Document z1379-07, invalid, current version — Loss of force on April 22, 2016, on the basis - z0494-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.11.2007 N 466
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2007 р.
за N 1379/14646
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 174 ( z0494-16 ) від 11.03.2016 }
Про затвердження Порядку замовлення, видачі
та обліку номерних знаків транспортних засобів,
що виготовляються на індивідуальне замовлення
їх власників

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
11 липня 2000 року N 1081 ( 1081-2000-п ) "Про запровадження
номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за
індивідуальними замовленнями їх власників" та від 30 серпня
2007 року N 1076 ( 1076-2007-п ) "Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 і від
11 липня 2000 р. N 1081" та з метою впорядкування роботи щодо
замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів,
що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників,
Н А К А З У Ю:
1. Установити вартість номерних знаків транспортних засобів,
що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, згідно
з додатком.
2. Затвердити Порядок замовлення, видачі та обліку номерних
знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне
замовлення їх власників (далі - Порядок), що додається.
3. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
організувати вивчення Порядку працівниками Державтоінспекції та
забезпечити виконання його вимог.
4. Скасувати наказ МВС від 17.08.2000 N 575 "Про затвердження
Порядку виготовлення, видачі, обліку та зберігання номерних знаків
транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальним
замовленням їх власників".
5. Начальнику Департаменту Державтоінспекції Калинському О.О.
забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
7. Цей наказ надіслати за належністю.
Т.в.о. Міністра М.В.Корнієнко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України В.А.Копилов
Міністр економіки України А.К.Кінах
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Білоус

Додаток
до пункту 1 наказу МВС
України
30.11.2007 N 466

ВАРТІСТЬ
номерних знаків транспортних засобів,
що виготовляються на індивідуальне замовлення
їх власників

Вартість виготовлення номерного знака та його дубліката за
необхідності (за узгодженням з виробником): а) для автомобілів (тип 7-1) за комплект: 3 символи - 486 грн.; 4 символи (літери, цифра) - 511 грн; 5 символів (літери, цифра) - 535 грн; 6 символів (літери, цифра) - 561 грн; 7 символів (літери, цифра) - 586 грн; 8 символів (літери, цифра) - 612 грн; іменний напис та графічний елемент - 681 грн; б) для мотоциклів (тип 7-2) за один номерний знак: 3 символи (літери, цифра) - 180 грн; 4 символи (літери, цифра) - 228 грн; 5 символів (літери, цифра) - 282 грн; 6 символів (літери, цифра) - 330 грн; іменний напис та графічний елемент - 396 грн.
Начальник ДДАІ МВС України
генерал-майор міліції О.О.Калинський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
30.11.2007 N 466
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2007 р.
за N 1379/14646

ПОРЯДОК
замовлення, видачі та обліку номерних
знаків транспортних засобів, що виготовляються
на індивідуальне замовлення їх власників

