Документ z1370-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.09.2017, підстава - v1143874-17

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
08.12.2006 N 1625
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2006 р.
за N 1370/13244
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
N 1143 ( v1143874-17 ) від 19.09.2017 }
Про внесення змін до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності
з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213
( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України"
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96
N 15 ( z0408-96 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
26.07.96 за N 408/1433, такі зміни: в абзаці четвертому підпункту 3.2.2 слова "(якщо ця зміна
пов'язана з реорганізацією)" виключити; розділи 5, 6 та 7 виключити; у зв'язку з цим розділи 8 та 9 вважати відповідно розділами
5 та 6.
2. Управлінню ліцензування забезпечити подання цієї постанови
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
Голова Комісії О.Рогозін
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Перший заступник Міністра
палива та енергетики України В.П.Чупрун
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України Ю.Г.Кравченковгору