Документ z1405-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.12.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2014  № 1118/429


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2014 р.
за № 1405/26182

Про затвердження Порядку реалізації Угоди між Україною і Республікою Таджикистан про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Республіці Таджикистан, і громадянами Республіки Таджикистан, які постійно проживають в Україні

Відповідно до Угоди між Україною і Республікою Таджикистан про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Республіці Таджикистан, і громадянами Республіки Таджикистан, які постійно проживають в Україні, від 06 липня 2001 року, ратифікованої Законом України від 11 липня 2002 року № 115-IV, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок реалізації Угоди між Україною і Республікою Таджикистан про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Республіці Таджикистан, і громадянами Республіки Таджикистан, які постійно проживають в Україні, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства закордонних справ України від 26 серпня 2003 року № 936/173 „Про затвердження Порядку реалізації Угоди між Україною і Республікою Таджикистан про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Республіці Таджикистан, і громадянами Республіки Таджикистан, які постійно проживають в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2003 року за № 842/8163.

3. Департаменту юридичного забезпечення (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх
справ України


А.Б. Аваков

Міністра закордонних
справ України


П.А. Клімкін

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної міграційної служби України
С.І. Радутний
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС,
МЗС України
22.10.2014 № 1118/429


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2014 р.
за № 1405/26182

ПОРЯДОК
реалізації Угоди між Україною і Республікою Таджикистан про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Республіці Таджикистан, і громадянами Республіки Таджикистан, які постійно проживають в Україні

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до положень Угоди між Україною і Республікою Таджикистан про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Республіці Таджикистан, і громадянами Республіки Таджикистан, які постійно проживають в Україні, від 06 липня 2001 року, ратифікованої Законом України від 11 липня 2002 року № 115-IV (далі - Угода), громадяни Республіки Таджикистан, які постійно проживають на законних підставах на території України, мають право в спрощеному порядку набути громадянство України за наявності однієї з таких умов:

якщо заявник або хоча б один з його батьків (усиновителів або вдочерителів), дід чи баба народилися або постійно на законних підставах проживали на території України (до 24 серпня 1991 року);

якщо заявник має хоча б одного близького родича, який постійно проживає на законних підставах на території України і який є громадянином України: чоловіка (дружину), одного з батьків (усиновителів або вдочерителів), дитину (у тому числі усиновлену або вдочерену), сестру, брата, діда чи бабу, онука (онуку).

1.2. Відповідно до Угоди заявник подає до територіального підрозділу Державної міграційної служби України (далі - територіальний підрозділ) заяву про набуття громадянства України й одночасне припинення громадянства Республіки Таджикистан.

1.3. Дія положень пункту 1.1 цього розділу не поширюється на осіб, які:

вчинили злочини проти людства, чи здійснювали геноцид, або вчинили злочини проти держави чи тяжкі злочини проти особи;

засуджені до позбавлення волі - до  зняття судимості;

перебувають під слідством, або уникають покарання, чи вчинили злочин на території України, Республіки Таджикистан або третьої держави;

перебувають у громадянстві інших держав.

1.4. Документами, що підтверджують громадянство Республіки Таджикистан, є паспорт громадянина Республіки Таджикистан, а до його отримання - свідоцтво про народження або інші документи, що підтверджують громадянство цієї держави.

1.5. Постійне на законних підставах проживання особи в Україні  підтверджується одним з таких документів:

посвідкою на постійне проживання до паспорта громадянина Республіки Таджикистан або закордонного паспорта, виданою згідно із Законом України ,,Про імміграцію”;

паспортом громадянина Республіки Таджикистан, зареєстрованим на території України (за умови наявності в цьому паспорті відмітки про надання  дозволу на виїзд в Україну на постійне проживання).

1.6. Особи, які підпадають під дію Угоди, звільняються від сплати мита і всіх обов’язкових зборів, пов’язаних з набуттям або припиненням громадянства України.

1.7. Питання набуття або припинення громадянства України іншими категоріями осіб, які не зазначені в Угоді, вирішуються відповідно до Закону України ,,Про громадянство України” та Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 ,,Питання організації виконання Закону України ,,Про громадянство України” (далі - Порядок провадження).

