Документ z1375-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.12.2015. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

19.10.2015  № 192


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1375/27820

Про удосконалення порядку складання та подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та на виконання вимог пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (із змінами), що додаються.

2. Внести зміни до форми звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08 вересня 2014 року № 88), виклавши її у новій редакції, що додається.

3. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами), що додаються.

4. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зобов’язані подавати форму звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф, затверджену рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5, зареєстровану у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626, з урахуванням вимог цього рішення після чотирнадцяти днів з дня, наступного за днем офіційного опублікування цього рішення.

7. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
19.10.2015  № 192


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1375/27820

ЗМІНИ
до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі ІІ:

в абзаці другому пункту 5 цифри «2 – 5» замінити цифрами «2 – 5, 7»;

абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

«Подання учасниками Фонду звітності на паперових носіях та інших документів здійснюється рекомендованим листом за допомогою поштового зв’язку, кур’єрською службою або нарочним.»;

пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.».

2. Пункт 2 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«2. У разі виявлення Фондом або учасником помилок у поданій звітності учасник Фонду зобов'язаний унести зміни до звітності шляхом подання виправленої звітності не пізніше двох робочих днів після встановленого терміну подання звітності (крім щоденної та щодекадної форми № 1Ф).».

3. Додатки 1–3 викласти у новій редакції, що додаються.

4. У додатку 4:

абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:

«опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348, 2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618).»;

абзац вісімнадцятий після слів «кошти фізичних осіб» доповнити словами «(у тому числі фізичних осіб – підприємців)»;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

«опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348, 2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618).»;

ПРИМІТКИ доповнити новими пунктами такого змісту:

«3. При виявленні помилок Фондом або учасником Фонду зміни до файла вносяться не пізніше двох робочих днів після встановленого терміну подання файла.

4. Кошти фізичних осіб – підприємців включаються до показника R020, починаючи з 01 жовтня 2015 року.».

5. У додатку 5:

назву викласти в такій редакції:

«Код файла «L» – «Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»;

у першому реченні абзацу першого слова «Дані про розрахунок» замінити словом "Розрахунок";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348, 2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618).»;

абзац шістнадцятий після слів «кошти фізичних осіб» доповнити словами «(у тому числі фізичних осіб – підприємців)»;

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348, 2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618).»;

у ПРИМІТКАХ:

пункт 2 після слів «кошти фізичних осіб» доповнити словами «(у тому числі фізичних осіб – підприємців)»;

у пункті 3 слово «протягом» замінити словами «не пізніше»;

доповнити додаток новим пунктом такого змісту:

«4. Кошти фізичних осіб – підприємців включаються до показника R020, починаючи з 01 жовтня 2015 року.».

6. У додатку 6:

у коді помилки «2353» цифри «25000000» замінити цифрами «50000000»;

у коді помилки «2354» цифри «25000001» замінити цифрами «50000001»;

код помилки «2463» викласти в такій редакції:

«

2463

Сума 17014 не дорівнює сумі 17114 + 17214 + 17314 + 17414 + 17514 + 17614 + 17714 + 17814 + 17914 + 13314 + 13414 + 13514 + 13614 + 13714

»;

код помилки «2464» викласти в такій редакції:

«

2464

Сума 18014 не дорівнює сумі 18114 + 18214 + 18314 + 18414 + 18514 + 18614 + 18714 + 18814 + 18914 + 19114 + 19214 + 19314 + 19414 + 19514

»;

після коду помилки «2467» доповнити рядками з кодами помилок «2468» – «2470» з такими значеннями:

«

2468

Сума 11113 не дорівнює 11123+11133+11143+11153+11163

2469

Сума 11213 не дорівнює 11223+11233+11243+11253+11263

2470

Сума 11413 не дорівнює 11113+11213

»;

після коду помилки «2493» доповнити рядками з кодами помилок «2494» – «2497» з такими значеннями:

«

2494

К-сть 31413 менше к-сті 31113+31213+32013+34013

2495

Сума 12013 не дорівнює 12023+12033+12043+12053+12063

2496

Сума 14013 не дорівнює 14023+14033+14043+14053+14063

2497

Сума 11413 не дорівнює 12013+14013

».

7. Доповнити Правила новим додатком 7, що додається.

