Документ z1359-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.12.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

06.11.2018  № 764


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2018 р.
за № 1359/32811

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», з метою вдосконалення порядку здійснення емісії облігацій підприємств, акцій та облігацій внутрішніх місцевих позик Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Пункт 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2998 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

«Дія Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого цим рішенням, розповсюджується на емітентів, яким Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуски облігацій підприємств відповідно до вимог зазначеного Положення.».

2. Пункт 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року № 1073 «Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1431/21743 (зі змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

«Дія Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого цим рішенням, розповсюджується на емітентів, яким Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуски акцій відповідно до вимог зазначеного Порядку.».

3. Пункт 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року № 578 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 року за № 570/25347 (зі змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

«Дія Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого цим рішенням, розповсюджується на емітентів, яким Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуски облігацій внутрішніх місцевих позик відповідно до вимог зазначеного Положення.».

4. Департаменту реєстрації емісій цінних паперів (Хохлова Н.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

Голова Комісії

Т. Хромаєввгору