Документ z1374-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.12.2018. Подивитися в історії? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.11.2018  № 1482


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2018 р.
за № 1374/32826

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 03 листопада 1999 року № 2099

Відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства», «Про приватизацію державного і комунального майна», Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 03 листопада 1999 року № 2099 «Про відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними особами, які бажають придбати цінні папери в процесі приватизації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 грудня 1999 року за № 842/4135.

2. Управлінню корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови Фонду

В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
Т. Хромаєввгору