінансово-економічна служба

1

Помічник начальника ВВНЗ - начальник служби (офіцер)

-

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Заступник начальника служби (офіцер)

-

-

-

-

1

1

1

1

1

3

Бухгалтер (працівник ЗСУ)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Розрахунково-касове (а) відділення (група)

1

Начальник (завідувач) відділення (групи) (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

Бухгалтер (працівник ЗСУ)

-

-

2

2

2

3

3

4

6

Відділення (група) бухгалтерського обліку

1

Начальник (завідувач) відділення (групи) (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

Бухгалтер (матеріального обліку) (працівник ЗСУ)

-

-

3

5

6

6

8

9

12

2.8.2. Фінансово-економічне (а) відділення (група) ВЛ та НОК:

№ з/п

Посада

Штатна чисельність військово-службовців, працівників та ліцеїстів

до
200

до
400

до
600

понад
600

1

Начальник відділення (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

2

Бухгалтер (працівник ЗСУ)

1

2

3

4

2.9. Група військово-технічної інформації ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
400

до
600

до
1 000

понад
1 000

1

Начальник групи (офіцер)

-

1

1

1

2

Перекладач (працівник ЗСУ)

-

1

1

2

3

Редактор (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

2.10. Редакційно-видавничий відділ (відділення, група) ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
300

до
400

до
800

до
1 000

до
1 500

понад
1 500

1

Начальник відділу (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

2

Начальник відділення (працівник ЗСУ)

-

-

1

-

-

-

3

Начальник групи (працівник ЗСУ)

-

1

-

-

-

-

4

Редактор (працівник ЗСУ)

-

1

1

2

2

3

5

Технічний редактор (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

1

1

6

Коректор (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

1

2

7

Художник-оформлювач (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

1

1

8

Бухгалтер (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

9

Діловод (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

10

Оператор комп’ютерного набору (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

За умови відсутності штатного підрозділу "друкарня", що утримується за штатом або штатним розписом, редакційно-видавничий відділ (відділення, група) не створюється.

2.11. Юридична група (юрисконсульт):

2.11.1. Юридична група (юрисконсульт) ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
400

до
1 000

до
1 500

понад
1 500

1

Помічник начальника з правової роботи - начальник групи (офіцер) або начальник групи (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

2

Помічник начальника з правової роботи (офіцер) або юрисконсульт (працівник ЗСУ)

-

1

-

-

3

Юрисконсульт (працівник ЗСУ)

1

-

1

1

2.11.2. Юрисконсульт ВЛ та НОК:

Посада

Кількість тих, хто навчається (ліцеїсти)

до
200

до
400

до
600

більше
600

Юрисконсульт (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

2.12. Окремі служби:

у багатопрофільних ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку курсантів за спеціальностями матеріально-технічного, оперативного забезпечення та зв’язку, дозволяється утримувати посаду відповідного начальника служби без суміщення з посадою старшого викладача. За необхідності до штату ВВНЗ та ВНП ВНЗ можуть включатися посади інших начальників служб, що не визначені Типовими нормативами, у порядку суміщення із посадою старшого викладача.

2.12.1. Служба радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до 100

до 400

до 800

до 1 000

до 1 500

понад 1 500

1

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки (офіцер)

-

-

-

-

1

1

2

Старший викладач - начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки (офіцер)

-

1

1

1

-

-

2.12.2. Інженерна служба ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
100

до
400

до
800

до
1 000

до
1 500

понад
1 500

1

Начальник інженерної служби (офіцер)

-

-

-

-

1

1

2

Старший викладач - начальник інженерної служби (офіцер)

-

1

1

1

-

-

3

Енергетик (офіцер або працівник ЗСУ)

-

-

1

1

1

1

2.12.3. Служба зв’язку ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
100

до
400

до
800

до
1 000

до
1 500

понад
1 500

1

Начальник зв’язку (офіцер)

-

-

-

-

1

1

2

Старший викладач - начальник зв’язку (офіцер)

-

1

1

1

-

-

3

Помічник начальника зв’язку (офіцер)

-

-

-

-

-

1

2.12.4. Служба пожежної безпеки ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
100

до
400

до
800

до
1 000

до
1 500

понад
1 500

1

Начальник служби пожежної безпеки (офіцер)

-

-

-

-

1

1

2

Старший викладач - начальник служби пожежної безпеки (офіцер)

-

1

1

1

-

-

3

Інспектор (з пожежного нагляду) (працівник ЗСУ)

1

-

-

-

-

-

2.12.5. Склад та чисельність служби охорони праці ВВНЗ та ВНП ВНЗ визначаються відповідно до вимог наказу Міністра оборони України від 19 вересня 1996 року № 264 "Про затвердження Положення про службу охорони праці у Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 жовтня 1996 року за № 580/1605 (із змінами).

2.12.6. Медична служба ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
100

до
400

до
800

до
1 000

до
1 500

понад
1 500

1

Начальник служби (офіцер)

-

-

1

1

1

1

2

Начальник служби - начальник медичного пункту (офіцер) або начальник медичного пункту - лікар (працівник ЗСУ)

1

1

-

-

-

-

3

Медичний статистик (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

-

1

2.12.7. Медична служба ВЛ та НОК:

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
200

до
400

до
600

Начальник служби - начальник медичного пункту (офіцер) або начальник медичного пункту - лікар (працівник ЗСУ)

1

1

1

2.13. Організаційно-мобілізаційне відділення створюється у ВВНЗ та ВНП ВНЗ за наявності мобілізаційного завдання на розгортання формувань, якщо приписано із запасу не менше 2 000 осіб, а також при чисельності ВВНЗ (ВНП ВНЗ) із підпорядкованими військовими частинами понад 2500 посад:

начальник відділення

- 1 офіцер;

старший офіцер

- 1 офіцер;

офіцер

- 2 офіцери;

діловод

- 1 працівник ЗСУ.

У такому разі, якщо на ВВНЗ та ВНП ВНЗ не покладено мобілізаційне завдання і якщо з запасу приймається менше 2000 осіб, до складу відділу (відділення) особового складу та стройового вводиться посада старшого офіцера (офіцера).

Для виконання завдань з обробки інформації оборонного планування до складу організаційно-мобілізаційного відділення, а при відсутності такого підрозділу - до складу відділу (відділення) особового складу та стройового додатково вводиться посада відповідального виконавця (військовослужбовець військової служби за контрактом).

2.14. У ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку курсантів за спеціальностями льотної експлуатації, передбачаються посади згідно з таблицею:

№ з/п

Посада

Кількість

1

2

3

1

Заступник начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з льотної підготовки

1 офіцер

2

Начальник повітряно-вогневої та тактичної підготовки - голова кваліфікаційної комісії

1 офіцер

Льотно-методичне відділення

1

Начальник відділення

1 офіцер

2

Старший інспектор-льотчик або старший інспектор-пілот (на кожний тип літального апарата, що експлуатується у ВВНЗ та ВНП ВНЗ)

1 офіцер або працівник

3

Інженер (з планування та обліку льотної підготовки постійного та змінного складу)

1 працівник

Інженерно-авіаційна служба

1

Начальник служби

1 офіцер

2

Старший інженер (зі спеціальності "Літаки, вертольоти, двигуни")

1 офіцер

3

Старший інженер (зі спеціальності "Авіаційне озброєння")

1 офіцер

4

Старший інженер (зі спеціальності "Авіаційне обладнання")

1 офіцер

5

Старший інженер (зі спеціальності "Радіоелектронне обладнання")

1 офіцер

Служби

1

Начальник служби безпеки польотів - старший інспектор - льотчик

1 офіцер

2

Інспектор - інженер

1 офіцер

3

Начальник штурманської служби - старший інспектор - штурман

1 офіцер

4

Інспектор - штурман

1 офіцер

5

Начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби

1 офіцер

6

Інструктор з повітрянодесантної підготовки

1 офіцер

2.15. У ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців за медичними спеціальностями та у штатах яких утримуються структурним підрозділом клінічний заклад (госпіталь, військово-медичний центр), може утримуватися посада заступника начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з клінічної роботи (офіцера), яка, як правило, суміщується з посадою начальника клінічного закладу (госпіталю, військово-медичного центру) (офіцера).

2.16. Відділ (відділення, група) навчально-лабораторного забезпечення ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
300

до
400

до
800

до
1 000

до
1 500

понад
1 500

1

Начальник відділу (офіцер)

-

-

-

-

1

1

2

Начальник відділення (офіцер)

-

-

1

1

-

-

3

Начальник групи (офіцер)

-

1

-

-

-

-

4

Старший офіцер (офіцер) або інженер (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

5

Офіцер (офіцер) або інженер (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

1

1

6

Технік (військовослужбовець військової служби за контрактом, працівник ЗСУ)

-

-

1

1

1

2

7

Інженер (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

1

1

8

Діловод (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

2.17. Відділення (група) служби військ ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
300

до
400

до
800

до
1 000

до
1 500

понад
1 500

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Начальник відділення - комендант (офіцер)

-

-

-

1

1

1

2

Начальник групи - комендант (офіцер)

-

1

1

-

-

-

3

Старший офіцер (офіцер)

-

-

-

1

1

1

4

Офіцер (офіцер)

-

-

1

1

1

1

5

Завідувач бюро перепусток (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

1

1

6

Черговий бюро перепусток (працівник ЗСУ)*

-

-

-

-

-

-

__________
* У разі розташування ВВНЗ та ВНП ВНЗ на території декількох військових містечок додатково вводиться посада чергового бюро перепусток із розрахунку на кожне військове містечко.