Директор
департаменту моніторингу
діяльності банківА.А. МаляренкоДодаток 1
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК
форм звітності та інформації, які подаються до Фонду учасниками Фонду

№ з/п

Номер форми

Назва форми

Періодичність подання

Термін подання

Спосіб подання

1

Форма № 1Ф

Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф

а) щомісяця;б) щодекади
(на 01, 11, 21 число);


в) щодекади, станом на день прийняття постанови про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку – для банків, віднесених до категорії неплатоспроможних

а) до 15 числа після звітного періоду до 16-ї години;

б) до 16-ї години першого робочого дня, наступного за звітним періодом;

в) до 16-ї години першого робочого дня, наступного за звітним періодом, та не пізніше двох робочих днів після дати отримання банком постанови про віднесення до категорії неплатоспроможних

у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 3, 7 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (далі – Правила)

2


Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

одноразово

протягом десяти календарних днів з дня видачі банківської ліцензії на право надання банківських послуг

у паперовому вигляді (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків)

3


Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щокварталу
(крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору)

до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 4 до Правил (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»)

4


Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щокварталу
(у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору)

до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 5 до Правил (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»)

5

Звіт аудитора

щороку

до 01 червня наступного за звітним року

у паперовому вигляді (оригінал)

6

Форма № 10 (місячна)

Форма № 10 (місячна) «Оборотно-сальдовий баланс банку»

щомісяця

до 14 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 02) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674 (далі - Правила організації статистичної звітності)

7

Форма № 1Д (щоденна)

Форма № 1Д (щоденна) «Баланс банку»

щодня, починаючи з дня прийняття постанови про віднесення банку до категорії неплатоспроможних

наступного робочого дня до 16-ї години та не пізніше двох робочих днів після дати отримання банком постанови про віднесення до категорії неплатоспроможних

у вигляді файла (файл 01) електронною поштою за формою, встановленою розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

8

Форма № 302 (місячна)

Форма № 302 (місячна) «Звіт про класифікацію кредитних операцій»

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 11) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

9

Форма № 604 (місячна)

Форма № 604 (місячна) «Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями»

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 30) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

10

Форма № 631 (декадна)

Форма № 631 (декадна) «Звіт про структуру активів та пасивів за строками»

щомісяця

до 07 числа після звітного періоду (станом на 01 число місяця)

у вигляді файла (файл A7) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

11

Форма № 321 (місячна)

Форма № 321 (місячна) «Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)»

щомісяця

до 14 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл D5) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

Додаткова звітність банків, віднесених до категорії проблемних

1

Форма № 1Ф

Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф

щоденно та станом на день прийняття постанови про віднесення банку до категорії проблемних

до 16-ї години наступного робочого дня та не пізніше двох робочих днів після дати отримання банком постанови про віднесення до категорії проблемних

у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 7 до Правил

2

Форма № 1Д (щоденна)

Форма № 1Д (щоденна) «Баланс банку»

щодня, починаючи з дня прийняття постанови про віднесення банку до категорії проблемних

наступного робочого дня до 16-ї години та не пізніше двох робочих днів після дати отримання банком постанови про віднесення до категорії проблемних

у вигляді файла (файл 01) електронною поштою за формою, встановленою розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

3

Форма № 610 (щоденна)

Форма № 610 (щоденна) «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку»

щомісяця

до 07 числа після звітного періоду (станом на 01 число місяця, наступного за звітним)

у вигляді файла (файл 79) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

4

Форма № 605 (місячна)

Форма № 605 (місячна) «Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю»

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 78) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

5

Форма № 611 (місячна)

Форма № 611 (місячна) «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції»

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла засобами електронного зв’язку (захищеними каналами зв’язку) через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

6

Форма № 614 (місячна)

Форма № 614 (місячна) «Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку»

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл D9) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

7

Форма № 691 (місячна)

Форма № 691 (місячна) «Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами»

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 84) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

8

Форма № 643 (квартальна)

Форма № 643 (квартальна) «Звіт про афілійованих осіб банку»

щокварталу

до 25 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 95) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

9

Форма № 670 (квартальна)

Форма № 670 (квартальна) «Звіт про двадцять найбільших учасників банку»

щокварталу

до 10 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 48) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

10

Форма № 900 (квартальна)

Форма № 900 (квартальна) «Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці»

щокварталу

до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

у вигляді файла (файл 9A) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

11

Форма № 310 (місячна)

Форма № 310 (місячна) «Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)»

щомісяця

до 11 числа після звітного періоду

у вигляді файлів (файли F4 та 04) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

12

Форма № 613 (місячна)

Форма № 613 (місячна) «Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами»

щомісяця

до 20 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл D8) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

13

Форма № 625 (місячна)

Форма № 625 (місячна) «Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку»

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл E8) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

14

Форма № 650 (піврічна)

Форма № 650 (піврічна) «Звіт про операції довірчого управління»

піврічна

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл F9) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

15

Форма № 655 (місячна)

Форма № 655 (місячна) «Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними»

щомісяця

до 18 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл F8) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

16

Форма № 632 (місячна)

Форма № 632 (місячна) «Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями»

щомісяця

до 25 числа після звітного періоду

у вигляді файла (файл 4A) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності


Додаток 2
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 5 розділу ІІ)

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС
файлів звітності від учасників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Цей Опис розроблено відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674, та файла STRU_PER.RTF «Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників».