1. Загальні вимоги
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2000 року N 1081 ( 1081-2000-п )
"Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що
виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників", від
30 серпня 2007 року N 1076 ( 1076-2007-п ) "Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 і
від 11 липня 2000 р. N 1081".
1.2. Цей Порядок установлює єдині вимоги до замовлення,
виготовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних
засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх
власників (далі - індивідуальні номерні знаки).
1.3. Індивідуальні номерні знаки на транспортний засіб
замовляються лише після державної реєстрації транспортного засобу
в реєстраційному підрозділі Державтоінспекції (далі - РЕП ДАІ).
1.4. Індивідуальні номерні знаки дійсні виключно на території
України. Для участі в міжнародному русі використовуються номерні
знаки, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух
( 995_041 ).
1.5. Комбіноване використання реєстраційних номерних знаків
транспортних засобів та індивідуальних номерних знаків,
закріплених за цим транспортним засобом, забороняється.
1.6. Індивідуальні номерні знаки повинні відповідати вимогам
постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2000 року N 1081
( 1081-2000-п ) "Про запровадження номерних знаків транспортних
засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх
власників" та чинним стандартам.
1.7. На індивідуальні номерні знаки забороняється наносити
написи: дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та
національної належності, ставлення до релігії; ненормативного походження; логотипи, символіки, абревіатури або скорочені назви установ,
громадських організацій, підприємств тощо без їх письмової згоди
(на індивідуальні номерні знаки транспортних засобів, що належать
фізичним особам). Для нанесення зазначеної вище інформації
необхідно надати установчі або статутні документи організації, а
для нанесення на індивідуальні номерні знаки символіки -
документи, які засвідчують реєстрацію символіки в установленому
законодавством порядку, та копію посвідчення члена цієї
організації; інші написи (дискримінаційні за ознаками соціального й
майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця
проживання). Забороняється також використовувати чи імітувати зображення
Державного Герба або Державного Прапора України, крім символів
державної належності, передбачених чинними стандартами, державних
символів інших країн та міжнародних організацій, офіційні назви
органів державної влади України або їх скорочені найменування,
крім випадків, передбачених чинним законодавством. У разі, якщо індивідуальний номерний знак починається з двох
окремих літер, їх сполучення не повинно збігатися з
літеросполукою, що використовується для позначення
адміністративно-територіальної належності.
1.8. За одним транспортним засобом може бути закріплено лише
один комплект індивідуальних номерних знаків.
1.9. Використання індивідуальних номерних знаків на
транспортних засобах без відповідного оформлення в РЕП ДАІ
забороняється.
2. Порядок замовлення, видачі та обліку
індивідуальних номерних знаків
2.1. Для замовлення індивідуального номерного знака власник
транспортного засобу (юридична або фізична особа) (далі -
замовник) надає до Центру безпеки дорожнього руху при Департаменті
Державтоінспекції МВС (далі - ЦБДР ДДАІ) такі документи: заяву, зразок якої наведено в додатку 1; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію; довіреність, оформлену в установленому порядку (за
відсутності власника транспортного засобу); особистий паспорт заявника; установчі або статутні документи юридичної особи чи їх копії
(за потреби); документ, що засвідчує державну реєстрацію символіки або
логотипу юридичної особи (у разі нанесення логотипу або символіки
на індивідуальний номерний знак), або його копію; копію посвідчення члена громадської організації (за потреби).
2.2. Заява реєструється в журналі реєстрації заяв про
виготовлення індивідуальних номерних знаків (додаток 2) після
перевірки посадовою особою ЦБДР ДДАІ правильності її заповнення.
2.3. З метою виключення повторного замовлення комплекту
індивідуальних номерних знаків посадова особа ЦБДР ДДАІ проводить
перевірку напису, який планується нанести, за переліком написів,
замовлених у вказаному регіоні. Ідентифікаційні номери вузлів і
агрегатів транспортного засобу перевіряються за наявною
інформацією баз даних автоматизованих інформаційно-пошукових
систем "Угон", "Автомобіль". Дані про власника транспортного засобу перевіряються за
наявними базами даних про розшук осіб, які переховуються від
слідства, суду та відбування покарань, а також осіб, що зникли
безвісти. Результати проведених перевірок відмічаються на заяві та
підписуються вповноваженою посадовою особою ЦБДР ДДАІ (із
зазначенням прізвища та ініціалів, дати й часу проведення
перевірки).
2.4. Якщо при перевірці ідентифікаційних номерів вузлів і
агрегатів транспортного засобу за наявною інформацією баз даних
автоматизованих інформаційних систем буде встановлено факт
знаходження транспортного засобу в розшуку, посадова особа ЦБДР
ДДАІ вилучає документи, подані для отримання індивідуальних
номерних знаків, у порядку, установленому чинним законодавством,
оформлює відповідні матеріали про цей факт та передає їх до
територіального органу внутрішніх справ для проведення перевірки.
