Документ z1401-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.10.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.11.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2016  № 868


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 
27 жовтня 2016 р.
за № 1401/29531

Про внесення зміни до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. В абзаці третьому пункту 1 розділу ІІ Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142 (із змінами), слова «представники структурного підрозділу (служби) з внутрішнього аудиту» виключити.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Капінуса  Є.В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр культури України

Голова Державної
аудиторської служби України


Є.М. Нищук


Л.В. Гавриловавгору