1. Розріз надання інформації в звітних файлах, що надаються учасниками Фонду

Звітні файли надаються головним банком (банком – юридичною особою) учасника в цілому за банк до Фонду з використанням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), засобів захисту Національного банку України (далі – НБУ), АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. При цьому учасник Фонду формує один файл зі зведеними даними за всі його філії.

Електронна адреса Фонду – STAT@U0QA.

Перехідний банк, створений відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», не складає та не надає до Фонду файли «C» та «L», описані у додатках 4 та 5 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581.

2. Формат файлів для надання учасниками Фонду звітності засобами електронної пошти

1. Структура імені файла:

FtkRxxMd.DSN,

де в імені файла:

F – символ, який визначає належність файла до звітності учасників перед Фондом;

t – тип файла:

«B» – файл звітності від учасника до Фонду;

«C» – файл звітності від учасника до Фонду;

«D» – файл звітності від учасника до Фонду;

«L» – файл звітності від учасника до Фонду;

«V» – файл звітності від учасника до Фонду;

«К» – файл-квитанція контролю прийому файлів «B», «C», «D», «L» та «V» від Фонду до учасника;

«P» – файл протоколу контролю на файл «B» або «D» від Фонду до учасника;

«R» – файл протоколу контролю на файл «C» від Фонду до учасника;

«X» – файл протоколу контролю на файл «L» від Фонду до учасника;

k – односимвольний код файла. Таблиця відповідності символів t і k наведена нижче (таблиця 1);

Rxx – ідентифікатор банківської установи (3 останні літери ідентифікатора банку в системі електронних платежів (далі – СЕП) – див. поле ISEP довідника банків України);

M – кодований місяць надання файла;

d – кодований день місяця надання файла;

у розширенні файла:

D – фіксований символ, який означає надання файла за схемою від учасника до Фонду;

S – кодований місяць періоду звітності;

N – номер посилки за поточний день.

Таблиця відповідності типів файла та односимвольних кодів файла в найменуванні файла

Таблиця 1

Тип файла (t)

Односимвольний код файла (k)

B

B

C

C

D

D

L

L

V

V

Кодування номера дня, місяця та номера посилки проводиться таким чином:

номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 – 9, а номери 10 – 35 відповідають літерам латинського алфавіту [A – Z] (див. табл. 2).

Таблиця 2

Номер

Код

Номер

Код

1

1

19

J

2

2

20

K

3

3

21

L

4

4

22

M

5

5

23

N

6

6

24

O

7

7

25

P

8

8

26

Q

9

9

27

R

10

A

28

S

11

B

29

T

12

C

30

U

13

D

31

V

14

E

32

W

15

F

33

X

16

G

34

Y

17

H

35

Z

18

I

36

0

Номер дня знаходиться в межах від 1 до 31 -> [1 – 9, A – V].

Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 -> [1 – 9, A – C].

Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 -> [1 – 9, A – Z, 0].

2. Пояснення щодо схеми надання даних учасників Фонду.

Звітність надається головним банком (банком – юридичною особою) учасника Фонду: головний банк – Фонд. Для цієї схеми звітності у файлах, що надаються, містяться дані за всі філії банку, які зведені в цілому за банк.

3. Структура файла:

призначення рядків файла:

1-й – службовий;

2-й – заголовний;

3-й – підзаголовний у розрізі по банку в цілому;

4-й... (4+n)-й – інформаційні в розрізі по банку в цілому.

__________
Примітка.


Усі рядки файла закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).

1) структура службового рядка файла:

структура службового рядка файла – 100 пустих символів (SPACE);

2) структура заголовного рядка файла:

DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=EDSFILE=IDKEY=EDS,

де DDMMYYY1 – період звітності – довжина – 8 знаків (наведений в описі файлів) (в імені файла сегмент S відповідає коду сегмента MM дати DDMMYYY1 (див. табл. 2));

DDMMYYY2 – початкова дата звітного періоду – довжина – 8 знаків;

DDMMYYY3 – кінцева дата звітного періоду – довжина – 8 знаків.

У випадку надання даних тільки за залишками початкова та кінцева дати будуть збігатися – дата <залишків на кінець операційного дня> (DDMMYYY2=DDMMYYY3);

DDMMYYY4 – дата надання файла – довжина – 8 знаків (DD – 2-значний номер дня з ведучим нулем; MM – 2-значний номер місяця з ведучим нулем; YYY1-YYY4 – 4-значний номер року);

HHMM – час надання файла – довжина – 4 знаки (HH – 2-значний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем; MM – 2-значний номер хвилини з ведучим нулем);

MFO – МФО головного банку юридичної особи;

NN – код одиниці виміру даних – довжина – 2 знаки (приймає значення: 00 – кількісні показники; 01 – копійки; 02 – гривні);

YYYYYYYYY – кількість інформаційних рядків – довжина – 9 знаків (без службового, заголовного та підзаголовного рядків);

NAMEFILE – ім’я файла (див. пункт 1 глави 2 цього Опису) – довжина – 12 знаків;

EDSFILE – ЕЦП файла – довжина – 64 знаки;

IDKEY – ідентифікатор ключа ЕЦП файла та заголовного рядка – довжина – 6 знаків;

EDS – ЕЦП заголовного рядка – довжина – 64 знаки (накладається на всі символи з початку заголовного рядка до першого знака EDS);

«=» – знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла дорівнює 210 знакам. У службовому та заголовному рядках ведучі нулі та пусті символи включаються;

3) структура підзаголовних рядків файла для кожного з розрізів, що знаходяться у файлі.