ІІ. Порядок оформлення набуття громадянства України

2.1. Для набуття громадянства України особи, зазначені в пункті 1.1 розділу I цього Порядку, подають до територіального підрозділу за місцем постійного проживання такі документи:

заяву-анкету, форма якої наведена у додатку 1 до цього Порядку;

три фотокартки розміром 35х45 мм, у тому числі дітей віком від 7 років;

копію документа, що підтверджує постійне на законних підставах проживання заявника в Україні відповідно до пункту 1.5 розділу I цього Порядку;

копію документа, що посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства Республіки Таджикистан;

копію свідоцтва про народження, якщо громадянство України одночасно з батьками (або одним з них) набуває неповнолітня дитина;

документ, що підтверджує наявність однієї з умов, зазначених у пункті 1.1 розділу I цього Порядку;

документ про виконання військового обов’язку або про звільнення від військового обов’язку (щодо осіб призовного віку).

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являються оригінали зазначених документів. Ксерокопії цих документів засвідчуються посадовою особою, яка прийняла до розгляду заяву з питань громадянства, та долучаються до матеріалів.

2.2. Документи про оформлення набуття громадянами Республіки Таджикистан громадянства України відповідно до Угоди розглядаються в порядку, передбаченому підрозділом ,,Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України, рішення за якими приймаються органами міграційної служби” розділу ІV Порядку провадження.

2.3. Якщо подані заявником документи оформлені належним чином і підтверджують наявність умов, зазначених у пункті 1.1 розділу I цього Порядку, а також відсутні підстави, за наявності яких дія Угоди не поширюється на особу, начальник головного управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі (далі - головне управління (управління) міграційної служби) або його заступник приймає рішення про оформлення набуття громадянства України, форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку.

2.4. У разі якщо встановлено підстави, за наявності яких на особу не поширюється дія положень, зазначених у пункті 1.1 розділу I цього Порядку,  начальник головного управління (управління) міграційної служби або його заступник приймає рішення про відмову в задоволенні клопотання про оформлення набуття громадянства України, форма якого наведена в додатку 3 до цього Порядку, про що письмово повідомляється заявникові.

2.5. Повідомлення про прийняте рішення щодо оформлення набуття особою громадянства разом з оформленою довідкою про реєстрацію особи громадянином України за формою 44, затвердженою наказом МВС України від 16 серпня 2012 року № 715 ,,Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1549/21861 (далі - наказ МВС України № 715), або повідомлення про відмову в задоволенні клопотання не пізніше ніж у тримісячний строк з дня надходження документів надсилається до територіального підрозділу, до якого документи були подані заявником.

2.6. Територіальний орган Державної міграційної служби України (далі - територіальний орган) через територіальний підрозділ протягом десяти днів з дня прийняття рішення про оформлення набуття особою громадянства України вилучає документ на право постійного проживання в Україні, документ, що підтверджує належність до громадянства Республіки Таджикистан, видає паспорт громадянина України та надсилає до Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України (далі - ДКС МЗС України) повідомлення про факт і дату оформлення набуття громадянином Республіки Таджикистан громадянства України, форма якого наведена у додатку 4 до цього Порядку (із зазначенням неповнолітніх дітей, які одночасно набули громадянства України). Разом з цим повідомленням надсилається  вилучений документ, що підтверджує  належність особи до громадянства Республіки Таджикистан, або заява  про втрату такого документа.

2.7. Якщо громадянин Республіки Таджикистан, стосовно якого прийнято рішення про оформлення набуття громадянства України, на момент отримання паспорта громадянина України заявляє про втрату документа, що підтверджує громадянство Республіки Таджикистан, він подає заяву у двох примірниках із викладенням цього факту, у якій вказуються номер, серія, дата видачі документа та орган, що його видав.

Один примірник заяви, завірений посадовою особою, яка її прийняла, долучається до справи про оформлення набуття особою громадянства України, а другий надсилається до ДКС МЗС України разом з вищезазначеним повідомленням.

2.8. ДКС МЗС України дипломатичними каналами не пізніше десяти днів надсилає такі документи до дипломатичного представництва Республіки Таджикистан.

2.9. Після отримання повідомлення дипломатичного представництва Республіки Таджикистан про припинення громадянства Республіки Таджикистан особою, яка набула громадянство України відповідно до Угоди та цього Порядку, ДКС МЗС України надсилає це повідомлення відповідному територіальному органу.

2.10. Територіальний орган долучає згадане повідомлення до матеріалів справи про оформлення набуття громадянства України.