2.18. Група з питань міжнародного військового співробітництва ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
300

до
400

до
1000

понад
1000

1

Начальник групи (офіцер)

-

1

1

1

2

Офіцер (офіцер)

-

-

1

1

3

Перекладач (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

У ВВНЗ та ВНП ВНЗ, у складі яких не створюється група з питань міжнародного військового співробітництва та чисельність тих, хто навчається, становить не менше ніж 200 посад, може включатися до навчального відділу (відділення, частини) посада старшого помічника начальника навчального відділу (відділення, частини) (з питань міжнародного військового співробітництва), а також на зазначену посадову особу покладається завдання з планування та обліку освітньої діяльності з іноземними громадянами.

2.19. Відділення матеріально-технічного забезпечення:

2.19.1. Відділення (група) матеріально-технічного забезпечення ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
100

до
200

до
300

до
400

до
600

1

Офіцер (офіцер)

-

1

1

1

-

2

Технік (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

-

1

1

1

-

3

Інженер (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

-

2.19.2. Відділення (група) матеріально-технічного забезпечення ВЛ та НОК:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається (ліцеїсти)

до
200

до
300

понад
300

1

Офіцер (офіцер)

-

-

1

2

Інженер (працівник ЗСУ)

1

-

-

3

Начальник служби (продовольчої та речової) (працівник ЗСУ)

-

1

-

4

Начальник служби (продовольчої) (працівник ЗСУ)

-

-

1

5

Начальник служби (речової) (працівник ЗСУ)

-

-

1

6

Начальник служби (квартирно-експлуатаційної) (працівник ЗСУ)

-

1

1

2.20. Озброєння ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

2.20.1. Служба ракетно-артилерійського озброєння ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
300

до
400

до
600

до
800

до
1200

понад
1200

1

Начальник служби (офіцер)

-

1

1

1

1

1

2

Старший інженер (офіцер)

-

-

-

-

1

1

3

Інженер (офіцер)

-

-

-

1

1

2

4

Технік (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

1

1

2.20.2. Бронетанкова служба ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість одиниць базової бронетанкової техніки

до
30

до
40

понад
60

1

Начальник служби (офіцер)

-

1

1

2

Інженер (з електроспецобладнання) (офіцер)

-

-

1

У разі коли в наявності менше 30 одиниць бронетанкової техніки, вводиться посада помічника начальника автомобільної служби з бронетанкової техніки (офіцер).

2.20.3. Автомобільна служба ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК:

№ з/п

Посада

Кількість одиниць автомобільної техніки

до 5

до 20

до 50

до 80

понад 100

1

Старший викладач - начальник автомобільної служби або старший викладач - начальник автомобільної та електрогазової служби (офіцер)

-

1

-

-

-

2

Начальник автомобільної служби або начальник автомобільної та електрогазової служби (офіцер)

-

-

1

1

1

3

Інженер (з безпеки дорожнього руху) (офіцер або працівник)

-

-

1

1

1

4

Інженер (з електрогазової техніки) (офіцер або працівник)*

-

-

1

1

1

5

Технік (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ)

-

1

-

-

-

6

Технік (з безпеки дорожнього руху) - начальник контрольно-технічного пункту (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

-

1

1

1

7

Механік гаража (працівник ЗСУ)

1

-

-

-

-

8

Інженер (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

__________
* Утримується лише у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку курсантів за спеціальностями льотної експлуатації.

2.20.4. Служба метрології та стандартизації ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
100

до
400

до
800

до
1200

понад
1200

1

Старший викладач - начальник служби (метрології та стандартизації) (офіцер)

-

1

-

-

-

2

Начальник служби (метрології та стандартизації) (офіцер або працівник ЗСУ)

-

-

1

1

1

3

Інженер (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

1

2.20.5. У штатах ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку курсантів за спеціальностями льотної експлуатації, передбачається:

служба авіаційного озброєння:

начальник служби

- 1 офіцер.

2.21. Тил ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

2.21.1. Загальна чисельність:

з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

до
100

до
400

до
800

до
1 000

до
1 500

понад
1 500

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Заступник начальника з тилу (офіцер)

-

-

1

1

1

1

Квартирно-експлуатаційна служба

1

Начальник служби (офіцер або працівник)

-

1

1

1

1

1

2

Інженер (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

1

1

3

Технік (працівник ЗСУ)*

-

-

-

-

-

-

Продовольча та речова служба

1

Начальник служби (офіцер або працівник)

-

1

-

-

-

-

2

Товарознавець (працівник ЗСУ)

-

1

-

-

-

-

Продовольча служба

1

Начальник служби (офіцер)

-

-

1

1

1

1

2

Помічник начальника служби (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

-

-

1

1

2

3

Товарознавець (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

1

1

Речова служба

1

Начальник служби (офіцер)

-

-

1

1

1

1

2

Помічник начальника служби (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

-

-

1

1

1

__________
*Технік (за наявності загальної площі будівель 10 000 кв. м) - 1 (працівник ЗСУ), у подальшому на кожні 15 000 кв. м додатково вводиться одна посада.

2.21.2. Служба пального та мастильних матеріалів:

начальник служби пального та мастильних матеріалів (при штатній кількості техніки з двигуном внутрішнього згорання більше 100 одиниць) - 1 (офіцер або працівник ЗСУ);

технік (50 - 100 одиниць техніки з двигуном внутрішнього згорання) - 1 (військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ).

У штатах ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку курсантів за спеціальностями льотної експлуатації, передбачається:

авіаційно-технічна служба:

начальник служби

- 1 офіцер;

інженерно-аеродромна служба:

начальник служби

- 1 офіцер.

ІІІ. Типові нормативи для розроблення розділу штату "Основні підрозділи"

3.1. Структурні підрозділи ВВНЗ, ВНП ВНЗ та ВЛ у розділі штату "Основні підрозділи" наведені у додатку 3 до цих Типових нормативів.

Типові нормативи для розробки розділу штату "Основні підрозділи" ВВНЗ та ВНП ВНЗ, які відносяться до навчальних закладів III і IV рівнів акредитації:

3.1.1. Факультет - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що об’єднує відповідні кафедри і лабораторії.

Структура факультету ВВНЗ та ВНП ВНЗ складається з управління, навчальних курсів (підрозділів) та кафедр.

Типові штатні посади управління факультету:

№ з/п

Посада

Курсанти, слухачі, студенти за схемою підготовки студент - курсант

200-300

301-400

більше
400

1

2

3

4

5

1

Начальник факультету (офіцер)

1

1

1

2

Заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи - начальник навчальної частини (офіцер)

1

1

1

3

Заступник начальника факультету по роботі з особовим складом (офіцер)

1

1

1

Навчальна частина

1

Старший помічник начальника навчальної частини (офіцер)

-

1

1

2

Помічник начальника навчальної частини (офіцер)

1

1

1

3

Методист (працівник ЗСУ)

1

1

1

4

Діловод (працівник ЗСУ)

1

1

1

На факультетах, що здійснюють підготовку не менше 200 курсантів за напрямом підготовки "Військове управління", додатково може утримуватися посада заступника начальника факультету (офіцер), за умови якщо у відповідності з навчальними планами та програмами передбачено проведення занять на озброєнні та військовій техніці в польових умовах, які становлять не менше 30% загального обсягу навчальних годин.

3.1.2. Типові штатні посади навчального курсу:

№ з/п

Посада

Курсанти, слухачі, студенти за схемою підготовки студент - курсант

50-60

80-150

1

2

3

4

1

Начальник курсу (офіцер)

-

1

2

Заступник начальника курсу по роботі з особовим складом (офіцер)*

-

1

3

Курсовий офіцер (офіцер)**

1

2-3

__________
*Посада заступника начальника курсу по роботі з особовим складом вводиться на 1-2 курсах навчання для курсантських підрозділів.
**Для курсантських підрозділів.

Дозволяється утримувати посаду сержанта з матеріального забезпечення (військовослужбовець військової служби за контрактом) із розрахунку одна на факультет.

З числа курсантів дозволено утримувати позаштатні посади:

№ з/п

Посада

Штатна чисельність курсантів (слухачів)

8-10

25-30

80-150

1

Командир групи (навчальної) (військовослужбовець)

-

1

3-5

2

Командир відділення (військовослужбовець)

1

3

9-15

3.1.3. Кафедра - базовий структурний підрозділ ВВНЗ та ВНП ВНЗ.

