Документ z1389-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.12.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2017  № 358


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2017 р.
за № 1389/31257

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України

Відповідно до статей 21 та 22 Закону України «Про морські порти України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України, що додаються.

2. Департаменту морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра

Ю. Лавренюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України


К.М. Ляпіна


Степан КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
23.10.2017  № 358


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2017 р.
за № 1389/31257

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України

1. У Порядку справляння та розмірах ставок портових зборів, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462:

1) пункт 1.10 розділу І доповнити новими абзацами такого змісту:

«Дія знижки, передбаченої цим пунктом, не поширюється на ставки портових зборів, установлені для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), та для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитної нафти з використанням морського нафтового термінала «Південний», розташованого у межах морського порту Южний.

Застосування ставок портових зборів, установлених для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), здійснюється на підставі відомостей, що містяться в належним чином оформлених документах, передбачених Митним кодексом України та Законом України «Про транзит вантажів», зокрема у митній декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які супроводжують транзит вантажу між кінцевими пунктами відправлення та призначення за межами території України.

Для суден, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитної нафти з використанням морського нафтового термінала «Південний», розташованого у межах морського порту Южний, під час справляння портових зборів суб’єктом, що стягує портові збори, застосовується знижка зі ставок портових зборів, крім адміністративного, у розмірі 75 відсотків. Застосування цієї знижки здійснюється на підставі відомостей, що містяться в належним чином оформлених документах, передбачених Митним кодексом України та Законом України «Про транзит вантажів», зокрема у митній декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які супроводжують транзит вантажу між кінцевими пунктами відправлення та призначення за межами території України.»;

2) пункт 2.4 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«2.4. Ставки корабельного збору для суден у закордонному та каботажному плаванні застосовуються залежно від того, здійснюють судна закордонне або каботажне плавання.

Якщо максимальна осадка великотоннажних суден, зазначена в обмірному свідоцтві, перевищує допустиму, встановлену для конкретного морського порту, що призводить до неповного завантаження судна, отримувачі корабельного збору можуть під час нарахування корабельного збору зменшувати висоту борту судна на величину невикористаної осадки.»;

3) пункт 4.1 розділу ІV доповнити новим абзацом такого змісту:

«Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), маяковий збір у морських портах Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний справляється за ставкою 0,0081 долара США за 1 куб. м об’єму судна.»;

4) пункт 5.2 розділу V доповнити новим абзацом такого змісту:

«Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), причальний збір у морських портах Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний справляється за ставкою 0,0061 долара США за 1 куб. м об’єму судна за суднозаходження.»;

5) пункт 7.1 розділу VІІ доповнити новим абзацом такого змісту:

«Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), адміністративний збір у морських портах Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний справляється за ставкою 0,0039 долара США за 1 куб. м умовного об’єму судна.»;

6) у додатках до Порядку:

у додатку 2:

позиції «Іллічівськ», «Октябрськ» замінити відповідно позиціями «Чорноморськ», «Ольвія» згідно з алфавітним порядком;

доповнити відповідно до алфавітного порядку новими позиціями такого змісту:

«

Одеса ****

0,0305

-

Миколаїв ****

0,0247

-

Чорноморськ ****

0,0305

-

Южний ****

0,0635

-

»;

доповнити виноскою такого змісту:

«

****Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний). Нарахування корабельного збору здійснюється на підставі наданої морським агентом митної декларації (з проставленими органом доходів і зборів відмітками у встановленому чинним законодавством порядку), копій обмірного свідоцтва, класифікаційного свідоцтва, за необхідності - коносамента (підлягає уточненню щодо кожного збору).

»;

у додатку 3:

позицію «Іллічівськ» замінити позицією «Чорноморськ» згідно з алфавітним порядком;

позицію «1-11 коліна (в/із морський(ого) порт(у) Октябрськ)» замінити позицією «1-11 коліна (в/із морський(ого) порт(у) Ольвія)»;

доповнити відповідно до алфавітного порядку новими позиціями такого змісту:

«

1-12 коліна *

0,0534

-

Одеса *

0,0030

-

Чорноморськ *

0,0056

-

Южний *

0,0205

-

»;

доповнити виноскою такого змісту:

«
__________
*Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний).

»;

у додатку 4:

позицію «Октябрськ» замінити позицією «Ольвія»;

доповнити відповідно до алфавітного порядку новою позицією такого змісту:

«

Миколаїв**

0,0075

-

»;

доповнити виноскою такого змісту:

«

**Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морського порту Миколаїв).

»;

у додатку 6:

позиції «Іллічівськ», «Октябрськ» замінити відповідно позиціями «Чорноморськ», «Ольвія» згідно з алфавітним порядком;

доповнити відповідно до алфавітного порядку новими позиціями такого змісту:

«

Одеса*

0,0039

0,0039

-

-

Миколаїв*

0,0039

0,0039

-

-

Чорноморськ *

0,0039

0,0039

-

-

Южний*

0,0039

0,0039

-

-

»;

доповнити виноскою такого змісту:

«

__________
*Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний).

».