2.11. Якщо протягом двох місяців від дня надсилання документів дипломатичному представництву Республіки Таджикистан повідомлення про припинення громадянства Республіки Таджикистан не отримано, ДКС МЗС України повідомляє про це територіальний орган, від якого були отримані документи стосовно даної особи.

У цьому  разі громадянин Республіки Таджикистан, що набув громадянства України, подає декларацію про відмову від громадянства Республіки Таджикистан, форма якої наведена в додатку 5 до цього Порядку, справжність підпису на якій засвідчується посадовою особою, яка її прийняла.

ІІІ. Порядок оформлення набуття громадянства України дітьми - громадянами Республіки Таджикистан

3.1. Якщо обидва з батьків є громадянами Республіки Таджикистан і водночас набувають громадянства України відповідно до Угоди, громадянами України стають також їхні неповнолітні діти (віком до 18 років). У такому разі один з батьків у заяві, передбаченій пунктом 2.1 розділу ІІ цього Порядку, повідомляє про наявність дітей відповідного віку.

3.2. Якщо батьки є громадянами Республіки Таджикистан і один з них набуває громадянства України, а інший зберігає громадянство Республіки Таджикистан, вони зазначають у заяві, передбаченій пунктом 2.1 цього Порядку, про набуття неповнолітньою дитиною громадянства України або збереження нею громадянства Республіки Таджикистан. Згода батьків підтверджується їхніми підписами.

3.3. Якщо батьки неповнолітньої дитини постійно проживають на території України і один з них набуває громадянства України, а інший залишається громадянином Республіки Таджикистан, то в разі, коли вони не дійшли згоди щодо громадянства неповнолітньої дитини, остання набуває громадянства України.

3.4. Якщо батьки неповнолітньої дитини проживають окремо, то така дитина зберігає громадянство того з батьків, на вихованні якого вона знаходиться, якщо з цього приводу між батьками не було досягнуто іншої згоди.

3.5. Якщо громадянства України набувають громадяни Республіки Таджикистан, які мають неповнолітніх дітей, стосовно яких вони позбавлені батьківських прав, такі діти  не  набувають громадянства України. Якщо один з батьків неповнолітньої дитини набуває громадянства України, а інший є громадянином Республіки Таджикистан і позбавлений батьківських прав, то його згода на набуття дитиною громадянства України не потрібна.

3.6. Якщо неповнолітня дитина набуває громадянства України разом з обома батьками чи одним із них, то разом з документами про набуття громадянства України батьки подають копію свідоцтва про народження їхньої неповнолітньої дитини. Зміна громадянства неповнолітніх дітей у віці від 14 до 18 років у разі зміни громадянства обох або одного з батьків може відбуватися лише за згодою дітей. У цьому разі дитина подає заяву про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України за формою 13, затвердженою наказом МВС України № 715.

Справжність підпису дитини на заяві засвідчується нотаріально.

3.7. У рішенні про оформлення набуття громадянства України обов’язково зазначається, що одночасно з батьками (одним із них) громадянства України набула їхня неповнолітня дитина.

IV. Порядок розгляду матеріалів про припинення громадянства України

4.1. ДКС МЗС України після отримання повідомлення з Посольства України в Республіці Таджикистан про набуття громадянином України громадянства Республіки Таджикистан і копії документа, що підтверджує громадянство України, протягом десяти днів разом з висновком про припинення громадянства України, форма якого наведена у додатку 6 до цього Порядку, надсилає ці матеріали до Комісії при Президентові України з питань громадянства для прийняття Президентом України рішення про припинення громадянства.

4.2. ДКС МЗС України після отримання Указу Президента України про припинення громадянства України громадянином України, який набув громадянство Республіки Таджикистан, протягом семи днів інформує Посольство України в Республіці Таджикистан.

4.3. Посольство України в Республіці Таджикистан після отримання інформації від ДКС МЗС України протягом десяти днів готує повідомлення про припинення громадянства України особами, які набули громадянство Республіки Таджикистан відповідно до Угоди між Україною і Республікою Таджикистан про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Республіці Таджикистан, і громадянами Республіки Таджикистан, які постійно проживають в Україні, від 06 липня 2001 року, ратифікованої Законом України від 11 липня 2002 року № 115-IV, російською мовою, форма якого наведена в додатку 7 до цього Порядку, та інформує компетентні органи Республіки Таджикистан.