Кафедра створюється за умови, якщо до її складу входить не менше п’яти штатних НПП, для яких кафедра є основним місцем служби (роботи) і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання. До складу кафедр можуть додатково включатися НПП за рахунок інших джерел фінансування (на штатному розписі).

Основними посадами НПП кафедри ВВНЗ, ВНП ВНЗ та кафедри військової підготовки вищого навчального закладу є:

начальник (завідувач) кафедри

- офіцер або працівник ЗСУ;

заступник начальника (завідувача) кафедри

- офіцер або працівник ЗСУ;

професор

- офіцер або працівник ЗСУ;

доцент

- офіцер або працівник ЗСУ;

старший викладач

- офіцер або працівник ЗСУ;

викладач

- офіцер або працівник ЗСУ;

асистент

- офіцер або працівник ЗСУ.

Посада завідувача (заступника завідувача) кафедри передбачається за умови, що у складі кафедри відсутні військовослужбовці.

3.1.4. Нормативи чисельності науково-педагогічних працівників кафедр ВВНЗ, ВНП ВНЗ та кафедри військової підготовки вищого навчального закладу:

№ з/п

Посада

Норматив

підготовка магістрів

підготовка бакалаврів та спеціалістів

1

Заступник начальника (завідувача) кафедри*

У складі кафедри більше 10 НПП

У складі кафедри більше 10 НПП

2

Професор

Не більше 30% НПП

Не більше 10% НПП

3

Доцент

Не більше 30% НПП

Не більше 30% НПП

4

Старший викладач

Не більше 30% НПП

Не більше 30% НПП

5

Викладач

Не менше 10% НПП

Не менше 30% НПП

__________
* У разі якщо у складі кафедри 30 і більше посад НПП, передбачається два заступники начальника (завідувача) кафедри (офіцери або працівники ЗСУ).

Співвідношення посад науково-педагогічних працівників визначається в цілому за ВВНЗ, ВНП ВНЗ з урахуванням освітньо-кваліфікаційних рівнів, за якими здійснюється підготовка фахівців.

3.1.5. Залежно від типу кафедри визначаються структура допоміжних підрозділів та чисельність інженерно-технічного, навчально-допоміжного складу.

У складі суспільно-наукових та гуманітарних кафедр можуть створюватися навчальні кабінети, при цьому штатна чисельність навчально-допоміжного складу навчальних кабінетів визначається із розрахунку, що вона становить не більше 20% загальної чисельності НПП кафедри, але не менше двох посад навчально-допоміжного складу на кафедру.

У складі природничо-наукових кафедр можуть створюватися навчальні лабораторії та навчальні кабінети, при цьому загальна чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу не повинна перевищувати штатну чисельність НПП кафедри.

У складі кафедр оперативно-тактичних, тактичних, тактико-спеціальних дисциплін можуть створюватися навчально-командні пункти, навчально-тренувальні комплекси та навчальні кабінети, при цьому загальна чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу не повинна перевищувати штатну чисельність НПП кафедри.

У складі кафедр військово-технічних та військово-спеціальних дисциплін можуть створюватися навчально-тренувальні, навчально-лабораторні комплекси та навчальні кабінети, при цьому загальна чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу не повинна перевищувати штатну чисельність НПП кафедри. У разі наявності на кафедрі розгорнутих зразків озброєння та військової техніки загальну чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу може бути збільшено до 50%.

Навчально-командний пункт (ВВНЗ, ВНП ВНЗ) - комплекс спеціалізованих приміщень, обладнаних відповідною апаратурою та технікою, необхідними для відпрацювання групових вправ з оперативно-тактичних, тактичних, тактико-спеціальних дисциплін, проведення тактичних (тактико-спеціальних) занять, командно-штабних навчань, а також вдосконалення практичних навичок із підготовки та ведення операцій (бойових дій), управління військами (силами) та їх всебічного забезпечення.

Навчально-тренувальний комплекс (ВВНЗ, ВНП ВНЗ) - комплекс спеціалізованих приміщень, обладнаних тренажерами, розгорнутими зразками озброєння та військової техніки, необхідними для відпрацювання практичних, лабораторних, тактичних (тактико-спеціальних), групових занять з військово-спеціальних, військово-технічних та тактико-спеціальних дисциплін, а також вдосконалення практичних навичок із застосування, експлуатації, ремонту озброєння та військової техніки.

Навчально-лабораторний комплекс (ВВНЗ, ВНП ВНЗ) - комплекс спеціалізованих приміщень, обладнаних зразками озброєння та військової техніки, їх розрізними та учбово-діючими вузлами, агрегатами, блоками, спеціалізованими учбово-діючими стендами для відпрацювання лабораторних, практичних занять з військово-технічних та військово-спеціальних дисциплін, а також вдосконалення практичних навичок із ремонту та експлуатації.

У разі якщо навчальна матеріально-технічна база навчально-тренувального, навчально-лабораторного комплексу використовується для забезпечення практичних, групових, лабораторних, тактико-спеціальних занять більше ніж однією кафедрою факультету, такі комплекси можуть створюватись у підпорядкуванні управління факультету.

Типовими штатними посадами навчально-командних пунктів, навчально-тренувальних, навчально-лабораторних комплексів ВВНЗ та ВНП ВНЗ є:

начальник пункту (комплексу)

- офіцер;

начальник групи
(за умови, якщо до складу
пункту (комплексу) входять
2 і більше груп)

- офіцер;

інженер

- працівник ЗСУ;

технік

- працівник ЗСУ або військовослужбовець військової служби за контрактом;

інструктор

- військовослужбовець військової служби за контрактом;

лаборант

- працівник ЗСУ.

Типовими штатними посадами навчальної лабораторії кафедри ВВНЗ та ВНП ВНЗ є:

завідувач лабораторії

- працівник ЗСУ;

інженер

- працівник ЗСУ;

технік

- працівник ЗСУ;

лаборант

- працівник ЗСУ.

Типовими штатними посадами навчального кабінету кафедри ВВНЗ та ВНП ВНЗ є:

завідувач кабінету

- працівник ЗСУ;

лаборант

- працівник ЗСУ.

3.1.6. У ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців, служба яких безпосередньо пов’язана зі стрибками з парашутом, до складу факультету, який відповідає за підготовку відповідних фахівців, включається Інструкторсько-методичне відділення повітрянодесантної підготовки в такому складі:

начальник відділення

- 1 офіцер;

інструктор з повітрянодесантної підготовки

- 2 офіцери;

інструктор з повітрянодесантної підготовки -
начальник служби повітрянодесантної техніки

- 1 офіцер.

3.2. У складі ВВНЗ та ВНП ВНЗ можуть створюватись наукові (науково-дослідні) центри (інститути). Їхні структура та посади визначаються згідно з чинним законодавством.

Крім того, у складі факультету ВВНЗ, ВНП ВНЗ може створюватися науково-дослідна лабораторія чисельністю не менше 3 посад.

Типовими штатними посадами науково-дослідної лабораторії факультету ВВНЗ та ВНП ВНЗ є:

начальник (завідувач) лабораторії*

- офіцер або працівник ЗСУ;

провідний науковий співробітник

- офіцер або працівник ЗСУ;

старший науковий співробітник

- офіцер або працівник ЗСУ;

науковий співробітник

- офіцер або працівник ЗСУ;

молодший науковий співробітник

- офіцер або працівник ЗСУ;

інженер

- працівник ЗСУ.

__________
*Посада працівника ЗСУ передбачається за умови, якщо у складі лабораторії відсутні військовослужбовці.

Співвідношення між провідними і старшими науковими співробітниками, старшими і науковими співробітниками, науковими і молодшими науковими співробітниками становить 1 : 1 з урахуванням категорій військових звань військовослужбовців та посад працівників Збройних Сил України.

3.3. Курси ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

3.3.1. Курси підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців створюються відповідно до переліку курсів підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

Посада начальника курсів підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців (офіцер) вводиться за умови наявності приведених до річного терміну навчання слухачів курсів у кількості не менше 80 осіб.

3.3.2. Курси іноземних мов

Курси іноземних мов створюються згідно з наказами Міністерства оборони України про прийом слухачів на курси іноземних мов у Збройних Силах України на відповідний період навчання.

Посада начальника курсів іноземних мов (офіцер) вводиться за умови, якщо чисельність слухачів курсів, приведених до річного терміну навчання, становить не менше 80 осіб.

3.3.3. Курси підготовки іноземних військовослужбовців створюються у ВВНЗ та ВНП ВНЗ на підставі міжнародних договорів та контрактів.

Адміністративно-командний склад, НПП, інженерно-технічний, навчально-допоміжний склад та обслуговуючий персонал, що забезпечує підготовку іноземних військовослужбовців, утримуються відповідно до штатного нормативу Міністерства оборони України на додатковому штатному розписі за рахунок спеціального фонду, що наповнюється з реалізації міжнародних договорів.

