Документ z1400-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.12.2017. Подивитися в історії? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2017  № 1605


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2017 р.
за № 1400/31268

Про встановлення розмірів коефіцієнтів, які застосовуються для розрахунку прогнозної вартості державних підприємств - об’єктів приватизації

Відповідно до статті 9 Закону України «Про Фонд державного майна України», Указу Президента України від 19 березня 2002 року № 267 «Про організаційні заходи з підготовки об’єктів права державної власності до приватизації», постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1141 «Про затвердження Порядку складання прогнозу надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна», з метою визначення прогнозної вартості державних підприємств - об’єктів приватизації НАКАЗУЮ:

1. Установити розміри коефіцієнтів, які застосовуються для розрахунку прогнозної вартості державних підприємств - об’єктів приватизації у 2019 році, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 31 жовтня 2016 року № 1950 «Про встановлення розмірів коефіцієнтів, які застосовуються для розрахунку прогнозної вартості державних підприємств - об’єктів приватизації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2016 року за № 1493/29623.

3. Встановлені цим наказом розміри коефіцієнтів використовувати під час складання розрахунку прогнозної вартості державних підприємств відповідно до Інструкції розрахунку прогнозної вартості об’єктів приватизації, затвердженої наказом Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 листопада 2002 року № 2110/354, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 950/7238.

4. Департаменту підготовки до приватизації Фонду державного майна України забезпечити надання цього наказу органам виконавчої влади, уповноваженим управляти державним майном, з метою подання ними до Фонду державного майна України пропозицій щодо включення державних підприємств до переліку об’єктів, що підлягають підготовці до продажу, і складання прогнозу надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна.

5. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до функціональних обов'язків.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В. о. Голови Фонду

В. ТрубаровДодаток
до наказу Фонду державного
майна України
24.10.2017  № 1605

РОЗМІРИ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які застосовуються для розрахунку прогнозної вартості державних підприємств - об’єктів приватизації у 2019 році

Вид необоротного активу

Позначення

Розмір, разів

Нематеріальні активи

Кна

15,71*

Незавершене будівництво

Кнб

0,83

Основні засоби

Коз

7,89

Довгострокові фінансові інвестиції

Кдф

0,72**

__________
* Через відсутність інформації щодо переоцінки нематеріальних активів протягом 2017 року розмір показника Кна відповідає значенню цього показника, що використовувався у 2016 році.
** Через відсутність інформації про переоцінку довгострокових фінансових інвестицій протягом 2016-2017 років розмір показника Кдф відповідає значенню цього показника, що використовувався у 2015 році.

Заступник директора
Департаменту оцінки майна,
майнових прав та професійної
оціночної діяльності
С. Булгаковавгору