Про внесення змін до наказу Мінпраці, Мінфіну та Держказначейства від 15.10.2001 N 422/465/181
Мінпраці України, Мінфін України, Державне казначейство; Наказ, Порядок від 11.08.2010235/860/282
Документ z1377-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
11.08.2010 N 235/860/282
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1377/18672

Про внесення змін до наказу
Мінпраці, Мінфіну та Держказначейства
від 15.10.2001 N 422/465/181

Відповідно до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), статті 29
Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ),
статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань"
( 1584-14 ) та з метою приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства України Н А К А З У Є М О:
1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики
України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства
України від 15.10.2001 N 422/465/181 ( z0988-01 ) "Про
затвердження Порядку планування та здійснення видатків на виплату
грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобілів та транспортне обслуговування, грошової компенсації
вартості санаторно-курортного лікування окремим категоріям
інвалідів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.11.2001 за N 988/6179 (далі - наказ), такі зміни:
1.1. У назві та пункті 1 наказу слова "грошової компенсації
на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та
транспортне обслуговування" виключити.
1.2. Преамбулу наказу викласти у такій редакції: "Відповідно
до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту" ( 3551-12 ), статті 29 Закону України "Про
реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ), статті 6-2 Закону
України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) та у
зв'язку з визначенням коштів Державного бюджету України
( 2154-17 ), що передаються до Фонду соціального захисту
інвалідів".
2. Унести до Порядку планування та здійснення видатків на
виплату грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування, грошової
компенсації вартості санаторно-курортного лікування окремим
категоріям інвалідів, затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України, Міністерства фінансів України,
Державного казначейства України від 15.10.2001 N 422/465/181
( z0988-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.11.2001 за N 988/6179, зміни, виклавши його в новій редакції
(додається).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників міністрів та заступника Голови Держказначейства
відповідно до розподілу обов'язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр праці та соціальної
політики України В.Надрага
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Голова Державного
казначейства України С.Харченко
ПОГОДЖЕНО:
В.о.Голови Головного
контрольно-ревізійного
управління України В.В.Костюшко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпраці, Мінфіну,
Держказначейства
15.10.2001 N 422/465/181
( z0988-01 )
(у редакції наказу Мінпраці,
Мінфіну, Держказначейства
від 11.08.2010
N 235/860/282)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1377/18672

ПОРЯДОК
планування та здійснення видатків
на виплату грошової компенсації вартості
санаторно-курортного лікування окремим
категоріям інвалідів