3.4. У складі ВВНЗ та ВНП ВНЗ можуть утримуватися за штатом факультети військової підготовки (навчальні курси) за умови, якщо у ВВНЗ, ВНП ВНЗ здійснюється військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу (далі - військова підготовка) за державним замовленням за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання Збройних Сил України.

Факультет військової підготовки створюється на підставі затверджених спільними наказами Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України планів державного замовлення на військову підготовку студентів за програмами офіцерів запасу за умови, якщо до його складу входить не менше трьох кафедр і на ньому навчається не менше ніж 1400 осіб за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання Збройних Сил України.

Структура факультету військової підготовки ВВНЗ, ВНП ВНЗ складається з управління та основних підрозділів.

Типові штатні посади управління факультету:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

1 400-2 000

2 001-2 500

понад 2 500

1

2

3

4

5

1

Начальник факультету (офіцер)

1

1

1

2

Заступник начальника факультету з навчальної роботи - начальник навчальної частини (офіцер)

1

1

1

Навчальна частина

1

Помічник начальника навчальної частини (офіцер)

-

1

1

2

Діловод (працівник ЗСУ)

1

1

2

Основними підрозділами факультету є кафедри та навчальні підрозділи тих, хто навчається на факультеті.

До навчальних підрозділів належать навчальні групи студентів, які об’єднуються в навчальні курси.

Типові штатні посади командного складу навчальних курсів:

№ з/п

Посада

Кількість тих, хто навчається

700

1 200-1 400

2 100-3 000

1

Начальник курсу (офіцер)

1

2

3-4

2

Курсовий офіцер (офіцер)

2

4

6-8

Структура допоміжних підрозділів та чисельність інженерно-технічного, навчально-допоміжного складу кафедри визначаються у відповідності з нормативами, визначеними для ВВНЗ та ВНП ВНЗ.

3.5. У ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військово-медичних фахівців, може створюватись структурним підрозділом заклад охорони здоров’я за умови, що вищезазначене передбачено переліком закладів охорони здоров’я Збройних Сил України, затвердженим відповідним наказом Міністерства оборони України. При цьому фонди таких закладів охорони здоров’я (госпіталів, військово-медичних центрів) використовуються не менше ніж на 50 відсотків для забезпечення клінічної підготовки змінного складу ВВНЗ та ВНП ВНЗ.

Структура та чисельність медичного персоналу таких закладів визначаються штатними нормами (нормативами) Міністерства оборони України. Включення штатних посад НПП у структурні підрозділи такого закладу забороняється.

Однопрофільна кафедра (науковий (науково-дослідний) відділ, лабораторія) вищого військового медичного навчального закладу та військового медичного навчального підрозділу вищого медичного навчального закладу III та IV рівнів акредитації (науково-дослідного інституту (центру)), яка співпрацює з відділенням, основною організаційною одиницею закладу охорони здоров’я для надання медичної допомоги та наукової і навчально-виховної роботи, називається клінікою.

IV. Типові нормативи для розробки розділу штату "Основні підрозділи" ВВНЗ та ВНП ВНЗ, які відносяться до навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації

4.1. Відділення підготовки - основний організаційний і навчально-методичний структурний підрозділ ВВНЗ та ВНП ВНЗ I і II рівнів акредитації, що об’єднує навчальні підрозділи з однієї або кількох спеціальностей, предметні (циклові) комісії, інші підрозділи та здійснює підготовку військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст".

Відділення підготовки створюється за умови включення до його складу не менше трьох предметних (циклових) комісій і якщо на ньому навчається не менше ніж 150 штатних курсантів, студентів за схемою підготовки студент - курсант.

Структура відділення підготовки ВВНЗ та ВНП ВНЗ складається з управління, навчальних курсів та предметних (циклових) комісій.

4.1.1. Типові штатні посади управління відділення підготовки:

№ з/п

Посада

Курсанти, студенти за схемою підготовки студент - курсант

150-200

201-300

понад
300

1

Начальник відділення (офіцер)

1

1

1

2

Заступник начальника відділення з навчальної роботи - начальник навчальної частини (офіцер)

-

1

1

3

Старший помічник начальника відділення з навчальної роботи (офіцер)

1

-

-

4

Заступник начальника відділення по роботі з особовим складом (офіцер)

-

1

1

Навчальна частина

1

Помічник начальника навчальної частини (офіцер)

-

1

1

2

Методист (працівник ЗСУ)

-

1

1

3

Діловод (працівник ЗСУ)

-

-

1

4.1.2. Типові штатні посади навчального курсу:

№ з/п

Посада

Курсанти, студенти за схемою підготовки студент - курсант

50-60

80-150

1

Начальник курсу (офіцер)

-

1

2

Заступник начальника курсу по роботі з особовим складом (офіцер)*

-

1

3

Курсовий офіцер (офіцер)**

1

2-3

__________
*Посада заступника начальника курсу по роботі з особовим складом вводиться на 1-2 курсах навчання для курсантських підрозділів.
**Для курсантських підрозділів.

__________
Примітка.


Дозволяється утримувати посаду сержанта з матеріального забезпечення (військовослужбовець військової служби за контрактом) із розрахунку одна на відділення підготовки.

З числа курсантів дозволено утримувати позаштатні посади

№ з/п

Посада

Штатна чисельність курсантів

8-10

25-30

80-150

1

Командир групи (навчальної) (військовослужбовець)

-

1

3-5

2

Командир відділення (військовослужбовець)

1

3

9-15

4.1.3. Предметна (циклова) комісія - базовий структурний підрозділ ВВНЗ, ВНП ВНЗ I і IІ рівнів акредитації.

Предметна (циклова) комісія створюється за умови, якщо до її складу входить не менше трьох педагогічних працівників, для яких предметна (циклова) комісія є основним місцем служби (роботи). До складу предметних (циклових) комісій можуть включатися педагогічні працівники за рахунок інших джерел фінансування (на штатному розписі).

Основними посадами педагогічних працівників предметних (циклових) комісій ВВНЗ та ВНП ВНЗ I і II рівнів акредитації є:

начальник (викладач - голова) предметної (циклової) комісії

- офіцер або працівник ЗСУ;

заступник начальника предметної (циклової) комісії

- офіцер;

старший викладач

- офіцер;

викладач

- офіцер або працівник ЗСУ.

Посада викладача - голови предметної (циклової) комісії передбачається за умови, якщо у складі предметної (циклової) комісії відсутні військовослужбовці.

Нормативи чисельності педагогічних працівників предметних (циклових) комісій ВВНЗ та ВНП ВНЗ:

Посада

Норматив

Заступник начальника предметної (циклової) комісії *

У складі предметної (циклової) комісії більше 10 педагогічних працівників

Старший викладач

Не більше 50%

Викладач

Не менше 50% педагогічних працівників

__________
* У разі якщо у складі предметної (циклової) комісії 30 і більше посад педагогічних працівників, передбачаються два заступники начальника предметної (циклової) комісії (офіцери).

Співвідношення посад педагогічних працівників визначається в цілому за ВВНЗ, ВНП ВНЗ з урахуванням освітньо-кваліфікаційних рівнів, за якими здійснюється підготовка фахівців.

4.2. Залежно від типу предметної (циклової) комісії визначаються структура допоміжних підрозділів та чисельність інженерно-технічного, навчально-допоміжного складу.

У складі суспільно-наукових та гуманітарних предметних (циклових) комісій можуть створюватися навчальні кабінети, при цьому штатна чисельність навчально-допоміжного складу навчальних кабінетів визначається із розрахунку, що становить не більше 20% загальної чисельності педагогічних працівників предметних (циклових) комісій.

У складі природничо-наукових предметних (циклових) комісій можуть створюватися навчальні лабораторії та навчальні кабінети, при цьому загальна чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу не повинна перевищувати штатну чисельність педагогічних працівників предметних (циклових) комісій.

У складі предметних (циклових) комісій тактичних, тактико-спеціальних дисциплін можуть створюватися навчально-тренувальні комплекси та навчальні кабінети, при цьому загальна чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу не повинна перевищувати штатну чисельність педагогічних працівників предметних (циклових) комісій.

У складі предметних (циклових) комісій військово-технічних, військово-спеціальних дисциплін можуть створюватися навчально-тренувальні, навчально-лабораторні комплекси та навчальні кабінети, при цьому загальна чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу не повинна перевищувати штатну чисельність педагогічних працівників предметних (циклових) комісій. У разі наявності у предметній (цикловій) комісії розгорнутих зразків озброєння та військової техніки загальну чисельність інженерно-технічного та навчально-допоміжного складу може бути збільшено до 20%.

У разі якщо навчальна матеріально-технічна база навчально-тренувального, навчально-лабораторного комплексу використовується для забезпечення практичних, групових, лабораторних, тактико-спеціальних занять більше ніж однією предметною (цикловою) комісією відділення, такі комплекси можуть створюватись у підпорядкуванні управління, відділення.

