Документ z1354-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
08.12.2010 N 4416
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2010 р.
за N 1354/18649

Про внесення зміни до наказу
Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту від 23.09.2005 N 2097
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
17.11.2010 N 1056 ( 1056-2010-п ) "Про внесення зміни у додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р.
N 1298" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміну в додаток 1 до наказу Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 N 2097 ( z1236-05 )
"Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних
установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і
спорту", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.10.2005
за N 1236/11516 (зі змінами), доповнивши абзац перший примітки 1
після цифр і слова "586 гривень" словами і цифрами "; з 1 грудня -
600 гривень".
2. Керівникам установ, закладів та організацій фізичної
культури і спорту забезпечити диференціацію заробітної плати
працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за
рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
3. Департаменту економіки та фінансів (Мироненко Р.А.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівників
структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій та заступників
керівників центральних органів виконавчої влади згідно з
розподілом функціональних обов'язків.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 1 грудня 2010 року.
Міністр Р.С.Сафіуллін
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
праці та соціальної політики
України А.В.Черкасов
Заступник Міністра
фінансів України О.С.Рибак
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
культури України Л.Ф.Перелигіна
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України Г.В.Осовийвгору