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
МВС УкраїниД.В. Горбась

Директор Департаменту
консульської служби
МЗС УкраїниА.І. Сибіга
Додаток 1
до Порядку реалізації Угоди
між Україною і Республікою Таджикистан
про спрощений порядок зміни
громадянства громадянами України,
які постійно проживають у Республіці
Таджикистан, і громадянами Республіки
Таджикистан, які постійно проживають
в Україні
(пункт 2.1)

ЗАЯВА-АНКЕТА


Додаток 2
до Порядку реалізації Угоди
між Україною і Республікою Таджикистан
про спрощений порядок зміни
громадянства громадянами України,
які постійно проживають у Республіці
Таджикистан, і громадянами Республіки
Таджикистан, які постійно проживають
в Україні
(пункт 2.3)

РІШЕННЯ
про оформлення набуття громадянства України


Додаток 3
до Порядку реалізації Угоди
між Україною і Республікою Таджикистан
про спрощений порядок зміни
громадянства громадянами України,
які постійно проживають у Республіці
Таджикистан, і громадянами Республіки
Таджикистан, які постійно проживають
в Україні
(пункт 2.4)

РІШЕННЯ
про відмову в задоволенні клопотання про оформлення набуття громадянства УкраїниДодаток 4
до Порядку реалізації Угоди
між Україною і Республікою Таджикистан
про спрощений порядок зміни
громадянства громадянами України,
які постійно проживають у Республіці
Таджикистан, і громадянами Республіки
Таджикистан, які постійно проживають
в Україні
(пункт 2.6)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про факт і дату набуття громадянином Республіки Таджикистан  громадянства України

№ з/п

Прізвище, імя, по батькові (у т.ч. дітей)

Дата наро дження

Серія і номер паспорта, ким і коли виданий (для неповнолітніх - серія і номер свідоцтва про народження, ким і коли видано)

Адреса місця проживання в Україні

Останнє місце проживання в Республіці Таджикистан

Дата набуття громадянства України, номер рішення і ким воно прийнято

123nДодаток: документи згідно зі списком  ________ шт.

Керівник територіального
органу ДМС


___________
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)

____  ________20___  року


Додаток 5
до Порядку реалізації Угоди
між Україною і Республікою Таджикистан
про спрощений порядок зміни
громадянства громадянами України,
які постійно проживають у Республіці
Таджикистан, і громадянами Республіки
Таджикистан, які постійно проживають
в Україні
(пункт 2.11)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відмову від громадянства Республіки Таджикистан

Я,

____________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

_____ року народження, відмовляюсь від громадянства Республіки Таджикистан у зв’язку з набуттям громадянства України відповідно до Угоди між Україною і Республікою Таджикистан про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають у Республіці Таджикистан, і громадянами Республіки Таджикистан, які постійно проживають в Україні, від 06 липня 2001 року, ратифікованої Законом України від 11 липня 2002 року № 115-ІV.

___ ________________ 20___ року

____________________
(підпис особи)
Додаток 6
до Порядку реалізації Угоди
між Україною і Республікою Таджикистан
про спрощений порядок зміни
громадянства громадянами України,
які постійно проживають у Республіці
Таджикистан, і громадянами Республіки
Таджикистан, які постійно проживають
в Україні
(пункт 4.1)

ВИСНОВОК
про припинення громадянства УкраїниДодаток 7
до Порядку реалізації Угоди
між Україною і Республікою Таджикистан
про спрощений порядок зміни
громадянства громадянами України,
які постійно проживають у Республіці
Таджикистан, і громадянами Республіки
Таджикистан, які постійно проживають
в Україні
(пункт 4.3)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении гражданства Украины лицами, которые приобрели гражданство Республики Таджикистан в соответствии с Соглашением между Украиной и Республикой Таджикистан об упрощенном порядке изменения гражданства гражданами Украины, постоянно проживающими в Республике Таджикистан, и гражданами Республики Таджикистан,  постоянно проживающими в Украине, от 06 июля 2001 года, ратифицированным Законом Украины от 11 июля 2002 года № 115-IV

№ п/п

Фамилия, имя, отчество (в т.ч. детей)

Дата рождения

Серия и номер паспорта, кем и когда выдан (для несовершеннолетних - серия и номер свидетельства о рождении, кем и когда выдано)

Адрес места жительства в Республике Таджикистан

Дата и номер Указа Президента Украины о прекращении гражданства Украины

1


2


3


n


____  ___________ 20___года

___________________
(подпись)


(фамилия, инициалы руководителя дипломатического представительства/консульства)вгору