Про затвердження Кодексу газотранспортної системи
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова від 30.09.20152493
Документ z1378-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.12.2018, підстава - v1282874-18


5. Учасник аукціону зобов’язаний взяти участь в першому раунді аукціону.

6. Ставки можуть вільно подаватися, змінюватися та відкликатися під час раунду аукціону за умови, що всі заявки відповідають вимогам пунктів 7, 8 цієї глави. Після закриття відповідного раунду аукціону зміни або скасування ставок не приймаються і ставки є обов'язковими для виконання учасниками аукціону.

7. Ставка учасника аукціону на розподіл потужностей в будь-якому раунді аукціону з великим або малим ціновим кроком не повинна перевищувати ставку в попередньому раунді аукціону, крім випадків, передбачених пунктами 14, 15 цієї глави.

8. Розміри великого цінового кроку і малого цінового кроку публікуються разом з оголошенням про проведення аукціону. Малий ціновий крок має бути кратним великому ціновому кроку.

9. Якщо в першому раунді аукціону сумарний обсяг потужностей, поданих учасниками аукціону, менший або дорівнює потужностям, які пропонуються на аукціоні, аукціон закривається.

10. Якщо в першому або наступному раунді аукціону сума ставок учасників аукціону перевищує обсяги потужності, які пропонуються на аукціоні, проводиться наступний раунд аукціону з ціною, яка дорівнює сумі ціни попереднього раунду і великого цінового кроку.

11. Якщо в другому або наступному раунді аукціону сума ставок учасників аукціону дорівнює обсягам потужностей, які пропонуються на аукціоні, аукціон закривається.

12. Якщо в раунді з великим ціновим кроком сума ставок учасників аукціону менша від обсягів потужностей, які пропонуються на аукціоні, проводиться наступний раунд аукціону з переходом на малий ціновий крок. Ціна в цьому раунді визначається як сума малого цінового кроку та ціни в раунді, який передував раунду, в якому відбувся перехід на малий ціновий крок. Наступні раунди аукціону з малим ціновим кроком проводяться, поки сума ставок учасників аукціону на потужності буде меншою або дорівнюватиме потужностям, які пропонуються на аукціоні, або у випадках, передбачених пунктом 16 цієї глави.

13. Якщо учасник аукціону брав участь у раунді аукціону, який передував раунду, в якому відбувся перехід на малий ціновий крок, то цей учасник аукціону має право брати участь в раундах аукціону з малим ціновим кроком.

14. Обсяг потужностей, визначених у ставці учасника аукціону в першому раунді аукціону з малим ціновим кроком, повинен дорівнювати або бути меншим за обсяг, визначений в ставці в раунді, який передував раунду, в якому відбувся перехід на малий ціновий крок.

15. Обсяг потужностей, визначених у ставці учасника аукціону, в будь-якому раунді аукціонів з малим ціновим кроком повинен дорівнювати або бути більшим за обсяг, визначений в ставці цього учасника аукціону, в раунді, в якому відбувся перехід на малий ціновий крок.

16. Якщо в останньому раунді з малим ціновим кроком, який передує переходу до раунду аукціону з великим ціновим кроком, в якому відбувся перехід на малий ціновий крок, сумарний обсяг ставок перевищує запропоновані на аукціоні потужності, то аукціон закривається. У цьому випадку остаточними є ставка і ціна в останньому раунді аукціону з великим ціновим кроком, в якому відбувся перехід на малий ціновий крок.

17. Після кожного раунду аукціонів сума всіх ставок учасників аукціону публікується протягом години на аукціонній платформі.

18. Ціна, оголошена для останнього раунду аукціону, є ціною аукціону, крім випадків, передбачених пунктом 16 цієї глави.

19. Якщо аукціон не завершився в запланований період часу (згідно з календарем аукціону), він продовжується наступного робочого дня з початковою ціною на рівні останньої ціни аукціону та відповідного цінового кроку.

20. Якщо аукціон не завершився до початку наступного аукціону з розподілу потужностей на аналогічний період (згідно з календарем аукціону), то перший аукціон закривається, а потужність не розподіляється. Зазначена потужність розподіляється на наступному відповідному аукціоні.

{Кодекс доповнено новим розділом XIX згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 304 від 10.03.2016}

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. РябухаДодаток 1
до Кодексу газотранспортної
системи
(пункт 2 глави 3 розділу IV)

Оформлюється на бланку користувача платформи (за наявності)

ПОВІДОМЛЕННЯ
на створення (видалення або коригування) облікового запису уповноважених осіб користувача інформаційної платформи

1. Користувач інформаційної платформи:

Повне найменування згідно з установчими документами/прізвище, ім'я, по батькові енергопостачальника

Місцезнаходження/місце проживання та поштова адреса, тел./факс, e-mail

EIC-код

Керівник

Мета заяви:


створення облікового запису уповноважених осіб


коригування облікового запису уповноважених осіб


видалення облікового запису уповноважених осіб

2. Уповноважені особи:

Прізвище, ім'я, по батькові

Телефон (служб./моб./факс)

E-mail (для обміну даними з інформаційною платформою)

3. Цим повідомленням підтверджую, що визначені в ньому уповноважені особи, що мають право доступу до інформаційної платформи від імені користувача платформи, ознайомлені з вимогами Кодексу газотранспортної системи та інструкціями оператора газотранспортної системи щодо взаємодії з інформаційною платформою та зобов’язуються їх дотримуватися, у тому числі дотримуватись заходів безпеки щодо доступу до платформи та інтерфейсу користувача платформи сторонніми особами.

__________
Примітки:


1. До повідомлення додаються письмові довіреності, видані користувачем інформаційної платформи на кожну уповноважену особу, що має право доступу до інформаційної платформи від імені користувача платформи.


2. Довіреності на уповноважених осіб не можуть містити будь-яких застережень.


3. Усі поля цього повідомлення повинні бути заповнені.

____________
(дата)


___________________
(підпис)

{Кодекс доповнено Додатком 1 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}


Додаток 2
до Кодексу газотранспортної
системи
(пункт 2 глави 3 розділу V)

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ТЕХНІЧНИЙ СТАН
об'єктів газових мереж Оператора газотранспортної системи

{Кодекс доповнено Додатком 2 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}


Додаток 3
до Кодексу газотранспортної
системи
(пункт 7 глави 3 розділу V)

ПЛАН
розвитку газотранспортної системи

{Кодекс доповнено Додатком 3 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}


Додаток 4
до Кодексу газотранспортної
системи
(пункт 8 глави 3 розділу V)

ПЛАН
розвитку газотранспортної системи

{Кодекс доповнено Додатком 4 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}


Додаток 5
до Кодексу газотранспортної
системи
(пункт 9 глави 3 розділу V)

ПЛАН
розвитку газотранспортної системи

{Кодекс доповнено Додатком 5 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}


Додаток 6
до Кодексу газотранспортної
системи
(глава 6 розділу V)

ЗВІТНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газотранспортної системи

{Кодекс доповнено Додатком 6 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}вгору