Про затвердження форм реєстраційних карток
Наказ Міністерства юстиції України; Картка, Форма від 02.11.20152140/5
Документ z1357-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.01.2016, підстава - z0014-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2015  № 2140/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 листопада 2015 р.
за № 1357/27802

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 15/5 від 06.01.2016}

Про затвердження форм реєстраційних карток

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми реєстраційних карток, що додаються:

1) форма 1 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;

2) форма 2 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення;

3) форма 3 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

4) форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

5) форма 5 - реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

6) форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

7) форма 7 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення;

8) форма 8 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом;

9) форма 9 - реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу;

10) форма 10 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

11) форма 11 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

12) форма 12 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством;

13) форма 13 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою;

14) форма 14 - реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом;

15) форма 15 - реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу - підприємця.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1207/19945 (зі змінами).

3. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечити розробку програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Реєстраційного порталу з урахуванням вимог цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
Державного підприємства
"Інформаційно-ресурсний центр"
О.В. ВолошинаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи
(форма 1)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення
(форма 2)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи
(форма 3)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
(форма 4)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про створення відокремленого підрозділу юридичної особи
(форма 5)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
(форма 6)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення
(форма 7)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням про визнання юридичної особи банкрутом
(форма 8)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про включення відомостей про юридичну особу
(форма 9)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця
(форма 10)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
(форма 11)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством
(форма 12)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою
(форма 13)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом
(форма 14)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
02.11.2015  № 2140/5

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про включення відомостей про фізичну особу - підприємця
(форма 15)

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. Бенедисюквгору