2.5. Після проведення всіх перевірок керівництвом ЦБДР ДДАІ
вноситься в заяву чіткий запис про прийняте рішення, яке
підтверджується підписом із зазначенням прізвища, ім'я, по
батькові та дати.
2.6. Макет індивідуального номерного знака розробляється
посадовою особою ЦБДР ДДАІ, погоджується із замовником та
затверджується керівництвом ЦБДР ДДАІ.
2.7. Після затвердження макета визначається вартість
комплекту індивідуальних номерних знаків згідно з чинним
законодавством.
2.8. Після сплати вартості комплекту номерних знаків, що
підтверджується відповідною квитанцією, затверджений макет
передається виробникові для виготовлення.
2.9. Термін виготовлення індивідуальних номерних знаків
установлюється до одного місяця з моменту надходження оплати.
2.10. Факт отримання індивідуальних номерних знаків та
супровідного листа до РЕП ДАІ, зразок якого наведено в додатку 3,
підтверджується особистим підписом власника транспортного засобу в
журналі реєстрації заяв про виготовлення індивідуальних номерних
знаків.
2.11. Відомості про власника, видачу індивідуального
номерного знака та транспортний засіб заносяться до бази даних
автоматизованої інформаційно-пошукової системи "Індивідуальний
номерний знак".
2.12. Для реєстрації індивідуальних номерних знаків замовник
протягом 10 діб повинен подати супровідний лист до РЕП ДАІ за
місцем реєстрації транспортного засобу. При цьому свідоцтво про
реєстрацію транспортного засобу підлягає заміні, а в графу
"Особливі відмітки" нового свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу вноситься інформація про індивідуальні номерні знаки.
2.13. Не придатні до використання індивідуальні знаки
підлягають заміні дублікатами. Для заміни не придатних для
використання індивідуальних номерних знаків власник транспортного
засобу подає до ЦБДР ДДАІ такі документи: заяву про заміну не придатного до використання
індивідуального номерного знака, зразок якої наведено в додатку 4; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію; довіреність, оформлену в установленому порядку (за
відсутності власника транспортного засобу); особистий паспорт заявника.
2.14. Посадовою особою ЦБДР ДДАІ проводиться реєстрація цієї
заяви в журналі реєстрації заяв про виготовлення дублікатів
індивідуальних номерних знаків (додаток 5) та виконуються дії,
передбачені пунктами 2.3-2.8 цього Порядку.
2.15. Після пред'явлення власником транспортного засобу
квитанцій про сплату вартості виготовлення дублікатів
індивідуальних номерних знаків ЦБДР ДДАІ забезпечує їх замовлення
та виготовлення заводом-виробником у 14-денний термін.
2.16. Дублікати індивідуальних номерних знаків видаються
власникові транспортного засобу після пред'явлення квитанцій про
сплату вартості їх виготовлення, особистого паспорта та вилучення
номерних знаків, не придатних до використання. При цьому посадовою
особою ЦБДР ДДАІ на заяві робиться відмітка про вилучення не
придатних до використання індивідуальних номерних знаків.
2.17. Факт отримання дублікатів індивідуальних номерних
знаків підтверджується особистим підписом власника транспортного
засобу в журналі реєстрації заяв про виготовлення дублікатів
індивідуальних номерних знаків.
2.18. Вилучені індивідуальні номерні знаки, що не придатні
для подальшого використання, знищуються працівником ЦБДР ДДАІ в
установленому порядку.
2.19. Якщо індивідуальні номерні знаки втрачено або їх
викрадено, власник повинен звернутися до РЕП ДАІ за місцем
реєстрації транспортного засобу для заміни свідоцтва про
реєстрацію транспортного засобу.
2.20. У разі зняття з обліку транспортного засобу, за яким
було закріплено індивідуальний номерний знак, останній
зберігається його власником.
3. Перезакріплення індивідуальних номерних знаків
3.1. Власник індивідуального номерного знака може
перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або
передати його іншому власникові. Для цього замовник подає до ЦБДР
ДДАІ заяву про перезакріплення індивідуального номерного знака,
зразок якої наведено у додатку 6, та документи, указані в
пункті 2.1 цього Порядку, а посадова особа ЦБДР ДДАІ виконує дії,
передбачені пунктами 2.3-2.5 цього Порядку.
3.2. Вартість послуг, які надаються ЦБДР ДДАІ при
перезакріпленні індивідуальних номерних знаків, визначається
згідно з чинним законодавством.
3.3. Після сплати вартості перезакріплення індивідуального
номерного знака, що підтверджується відповідною квитанцією,
заявник отримує супровідного листа до РЕП ДАІ, що підтверджується
особистим підписом власника транспортного засобу в журналі
реєстрації заяв про виготовлення індивідуальних номерних знаків.
3.4. Відомості про видачу (перезакріплення) індивідуального
номерного знака, а також про транспортний засіб та його власника
заносяться до бази даних автоматизованої інформаційно-пошукової
системи "Індивідуальний номерний знак".
3.5. Для реєстрації (перезакріплення) індивідуального
номерного знака за іншим транспортним засобом замовник протягом
10 діб повинен подати супровідний лист до РЕП ДАІ за місцем
реєстрації транспортного засобу. При цьому свідоцтво про
реєстрацію транспортного засобу підлягає заміні, а в графу
"Особливі відмітки" нового свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу вноситься інформація про індивідуальний номерний знак.
3.6. Передача індивідуального номерного знака іншому
власникові без належного оформлення в ЦБДР ДДАІ забороняється.
Начальник ДДАІ МВС України
генерал-майор міліції О.О.Калинський