Пояснення щодо підзаголовних рядків у розрізі надання даних:

перед зведеними даними за банк у цілому обов’язково повинен знаходитися підзаголовний рядок (підзаголовний рядок повинен обов'язково бути наявним, навіть якщо за передбаченим розрізом інформація відсутня) у структурі:

#R=РЕЄСТР,

де # – ознака підзаголовного рядка;

R – приймає значення 3;

РЕЄСТР – приймає значення реєстраційного номера учасника Фонду (розмірність – 3 знаки з ведучими нулями);

4) структура інформаційних рядків файла:

NNNNNNNN=XXXXXXXXXX,

де NNNNNNNN – код показника, який може приймати значення в межах коду файла. Код показника в межах одного файла має унікальне значення. Довжина коду показника для звітного файла може бути різною. Кожен із звітних файлів може мати свою структуру коду показника. Детальний опис коду показника буде наведено в описі показників для кожного звітного файла;

XXXXXXXXXX – значення показника. Максимальна довжина значення показника – 16 символів. Якщо значення показника має числовий тип, то ведучі нулі можна виключити. При додатному значенні показника знак «+» можна пропускати. Від’ємне значення показника надається зі знаком «-». Якщо значення показника має символьний тип, то кінцеві пусті символи можна виключити. Нульові або пусті значення показника можна не надавати;

«=» – знак, що розділяє код показника від його значення.

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

Загальна довжина інформаційного рядка файла може бути змінною як для показників у межах одного звітного файла, так і для різних звітних файлів.

4. Файли протоколу контролю.

Для надання учасникам Фонду інформації про те, прийнятий чи відбракований відповідний файл звітності, Фонд формує файли протоколу контролю «P», «R» та «X» для кожного файла «B» або «D», «C» та «L» відповідно. Ім’я файла протоколу формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:

1, 3 – 12 символи збігаються з іменем файла, для якого цей протокол формується;

2-й символ найменування файла замінюється на символи «P», «R» та «X» для кожного файла «B» або «D», «C» та «L» відповідно.

Файли протоколу складаються зі:

службового рядка;

рядка заголовка;

можуть бути присутні інформаційні рядки.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) закінчуються символами <CR><LF> (коди 0D, 0A).

Службовий рядок заповнюється 100 пропусками (SPACE) та <CR><LF>.

Структура рядка заголовка файлів протоколу:

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

Найменування файла протоколу

C

12

1 – 12

2

Дата та час створення файла протоколу

d

10

13 – 22

3

Кількість інформаційних рядків у файлі протоколу

N

6

23 – 28

4

Число 0

N

16

29 – 44

5

Число 0

N

16

45 – 60

6

ЕЦП файла

B

64

61 – 124

7

Ідентифікатор ключа ЕЦП

C

6

125 – 130

8

Найменування файлів «B», «C», «D» або «L», що квитуються

C

12

131 – 142

9

Дата та час створення файла, що квитується

d

10

143 – 152

10

Кількість інформаційних рядків у файлі, що квитується

N

6

153 – 158

11

Число 0

N

16

159 – 174

12

Число 0

N

16

175 – 190

13

ЕЦП файла, що квитується

B

64

191 – 254

14

Ідентифікатор ключа ЕЦП файла, що квитується

C

6

255 – 260

15

Код помилки за файлом, що квитується

C

4

261 – 264

16

ЕЦП заголовного рядка

B

64

265 – 328

17

<CR><LF>

B

2

329 – 330

Якщо файл, що квитується, забраковано в цілому (не розшифрувався, не знявся ЕЦП, порушена структура файла тощо), то код помилки вказується в рядку заголовка, інформаційні рядки – відсутні.

Якщо у файлі, що квитується, виявлено помилки в результаті проведеного контролю, то вся інформація з цього файла не приймається Фондом і файл бракується в цілому. У цьому разі у файлі протоколу будуть наявні інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для файла, що відбраковується. Код помилки в рядку заголовка в цьому випадку дорівнює «0901» – «Помилка в документах пакета». Якщо помилка стосується не конкретного інформаційного рядка звітного файла, то в реквізиті «Порядковий номер IP у звітному файлі» буде значення 0 (нуль).

