Положення про Книгу пошани Державної митної служби України
Держмитслужба України; Положення від 19.12.20061135
Документ z1353-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.10.2012, підстава - z1699-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
19.12.2006 N 1135
( z1349-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2006 р.
за N 1353/13227
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1014 ( z1699-12 ) від 21.09.2012 }
ПОЛОЖЕННЯ
про Книгу пошани Державної
митної служби України

1. Заснування Книги пошани Державної митної служби України
(далі - Книга пошани) - це прояв глибокої поваги до досягнень
посадових осіб і ветеранів митних органів, спеціалізованих митних
установ і організацій (далі - митні органи), високої оцінки їх
вагомого внеску в реалізацію державної політики у сфері митної
справи, зміцнення законності та правопорядку, виявленої мужності й
відваги під час виконання службових обов'язків, а також до
громадян, які надають активну допомогу митним органам України у
виконанні завдань із захисту економічних інтересів держави.
2. Висунення кандидатур для занесення їх прізвищ до Книги
пошани здійснюється заступниками Голови Держмитслужби України,
керівниками департаментів, управлінь Держмитслужби України,
керівниками інших митних органів.
3. Подання про занесення прізвищ осіб до Книги пошани
розглядаються Головою Держмитслужби України.
4. У поданні зазначаються конкретні результати роботи
посадової особи митного органу, що стали підставою для порушення
клопотання про його заохочення, і відомості про нагородження його
державними нагородами та відзнаками Держмитслужби України. До
подання додаються кольорова фотографія особи розміром 9 х 12 см
(для посадових осіб митних органів у парадному форменому одязі,
без головного убору), а також короткі біографічні відомості про
особу та інформація про її конкретні трудові досягнення.
5. Рішення про занесення прізвищ посадових осіб митної служби
та інших осіб до Книги пошани приймається після попереднього
розгляду матеріалів комісією з розгляду та аналізу матеріалів про
нагородження та заохочення працівників митної служби і
затверджується наказом Держмитслужби України.
6. До Книги пошани заносяться прізвища осіб, нагороджених
заохочувальною відзнакою Держмитслужби України нагрудним знаком
"Золота зірка "За заслуги". Особам, прізвища яких занесено до Книги пошани, видається
пам'ятний знак.
7. У Книзі пошани розміщується кольорова фотографія особи
розміром 9 х 12 см (для посадових осіб митних органів у парадному
форменому одязі, без головного убору), під якою зазначаються її
прізвище, ім'я та по батькові, посада та спеціальне звання. Також зазначаються короткі біографічні відомості про особу й
інформація про конкретні досягнення, що стали підставою для
прийняття рішення про занесення до Книги пошани.
8. Наказ про занесення прізвища посадової особи митного
органу, інших осіб до Книги пошани обов'язково оголошується в
урочистій обстановці.
9. У трудовій книжці й особовій картці заохоченої посадової
особи митного органу підрозділами кадрової служби вчиняється
відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу
Держмитслужби України про занесення її прізвища до Книги пошани.
10. Книга пошани зберігається у залі засідань колегії
Держмитслужби України. Записи до неї вносяться уповноваженим працівником
Департаменту кадрової роботи Державної митної служби України, на
якого покладаються обов'язки за ведення Книги пошани.
Т.в.о. директора Департаменту
кадрової роботи В.П.Карпенковгору