2. У Тарифах на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 03 грудня 2013 року № 965, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 року за № 2138/24670:

1) пункт 1.7 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту:

«Для суден закордонного плавання групи А, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитної нафти з використанням морського нафтового термінала «Південний», розташованого в межах морського порту Южний, надається знижка з лоцманського збору в розмірі 75 відсотків (без урахування знижок та/або надбавок). Застосування цієї знижки здійснюється на підставі відомостей, що містяться в належним чином оформлених документах, передбачених Митним кодексом України та Законом України «Про транзит вантажів», зокрема у митній декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які супроводжують транзит вантажу між кінцевими пунктами відправлення та призначення за межами території України.»;

2) пункт 2.1 розділу II доповнити новими абзацами такого змісту:

«Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний) та заходять у морські порти Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний, лоцманський збір справляється за такими ставками:

1) морський порт Чорноморськ:

зовнішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю):

до 1 милі включно - 0,0009975 долара США за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;

від 1 до 5 миль включно - 0,0004375 долара США за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;

внутрішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об’єму судна) - 0,0024325 долара США за 1 кубічний метр об’єму судна;

2) морський порт Миколаїв:

зовнішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю):

до 1 милі - 0,0009975 долара США за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;

від 1 до 5 миль включно - 0,0008925 долара США за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;

від 5 до 30 миль включно - 0,00056 долара США за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;

понад 30 миль - 0,00014 долара США за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;

внутрішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об’єму судна) - 0,00161 долара США за 1 кубічний метр об’єму судна;

3) морський порт Одеса:

зовнішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю):

від 1 до 5 миль включно - 0,0002975 долара США;

внутрішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об’єму судна) - 0,00161 долара США.

4) морський порт Южний:

зовнішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю):

до 1 милі - 0,0016275 долара США за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;

від 1 до 5 миль включно - 0,001435 долара США за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;

від 5 до 30 миль включно - 0,00105 долара США за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;

понад 30 миль - 0,00014 долара США за 1 кубічний метр об’єму судна за 1 милю;

внутрішньопортове проведення (за 1 кубічний метр об’єму судна) -0,0018025 долара США за 1 кубічний метр об’єму судна.

Застосування ставок, установлених для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), здійснюється на підставі відомостей, що містяться в належним чином оформлених документах, передбачених Митним кодексом України та Законом України «Про транзит вантажів», зокрема у митній декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які супроводжують транзит вантажу між кінцевими пунктами відправлення та призначення за межами території України.»;

3) у додатку 2 до Тарифів:

у пунктах «а», «б» позиції «Іллічівськ», «Октябрськ» замінити відповідно позиціями «Чорноморськ», «Ольвія» згідно з алфавітним порядком;

у примітці 2 слова «Іллічівськ» замінити словами «Чорноморськ».

3. У Тарифах на послуги з регулювання руху суден, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 03 грудня 2013 року № 966, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 року за № 2139/24671:

1) пункт 1.3 розділу I доповнити новим абзацом такого змісту:

«Для суден закордонного плавання групи А, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитної нафти з використанням морського нафтового термінала «Південний», розташованого у межах морського порту Южний, надається знижка зі збору за послуги з регулювання руху суден у розмірі 75 відсотків (без урахування знижок та/або надбавок). Застосування цієї знижки здійснюється на підставі відомостей, що містяться у належним чином оформлених документах, передбачених Митним кодексом України та Законом України «Про транзит вантажів», зокрема у митній декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які супроводжують транзит вантажу між кінцевими пунктами відправлення та призначення за межами території України.»;

2) у розділі II:

пункт 2.1 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний) та які проходять у зоні дії СРРС, збір за послуги з регулювання руху суден справляється за ставками:

для суден, що проходять у морський порт Чорноморськ, - 0,0026075 долара США за кубічний метр умовного об’єму судна;

для суден, що проходять у морський порт Миколаїв, - 0,00196 долара США за кубічний метр умовного об’єму судна;

для суден, що проходять у морський порт Одеса, - 0,0026 долара США за кубічний метр умовного об’єму судна;

для суден, що проходять у морський порт Южний, - 0,0026075 долара США за кубічний метр умовного об’єму судна.

Застосування ставки, встановленої для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом «море - берег - море» (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження із використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), здійснюється на підставі відомостей, що містяться у належним чином оформлених документах, передбачених Митним кодексом України та Законом України «Про транзит вантажів», зокрема у митній декларації, коносаменті (Bill of Lading), вантажному маніфесті (Cargo Manifest) та інших документах, які супроводжують транзит вантажу між кінцевими пунктами відправлення та призначення за межами території України.»;

у пунктах 2.2, 2.3 слова «Іллічівськ» замінити словами «Чорноморськ»;

3) у додатку 2 до Тарифів:

у пунктах «а», «б» позиції «Іллічівськ», «Октябрськ» замінити відповідно позиціями «Чорноморськ», «Ольвія» згідно з алфавітним порядком;

у примітці 4 слова «Іллічівськ» замінити словами «Чорноморськ».

Директор
Департаменту реформування
та функціонування морського
та річкового транспорту
О. Басюквгору