Про надання разової грошової допомоги
Фонд соцстраху нещасн.випадків; Постанова від 30.11.201156
Документ z1390-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.11.2011 N 56
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 грудня 2011 р.
N 1390/20128

Про надання разової грошової допомоги

Відповідно до статті 21 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), протоколу засідання
Кабінету Міністрів України від 14.11.2011 N 83, а також з метою
посилення соціального захисту осіб, інвалідність яких настала
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання,правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Надати разову грошову допомогу в 2011 році особам,
інвалідність яких настала внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання, виходячи з розміру
прожиткового мінімуму станом на 01.12.2011 для осіб, які втратили
працездатність: інвалідам I групи - 800 грн, що становить 100 відсотків
розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність; інвалідам II групи - 400 грн, що становить 50 відсотків
розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність; інвалідам III групи - 240 грн, що становить 30 відсотків
розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України здійснити фінансування витрат на виплату разової грошової
допомоги за статтею видатків "Відшкодування шкоди, заподіяної
працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його
смерті" в межах коштів бюджету Фонду на 2011 рік, затвердженого
постановою правління Фонду від 22.12.2010 N 60 ( v0060583-10 ) (із
змінами), в сумі 42,8 млн.грн.
3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України довести цю постанову до відома та виконання управлінь
виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
4. Робочим органам виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України здійснити виплату разової грошової допомоги
одночасно з щомісячною страховою виплатою в термін до 31.12.2011.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Б.Райков
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий
Заступник Міністра
фінансів України С.О.Рибаквгору