Структура інформаційного рядка файла протоколу:

Найменування реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

Порядковий номер IP у звітному файлі

N

6

1 – 6

2

Код помилки у файлі, що квитується

C

4

7 – 10

3

<CR><LF>

B

2

11 – 12

Файл протоколу підтверджує успішне прийняття файла Фондом у тому і тільки в тому разі, якщо:

інформаційних рядків у файлі протоколу немає;

код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.

Коди помилок файлів протоколу є додатком 6 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581.

Контроль звітності поєднує в собі логічний та арифметичний контроль при прийомі файлів.

У рядку заголовка файлів протоколу «P», «R» та «X» використовуються коди помилок з довідника помилок S_ER.DBF, що надається НБУ.

5. Файл-квитанція контролю прийому файлів.

Для надання учасникам Фонду інформації про те, прийнятий чи відбракований файл звітності «B», «C», «D», «L» та «V», Фонд формує файл-квитанцію FKкxxxMD.DSN.

1, 3 – 12 символи збігаються з іменем файла-квитанції, для якого цей протокол формується;

2-й символ найменування файла-квитанції замінюється на символ «К» для кожного файла «B», «C», «D», «L» та «V» відповідно.

Файл-квитанція підтвердження отримання Фондом файла звітності має такий вигляд:

-------------------------------------------------------------------------------- -----------------

Протокол прийому даних файла

                              Київ ФГВФО

-------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Файл -> FtkRxxMd.DSN

____________________________________________
                                      (найменування учасника Фонду)

Дата передачi -> ________________ Дата прийому -> __________________

Дата звiтностi-> _________________

                     Контроль прийнятих даних (файл _)

-------------------------------------------------------------------------------- -----------------

Звітність прийнята шляхом логічного контролю сум кодів показників, дотримання
        структури файла звітності та електронного цифрового підпису

-------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Якщо файл звітності містить помилки логічного контролю сум кодів показників, дотримання структури файла звітності або електронного цифрового підпису, то у файл-квитанцію заносяться відповідні коди помилок.

Файл-квитанція відправляється Фондом на скриньку ADMIN вузла електронної пошти НБУ учасника Фонду.

__________
Примітки:


1. Коди помилок в процесі реального обміну файлами можуть доповнюватись.
2. Якщо до учасника Фонду буде направлено файл протоколу з наявними кодами помилок, то учасник Фонду повинен протягом двох робочих днів провести виправлення звітного файла і надіслати його повторно з наступним номером посилки.
3. Файл FO (технологічний файл АРМ-НБУ) є інформаційним технологічним файлом, за допомогою якого АРМ-НБУ інформує про всі забраковані ним файли з указівкою причини відбраковування.

Якщо вихідний файл забракований у цілому, то файл FO не містить інформаційних рядків.

Якщо помилки, що призвели до відбраковування, виявлені в окремих інформаційних рядках забракованого файла, то у файлі FO є інформаційні рядки в кількості, рівній кількості помилкових інформаційних рядків у вихідному файлі. Код помилки в заголовному рядку файла FO дорівнює «0901» – «Помилка в документах пакета».

Якщо на файл, що квитується, АРМ-НБУ формує файл FO, то вся інформація з цього файла не приймається Фондом і файл бракується в цілому, а на банк-відправник формується файл протоколу з відповідним кодом помилки для кожного файла, що відбраковується.Додаток 3
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 5 розділу II)

КОД
файла «B» – «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф»

1. Щомісячний звітний файл «B» – «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф» подається учасником Фонду електронною поштою Національного банку України (далі – НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл «B» зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щомісяця до 16-ї години 15 числа після звітного періоду. Для складання щомісячного звіту банк використовує дані щомісячної форми № 1 – Балансові дані (файл 02 «Дані про обороти та залишки на рахунках»).

2. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

У разі прийняття НБУ рішення про перенесення строків подання звітності банками до НБУ Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.

Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.

3. Код одиниці виміру даних – 01 (копійки).

З даних файла «B» буде формуватися форма № 1Ф «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

Формат коду показника для файла «B» – LZZVT,

де L – може приймати значення:

1 – сума;

3 – кількість;

ZZ – може приймати значення:

10 – вклади всього;

11 – вклади всього в національній валюті;

12 – вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

13 – вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

14 – кошти фізичних осіб – підприємців;

20 – чисті вклади всього;

21 – чисті вклади в національній валюті;

22 – чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

30 – іменні ощадні/депозитні сертифікати;

31 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;

32 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

40 – нараховані витрати всього;

41 – нараховані витрати в національній валюті;

42 – нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

50 – сума можливого відшкодування всього;

60 – вклади на поточних рахунках всього;

61 – вклади на карткових рахунках;

70 – іменні ощадні сертифікати всього;

71 – іменні ощадні сертифікати на вимогу;