Типові штатні посади навчально-тренувальних, навчально-лабораторних комплексів, навчальних лабораторій, навчальних кабінетів ВВНЗ та ВНП ВНЗ I і II рівнів акредитації відповідають посадам ВВНЗ та ВНП ВНЗ IІІ і IV рівнів акредитації.

Якщо навчальний заклад I чи II рівня акредитації є структурним підрозділом ВВНЗ, ВНП ВНЗ IІІ чи IV рівня акредитації, утримується на спільних фондах та спільно використовується навчально-матеріальна база ВВНЗ, ВНП ВНЗ IІІ чи IV рівня акредитації, допоміжні підрозділи та інженерно-технічний, навчально-допоміжний склад до складу предметних (циклових) комісій не включаються.

4.3. Курси ВВНЗ та ВНП ВНЗ I і II рівнів акредитації:

4.3.1. У ВВНЗ та ВНП ВНЗ I і II рівнів акредитації можуть створюватися курси підвищення кваліфікації військовослужбовців на підставі наказів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України.

Посада начальника курсів підвищення кваліфікації військовослужбовців (офіцер) вводиться за умови наявності приведених до річного строку навчання слухачів курсів у кількості не менше 80 посад (за рахунок військ).

4.3.2. Курси підготовки іноземних військовослужбовців створюються у ВВНЗ та ВНП ВНЗ на підставі міжнародних договорів та контрактів.

Адміністративно-командний склад, НПП, інженерно-технічний, навчально-допоміжний склад та обслуговуючий персонал, що забезпечує підготовку іноземних військовослужбовців, утримуються відповідно до штатного нормативу Міністерства оборони України на додатковому штатному розписі за рахунок спеціального фонду, що наповнюється з реалізації міжнародних договорів.

4.4. Типові нормативи для розробки розділу штату "Основні підрозділи" ВЛ та НОК:

4.4.1. Базовим структурним навчально-методичним підрозділом ВЛ є методична комісія з окремої дисципліни. Методична комісія з окремої дисципліни створюється за рішенням начальника ВЛ (НОК) на підставі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, та варіативної частини державного стандарту загальної середньої освіти з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

4.4.2. Основною посадою педагогічних працівників методичних комісій з окремих дисциплін є вчитель (працівник ЗСУ).

До складу методичної комісії з окремої дисципліни за наявності навчальних кабінетів можуть бути включені посади завідувача кабінету (працівник ЗСУ) або лаборанта (працівник ЗСУ).

За рішенням ради ВЛ методичні комісії з окремих дисциплін можуть складатися у методичні об’єднання.

До навчальних підрозділів ВЛ належать взводи ліцеїстів, які об’єднуються в роти.

Типові штатні посади командного складу навчальних підрозділів:

з/п

Посада

Штатна чисельність ліцеїстів

20-25

100-120

Рота

1

Командир роти - старший офіцер-вихователь (офіцер)

-

1

2

Командир взводу - офіцер-вихователь (офіцер)

1

5-6

3

Психолог (офіцер) або практичний психолог (працівник ЗСУ)

-

1

4

Вихователь-методист (працівник ЗСУ)

-

5-6

5

Сержант з матеріального забезпечення (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

1

З числа ліцеїстів вводяться такі посади:

з/п

Посада

Штатна чисельність ліцеїстів

8-10

20-25

100-120

1

Заступник командира взводу (командир групи (навчальної)) (старший віце-сержант)

-

1

5-6

2

Командир відділення (віце-сержант)

1

2

10-12

V. Типові нормативи для розробки розділу штату "Підрозділи забезпечення"

5.1. Структурні підрозділи ВВНЗ, ВНП ВНЗ та ВЛ у розділі штату "Підрозділи забезпечення" наведені в додатку 4 до цих Типових нормативів.

5.2. Взвод забезпечення навчального процесу, авіаційна (вертолітна) ланка, навчальне судно (корабель) - основні структурні підрозділи забезпечення навчального процесу, у складі яких передбачено основне озброєння для підготовки відповідного напряму військових фахівців.

Структура та чисельність особового складу підрозділів забезпечення навчального процесу ВВНЗ та ВНП ВНЗ визначаються, виходячи з кількості та виду озброєння, військової техніки, необхідних для виконання, проведення заходів (навчальних занять), передбачених навчальними планами та програмами, а також з урахуванням обсягів та напрямів підготовки.

Керівником органу військового управління, якому підпорядкований ВВНЗ або ВНП ВНЗ, за погодженням із замовниками та довольчими органами затверджується розрахунок навчального-бойового озброєння та військової техніки, необхідних для забезпечення проведення навчальних занять.

На підставі затвердженого розрахунку навчального-бойового озброєння та військової техніки розробляється організаційна структура підрозділу забезпечення навчального процесу, при цьому чисельність особового складу обслуги (відділення) визначається скорочена (мінімально необхідна), завдання решти екіпажу виконує змінний склад ВВНЗ та ВНП ВНЗ. Організаційно підрозділи забезпечення навчального процесу можуть об’єднуватись у відповідні підрозділи, а саме:

взводи забезпечення навчального процесу - у роти (батареї), роти (батареї) - у батальйони (дивізіони), батальйони (дивізіони) - у полк;

авіаційні (вертолітні) ланки - у ескадрильї, ескадрильї - у полк (бригаду);

навчальні судна (кораблі) - у ланку суден забезпечення або дивізіон суден забезпечення.

У складі підрозділів забезпечення навчального процесу ВВНЗ та ВНП ВНЗ може створюватися навчальний полігон, призначений для забезпечення проведення занять з оперативно-тактичних, тактико-спеціальних дисциплін, практичної підготовки військових фахівців з виконанням вправ та нормативів на озброєнні і військовій техніці.

До складу навчальних полігонів входять навчально-тренувальні комплекси, які об’єднують відповідно до свого призначення навчальні тактичні поля, стрільбища (вогневі містечка), директриси, танкодроми (автодроми).

У ВВНЗ та ВНП ВНЗ авіаційного профілю замість навчальних полігонів створюються навчальні аеродроми.

У ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців, служба яких безпосередньо пов’язана зі стрибками з парашутом, до складу підрозділів забезпечення навчального процесу включаються:

відділення забезпечення десантування в такому складі:

начальник відділення

- 1 офіцер;

старший інженер

- 1 офіцер;

інженер

- 1 офіцер;

технік - начальник складу

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом;

майстерня ремонту та обслуговування повітрянодесантної техніки в такому складі:

начальник майстерні

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом;

швець або швачка

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ;

кравець

- 1 працівник ЗСУ;

майстерня ремонту та обслуговування парашутних приладів в такому складі:

начальник майстерні

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом;

старший приладник

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом;

приладник

- 1 військовослужбовець військової служби за контрактом.

5.3. Підрозділи технічного забезпечення ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК:

5.3.1. Підрозділи підвозу матеріальних засобів, боєприпасів та перевезення особового складу:

Кількість автомобільної техніки визначається із розрахунку:

для господарсько-побутового обслуговування на кожні 60 осіб змінного складу військового навчального закладу - 1 автомобіль (у двотонному обчисленні). З метою скорочення чисельності водіїв у штат включається тільки до 40% двотонних автомобілів (загальної кількості транспортних машин), решта - чотиритонні. Для 1/3 автомобілів передбачаються причепи;

для підвозу боєприпасів поточного постачання передбачається у штатах ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців артилеристів, - 1-3 вантажних автомобілі (залежно від калібру та ваги боєприпасів), у штатах інших ВВНЗ та ВНП ВНЗ - 1 автомобіль;

для забезпечення виїздів на польові навчання кількість автомобілів (автобусів) визначається відповідно до навчальних програм та норм перевезень особового складу (кількості місць для посадки);

для навчання водінню кількість автомобілів визначається як частка від ділення: чисельник - добуток кількості осіб, що навчаються за рік, на кількість годин, відведених програмою на одну особу, що навчається, знаменник - річний фонд робочого часу інструктора відповідно до частини першої статті 60 Кодексу законів про працю України.

Наприклад: кількість осіб, що навчається, - 300 чоловік, кількість годин, відведених на водіння за рік, - 50. Річний фонд робочого часу інструктора - 1000 годин на рік (300 х 50) / 1000 = 15 автомобілів;

для забезпечення службової діяльності дозволяється включати до штатів ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК легкові автомобілі з розрахунку:

№ з/п

ВВНЗ та ВНП ВНЗ (на окремих штатах)

Кількість автомобілів

1

Військовий університет

8-10

2

Військова академія

6-8

3

Військовий інститут як структурний підрозділ військового університету, військової академії (на окремому штаті), вищого навчального закладу

4-6

4

Факультет військової підготовки вищого навчального закладу

1-2

5

Кафедра військової підготовки вищого навчального закладу

1

6

Військовий коледж як структурний підрозділ військового університету, військової академії, військового інституту та військового інституту вищого навчального закладу

1

7

Військовий ліцей

1-2

8

Навчально-оздоровчий комплекс як структурний підрозділ військового ліцею

1

Організаційно особовий склад та автомобільна техніка об’єднуються в автомобільні взводи (відділення). При кількості автомобільної техніки понад 40 одиниць взводи (не менше двох) можуть організаційно об’єднуватись у роту.

