Документ z1368-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.09.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.12.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2016  № 1142


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2016 р.
за № 1368/29498

Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти

Відповідно до частини другої статті 8 та пункту 6 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами), підпункту 78 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, пункту 4 Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Положення), що додається.

2. Державному підприємству «Інфоресурс» (Бєлік О.М.) забезпечити постійне функціонування Реєстру вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти відповідно до Положення, затвердженого цим наказом.

3. Управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій забезпечити безоплатний і вільний доступ осіб до Реєстру вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти через офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України та оприлюднення інформації, що міститься у цьому Реєстрі, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних у порядку, встановленому законодавством.

4. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
23.09.2016  № 1142


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2016 р.
за № 1368/29498

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти

1. Це Положення визначає умови ведення Реєстру вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Реєстр) та отримання відомостей з нього.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти - це складова частина Єдиної державної електронної бази з питань освіти, в якій містяться відомості про вищі навчальні заклади, їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від форми власності та сфери управління, видані їм ліцензії, сертифікати про акредитацію.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про вищу освіту», «Про доступ до публічної інформації» та постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти».

3. Єдиним джерелом даних Реєстру є інформація, внесена в установленому законодавством порядку в Єдину державну електронну базу з питань освіти, що пройшла верифікацію.

4. Реєстр ведеться з метою:

забезпечення єдиного державного обліку вищих навчальних закладів та їх відокремлених структурних підрозділів;

забезпечення ідентифікації вищих навчальних закладів та їх відокремлених структурних підрозділів;

класифікації вищих навчальних закладів та їх відокремлених структурних підрозділів для отримання статистичної інформації у формалізованому вигляді;

аналізу відомостей про вищі навчальні заклади та їх відокремлені структурні підрозділи з метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері вищої освіти, а також забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю вищих навчальних закладів та їх відокремлених структурних підрозділів;

проведення аналітичних досліджень та прогнозування тенденцій розвитку системи вищої освіти;

проведення спостережень за структурними змінами в системі вищої освіти - створенням, реорганізацією (злиття, приєднання, поділ, перетворення) і ліквідацією вищих навчальних закладів та їх відокремлених структурних підрозділів;

забезпечення фізичних і юридичних осіб достовірною інформацією про вищі навчальні заклади та їх відокремлені структурні підрозділи;

забезпечення виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством.

5. У Реєстрі містяться такі відомості:

повне найменування (та скорочене у разі його наявності) вищого навчального закладу та його відокремленого структурного підрозділу (підрозділів);

ідентифікаційний код вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу);

тип вищого навчального закладу;

форма власності вищого навчального закладу;

найменування органу, до сфери управління якого належить вищий навчальний заклад державної чи комунальної форми власності;

перелік засновників (учасників) вищого навчального закладу;

місцезнаходження вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу);

телефон, факс вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу);

електронна пошта вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу);

адреса веб-сайту вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу);

посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу);

видані вищому навчальному закладу ліцензії;

видані вищому навчальному закладу сертифікати про акредитацію;

видані вищому навчальному закладу свідоцтва про атестацію;

правила прийому до вищого навчального закладу;

обсяг державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою для вищого навчального закладу;

інформація щодо державної статистичної звітності про вищий навчальний заклад.

6. Інформація, що міститься в Реєстрі, є відкритою та оприлюднюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», у тому числі у формі відкритих даних.

Безоплатний і вільний доступ осіб до Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Інформація, що міститься у Реєстрі, оприлюднюється на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, інформацію що міститься у Реєстрі, з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

7. Реєстр ведеться державною мовою.

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шароввгору