Картка документа

Документи та файли

Текст документа, 406 кб відкрито зараз d471260.htm / Текст для друку
Редакція від 08.06.2018, підстава - z0600-18
Редакції документа (2 редакції)
Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році
Умови
Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Перелік
Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
Перелік
Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення
Перелік
Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти
Перелік
Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100200
Додаток
Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році
Додаток
Терміни в документі (34 терміна)

Історія документа та редакції

Публікації документа

Класифікація документавгору