№ з/п

Посада

Категорія особового складу

Кількість посад при штатній чисельності автомобільної техніки

15-19

20 і більше

1

Командир взводу

Офіцер

-

1

2

Командир взводу

Військовослужбовець військової служби за контрактом

1

-

3

Головний сержант - командир відділення

Військовослужбовець військової служби за контрактом

1

1

4

Командир відділення

Військовослужбовець військової служби за контрактом

1-2

2-3

5

Старший водій

Військовослужбовець військової служби за контрактом

На кожні 5-7 посад водіїв

6

Водій

Військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ

На кожний автомобіль по одній посаді

__________
Примітки.


На багатовісних важких автомобілях утримується по дві посади (старший механік-водій і механік-водій).
До складу командування роти може бути включена посада заступника командира роти з технічної частини, якщо у роті передбачено посади командирів взводів виключно сержантського складу, при утриманні командирів взводів (офіцерів) до складу командування роти може включатись посада старшого техніка (військовослужбовець військової служби за контрактом).

5.3.2. Підрозділи технічного обслуговування та ремонту включаються до штату ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК у відповідності з такими нормативами:

якщо чисельність одиниць автомобільної техніки становить від 25 до 70, до штату може включатися відділення технічного обслуговування автомобільної техніки;

якщо утримується понад 70 одиниць автомобільної техніки, до штату може включатися ремонтний взвод автомобільної техніки.

Чисельність та склад обслуги на штатній техніці, озброєнні визначаються відповідними нормами утримання особового складу на штатній техніці, озброєнні та в окремих структурах Міністерства оборони України і Збройних Сил України.

5.4. Підрозділи матеріального (тилового) забезпечення ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК:

5.4.1. Основними підрозділами матеріального (тилового) забезпечення ВВНЗ та ВНП ВНЗ є склади, їдальня (курсантська, солдатська, льотного складу), ремонтна майстерня речового майна, лазня (утримується на штатному розписі у відповідності із штатним нормативом), посади прибиральників службових приміщень (утримуються у відповідності із штатними нормативами Міністерства оборони України на штатному розкладі).

5.4.2. Склади ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК:

Посада

Норматив

1

2

Склад автомобільного та бронетанкового майна*

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1
(50 і більше одиниць автомобільної та бронетанкової техніки)

Склад автомобільного майна

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1
(50 і більше одиниць автомобільної техніки)

Комірник (працівник ЗСУ)

1
(100 і більше одиниць автомобільної техніки)

Склад бронетанкового майна

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1
(50 і більше одиниць бронетанкової техніки)

Комірник (працівник ЗСУ)

1
(100 і більше одиниць бронетанкової техніки)

Склад ракетно-артилерійського озброєння

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

Комірник (працівник ЗСУ)

1

Склад стрілецького озброєння**

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

Комірник (працівник ЗСУ)

1

Склад боєприпасів**

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

Комірник (працівник ЗСУ)

1

Склад авіаційних боєприпасів***

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

Продовольчий склад

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1

Комірник (працівник ЗСУ)

1
(при загальній чисельності особового складу ВВНЗ та ВНП ВНЗ понад 400 посад )

Речовий склад

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1

Комірник (працівник ЗСУ)

1
(при загальній чисельності особового складу ВВНЗ та ВНП ВНЗ понад 400 посад )

Склад пального та мастильних матеріалів

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1
(при штатній чисельності колісної, гусеничної та іншої техніки з двигунами внутрішнього згорання понад 50 одиниць)

Комірник (працівник ЗСУ)

1
(при штатній чисельності колісної, гусеничної та іншої техніки з двигунами внутрішнього згорання від 25 до 50 одиниць)

Склад квартирно-експлуатаційного майна

Завідувач складу (працівник)

1
(при загальній чисельності особового складу ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що становить понад 200 посад )

Склад військово-технічного майна

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1
(при загальній чисельності особового складу ВВНЗ та ВНП ВНЗ понад 400 посад )

Комірник (працівник ЗСУ)

1
(при загальній чисельності особового складу ВВНЗ та ВНП ВНЗ понад 1000 посад )

Склад лабораторно-технічного майна

Начальник складу (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач складу (працівник ЗСУ)

1
(при загальній чисельності особового складу ВВНЗ та ВНП ВНЗ понад 300 посад )

Комірник (працівник ЗСУ)

1
(при загальній чисельності особового складу ВВНЗ та ВНП ВНЗ понад 1000 посад )

__________
* Склад автомобільного та бронетанкового майна може створюватися, якщо чисельність автомобільної та бронетанкової техніки відповідно недостатня для створення окремих складів.
** Склад стрілецького озброєння та склад боєприпасів можуть створюватися за умови, якщо передбачено зберігання стрілецького озброєння для 3000 та більше військовослужбовців, а також якщо ВВНЗ та ВНП ВНЗ здійснюють підготовку військових фахівців артилерійських спеціальностей та штатом передбачено артилерійські системи.
*** Склад авіаційних боєприпасів може створюватись, якщо ВВНЗ та ВНП ВНЗ здійснюють підготовку військових фахівців авіаційних спеціальностей та штатом передбачено бойову авіаційну техніку.

5.4.3. Їдальня ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК:

Чисельність особового складу їдальні визначається у відповідності з відповідними нормами утримання особового складу на штатній техніці, озброєнні та в окремих структурах Збройних Сил України та методикою розрахунку потреби в обслуговуючому персоналі їдалень військових частин Збройних Сил України.

За умови якщо у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК організовано харчування особового складу за аутсорсингом, структурний підрозділ "їдальня" не створюється.

5.4.4. Ремонтна майстерня речового майна ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК:

№ з/п

Посада

Норматив

1

2

3

1

Начальник майстерні (військовослужбовець військової служби за контрактом) або завідувач майстерні (працівник ЗСУ)

1

2

Швачка (працівник ЗСУ)

1 посада на 400 курсантів

3

Взуттьовик з ремонту взуття (працівник ЗСУ)

1 посада на 350 курсантів

За відсутності у відповідності із нормативами посади швачки або взуттьовика з ремонту взуття посада начальника (завідувача) майстерні до штату не включається.

5.5. Військовий оркестр військового університету, військової академії, військового інституту як структурного підрозділу вищого навчального закладу, військового ліцею (чисельністю 600 і більше ліцеїстів):

№ з/п

Посада

Норматив

1

Начальник оркестру - військовий диригент (офіцер)

1

2

Головний стаpшина оркестру (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

3

Артист вищої категорії (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

4

Артист першої категорії (військовослужбовець військової служби за контрактом)

5

5

Артист другої категорії (військовослужбовець військової служби за контрактом)

5

6

Музикант (військовослужбовець військової служби за контрактом)

8

Військовий оркестр у складі ВВНЗ та ВНП ВНЗ може не створюватися, якщо в гарнізоні, крім нього, утримується центр військово-музичного мистецтва або військовий оркестр іншої військової частини.

У складі ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю "музичне мистецтво", додатково дозволено утримувати понад зазначені норми такі посади:

№ з/п

Посада

Норматив

1

Артист вищої категорії (військовослужбовець військової служби за контрактом)

1

2

Артист першої категорії (військовослужбовець військової служби за контрактом)

5

3

Артист другої категорії (військовослужбовець військової служби за контрактом)

5

5.6. Бібліотека:

5.6.1. Бібліотека ВВНЗ та ВНП ВНЗ включає:

№ з/п

Посада

Норматив

1

Завідувач бібліотеки (працівник ЗСУ)

1

2

Провідний бібліотекар (працівник ЗСУ)

1 штатна посада на відокремлений фонд бібліотеки ( у тому числі фонд бібліотеки з грифом "для службового користування")

3

Бібліотекар (працівник ЗСУ)

1 штатна посада на 100 000 екземплярів навчальної літератури, а також додатково 1 штатна посада на кожні 750 читачів з урахуванням посади провідного бібліотекаря

4

Бібліограф (працівник ЗСУ)

1

5

Адміністратор системи (працівник ЗСУ)

1 штатна посада у разі впровадження в роботу бібліотеки автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи та за наявності 10 і більше одиниць комп’ютерної техніки

5.6.2. Бібліотека ВЛ та НОК:

№ з/п

Посада

Норматив

1

Завідувач бібліотеки (працівник ЗСУ)

1
(при штатній чисельності ліцеїстів 100 та більше)

2

Бібліотекар (працівник ЗСУ)

1
бібліотекар на 10 навчальних груп (класів)

5.7. Інформаційно-телекомунікаційний вузол ВВНЗ та ВНП ВНЗ створюється відповідно до організації зв’язку та може включати такі підрозділи, посади та техніку:

№ з/п

Посада

Норматив

1

2

3

1

Начальник вузла

1 офіцер

Відділення телекомунікаційних систем

1

Начальник відділення

1 офіцер

2

Інженер

1 офіцер

3

Технік

1 військовослужбовець військової служби за контрактом

4

Начальник радіостанції

1 військовослужбовець військової служби за контрактом

5

Радіотелефоніст

1 військовослужбовець військової служби за контрактом

6

Технік

1 працівник ЗСУ

7

Електромонтер з обслуговування електроустановок

2 працівники ЗСУ

8

Телефоніст міжміського зв’язку (за наявності комутатора)

3 працівники ЗСУ

9

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній

2 працівники ЗСУ

Озброєння та військова техніка

1

Цифрова АТС


2

Комутатор П-198


3

Радіостанція Р-142


4

Апаратура ущільнення


5

Комплект "Тиса-2"


6

Електроагрегати АД-30-Т/400


7

Комплект портативних радіостанцій


Відділення інформаційних систем

1

Начальник відділення

1 офіцер

2

Інженер

1 офіцер або працівник ЗСУ

3

Оператор електрозв’язку

5* працівників ЗСУ

Озброєння та військова техніка

1

Електронно - обчислювальні машини


2

Сервери


Відділення захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах

1

Начальник відділення

1 офіцер

2

Інженер

1 офіцер або працівник ЗСУ

3

Технік

1 військовослужбовець військової служби за контрактом або працівник ЗСУ

4

Оператор електрозв’язку

5* працівників ЗСУ

Озброєння та військова техніка

1

Обладнання станції захищеної системи обміну інформації


__________
* Розрахунок особового складу проведено за умови організації цілодобового чергування.

5.8. Медичний пункт, лазарет (із розрахунку 1 ліжко на 100 осіб) ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК:

№ з/п

Посада

Кількість посад військовослужбовців

до 100

до 200

до 400

до 500

до 1000

до 1500

до 2000

до 3000

понад 3000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Начальник служби - начальник медичного пункту (офіцер) або начальник медичного пункту - лікар (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

-

-

-

-

-

2

Начальник лазарету (офіцер)

-

-

-

-

1

1

1

1

1

3

Лікар (офіцер)

-

-

-

-

-

1

1

1

1

4

Санітарний інструктор - дезінфектор (військовослужбовець військової служби за контрактом)

-

-

1

1

1

1

1

1

1

5

Водій - санітар (військовослужбовець військової служби за контрактом) або водій автотранспортного засобу (працівник ЗСУ)

1

1

1

1

1

2

2

2

2

6

Лікар-рентгенолог (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

1

1

1

7

Лікар (працівник ЗСУ)*

-

1

1

2

3

4

5

5

7

8

Лікар-лаборант (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

9

Завідувач кабінету (діагностики) - лікар (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

10

Завідувач кабінету (стоматологічного) - лікар-стоматолог (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

11

Лікар-стоматолог (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

1

1

2

12

Завідувач аптеки - фармацевт (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

-

-

-

-

-

13

Завідувач аптеки - провізор (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

1

1

1

14

Фармацевт (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

-

-

-

1

1

15

Рентгенлаборант (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

1

1

1

16

Лаборант (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

17

Старша медична сестра (працівник ЗСУ)

-

-

-

-

1

1

1

1

1

18

Сестра-господарка (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

19

Медична сестра (працівник ЗСУ)

1

1

2

2

4

5

5

6

8

20

Молодша медична сестра з догляду за хворими (працівник ЗСУ)

-

1

2

2

4

5

5

6

8

21

Санітарні автомобілі

1

1

1

1

1

2

2

2

2

__________
* У штатах ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК можуть утримуватися посади лікарів-спеціалістів у межах чисельності посад, визначених для посади "лікар (працівник ЗСУ)".

5.9. У ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку курсантів за льотними спеціальностями, передбачається лабораторія авіаційної медицини:

№ з/п

Посада

Норматив

1

Начальник лабораторії

1 (офіцер)

2

Лікар-терапевт

1 (офіцер або працівник ЗСУ)

3

Лікар-отоларинголог

1 (офіцер або працівник ЗСУ)

4

Лікар-офтальмолог

1 (офіцер або працівник ЗСУ)

5

Лікар-невропатолог

1 (офіцер або працівник ЗСУ)

6

Лікар-хірург

1 (офіцер або працівник ЗСУ)

7

Лікар функціональної діагностики

1 (працівник ЗСУ)

8

Технік (за умови наявності барокамери)

1 (працівник ЗСУ)

5.10. Підрозділ воєнізованої (сторожової) охорони:

5.10.1. Підрозділ воєнізованої охорони ВВНЗ та ВНП ВНЗ створюється для забезпечення охорони та оборони особливо важливих і режимних об’єктів (складів зі зброєю та боєприпасами, пально-мастильних матеріалів, військової техніки та озброєння тощо) відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 29 лютого 2012 року № 103 "Про затвердження Положення про воєнізовану охорону об’єктів Збройних Сил України, Інструкції з організації та несення вартової служби воєнізованою охороною на об’єктах Збройних Сил України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2012 року за № 427/20740.

5.10.2. Підрозділ сторожової охорони ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК створюється для забезпечення здійснення пропускного режиму на території військових містечок, а також охорони постів, будівель, складів та інших об’єктів, які не охороняються підрозділами воєнізованої охорони, відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 12 березня 2012 року № 131 "Про затвердження Положення про сторожову охорону та Інструкції з організації та несення служби сторожовою охороною", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2012 року за № 469/20782.

5.11. Посади та структура підрозділів протипожежного захисту у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК визначаються нормативами для розроблення штатів пожежних підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

5.12. Посади клубу:

№ з/п

Посада

Кількість слухачів, курсантів

до 100

до 200

до 600

понад 600

1

Начальник клубу (офіцер) або завідувач клубу (працівник ЗСУ)

-

1

1

1

2

Технік (працівник ЗСУ)

-

-

1

1

3

Завідувач музею (працівник ЗСУ)

-

-

-

1

Директор Департаменту
військової освіти та науки
Міністерства оборони України
генерал-майор
І.В. Толок

Директор Департаменту
вищої освіти
Міністерства освіти
і науки України
Ю.М. Коровайченко
Додаток 1
до Типових нормативів для розробки
штатів (штатних розписів) вищих
військових навчальних закладів,
військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів
та військових ліцеїв
(пункт 1.5)


ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________
                    (найменування посади)

__________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"______"______________20 __ року
(начальник, якому підпорядкований
                  ВВНЗ, ВНП ВНЗ)

ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту
військової освіти та науки
Міністерства оборони України _________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"______"______________20 _ року

ПОГОДЖЕНО
Начальник Головного управління
оборонного та мобілізаційного планування
Генерального штабу Збройних Сил України
________________________________
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"______"______________20 _ року

ВІДОМОСТІ
щодо розрахунку чисельності науково-педагогічних працівників ВВНЗ та ВНП ВНЗ III-IV рівнів акредитації на _____________________навчальний рік

Шифр, назва напряму та спеціальності підготовки

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Ад’юнкти і докторанти

Курси підвищення кваліфікації

Підготовка офіцерів запасу

Загальний нормативний розрахунок чисельності НПП

чисельність тих ,хто навчається

значення нормативу

чисельність НПП

чисельність тих, хто навчається

значення нормативу

чисельність НПП

чисельність тих, хто навчається

значення нормативу

чисельність НПП

чисельність тих, хто навчається

значення нормативу

чисельність НПП

чисельність тих, хто навчається

значення нормативу

чисельність НПП

чисельність тих, хто навчається

значення нормативу

чисельність НПП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ад’юнкти і докторанти
Здобувач
Підготовка офіцерів запасу
Усього
Начальник ВВНЗ (ВНП ВНЗ)

_____________________________________________
                        (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)
Додаток 2
до Типових нормативів для розробки
штатів (штатних розписів) вищих
військових навчальних закладів,
військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів
та військових ліцеїв
(пункт 2.1)

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
розділу штату "Управління" ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ та НОК

Типи ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ

Черговість розміщення структурних підрозділів за належністю до розділу штату "Управління"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Військовий університет

командування

навчальний відділ

науково-організацій-ний(е) відділ (відділення)

відділ (відділення) захисту інформації

відділ (відділення) по роботі з особовим складом

відділ особово-го складу та стройовий

фінансово-економічна служба

група військово-технічної інформації

редакційно-видавничий відділ

окремі служби, відділення, групи

озброєння

тил

Військова академія

командування

навчальний(е) відділ (відділення)

науково-організацій-ний(е) відділ (відділення)

відділ (відділення) захисту інформації

відділ (відділення, група) по роботі з особовим складом

відділ (відділення) особового складу та стройовий(е)

фінансово-економічна служба

група військово-технічної інформації

редакційно-видавничий(е) відділ (відділення)

окремі служби, відділення, групи

озброєння (технічна частина)

тил

Військовий інститут

командування

навчальний(е) відділ (відділення)

науково-організацій-ний(е) відділ (відділення)