Додаток 1
до пункту 2.1 Порядку
замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних
засобів, що виготовляються
на індивідуальне замовлення
їх власників

ЗРАЗОК
Начальникові Центру безпеки дорожнього руху
при Департаменті Державтоінспекції МВС
___________________________________________
(назва юридичної особи або __________________________________________,
прізвище, ім'я, по батькові замовника)
що зареєстрований: ___________________________________________
(місцезнаходження або ___________________________________________
місце проживання замовника, телефон)

ЗАЯВА

Прошу дозволити виготовлення комплекту індивідуальних
номерних знаків на мій автомобіль марки _________________________,
номерний знак __________________, кузов N _______________________,
рік випуску ________________, та нанести напис __________________,
символіку ________________________________________________________
(короткий опис символу) у термін до _____________________________________________________,
(строки виготовлення) розробити макет номерного знака; провести відповідну перевірку за
базами даних, а також зробити копії необхідних документів.
Оплату за виготовлення номерних знаків у встановленому
розмірі гарантую. ______________________
(замовник)
До заяви додаю: 1. __________________________________________________________
(довіреність, за потреби) 2. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
_____ ________________ 20 року ______________________
(замовник)
Начальник ДДАІ МВС України
генерал-майор міліції О.О.Калинський

Додаток 2
до пункту 2.2 Порядку
замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних
засобів, що виготовляються
на індивідуальне замовлення
їх власників

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про виготовлення
індивідуальних номерних знаків

----------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | П.І.Б. |Марка |Номер-|Напис|Символ|Термін|Дата видачі | П.І.Б. та | При-| |з/п|подання| (назва | авто-| ний | | |видачі| номерного | підпис |мітки| | | заяви |юридичної |мобіля| знак | | |знаків| знака та |особи, яка | | | | | особи) | | | | | | вихідний | отримала | | | | | власника | | | | | | номер | номерний | | | | |автомобіля| | | | | |супровідного| знак і | | | | | | | | | | | листа |супровідний| | | | | | | | | | | до РЕП ДАІ |лист до РЕП| | | | | | | | | | | | ДАІ | | |---+-------+----------+------+------+-----+------+------+------------+-----------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -----------------------------------------------------------------------------------------
Начальник ДДАІ МВС України
генерал-майор міліції О.О.Калинський

Додаток 3
до пункту 2.10 Порядку
замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних
засобів, що виготовляються
на індивідуальне замовлення
їх власників

ЗРАЗОК
СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ
до РЕП ДАІ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ
ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
вул. Інститутська, 29-а, Київ, 01021, тел. 253-43-18,
факс 253-85-48 __________________________________________________________________
____ __________ N 45/__________________
Начальникові РЕП ДАІ
Про закріплення номерного знака, (за місцем реєстрації
виготовленого на індивідуальне транспортного засобу)
замовлення
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11 липня 2000 року N 1081 "Про запровадження номерних знаків
транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними
замовленнями їх власників" та наказу МВС України від 30.11.2007
N 466 "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на
індивідуальне замовлення їх власників" за транспортним засобом __________________________________________________________________
(марка, модель, номерний знак) N шасі (кузова, рами) ___________________________________________,
який належить ____________________________________________________
(назва юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові, _________________________________________________________________,
місцезнаходження, місце проживання)
закріплено індивідуальний номерний знак з написом ________________
Лист є підставою для внесення відповідних змін до
реєстраційних документів на транспортний засіб.
Власник транспортного засобу протягом 10 діб після отримання
вказаного листа повинен перереєструвати транспортний засіб у РЕП
ДАІ у зв'язку із закріпленням за ним індивідуального номерного
знака. Експлуатація транспортного засобу з індивідуальними
номерними знаками без відповідної реєстрації в РЕП ДАІ не
дозволяється.
Індивідуальний номерний знак дійсний лише на території
України. Перезакріплення індивідуального номерного знака за іншим
транспортним засобом без погодження з ЦБДР при Департаменті
Державтоінспекції МВС України не дозволяється.
Начальник
ЦБДР ДДАІ МВС України (________________)
Начальник ДДАІ МВС України
генерал-майор міліції О.О.Калинський