72 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

73 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

74 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

75 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

76 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

77 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

78 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

79 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців; 

33 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

34 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

35 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

36 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

37 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більше 12 місяців;

80 – вклади на депозитних рахунках всього;

81 – вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;

82 – вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

83 – вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

84 – вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

85 – вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;

86 – вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

87 – вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

88 – вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

89 – вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

91 – вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

92 – вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

93 – вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

94 – вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

95 – вклади на депозитних рахунках більше 12 місяців;

90 – інші;

V – може приймати значення:

1 – сума вкладів всього;

2 – сума вкладів в діапазоні 0 – 999 коп.;

3 – сума вкладів в діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

4 – сума вкладів в діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

5 – сума вкладів в діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

6 – сума вкладів в діапазоні 50000001 коп. і більше;

Т – може приймати значення:

1 – константа для вкладів всього;

2 – константа для розподілу вкладів;

3 – константа для коштів фізичних осіб – підприємців;

4 – константа для суми можливого відшкодування.

__________
Примітка.


Відповідно до статей 9 та 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися.

4. Для файла «B» у частині суми вкладів будуть такі коди показників:

1) частина І.

Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

11011 – сума вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

__________
Примітка.


Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 та № 919/9518 відповідно.

Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.

Діапазон для частини І визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад».

11021 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11031 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11041 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11051 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11061 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

а) сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

11111 – сума вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11121 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11131 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11141 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11151 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11161 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

б) сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

11211 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11221 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11231 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11241 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11251 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11261 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

2) сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

12011 – сума чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12021 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12031 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12041 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12051 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12061 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

а) сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

12111 – сума чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12121 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12131 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12141 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12151 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12161 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

б) сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

12211 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12221 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12231 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12241 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12251 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12261 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

в) сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

13011 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13021 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13031 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13041 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13051 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13061 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

г) сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

13111 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13121 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13131 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13141 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13151 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13161 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

ґ) сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

13211 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13221 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13231 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13241 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13251 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13261 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

3) сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

14011 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14021 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14031 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14041 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14051 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14061 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

а) сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

14111 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14121 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14131 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14141 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14151 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14161 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

б) сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

14211 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14221 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14231 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14241 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14251 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14261 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

4) частина ІІ.

Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

діапазон для рядка 5 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;

11112 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11122 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11132 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11142 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11152 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11162 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

5) сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

діапазон для рядка 6 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;

11212 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11222 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11232 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11242 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11252 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11262 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

6) сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

діапазон для рядка 7 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду;

11312 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11322 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11332 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11342 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11352 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11362 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

7) частина ІІІ.

Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

діапазон для частини ІІІ визначається щодо кожної фізичної особи – підприємця учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його коштів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;

11413 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11423 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11433 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11443 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11453 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11463 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

а) сума коштів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

11113 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11123 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11133 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11143 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11153 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11163 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

б) сума коштів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

11213 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11223 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11233 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11243 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11253 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11263 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

в) сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

12013 – сума чистих вкладів ФОП усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12023 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12033 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12043 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12053 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12063 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

г) сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

14013 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП усього;

опис R020 (2608, 2618);

14023 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2608, 2618);

14033 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618);

14043 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618);

14053 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618);

14063 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2608, 2618);

8) частина IV.

Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4):

кошти фізичних осіб – підприємців не включаються до розрахунку показників частини IV згідно з пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку»;

15014 – сума можливого відшкодування усього;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

16014 – сума вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2620, 2625, 2628, 2903);

16114 – сума вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2625, 2628);

17014 – сума іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

17114 – сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3340, 3348);

17214 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17814 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17914 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

18014 – сума вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

18114 – сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18514 – сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18614 – сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18714 – сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18814 – сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18914 – сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

19114 – сума вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

19214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

19314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

19414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

19514 – сума вкладів на депозитних рахунках більше 12 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

19014 – сума всього (інші);

опис R020 (2622).

__________
Примітка.


Діапазон визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з розбивкою за видами та строками вкладів.

5. Для файла «B» у частині кількості вкладників будуть такі коди показників:

1) частина І.

Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):

31011 – кількість вкладників усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31021 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31031 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31041 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31051 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31061 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

а) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 1.1, 1.2):

31111 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31211 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

2) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 2, 2.1, 2.2):

32011 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

32111 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього у національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

32211 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

3) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 3, 3.1, 3.2):

33011 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

33111 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

33211 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (3320, 3330, 3340);

4) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 4, 4.1, 4.2):

34011 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

34111 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

34211 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

5) кількість вкладників за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):

31112 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31122 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31132 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31142 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31152 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31162 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

6) кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):

31212 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31222 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31232 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31242 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31252 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31262 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

7) кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):

31312 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31322 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31332 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31342 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31352 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31362 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

8) кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):

