Документ z1351-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.12.2017, підстава - z1398-17


Додаток 4
до Умов прийому на навчання
до вищих навчальних закладів України
в 2016 році
(пункт 2 розділу VІІ)

ТАБЛИЦЯ
відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

1

100


4

120


8

160

1,1

100


4,1

121


8,1

161

1,2

100


4,2

122


8,2

162

1,3

100


4,3

123


8,3

163

1,4

100


4,4

124


8,4

164

1,5

100


4,5

125


8,5

165

1,6

100


4,6

126


8,6

166

1,7

100


4,7

127


8,7

167

1,8

100


4,8

128


8,8

168

1,9

100


4,9

129


8,9

169

2

100


5

130


9

170

2,1

101


5,1

131


9,1

171

2,2

102


5,2

132


9,2

172

2,3

103


5,3

133


9,3

173

2,4

104


5,4

134


9,4

174

2,5

105


5,5

135


9,5

175

2,6

106


5,6

136


9,6

176

2,7

107


5,7

137


9,7

177

2,8

108


5,8

138


9,8

178

2,9

109


5,9

139


9,9

179

3

110


6

140


10

180

3,1

111


6,1

141


10,1

181

3,2

112


6,2

142


10,2

182

3,3

113


6,3

143


10,3

183

3,4

114


6,4

144


10,4

184

3,5

115


6,5

145


10,5

185

3,6

116


6,6

146


10,6

186

3,7

117


6,7

147


10,7

187

3,8

118


6,8

148


10,8

188

3,9

119


6,9

149


10,9

189
7

150


11

190
7,1

151


11,1

191
7,2

152


11,2

192
7,3

153


11,3

193
7,4

154


11,4

194
7,5

155


11,5

195
7,6

156


11,6

196
7,7

157


11,7

197
7,8

158


11,8

198
7,9

159


11,9

19912

200

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 622 від 06.06.2016}Додаток 5
до Умов прийому на навчання
до вищих навчальних
закладів України в 2016 році
(пункт 4 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
спеціальностей медичного та педагогічного профілю, за якими державний замовник рішенням конкурсної комісії доводить кожному вищому навчальному закладу фіксований (загальний) обсяг державного замовлення

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

01

Освіта

012

Дошкільна освіта

013

Початкова освіта

014

Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

016

Спеціальна освіта

22

Охорона здоров’я

221

Стоматологія

222

223

224

Медицина

Медсестринство

Технології медичної діагностики та лікування

225

Медична та психологічна реабілітація

226

227

Фармація

Фізична реабілітація

{Умови доповнено Додатком 5 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 622 від 06.06.2016}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти
і науки України
15.10.2015  № 1085
(у редакції наказу
Міністерства освіти
і науки України
13.10.2017 № 1378)

ПЕРЕЛІК
спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

01

Освіта/Педагогіка

017

Фізична культура і спорт

02

Культура і мистецтво

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022

Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024

Хореографія

025

Музичне мистецтво

026

Сценічне мистецтво

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

252

Безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

254

Забезпечення військ (сил)

255

Озброєння та військова техніка

256

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

262

Правоохоронна діяльністьвгору