відділення (група) захисту інформації

відділення (група) по роботі з особовим складом

відділення (група) особового складу та стройове(а)

фінансово-економічна служба

група військово-технічної інформації

редакційно-видавничий(е) відділ (відділення)

окремі служби, відділення, групи

озброєння (технічна частина)

тил

Військовий інститут як структурний підрозділ військового університету, військової академії (на окремому штаті)

командування

навчальний(е) відділ (відділення)

науково-організацій-ний(е) відділ (відділення)

відділення (група) захисту інформації

відділення (група) по роботі з особовим складом

відділення (група) особового складу та стройове (а)

фінансово-економічна служба

група військово-технічної інформації

редакційно-видавничий(е) відділ (відділення)

окремі служби, відділення, групи

озброєння (технічна частина)

відділення матеріально-технічного забезпечення

Військовий коледж

командування

навчальний(е) відділ (відділення)


відділення (група) захисту інформації

відділення (група) по роботі з особовим складом

відділення (група) особового складу та стройове(а)

фінансово-економічна службаокремі служби, відділення, групи

озброєння (технічна частина)

тил

Військовий коледж як структурний підрозділ військового університету, військової академії, військового інституту

командування

навчальне(а) відділення (частина)відділення (група) по роботі з особовим складом
Військовий інститут (філія) як структурний підрозділ вищого навчального закладу

командування

навчальний(е) відділ (відділення)

науково-організацій-ний(е) відділ (відділення)

відділення (група) захисту інформації

відділення (група) по роботі з особовим складом

відділення (група) особового складу та стройове(а)

фінансово-економічна служба

група військово-технічної інформації

редакційно-видавничий(е) відділ (відділення)

окремі служби, відділення, групи

озброєння (технічна частина)

тил

Факультет військової підготовки вищого навчального закладу

командування

навчальна частина

науково-організаційне відділення

відділення (група) захисту інформації

відділення (група) по роботі з особовим складом

відділення (група) особового складу та стройове(а)

фінансово-економічна службаокремі служби, відділення, групи


відділення (група) матеріально-технічного забезпечення

Кафедра військової підготовки вищого навчального закладу

командування

навчальна частина


відділення (група) захисту інформації


група особового складу та стройова

фінансово-економічна служба

відділення (група) матеріально-технічного забезпечення

Військовий ліцей

командування

навчальна частина


група секретного документального забезпечення

відділення по роботі з особовим складом

відділення (група) особового складу та стройове(а)

фінансово-економічне відділення (група)окремі служби


відділення (група) матеріально-технічного забезпечення

Навчально- оздоровчий комплекс військового ліцею

командування

навчальна частина


група секретного документального забезпечення

відділення по роботі з особовим складом

відділення (група) особового складу та стройове(а)

фінансово-економічне (а) відділення (група)

відділення (група) матеріально-технічного забезпечення
Додаток 3
до Типових нормативів для розробки
штатів (штатних розписів) вищих
військових навчальних закладів,
військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів
та військових ліцеїв
(пункт 3.1)

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
ВВНЗ, ВНП ВНЗ та ВЛ у розділі штату "Основні підрозділи"

Види ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ

Черговість розміщення структурних підрозділів за належністю до розділу штату "Основні підрозділи"

1

2

3

4

5

6

Військовий університет

факультети

курси підвищення кваліфікації офіцерського складу та курси іноземних мов

факультет (курси) підготовки офіцерів запасу

загальноуніверситетські кафедри

науковий (науково-дослідний) центр (інститут)

Військова академія

факультети

курси підвищення кваліфікації офіцерського складу та курси іноземних мов

факультет (курси) підготовки офіцерів запасу

загальноакадемічні кафедри

науковий (науково-дослідний) центр (інститут)

Військовий інститут

факультети

курси підвищення кваліфікації офіцерського складу та курси іноземних мов

факультет (курси) підготовки офіцерів запасу

загальноінститутські кафедри

науковий (науково-дослідний) центр (інститут)

Військовий інститут як структурний підрозділ військового університету, військової академії (на окремому штаті)

факультети

курси підвищення кваліфікації офіцерського складу та курси іноземних мов

факультет (курси) підготовки офіцерів запасу

загальноінститутські кафедри


Військовий коледж

відділення

курси підвищення кваліфікації сержантського (старшинського) складу


предметні (циклові) комісії


Військовий коледж як структурний підрозділ військового університету, військової академії, військового інституту

відділення

курси підвищення кваліфікації сержантського (старшинського) складу


предметні (циклові) комісії


Військовий інститут (філія) як структурний підрозділ ВНЗ

факультети

курси підвищення кваліфікації офіцерського складу та курси іноземних мов

факультет (курси) підготовки офіцерів запасу

загальноінститутські кафедри

науковий центр

Факультет військової підготовки ВНЗ

кафедри

навчальні підрозділи з підготовки офіцерів кадру

навчальні підрозділи з підготовки офіцерів запасу


науково-дослідна лабораторія

Кафедра військової підготовки ВНЗ


навчальні підрозділи з підготовки офіцерів кадру

навчальні підрозділи з підготовки офіцерів запасуВійськовий ліцей

методичні комісії з окремих дисциплін

роти ліцеїстів
Навчально-оздоровчий комплекс військового ліцею

методичні комісії з окремих дисциплін

роти ліцеїстівДодаток 4
до Типових нормативів для розробки
штатів (штатних розписів) вищих
військових навчальних закладів,
військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів
та військових ліцеїв
(пункт 5.1)

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
ВВНЗ, ВНП ВНЗ та ВЛ у розділі штату "Підрозділи забезпечення"

Типи ВВНЗ, ВНП ВНЗ, ВЛ

Черговість розміщення структурних підрозділів за належністю до розділу штату "Підрозділи забезпечення"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Військовий університет

полк (батальйон, рота) забезпечення навчального процесу

батальйон (рота, взвод) матеріально-технічного забезпечення

вузол зв’язку та інформатизації

інформаційно-обчислювальний центр

клуб

військовий оркестр

навчально- виробнича майстерня

бібліотека

лазарет (медичний пункт)

їдальня (курсантська)

загін воєнізованої (сторожової) охорони

пожежний підрозділ

Військова академія

полк (батальйон, рота) забезпечення навчального процесу

батальйон (рота, взвод) матеріально-технічного забезпечення

вузол зв’язку та інформатизації

інформаційно-обчислювальний центр

клуб

військовий оркестр

навчально- виробнича майстерня

бібліотека

лазарет (медичний пункт)

їдальня (курсантська)

загін воєнізованої (сторожової) охорони

пожежний підрозділ

Військовий інститут

батальйон (рота, взвод) забезпечення навчального процесу

рота (взвод) матеріально-технічного забезпечення

вузол зв’язку та інформатизації

інформаційно-обчислювальний центр

клуб

військовий оркестр

навчально- виробнича майстерня

бібліотека

лазарет (медичний пункт)

їдальня (курсантська)

загін воєнізованої (сторожової) охорони

пожежний підрозділ

Військовий інститут як структурний підрозділ військового університету, військової академії

батальйон (рота, взвод) забезпечення навчального процесу

рота (взвод) матеріально-технічного забезпечення

вузол зв’язку та інформатизації

інформаційно-обчислювальний центр

клуб

військовий оркестр

навчально- виробнича майстерня

бібліотека

лазарет (медичний пункт)
Військовий коледж

рота (взвод) забезпечення навчального процесу

рота (взвод) матеріально-технічного забезпечення

вузол зв’язку та інформатизації


клуб


навчально- виробнича майстерня

бібліотека

лазарет (медичний пункт)

їдальня (курсантська)

загін воєнізованої (сторожової) охорони

пожежний підрозділ

Військовий коледж як структурний підрозділ військового університету, військової академії, військового інституту

Військовий інститут (філія) як структурний підрозділ ВНЗ

батальйон (рота, взвод) забезпечення навчального процесу

рота (взвод) матеріально-технічного забезпечення

вузол зв’язку та інформатизації

інформаційно-обчислювальний центр

клуб

військовий оркестр

навчально- виробнича майстерня

бібліотека

лазарет (медичний пункт)

їдальня (курсантська)

загін воєнізованої (сторожової) охорони

пожежний підрозділ

Факультет військової підготовки ВНЗ

рота (взвод) забезпечення навчального процесу

взвод матеріально-технічного забезпечення


бібліотека

медичний пункт

їдальня (курсантська)Кафедра військової підготовки ВНЗ

взвод (відділення) забезпечення навчального процесу

відділення матеріально-технічного забезпечення


бібліотека

медичний пункт

їдальня (курсантська)Військовий ліцей

взвод (відділення) матеріально-технічного забезпечення


автоматична телефонна станція


клуб

військовий оркестр


бібліотека

медичний пункт

їдальня


пожежний підрозділ

Навчально-оздоровчий комплекс військового ліцею

взвод (відділення) матеріально-технічного забезпечення


автоматична телефонна станція


клуб

військовий оркестр


бібліотека

медичний пункт

їдальнявгору