Документ z1400-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2016, підстава - z0184-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.10.2004 N 797
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 2004 р.
за N 1400/9999
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 8 ( z0184-16 ) від 12.01.2016 }
Про внесення змін до Положення
про індивідуальну форму навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах

Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), з метою забезпечення рівного
доступу до якісної освіти Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Положення про індивідуальну форму навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 N 732
( z0009-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
08.01.2003 за N 9/7330, із змінами, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 N 61
( z0288-03 ) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
10.04.2003 за N 288/7609: пункт 4.2 після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами
такого змісту: "Кількість годин для організації індивідуального навчання
учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, відповідно до кількості предметів інваріантної складової
навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту
загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової
загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку, визначається наказом директора
навчального закладу, затверджується відповідним органом управління
освітою і становить: 1-4-і кл. - 10 год. на тиждень на кожного учня; 5-9-і кл. - 14 год. на тиждень на кожного учня; 10-12-і кл. - 16 год. на тиждень на кожного учня".
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
Міністр В.Г.Кремень
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра О.С.Яременко
Міністерство економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Заступник Міністра Л.О.Мусінавгору