Документ z1369-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2017, підстава - v1034874-17

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
08.12.2006 N 1624
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2006 р.
за N 1369/13243
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
N 1034 ( v1034874-17 ) від 29.08.2017 }
Про внесення змін до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності
з виробництва електричної енергії

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213
( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України"
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕ від 08.02.96 N 3 ( z0174-96 ) та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199, такі зміни: у пункті 1.4 у визначенні "Споріднене підприємство" та в
пункті 2.10 слова "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити
словами "Про захист економічної конкуренції"; пункт 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Якщо ліцензіат володіє та/або експлуатує більше
4 відсотків від загальної ліцензованої електроенергетичної
потужності, ліцензія на постачання електричної енергії за
регульованим тарифом видається йому за умови погодження з
центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці"; в абзаці четвертому підпункту 3.5.5 слова "(якщо ця зміна
пов'язана з реорганізацією)" виключити; розділи 5, 6 та 7 виключити; у зв'язку з цим розділи 8 та 9 вважати відповідно розділами
5 та 6.
2. Управлінню ліцензування забезпечити подання цієї постанови
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
Голова Комісії О.Рогозін
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Перший заступник Міністра
палива та енергетики України В.П.Чупрун
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України Ю.Г.Кравченковгору