Документ z1353-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.12.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.10.2017  № 1257


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 листопада 2017 р.
за № 1353/31221

Про затвердження Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони

Відповідно до статті 9 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», абзацу третього підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони, що додаються.

2. Управлінню громадського здоров’я (Півень Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

В.о. президента
Національної академії медичних наук України

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілокМ.Д. Тронько


О. Крентовська


Г.В. ОсовийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
13.10.2017  № 1257


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 листопада 2017 р.
за № 1353/31221

ГІГІЄНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ
хімічних речовин у повітрі робочої зони

№ з/п

Найменування речовини

CAS №

Величина гранично допустимої концентрації (ГДК), мг/м-3

Величина орієнтовно безпечного рівня впливу (ОБРВ), мг/м-3

Переважний агрегатний стан у повітрі в умовах виробництва

Клас небезпеки

Особливості дії на організм

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Абамектин (суміш 5-О-деметилавермектину AІa (i) та 5-0-деметил-25-де(1-метилпропіл-25-(1-метилетил) авермектину AІa (ii))

71751-41-2


0,04

а2

Алкіл(С1216)диметилбензиламонійхлориду+

68424-85-1


1,0

а3

Аміноімінометансульфінова кислота

1758-73-2


3,0

а4

Ангіолін ( (S-2, 6-діаміногексанової кислоти 3-метил-1, 2, 4-триазоліл-5-тіоацетат)


10


а

3


5

Вінілтриметоксисилан +

2768-02-7


5,0

п+а6

Гіпертрил (1-(β-фенілетил)-4-аміно-1, 2, 4-триазолію бромід)


7


а

3


7

s-Гідропрен

65733-18-8


40,0

п+а8

Діізодециладипінат+

27178-16-1


5,0

п+а9

Діізодецилфталат+

68515-49-1


1,0

п+а10

Іміпротрин

72963-72-5


2,0

п+а


A

11

Натрію гіпохлорит (за активним хлором)+

7681-52-9

1,0


п

2

Г

12

Натрію тіосульфат

7772-98-7

10


а

4


13

Нафтизин (нафазоліну нітрат)+

5144-52-5

0,1


а

2

А

14

Ністатин (33-[(3-аміно-3, 6-дидеокси-бета-Д-маннопіранозил)окси]-1, 3, 4, 7, 9, 11, 17, 37-октагідрокси 15, 16, 18-триметил-13-оксо-14, 39-діоксибіцикло-[33, 3, 1] нонатріаконату-19, 21, 25, 27, 29, 31-гексаєн-36-карбонова кислота)+

1400-61-9

1,0


а

2


15

Флуорен (2, 2–метиленбіфеніл)+

86-73-7

0,5


п+а

2


16

Фосфориста кислота+

13598-36-2


0,1

а17

Циклодол (1-феніл-1-циклогексил-3-(N-піперидино)-пропанолу-1-гідрохлорид)+

52-49-3

0,1


а

2


А - алерген;

а - аерозоль;

Г - гостротоксична дія;

п - пари;

+ - небезпечно при потраплянні на шкіру і слизову оболонку очей.

Начальник Управління
громадського здоров’я


Н. Півеньвгору