Документ z1357-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.12.2018. Подивитися в історії? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2018  № 1433


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2018 р.
за № 1357/32809

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 28 квітня 1999 року № 784

Відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства», «Про приватизацію державного і комунального майна», Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 28 квітня 1999 року № 784 «Про затвердження Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 травня 1999 року за № 310/3603 (із змінами).

2. Управлінню корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови Фонду

В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
Т. Хромаєввгору