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм планування та здійснення
видатків на виплату грошової компенсації замість
санаторно-курортної путівки інвалідам, на яких поширюється дія
Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 )
та які перебувають на обліку в органах праці та соціального
захисту населення для забезпечення санаторно-курортним лікуванням,
жертвам нацистських переслідувань, зазначеним у статті 6-2 Закону
України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ),
інвалідам війни, статус яких визначено Законом України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ).
1.2. Джерелом цих виплат є кошти Державного бюджету України
( 2154-17 ). Проведення видатків Фондом соціального захисту інвалідів
(далі - Фонд) здійснюється відповідно до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками та операціями з надання та
повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315 (далі - Порядок).
1.3. Механізм виплати грошової компенсації замість
санаторно-курортної путівки (далі - грошова компенсація)
визначається відповідно до Порядку виплати грошової компенсації
вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям
громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17.06.2004 N 785 ( 785-2004-п ); механізм виплати грошової
компенсації та вартості самостійного санаторно-курортного
лікування (далі - грошова компенсація за путівку та за самостійне
лікування) визначається відповідно до Порядку виплати деяким
категоріям інвалідів грошової компенсації замість
санаторно-курортної путівки та вартості самостійного
санаторно-курортного лікування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 07.02.2007 N 150 ( 150-2007-п ).
2. Планування та здійснення видатків на виплату
грошових компенсацій
2.1. Планування видатків, необхідних для виплати в бюджетному
році грошової компенсації інвалідам, визначених у пункті 1.1
глави 1 цього Порядку, здійснюється на підставі даних, що
подаються Фонду його територіальними відділеннями відповідно до
письмових заявок Міністерства праці та соціальної політики
Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та
соціального захисту населення обласних, Київської міської
держадміністрації, Управління праці та соціального захисту
населення Севастопольської міської держадміністрації, Міністерства
оборони України, Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерства транспорту та зв'язку України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України, Державного
департаменту України з питань виконання покарань, Управління
державної охорони України, Адміністрації Державної прикордонної
служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України та Державної податкової адміністрації України.
2.2. Заявка подається щороку до 20 лютого для формування
прогнозних показників бюджету та до 30 травня поточного року для
формування проекту Державного бюджету України на наступний рік.
2.3. Відповідно до поданих письмових заявок Фонд формує
планові обсяги видатків, необхідних для включення до проекту
Державного бюджету України на наступний рік, на підставі яких
Міністерство праці та соціальної політики України подає бюджетний
запит Міністерству фінансів України.
2.4. У разі встановлення Міністерством фінансів України
граничних обсягів видатків на наступний бюджетний рік менших, ніж
загальний обсяг поданої Фондом бюджетної пропозиції, пропорційному
зменшенню підлягають при розробці річного кошторису і планові
обсяги видатків по кожному міністерству та центральному органу
виконавчої влади.
2.5. Після остаточного визначення на підставі закону про
Державний бюджет України на відповідний рік загальних граничних
обсягів видатків Фонду в розрізі напрямів використання коштів
остаточному узгодженню між Фондом і вищезгаданими міністерствами
та центральними органами виконавчої влади підлягають також обсяги
запланованих коштів на виплату грошових компенсацій, що
передбачаються для спрямування в Автономну Республіку Крим,
області, міста Київ та Севастополь.
2.6. Фонд розподіляє відкриті асигнування, призначені для
виплати грошової компенсації, відділенням Фонду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно
до цього Порядку.
2.7. За умови отримання не в повному обсязі бюджетних
асигнувань, передбачених законом про Державний бюджет України на
відповідний рік, Фонд має право пропорційно зменшити обсяги
бюджетних асигнувань на виплату грошових компенсацій інвалідам,
визначених пунктом 1.1 глави цього Порядку.
2.8. Відділення Фонду на підставі заявок, поданих органами,
зазначеними в пункті 2.1 глави 2 цього Порядку, які здійснюють
облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб,
визначених пунктом 1.1 глави 1 цього Порядку, після отримання
виписки про наявність відкритих асигнувань спрямовує кошти: органам праці та соціального захисту населення на виплату
грошових компенсацій інвалідам, які перебувають у них на обліку; відповідним відділенням Ощадного банку України на виплату
грошових компенсацій інвалідам, які перебувають на обліку в
міністерствах та інших органах виконавчої влади (крім органів
праці та соціального захисту населення).
2.9. Відділення Ощадного банку України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі протягом
наступних двох робочих днів з дня отримання бюджетних коштів Фонду
на підставі реєстрів на виплату грошових компенсацій інвалідам
спрямовують ці кошти відповідним підвідомчим місцевим установам в
Ощадбанку для зарахування коштів на відкриті в них особові рахунки
інвалідів з числа осіб, визначених у пункті 1.1 цього Порядку.
3. Забезпечення звітності про використання
бюджетних коштів Фонду та здійснення виплат
3.1. Відділення Ощадного банку України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі до 7-го числа
місяця, наступного за звітним, подають до відповідних відділень
Фонду звіт за узгодженою формою про використання наданих їм
протягом зазначеного місяця коштів Державного бюджету України
( 2154-17 ), призначених для виплати грошових компенсацій
інвалідам з числа осіб, визначених пунктом 1.1 цього Порядку.
3.2. Подані установами Ощадбанку України дані бухгалтерської
звітності включаються відділеннями Фонду до загального звіту, який
направляється до Фонду згідно з установленим графіком.
3.3. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності здійснюються відповідно до чинного законодавства.
3.4. Фонд в місячний термін після закінчення кварталу
доводить до міністерств і центральних органів виконавчої влади,
визначених пунктом 2.1 цього Порядку, інформацію про здійснення
протягом звітного кварталу видатків на виплату грошових
компенсацій.
Директор Департаменту
у справах людей похилого віку
та соціальних послуг С.Устименковгору