Документ z1404-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.12.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2014  № 1111/416


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2014 р.
за № 1404/26181

Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством лісових ресурсів України

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Указу Президента України від 15 травня 2013 року № 265 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 березня 2013 року “Питання протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”, постанов Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 738 “Про затвердження Порядку обліку надзвичайних ситуацій” та від 09 січня 2014 року № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, з метою реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, вдосконалення взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державного агентства лісових ресурсів України під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством лісових ресурсів України (далі - Інструкція), що додається.

2. Державній службі України з надзвичайних ситуацій разом з Державним агентством лісових ресурсів України забезпечити обмін інформацією між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України і черговим Держлісагентства України відповідно до Інструкції.

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДСНС України та першого заступника Голови Держлісагентства України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх справ
України


А.Б. Аваков

Міністр аграрної політики
та продовольства України


І.О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державного агентства
лісових ресурсів УкраїниС. Бочковський


В.В. Черняков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України і
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
21.10.2014  № 1111/416


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2014 р.
за № 1404/26181

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством лісових ресурсів України

І. Загальні положення

1.1. Обмін інформацією між ДСНС України і Держлісагентством України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації (далі - Обмін інформацією) організовується на підставі спільних рішень у межах єдиної державної системи цивільного захисту:

на державному рівні - між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України і черговим Держлісагентства України (черговим Укравіабази Держлісагентства України);

на регіональному рівні - між оперативно-черговими службами центрів управління в надзвичайних ситуаціях територіальних органів ДСНС України та черговими службами обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

1.2. Обмін інформацією здійснюється з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків та організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на надзвичайні ситуації та небезпечні події, що можуть виникнути у сфері відповідальності Держлісагентства України та пов’язані з пожежами в природних екосистемах (лісова пожежа верхова (низова) на площі; торф’яна пожежа на значних площах; пожежа степових масивів (посівів сільськогосподарських культур), очерету на площі), з загибеллю диких тварин, з нещасними випадками з людьми у лісних, гірських масивах, печерах та інших рекреаційних зонах згідно з Класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, затвердженими наказом МНС України від 12 грудня 2012 року № 1400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 40/22572.

1.3. Обмін інформацією проводиться:

щодня в пожежонебезпечний період (з 01 квітня по 01 листопада) шляхом щодобового надання інформації про оперативну обстановку у сфері відповідальності Держлісагентства України;

у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації шляхом оперативного взаємооповіщення та подальшого періодичного оперативного інформування щодо гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з лісовими пожежами.

ІІ. Щоденний обмін інформацією

2.1. У пожежонебезпечний період черговий Держлісагентства України щодня до 22:00 надсилає до оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України добову оперативну інформацію про лісові пожежі за формою Ф-1 (додаток 1).

2.2. За запитом оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України черговий Держлісагентства України надає необхідні роз’яснення щодо переданої інформації.

2.3. За запитом чергового Держлісагенства України начальник чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України надає інформацію щодо пожеж у лісах інших постійних лісокористувачів.

ІІІ. Оперативне інформування

3.1. У разі отримання Держлісагентством України інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у сфері своєї відповідальності черговий Держлісагентства України протягом 10 хвилин інформує по телефону оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України.

3.2. Усне інформування протягом 30 хвилин підтверджується письмово на адресу електронної пошти оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України або по факсу стандартним повідомленням про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації та ліквідацію її наслідків за формою НС (додаток 2).

3.3. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у сфері відповідальності Держлісагентства України начальник чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України протягом 10 хвилин інформує по телефону чергового Держлісагентства України.

3.4. За запитом чергового Держлісагентства України інформація про оперативну обстановку в районі виникнення надзвичайної ситуації надається оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України на адресу електронної пошти або факсом до Держлісагентства України.

3.5. На регіональному та місцевому рівнях спільними рішеннями можуть встановлюватися інші форми та терміни оперативного оповіщення.

ІV. Періодичне оперативне інформування

4.1. Інформування черговим Держлісагентства України оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України щодо гасіння пожежі, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації здійснюється двічі на добу, до 20:00 станом на 18:00 та до 07:00 станом на 05:00, згідно з оперативною інформацією про стан гасіння лісової пожежі за формою ЛП-1 (додаток 3).

4.2. У разі розгортання роботи Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі - Штаб) або Міжвідомчого оперативного штабу (далі - МОШ) залежно від їх рівня періодичність та форми оперативного інформування про хід гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначають керівники Штабу або МОШ.

V. Інші заходи з інформаційної взаємодії

5.1. У разі прийняття рішення щодо розгортання у державному центрі управління у надзвичайних ситуаціях ДСНС України Штабу або МОШ за запитом начальника чергової зміни ДСНС України черговий Держлісагентства України здійснює оповіщення представників Держлісагентства України, які входять до складу цих органів управління.

5.2. З метою скоординованого інформування засобів масової інформації, інших організацій та населення про виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з лісовими пожежами, Держлісагентство України і ДСНС України надають один одному копії своїх прес-релізів.

VІ. Обмін оперативною інформацією

Передача оперативної інформації між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України та черговими Держлісагентства України здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

Оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України:

телефони: (044) 247-3050, 59-01 (АТС-10);

факс: (044) 247-3211;

електронна пошта: oper@mns.gov.ua.

Чергові Держлісагентства України:

телефони: (044) 226-3253, (044) 235-5620;

електронна пошта: chief@dklg.gov.ua;

диспетчерська служба Укравіабази (працює: 08:00-20:00);

телефони: (044) 467-7150, (044) 467-7151.

Начальник департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх справ
України
Д.В. Горбась

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України


В.В. Черняков
Додаток 1
до Інструкції про порядок
обміну інформацією у сфері запобігання
виникненню та реагування
на надзвичайні ситуації
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
і Державним агентством лісових
ресурсів України
(пункт 2.1 розділу ІІ)

ДОБОВА ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про лісові пожежі

{Форма Ф-1}


Додаток 2
до Інструкції про порядок
обміну інформацією у сфері запобігання
виникненню та реагування
на надзвичайні ситуації
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
і Державним агентством лісових
ресурсів України
(пункт 3.2 розділу ІІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації та ліквідацію її наслідків

{Форма НС}


Додаток 3
до Інструкції про порядок
обміну інформацією у сфері запобігання
виникненню та реагування
на надзвичайні ситуації
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
і Державним агентством лісових
ресурсів України
(пункт 4.1 розділу IV)

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про стан гасіння лісової пожежі

{Форма ЛП-1}вгору