Документ z1360-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.11.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.10.2015  № 374


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 листопада 2015 р.
за № 1360/27805

Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.12.2012 № 622

Відповідно до частини п’ятої статті 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Внести до Правил і норм утримання дельфінів в умовах неволі, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 грудня 2012 року № 622, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2013 року за № 278/22810, такі зміни:

1) у розділі ІІ:

у пункті 2.1 слово та цифру «статті 8» замінити словом та цифрами «статей 8, 25»;

в абзаці другому пункту 2.7 слова «чи штучно підготовленою» замінити словом «морською»;

у абзаці першому пункту 2.20 слова «басейну-ізолятора» замінити словом «басейну»;

2) у розділі ІІІ:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. У басейнах та вольєрах дельфінарію (океанаріума) має бути природна морська вода.»;

пункт 3.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.3-3.12 вважати відповідно пунктами 3.2-3.11.

2. Департаменту охорони природних ресурсів (М.Л. Томахін) у встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

С.І. Курикін

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

Голова Державної
екологічної інспекції України
О.М. Вержиховський


Я.Б. Ковалів


О.П. Ковальчук


А.М. Заїкавгору