Додаток 4
до пункту 2.13 Порядку
замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних
засобів, що виготовляються
на індивідуальне замовлення
їх власників
ЗРАЗОК
Начальникові Центру безпеки дорожнього руху
при Департаменті Державтоінспекції МВС
України
___________________________________________
(назва юридичної особи або __________________________________________,
П.І.Б. власника транспортного засобу)
що зареєстрований ___________________________________________
(місцезнаходження, місце проживання, ___________________________________________
телефон)
Замовлення номерних знаків доручається
здійснити ___________________________________________
(П.І.Б. представника юридичної особи)

ЗАЯВА
про заміну не придатного до використання
номерного знака N ______

У зв'язку із заміною не придатного до використання
індивідуального знака (індивідуальних знаків) прошу дозволити
виготовлення дубліката індивідуального номерного знака _________ у
кількості 1 / 2 (непотрібне закреслити) на автомобіль (марка, модель) ______________________________,
N шасі (кузова, рами) ______________________________________,
який належить мені (організації) на підставі свідоцтва про
реєстрацію транспортного засобу серії ________, N _______________,
виданого ________________________________________________________,
а також провести відповідну перевірку за базами даних та зробити
копії необхідних документів.
Оплату за виготовлення дублікатів номерних знаків у
встановленому розмірі гарантую.
До заяви додаються: 1. Копія паспорта. 2. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. 3. Копія документа про державну реєстрацію юридичної особи
(за потреби). 4. Копія довіреності (за потреби).
Місце для печатки
юридичної особи _____ ________________ 20__ року ________________________________
(особистий підпис, підпис
керівника юридичної особи)
Начальник ДДАІ МВС України
генерал-майор міліції О.О.Калинський

Додаток 5
до пункту 2.14 Порядку
замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних
засобів, що виготовляються
на індивідуальне замовлення
їх власників

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про виготовлення
дублікатів індивідуальних номерних знаків

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата | П.І.Б. |Марка | Індиві-|Ідентифі-| Кіль-| Номер |Дата видачі| П.І.Б. та | При-| |з/п|подачі| (назва | авто-|дуальний|каційний |кість | рахунку |дублікатів |підпис особи,|мітки| | |заяви |юридичної |мобіля|номерний| номер |дублі-|про сплату| індивіду- |яка отримала | | | | | особи) | | знак | авто- |катів,| вартості | альних | дублікати | | | | | власника | | авто- | мобіля | шт. | дублі- | номерних | індивіду- | | | | |автомобіля| | мобіля | | | катів/ | знаків | альних | | | | | | | | | |сума, грн | | номерних | | | | | | | | | | | | знаків | | |---+------+----------+------+--------+---------+------+----------+-----------+-------------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник ДДАІ МВС України
генерал-майор міліції О.О.Калинський

Додаток 6
до пункту 3.1 Порядку
замовлення, видачі та обліку
номерних знаків транспортних
засобів, що виготовляються
на індивідуальне замовлення
їх власників

ЗРАЗОК
Начальнику Центру безпеки дорожнього руху
при Департаменті Державтоінспекції МВС
України
_________________________________________
(назва юридичної особи або ________________________________________,
прізвище, ім'я, по батькові замовника)
що зареєстрований _________________________________________
(місцезнаходження або _________________________________________
місце проживання замовника, телефон)

ЗАЯВА
про перезакріплення індивідуального номерного знака

Прошу перезакріпити індивідуальний номерний знак ___________,
що був виданий на транспортний засіб ____________________________,
(марка, модель) номерний знак ___________________, кузов N ______________________,
на інший транспортний засіб _____________________________________,
(марка, модель) номерний знак ____________________, кузов N _____________________,
який належить на підставі свідоцтва про реєстрацію _______________
(серія, номер) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові нового власника)
Оплату гарантую.
До заяви додаю копії свідоцтв про реєстрацію транспортних
засобів. _____ ____________ 20__ року ____________________
(особистий підпис)
Начальник ДДАІ МВС України
генерал-майор міліції О.О.Калинськийon top