Документ z1384-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.01.2019, підстава - z1507-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2017  № 541


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2017 р.
за № 1384/31252

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 627 від 13.12.2018}

Про затвердження Змін до тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, з метою впорядкування переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Тимчасового переліку військово-облікових спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України;

2) Зміни до Тимчасового переліку штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу з урахуванням тих, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок, та відповідних їм військових звань і тарифних розрядів посад;

3) Зміни до Тимчасового тарифного переліку штатних посад, які підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу - спеціалістами штатних військово-музичних установ та військово-музичних підрозділів Збройних Сил України і ансамблів пісні і танцю, затверджених наказом Міністерства оборони України від 27 травня 2014 року № 337, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 червня 2014 року за № 600/25377 (із змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України


А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20.10.2017  № 541

ЗМІНИ
до Тимчасового переліку військово-облікових спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України

Тимчасово
виконуючий обов’язки
начальника Головного
управління персоналу -
заступника начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-майор
М.П. Думенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20.10.2017  № 541

ЗМІНИ
до Тимчасового переліку штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу з урахуванням тих, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок, та відповідних їм військових звань і тарифних розрядів посад

Тимчасово
виконуючий обов’язки
начальника Головного
управління персоналу -
заступника начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-майор
М.П. Думенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20.10.2017  № 541

ЗМІНИ
до Тимчасового тарифного переліку штатних посад, які підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу - спеціалістами штатних військово-музичних установ та військово-музичних підрозділів Збройних Сил України і ансамблів пісні і танцю

1. У графі 2 слова “артист-тамбурмажор” виключити.

2. Доповнити після рядка 013 рядками такого змісту:

Незалежно від категорій військово-музичних установ та підрозділів Збройних сил України

026

артист-тамбурмажор вищої категорії

917026

4/4

027

артист-тамбурмажор першої категорії

917027

3/3

028

артист-тамбурмажор другої категорії

917028

2/2

”.

3. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Визначення кваліфікації та зарахування спеціалістів-військовослужбовців до відповідної категорії здійснюються відповідно до чинного законодавства України.“.

Тимчасово
виконуючий обов’язки
начальника Головного
управління персоналу -
заступника начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-майор
М.П. Думенковгору