31413 – кількість фізичних осіб – підприємців усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

31423 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

31433 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

31443 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

31453 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

31463 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

а) кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1, 8.2, 8.3, 8.4):

31113 – кількість фізичних осіб – підприємців усього для суми вкладів в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

31213 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми вкладів в іноземній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

32013 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми чистих вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

34013 – кількість фізичних осіб – підприємців для нарахованих витрат;

опис R020 (2608, 2618);

9) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4):

35014 – кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

36014 – кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2620, 2625, 2628, 2903);

36114 – кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2625, 2628);

37014 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

37114 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3340, 3348);

37214 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37814 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37914 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

38014 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38514 – кількість вкладників за строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38614 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38714 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38814 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38914 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

39114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

39214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

39314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

39414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

39514 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше 12 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

39014 – кількість вкладників (інші);

опис R020 (2622).

__________
Примітки:


1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб» включаються кошти приватних нотаріусів.
2. Рахунок 2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками» показується тільки у частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.
3. У разі виявлення Фондом або учасником помилок у поданій звітності учасник Фонду зобов'язаний унести зміни до звітності шляхом подання виправленої звітності не пізніше двох робочих днів після встановленого терміну подання файла (виключно для місячної звітності форми № 1Ф, розрахунку суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розрахунку суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, форми № 10 (місячна)).
4. Для складання щомісячної звітності учасники Фонду використовують дані форми № 10 (місячна) «Оборотно-сальдовий баланс банку».


Додаток 7
до Правил надання звітності учасниками
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 5 розділу II)

КОД
файла «D» – «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф»

1. Звітний файл «D» – «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф» подається учасником Фонду електронною поштою Національного банку України (далі – НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл «D» зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щодекадно до 16-ї години 01, 11 та 21 числа після закінчення відповідної декади.

Щоденний звітний файл «D» – «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф» подається до Фонду банками, які віднесені до категорії проблемних, електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ у строк до 16-ї години наступного робочого дня за звітною датою. Для складання щоденних та щодекадних звітів використовуються дані щоденної форми № 1Д – Баланс банку.

Звітний файл «D» – «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф» станом на дату віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних і станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку подається не пізніше двох робочих днів після отримання банком відповідної постанови (рішення) НБУ.

2. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день, але звітна дата у декадних файлах повинна бути 01, 11 або 21 число.

3. Код одиниці виміру даних – 01 (копійки).

З даних файла «D» буде формуватися форма № 1Ф «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

Формат коду показника для файла «D» – LZZVT,

де L – може приймати значення:

1 – сума;

3 – кількість;

ZZ – може приймати значення:

10 – вклади всього;

11 – вклади всього в національній валюті;

12 – вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

13 – вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

14 – кошти фізичних осіб – підприємців;

20 – чисті вклади всього;

21 – чисті вклади в національній валюті;

22 – чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

30 – іменні ощадні/депозитні сертифікати;

31 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;

32 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

40 – нараховані витрати всього;

41 – нараховані витрати в національній валюті;

42 – нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

50 – сума можливого відшкодування всього;

60 – вклади на поточних рахунках всього;

61 – вклади на карткових рахунках;

70 – іменні ощадні сертифікати всього;

71 – іменні ощадні сертифікати на вимогу;

72 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

73 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

74 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

75 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

76 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

77 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

78 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

79 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців; 

33 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

34 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

35 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

36 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

37 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більше 12 місяців;

80 – вклади на депозитних рахунках всього;

81 – вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;

82 – вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

83 – вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

84 – вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

85 – вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;

86 – вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

87 – вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

88 – вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

89 – вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

91 – вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

92 – вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

93 – вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

94 – вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

95 – вклади на депозитних рахунках більше 12 місяців;

90 – інші;

V – може приймати значення:

1 – сума вкладів всього;

2 – сума вкладів в діапазоні 0 – 999 коп.;

3 – сума вкладів в діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

4 – сума вкладів в діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

5 – сума вкладів в діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

6 – сума вкладів в діапазоні 50000001 коп. і більше;

Т – може приймати значення:

1 – константа для вкладів всього;

2 – константа для розподілу вкладів;

3 – константа для коштів фізичних осіб – підприємців;

4 – константа для суми можливого відшкодування.

__________
Примітка.


Відповідно до статей 9 та 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися.

4. Для файла «D» у частині суми вкладів будуть такі коди показників:

1) частина І.

Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

11011 – сума вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).

__________
Примітка.


Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 та № 919/9518 відповідно.

Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.

Діапазон для частини І визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад».

