Документ z1404-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.09.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2013  № 525


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2013 р.
за № 1404/23936

Про затвердження Інструкції про порядок допуску представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії

Відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України” та з метою забезпечення своєчасного і якісного проведення ремонту озброєння та військової техніки у військових частинах Збройних Сил України, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок допуску представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П.В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Служби безпеки України

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

Генеральний директор
Державного концерну "Укроборонпром"


О. Якименко


А.А. Максюта


С. Громов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
26.07.2013  № 525


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2013 р.
за № 1404/23936

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок допуску представників промисловості до військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок допуску представників промисловості до військових частин та кораблів, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії (далі - військові частини), з метою виконання робіт з ремонту озброєння та військової техніки (далі - ОВТ), які вийшли з ладу під час ведення бойових дій.

1.2. Командири військових частин відповідають за організацію дотримання встановленого законодавством України режиму доступу до інформації, яка віднесена до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом під час діяльності представників промисловості.

II. Організація допуску представників промисловості до військових частин

2.1. Виклик представників промисловості до військових частин для виконання робіт із ремонту ОВТ які вийшли з ладу під час ведення бойових дій, здійснюється центральними службами (службами) забезпечення Збройних Сил України шляхом надання до підприємств, які виробляють ОВТ і здійснюють їхній ремонт, Повідомлення про виклик представників промисловості (додаток 1).

2.2. У повідомленні про виклик представників промисловості вказуються умовне найменування та місцезнаходження військової частини, умовне найменування виробу, його заводський номер, номер транспортного чи іншого документа, за яким виріб отримано, основні дефекти, виявлені у виробі, а також термін та пункт прибуття представників промисловості. Термін прибуття встановлюється з урахуванням часу, необхідного на проїзд.

2.3. Центральні служби (служби) забезпечення Збройних Сил України направляють Клопотання про допуск представників промисловості (додаток 2) до відповідної посадової особи.

2.4. Допуск представників промисловості для проведення ремонту зразків ОВТ на підставі Клопотання про допуск представників промисловості надають:

начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України - до всіх військових частин;

перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України - до всіх військових частин, безпосередньо підпорядкованих Генеральному штабу Збройних Сил України;

командувачі видів (оперативних командувань) Збройних Сил України - до підпорядкованих військових частин.

Допуск оформлюється у вигляді Посвідчення (додаток 3).

2.5. За рішенням вищезазначених уповноважених посадових осіб встановлюють обмеження під час роботи представників промисловості у військових частинах.

Відмова у допуску представників промисловості до військових частин надається у разі:

можливості порушення режиму секретності на об’єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України;

проведення режиму обсервації або карантину на об’єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

2.6. Центральні служби (служби) забезпечення Збройних Сил України надають розпорядження до військових частин щодо строків та загального порядку виконання робіт із ремонту ОВТ представниками промисловості.

2.7. Зустріч представників промисловості здійснюється на блокпостах (контрольно-пропускних пунктах), призначених для ізоляції району збройного конфлікту, представниками військової частини, в яку відряджені представники промисловості для виконання робіт із ремонту ОВТ, які вийшли з ладу під час ведення бойових дій.

Представники військової частини перевіряють посвідчення у представників промисловості та супроводжують їх до військової частини.

2.8. Допуск представників промисловості з іноземних підприємств, які виробляють ОВТ і здійснюють їхній ремонт, а також робота з ними здійснюються відповідно до цієї Інструкції.

III. Організація роботи представників промисловості у військових частинах, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії

3.1. Для організації роботи представників промисловості у військових частинах, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, відповідний командир (начальник) визначає:

посадову особу, яка здійснюватиме зустріч представників промисловості на блокпостах (контрольно-пропускних пунктах), призначених для ізоляції району збройного конфлікту, супроводження до військової частини та на її території з урахуванням вимог і правил пропускного та внутрішнього режиму роботи;

порядок роботи на території військової частини з урахуванням обмеження доступу на спеціальні об’єкти чи спеціальні території.

3.2. Командири військових частин, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, допуск представників промисловості до проведення ремонтних робіт на зразках ОВТ, яким надано грифи секретності, здійснюють після перевірки документів, що посвідчують особу, довідки про наявність допуску до державної таємниці та припису на виконання завдання за погодженням з органами військової контррозвідки.

Допуск представників промисловості до виконання робіт на ОВТ, технічна документація яких містить інформацію з обмеженим доступом, а також заходи щодо забезпечення режиму секретності під час виконання ремонту такого ОВТ, здійснюються відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1561-12 (зі змінами).

3.3. Про результати роботи представників промисловості у військових частинах, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, відповідний командир (начальник) доповідає безпосередньому командиру (начальнику).

3.4. У разі виникнення порушень законодавства щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом роботи представників промисловості у військових частинах, які перебувають у складі угруповань військ (сил) та ведуть бойові дії, припиняються.

Командир (начальник) вживає невідкладних заходів щодо недопущення витоку інформації з обмеженим доступом.

Про зазначені факти і вжиті заходи надається доповідь за підпорядкованістю.

Начальник Озброєння
Збройних Сил України
генерал-майорС.С. Котляр
Додаток 1
до Інструкції з організації допуску
представників промисловості
до військових частин, які перебувають
у складі угруповань військ (сил)
та ведуть бойові дії
(пункт 2.1)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виклик представників промисловості


Додаток 2
до Інструкції з організації допуску
представників промисловості
до військових частин, які перебувають
у складі угруповань військ (сил)
та ведуть бойові дії
(пункт 2.3)

КЛОПОТАННЯ
про допуск представників промисловості


Додаток 3
до Інструкції з організації допуску
представників промисловості
до військових частин, які перебувають
у складі угруповань військ (сил)
та ведуть бойові дії
(пункт 2.4)

ПОСВІДЧЕННЯвгору