Документ z1390-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2018  № 926


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2018 р.
за № 1390/32842

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору Міністерства внутрішніх справ України»

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами) та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Державною установою «Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору Міністерства внутрішніх справ України», що додаються.

2. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
15 листопада 2018 року № 926


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2018 р.
за № 1390/32842

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються Державною установою «Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору Міністерства внутрішніх справ України»

№ з/п

Код послуги

Назва послуги

Тариф за одну послугу,  грн  (без ПДВ)

1

2

3

4Профілактичні медичні огляди


1

105400

Профогляд лікарем-психіатром

58,00

2

105700

Медичний огляд з видачею медичної довідки про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма № 122-2/0)

129,00

3

105710

Медичний огляд з видачею сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма № 140/о)

62,00Консультативні прийоми


4

135080

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

223,00

5

135090

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психіатром першої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

215,00

6

135100

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психіатром другої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

201,00

7

135110

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психіатром без кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

194,00

8

135120

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії (повторне звернення)

207,00

9

135130

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психіатром першої кваліфікаційної категорії (повторне звернення)

200,00

10

135140

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психіатром другої кваліфікаційної категорії (повторне звернення)

188,00

11

135150

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психіатром без кваліфікаційної категорії (повторне звернення)

182,00

12

135160

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психотерапевтом вищої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

223,00

13

135170

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психотерапевтом першої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

215,00

14

135180

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психотерапевтом другої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

201,00

15

135190

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психотерапевтом без кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

194,00

16

135200

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психотерапевтом вищої кваліфікаційної категорії (повторне звернення)

207,00

17

135210

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психотерапевтом першої кваліфікаційної категорії (повторне звернення)

200,00

18

135220

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психотерапевтом другої кваліфікаційної категорії (повторне звернення)

188,00

19

135230

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психотерапевтом без кваліфікаційної категорії (повторне звернення)

182,00

20

135590

Консиліум хворому лікарями-психіатрами

273,00

21

135600

Консультативний прийом однієї особи практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з експериментально-психологічним обстеженням та наданням рекомендацій

426,00

22

135610

Консультативний прийом однієї особи практичним психологом першої кваліфікаційної категорії з експериментально-психологічним обстеженням та наданням рекомендацій

410,00

23

135620

Консультативний прийом однієї особи практичним психологом другої кваліфікаційної категорії з експериментально-психологічним обстеженням та наданням рекомендацій

382,00

24

135630

Консультативний прийом однієї особи практичним психологом без кваліфікаційної категорії з експериментально-психологічним обстеженням та наданням рекомендацій

356,00

25

135240

Консультативний прийом однієї особи лікарем-психологом вищої кваліфікаційної категорії з експериментально-психологічним обстеженням та наданням рекомендацій

468,00

26

135250

Консультативний прийом однієї особи лікарем-психологом першої кваліфікаційної категорії з експериментально-психологічним обстеженням та наданням рекомендацій

448,00

27

135260

Консультативний прийом однієї особи лікарем-психологом другої кваліфікаційної категорії з експериментально-психологічним обстеженням та наданням рекомендацій

413,00

28

135270

Консультативний прийом однієї особи лікарем-психологом без кваліфікаційної категорії з експериментально-психологічним обстеженням та наданням рекомендацій

395,00Інші послуги


29

135280

Розширене психологічне обстеження однієї особи практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

400,00

30

135290

Розширене психологічне обстеження однієї особи практичним психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

388,00

31

135300

Розширене психологічне обстеження однієї особи практичним психологом другої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

366,00

32

135310

Розширене психологічне обстеження однієї особи практичним психологом без кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

346,00

33

135320

Розширене психологічне обстеження однієї особи лікарем-психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

433,00

34

135330

Розширене психологічне обстеження однієї особи лікарем-психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

418,00

35

135340

Розширене психологічне обстеження однієї особи лікарем-психологом другої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

391,00

36

135350

Розширене психологічне обстеження однієї особи лікарем-психологом без кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

376,00

37

135360

Патопсихологічне обстеження однієї особи практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

416,00

38

135370

Патопсихологічне обстеження однієї особи практичним психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

401,00

39

135380

Патопсихологічне обстеження однієї особи практичним психологом другої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

374,00

40

135390

Патопсихологічне обстеження однієї особи практичним психологом без кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

350,00

41

135400

Патопсихологічне обстеження однієї особи лікарем-психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

456,00

42

135410

Патопсихологічне обстеження однієї особи лікарем-психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

438,00

43

135420

Патопсихологічне обстеження однієї особи лікарем-психологом другої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

404,00

44

135430

Патопсихологічне обстеження однієї особи лікарем-психологом без кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

387,00

45

135440

Скринінг-діагностичне обстеження однієї особи практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

145,00

46

135450

Скринінг-діагностичне обстеження однієї особи практичним психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

140,00

47

135460

Скринінг-діагностичне обстеження однієї особи практичним психологом другої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

132,00

48

135470

Скринінг-діагностичне обстеження однієї особи практичним психологом без кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

124,00

49

135480

Скринінг-діагностичне обстеження однієї особи лікарем-психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

158,00

50

135490

Скринінг-діагностичне обстеження однієї особи лікарем-психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

152,00

51

135500

Скринінг-діагностичне обстеження однієї особи лікарем-психологом другої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

142,00

52

135510

Скринінг-діагностичне обстеження однієї особи лікарем-психологом без кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

136,00

53

135520

Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) вищої кваліфікаційної категорії з наданням висновку

264,00

54

135530

Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) першої кваліфікаційної категорії з наданням висновку

249,00

55

135540

Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) другої кваліфікаційної категорії з наданням висновку

220,00

56

135550

Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) без кваліфікаційної категорії з наданням висновку

205,00

57

135560

Проведення індивідуального сеансу психокорекції (психотерапії)

159,00

58

135570

Проведення групових сеансів психокорекції (психотерапії) (групи від 2 до 9 осіб)

159,00

59

135580

Проведення комп’ютерного психологічного тестування за допомогою психологічних методик (ММРІ, СМДО тощо)

198,00

60

105820

Видача копії медичної документації (довідки, витяг з медичної картки)

84,00

Начальник Управління
охорони здоров’я
та реабілітації МВС УкраїниВ.І. Коробкавгору