11021 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11031 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11041 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11051 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11061 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

а) сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

11111 – сума вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11121 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11131 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11141 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11151 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11161 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

б) сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

11211 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11221 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11231 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11241 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11251 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11261 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

2) сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

12011 – сума чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12021 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12031 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12041 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12051 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12061 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

а) сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

12111 – сума чистих вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12121 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12131 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12141 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12151 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12161 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

б) сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

12211 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12221 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12231 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12241 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12251 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

12261 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

в) сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

13011 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13021 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13031 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13041 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13051 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13061 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

г) сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

13111 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13121 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13131 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13141 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13151 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13161 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

ґ) сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

13211 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13221 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13231 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13241 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13251 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

13261 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

3) сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

14011 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14021 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14031 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14041 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14051 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14061 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

а) сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

14111 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14121 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14131 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14141 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14151 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14161 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

б) сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

14211 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14221 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14231 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14241 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14251 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

14261 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);

4) частина ІІ.

Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

діапазон для рядка 5 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;

11112 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11122 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11132 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11142 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11152 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11162 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

5) сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

діапазон для рядка 6 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;

11212 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11222 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11232 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11242 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11252 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

11262 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

6) сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

діапазон для рядка 7 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду;

11312 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11322 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11332 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11342 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11352 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

11362 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

7) частина ІІІ.

Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

діапазон для частини ІІІ визначається щодо кожної фізичної особи – підприємця учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його коштів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;

11413 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11423 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11433 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11443 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11453 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11463 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

а) сума коштів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

11113 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11123 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11133 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11143 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11153 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11163 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

б) сума коштів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

11213 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11223 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11233 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11243 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11253 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

11263 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

в) сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

12013 – сума чистих вкладів ФОП усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12023 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12033 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12043 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12053 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

12063 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);

г) сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):

14013 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП усього;

опис R020 (2608, 2618);

14023 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2608, 2618);

14033 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618);

14043 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618);

14053 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2608, 2618);

14063 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2608, 2618);

8) частина IV.

Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4):

кошти фізичних осіб – підприємців не включаються до розрахунку показників частини IV згідно з пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку»;

15014 – сума можливого відшкодування усього;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

16014 – сума вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2620, 2625, 2628, 2903);

16114 – сума вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2625, 2628);

17014 – сума іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

17114 – сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3340, 3348);

17214 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17814 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

17914 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

13714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

18014 – сума вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

18114 – сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18514 – сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18614 – сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18714 – сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18814 – сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

18914 – сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

19114 – сума вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

19214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

19314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

19414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

19514 – сума вкладів на депозитних рахунках більше 12 місяців;

опис R020 (2630, 2638, 2635);

19014 – сума всього (інші);

опис R020 (2622).

__________
Примітка.


Діапазон визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад», та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з розбивкою за видами та строками вкладів.

5. Для файла «D» у частині кількості вкладників будуть такі коди показників:

1) частина І.

Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):

31011 – кількість вкладників усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31021 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31031 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31041 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31051 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31061 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

а) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 1.1, 1.2):

31111 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31211 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

2) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 2, 2.1, 2.2):

32011 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

32111 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього у національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

32211 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);

3) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 3, 3.1, 3.2):

33011 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

33111 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;

опис R020 (3320, 3330, 3340);

33211 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (3320, 3330, 3340);

4) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 4, 4.1, 4.2):

34011 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348, 2608, 2618);

34111 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті;

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348, 2608, 2618);

34211 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348, 2608, 2618);

5) кількість вкладників за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):

31112 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31122 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31132 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31142 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31152 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31162 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

6) кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):

31212 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31222 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31232 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31242 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31252 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

31262 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

7) кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):

31312 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31322 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31332 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31342 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31352 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

31362 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);

8) кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):

31413 – кількість фізичних осіб – підприємців усього;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

31423 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

31433 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

31443 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

31453 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

31463 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000000 коп. і більше;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

а) кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1, 8.2, 8.3, 8.4):

31113 – кількість фізичних осіб – підприємців усього для суми вкладів у національній валюті;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

31213 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми вкладів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

32013 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми чистих вкладів;

опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);

34013 – кількість фізичних осіб – підприємців для нарахованих витрат;

опис R020 (2608, 2618);

9) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4):

35014 – кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;

опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

36014 – кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;

опис R020 (2620, 2625, 2628, 2903);

36114 – кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;

опис R020 (2625, 2628);

37014 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);

37114 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;

опис R020 (3340, 3348);

37214 -– кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37814 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

37914 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

33714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;

опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);

38014 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38514 – кількість вкладників за строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38614 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38714 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38814 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

38914 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

39114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

39214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

39314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

39414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

39514 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше 12 місяців;

опис R020 (2630, 2635, 2638);

39014 – кількість вкладників (інші);

опис R020 (2622).

__________
Примітки:


1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб» включаються кошти приватних нотаріусів.
2. Рахунок 2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками» показується тільки у частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.
3. Для складання щоденної, декадної звітності та звітності на окрему дату банки використовують дані форми № 1Д (щоденна) «Баланс банку».вгору