Документ z1385-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2018  № 886


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 грудня 2018 р.
за № 1385/32837

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57

Відповідно до статті 44 Бюджетного кодексу України, статті 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. У формах кошторису, зведеного кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року № 1118):

після рядка «Поточні видатки» за кодом 2000 доповнити новим рядком «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» за кодом 2100;

найменування позиції коду 2275 доповнити словами «та інших комунальних послуг».

2. Внести до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2004 року № 386), такі зміни:

у пункті 1.7 глави 1:

в абзаці першому:

слова «за загальнодержавними витратами» замінити словами «за загальнодержавними видатками та кредитуванням бюджету»;

слова «гарантії, коштів та мобілізаційної» замінити словами «гарантії, мобілізаційної»;

абзац другий після слів «природний газ» доповнити словами «, інші енергоносії, комунальні послуги».

3. Департаменту державного бюджету забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби УкраїниТ.Я. Слюзвгору