Документ z1386-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.11.2017  № 3540/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2017 р.
за № 1386/31254

Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 липня 2012 року № 967/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за № 1091/21403 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 травня 2016 року № 1487/5), що додаються.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Бонюк О.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гецадзе Г.Г.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
10.11.2017  № 3540/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2017 р.
за № 1386/31254

ЗМІНИ
до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. У пункті 8:

1) у підпункті 1 слова “під час розгляду справи про адміністративне правопорушення” замінити словами “адміністративного затримання чи адміністративного арешту”;

2) підпункт 3 доповнити словами і цифрами “(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1214)”;

3) у підпункті 4 слова “на підставі доручення, виданого регіональним центром” виключити;

4) в абзаці першому підпункту 12 слова “місцевими центрами” замінити словами “підпорядкованими їм місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - місцеві центри)”;

5) підпункт 14 викласти в такій редакції:

“14) організовують підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, працівників регіональних та місцевих центрів;”;

6) у підпункті 17 слово “підпорядкованим” виключити;

7) у підпункті 19 слова “відповідних місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги” замінити словами “місцевих центрів”.

2. У пункті 9 слова “підпорядкованих йому” виключити.

3. У пункті 11:

1) у підпункті 1 слово “відповідні” виключити;

2) у підпункті 5 слово “відповідних” виключити;

3) в абзацах другому-четвертому підпункту 6 слово “відповідних” виключити;

4) у підпункті 8 слово “підпорядкованих” виключити;

5) у підпункті 10 слова “, розрахунки до кошторису відповідних” виключити.

4. У пункті 13:

1) підпункт 11 викласти в такій редакції:

“11) забезпечують представництво інтересів осіб, визначених пунктами 1-2-2, 8-12 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі довіреності, виданої особою, яка звернулася за наданням безоплатної вторинної правової допомоги, а також надання інших видів правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги таким особам;”;

2) у підпункті 12 цифри “1, 2” замінити цифрами “1-2-2”;

3) підпункт 15 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 16-32 вважати відповідно підпунктами 15-31;

4) у підпункті 18 цифри “1, 2” замінити цифрами “1-2-2”;

5) підпункт 20 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 21-31 вважати відповідно підпунктами 20-30;

6) підпункт 25 доповнити словами “, та працівників місцевих центрів”;

7) доповнити пункт новим підпунктом 31 такого змісту:

“31) подають щоквартальні та річні звіти про свою діяльність регіональному центру.”.

5. Підпункт 7 пункту 15 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 8-11 вважати відповідно підпунктами 7-10.

В. о. директора
Координаційного центру
з надання правової допомогиО.П. Бонюквгору