Документ z1363-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.12.2018. Подивитися в історії? )

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.11.2018  № 419


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2018 р.
за № 1363/32815

Про затвердження Змін до Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17 липня 2006 року № 619, з метою якісного комплектування військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України, затвердженого наказом Служби зовнішньої розвідки України від 28 лютого 2011 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2011 року за № 501/19239, що додаються.

2. Юридичному управлінню Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Є. Божок

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУ. Супрун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої
розвідки України
12 листопада 2018 року № 419


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2018 р.
за № 1363/32815

ЗМІНИ
до Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України

1. Пункт 6.4 розділу VI доповнити новим абзацом такого змісту:

«за станом здоров’я протипоказань до проходження військової служби, яка не передбачає виконання завдань, що потребують більшого ступеня та підвищеного характеру фізичних і нервово-психічних навантажень,

______________________________________________________________________ немає.».
(місце служби (проживання), кліматичні умови за кордоном)

2. Примітку додатка 12 після слів «характеру праці відрядженого» доповнити словами «, службової необхідності та згоди військовослужбовця».

Т.в.п. начальника
Медичного центру Служби
зовнішньої розвідки УкраїниО. Карпенковгору