Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 11.08.2005 N 375
Мінагрополітики України; Наказ від 19.11.2007812
Документ z1367-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.10.2013, підстава - z1657-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.11.2007 N 812
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2007 р.
за N 1367/14634
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 534 ( z1657-13 ) від 06.09.2013 }
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
від 11.08.2005 N 375

Відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та Закону України "Про
карантин рослин" ( 3348-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Мінагрополітики України від 11.08.2005
N 375 ( z0956-05 ) "Про затвердження Положення про порядок
оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення
щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та
бур'янами, а також при вивезенні матеріалів, що не пройшли
карантинну перевірку або відповідну обробку", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30 серпня 2005 року за N 956/11236,
такі зміни:
1.1. У назві та пункті 1 наказу слова "матеріалів у справах
про адміністративні правопорушення щодо боротьби з карантинними
шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також при вивезенні
матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну
обробку" замінити словами "органами Державної служби з карантину
рослин України матеріалів про адміністративні правопорушення".
1.2. У Положенні про порядок оформлення матеріалів у справах
про адміністративні правопорушення щодо боротьби з карантинними
шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також при вивезенні
матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну
обробку, затвердженому цим наказом ( z0956-05 ): 1.2.1. Назву Положення ( z0956-05 ) викласти в такій
редакції: "Положення про порядок оформлення органами Державної служби з
карантину рослин України матеріалів про адміністративні
правопорушення". 1.2.2. У розділі 1: у пункті 1.1 слова та цифри "від 11 грудня 2003 року N 439
( z1244-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2003 року за N 1244/8565" замінити словами та цифрами
"від 8 травня 2007 року N 310 ( z0532-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24 травня 2007 року за N 532/13799"; у пункті 1.2 слова "у справах" виключити; у пункті 1.3 слова "з порушеннями правил боротьби з
карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур'янами, а також
вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або
відповідну обробку" замінити словами "з порушенням вимог щодо
виконання фітосанітарних заходів, ввезенням в Україну, вивезенням
з України, транзитом через її територію, вивезенням з карантинних
зон або ввезенням до них об'єктів регулювання, які не пройшли
фітосанітарного контролю, невиконанням законних вимог посадових
осіб органів Державної служби з карантину рослин України". 1.2.3. У додатку 2 цифри "254-257" замінити цифрами "105,
106, 188-26".
2. Головній державній інспекції з карантину рослин України
(Костяк М.М.) в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр Ю.Ф.Мельник
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенковгору